شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت صندلی خودرو کودک و نوزاد

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
بوستر صندلی خودرو کودک حامی نو مدل K001
صندلی خودرو کودک و نوزاد
بوستر صندلی خودرو کودک حامی نو مدل K001 حامی نو 1,800,000 06:13:43 1,800,000 1,800,000
بوستر صندلی خودرو کودک حامی نو مدل K001 گروه سنی: 3-12 سال قابلیت تنظیم پشتی: ندارد سایبان: ندارد محل قرارگیری سر: ندارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس):ندارد قابلیت شستشو: دارد
بوستر صندلی خودرو کودک حامی نو مدل K002
صندلی خودرو کودک و نوزاد
بوستر صندلی خودرو کودک حامی نو مدل K002 حامی نو 1,800,000 06:13:43 1,800,000 1,800,000
بوستر صندلی خودرو کودک حامی نو مدل K002 گروه سنی: 3-12 سال قابلیت تنظیم پشتی: ندارد سایبان: ندارد محل قرارگیری سر: ندارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس):ندارد قابلیت شستشو: دارد
بوستر صندلی خودرو کودک حامی نو مدل K003
صندلی خودرو کودک و نوزاد
بوستر صندلی خودرو کودک حامی نو مدل K003 حامی نو 1,800,000 06:13:42 1,800,000 1,800,000
بوستر صندلی خودرو کودک حامی نو مدل K003 گروه سنی: 3-12 سال قابلیت تنظیم پشتی: ندارد سایبان: ندارد محل قرارگیری سر: ندارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس):ندارد قابلیت شستشو: دارد
بوستر صندلی خودرو کودک مدل K003
صندلی خودرو کودک و نوزاد
بوستر صندلی خودرو کودک مدل K003 متفرقه 1,800,000 8 اردیبهشت 1,800,000 1,800,000
بوستر صندلی خودرو کودک مدل K003 گروه سنی: 3-12 سال قابلیت تنظیم پشتی: ندارد سایبان: ندارد محل قرارگیری سر: ندارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس):ندارد قابلیت شستشو: دارد
صندلی خدرو لورنزو کد 2019
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی خدرو لورنزو کد 2019 لورنزو 27,500,000 8 اردیبهشت 27,500,000 27,500,000
صندلی خدرو لورنزو کد 2019 گروه سنی: 0 تا 48 ماهگی قابلیت تنظیم پشتی: ندارد سایبان: ندارد محل قرارگیری سر: دارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس):ندارد قابلیت شستشو: دارد
صندلی خودرو بیبی فور لایف مدل E4
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی خودرو بیبی فور لایف مدل E4 متفرقه 28,500,000 8 اردیبهشت 28,500,000 28,500,000
صندلی خودرو بیبی فور لایف مدل E4 گروه سنی: از بدو تولد قابلیت تنظیم پشتی: دارد - سه حالته سایبان: ندارد محل قرارگیری سر: دارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس):ندارد قابلیت شستشو: دارد
صندلی خودرو بیبی لند کد 002
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی خودرو بیبی لند کد 002 بیبی لند 6,220,000 12 خرداد 6,200,000 6,245,000
صندلی خودرو بیبی لند کد 002 گروه سنی: 1 تا 12 سال قابلیت تنظیم پشتی: دارد - سه حالته سایبان: ندارد محل قرارگیری سر: دارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس):دارد
صندلی خودرو بیبی لند کد 003
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی خودرو بیبی لند کد 003 بیبی لند 6,430,000 29 اردیبهشت 6,050,000 6,430,000
صندلی خودرو بیبی لند کد 003 گروه سنی: 1 تا 12 سال قابلیت تنظیم پشتی: دارد - سه حالته سایبان: ندارد محل قرارگیری سر: دارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس):ندارد قابلیت شستشو: دارد
صندلی خودرو دلیجان مدل Elite New
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی خودرو دلیجان مدل Elite New دلیجان 4,590,000 25 اردیبهشت 4,590,000 4,600,000
صندلی خودرو دلیجان مدل Elite New اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): ندارد قابلیت شستشو: دارد
صندلی خودرو دلیجان مدل Elite Plus
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی خودرو دلیجان مدل Elite Plus دلیجان 3,745,000 12 خرداد 3,650,000 3,745,000
صندلی خودرو دلیجان مدل Elite Plus گروه سنی: از بدو تولد قابلیت تنظیم پشتی: دارد - سه حالته سایبان: ندارد محل قرارگیری سر: دارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس):ندارد قابلیت شستشو: دارد
صندلی خودرو دلیجان مدل Elite Plus New
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی خودرو دلیجان مدل Elite Plus New دلیجان 4,700,000 4 خرداد 4,700,000 4,740,000
صندلی خودرو دلیجان مدل Elite Plus New گروه سنی: از بدو تولد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): ندارد قابلیت شستشو: دارد
صندلی خودرو دلیجان مدل الیت نیو
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی خودرو دلیجان مدل الیت نیو دلیجان 4,440,000 12 خرداد 4,440,000 4,440,000
صندلی خودرو دلیجان مدل الیت نیو گروه سنی: از بدو تولد قابلیت تنظیم پشتی: دارد - سه حالته سایبان: ندارد محل قرارگیری سر: دارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس):دارد قابلیت شستشو: دارد
صندلی خودرو کودک آرتمن بیبی مدل cs1
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی خودرو کودک آرتمن بیبی مدل cs1 متفرقه 14,700,000 06:13:43 13,700,000 14,700,000
صندلی خودرو کودک آرتمن بیبی مدل cs1 گروه سنی: 0 تا 48 ماهگی قابلیت تنظیم پشتی: دارد - سه حالته سایبان: ندارد محل قرارگیری سر: دارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس):ندارد قابلیت شستشو: دارد
صندلی خودرو کودک بلن مدل Basic Flash
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی خودرو کودک بلن مدل Basic Flash بلن 8,000,000 12 خرداد 6,800,000 8,000,000
صندلی خودرو کودک بلن مدل Basic Flash گروه سنی: 9 ماه تا 12 سال قابلیت تنظیم پشتی: ندارد سایبان: ندارد محل قرارگیری سر: ندارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس):ندارد قابلیت شستشو: دارد
صندلی خودرو کودک بلن مدل Flash i-fix
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی خودرو کودک بلن مدل Flash i-fix بلن 23,900,000 06:13:43 23,900,000 28,500,000
صندلی خودرو کودک بلن مدل Flash i-fix گروه سنی: 9 ماه تا 12 سال قابلیت تنظیم پشتی: دارد - سه حالته سایبان: ندارد محل قرارگیری سر: دارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس):دارد قابلیت شستشو: دارد
صندلی خودرو کودک بلن مدل Storm Plus Isofix
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی خودرو کودک بلن مدل Storm Plus Isofix صندلی خودرو کودک و نوزاد 31,800,000 06:13:43 31,800,000 36,000,000
صندلی خودرو کودک بلن مدل Storm Plus Isofix گروه سنی: 9 ماه تا 6 سال قابلیت تنظیم پشتی: دارد - سه حالته سایبان: ندارد محل قرارگیری سر: دارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس):دارد قابلیت شستشو: دارد
صندلی خودرو کودک بلن مدل Toranado-fix
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی خودرو کودک بلن مدل Toranado-fix بلن 23,900,000 06:13:43 23,900,000 27,000,000
صندلی خودرو کودک بلن مدل Toranado-fix گروه سنی: 9 ماه تا 12 سال قابلیت تنظیم پشتی: ندارد سایبان: ندارد محل قرارگیری سر: دارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس):دارد قابلیت شستشو: دارد
صندلی خودرو کودک بلن مدل Tunder Isofix
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی خودرو کودک بلن مدل Tunder Isofix بلن 35,800,000 06:13:43 35,800,000 41,000,000
صندلی خودرو کودک بلن مدل Tunder Isofix گروه سنی: 9 ماه تا 12 سال قابلیت تنظیم پشتی: دارد - سه حالته سایبان: ندارد محل قرارگیری سر: دارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس):دارد قابلیت شستشو: دارد
صندلی خودرو کودک بلن مدل Tunder Isofix
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی خودرو کودک بلن مدل Tunder Isofix بلن 35,800,000 06:13:43 35,800,000 41,000,000
صندلی خودرو کودک بلن مدل Tunder Isofix گروه سنی: 9 ماه تا 12 سال قابلیت تنظیم پشتی: دارد - سه حالته سایبان: ندارد محل قرارگیری سر: دارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس):دارد قابلیت شستشو: دارد
صندلی خودرو کودک بیبی فورلایف کد 001
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی خودرو کودک بیبی فورلایف کد 001 بیبی فور لایف 24,800,000 06:13:43 24,800,000 26,900,000
صندلی خودرو کودک بیبی فورلایف کد 001 گروه سنی: از بدو تولد قابلیت تنظیم پشتی: دارد - سه حالته محل قرارگیری سر: دارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): دارد قابلیت شستشو:دارد
صندلی خودرو کودک بیبی فورلایف کد 002
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی خودرو کودک بیبی فورلایف کد 002 بیبی فور لایف 26,900,000 2 خرداد 23,500,000 26,900,000
صندلی خودرو کودک بیبی فورلایف کد 002 گروه سنی: از بدو تولد قابلیت تنظیم پشتی: دارد - سه حالته محل قرارگیری سر: دارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): دارد قابلیت شستشو:دارد
صندلی خودرو کودک بیبی فورلایف کد 003
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی خودرو کودک بیبی فورلایف کد 003 بیبی فور لایف 24,800,000 06:13:43 23,800,000 24,800,000
صندلی خودرو کودک بیبی فورلایف کد 003 گروه سنی: از بدو تولد قابلیت تنظیم پشتی: دارد - سه حالته محل قرارگیری سر: دارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): دارد قابلیت شستشو:دارد
صندلی خودرو کودک بیبی فورلایف کد 004
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی خودرو کودک بیبی فورلایف کد 004 بیبی فور لایف 24,800,000 06:13:42 23,500,000 24,800,000
صندلی خودرو کودک بیبی فورلایف کد 004 گروه سنی: از بدو تولد قابلیت تنظیم پشتی: دارد - سه حالته محل قرارگیری سر: دارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): دارد قابلیت شستشو:دارد
صندلی خودرو کودک بیبی فورلایف کد 005
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی خودرو کودک بیبی فورلایف کد 005 بیبی فور لایف 23,800,000 30 اردیبهشت 23,800,000 25,300,000
صندلی خودرو کودک بیبی فورلایف کد 005 گروه سنی: از بدو تولد قابلیت تنظیم پشتی: دارد - سه حالته محل قرارگیری سر: دارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): دارد قابلیت شستشو:دارد
صندلی خودرو کودک دلیجان مدل Airtech
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی خودرو کودک دلیجان مدل Airtech دلیجان 5,800,000 12 خرداد 5,800,000 5,800,000
صندلی خودرو کودک دلیجان مدل Airtech گروه سنی: +6 ماه قابلیت تنظیم پشتی: دارد - سه حالته سایبان: ندارد محل قرارگیری سر: دارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس):ندارد قابلیت شستشو: دارد
صندلی خودرو کودک راهبر مید مدل ترانه
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی خودرو کودک راهبر مید مدل ترانه راهبر مید 5,600,000 06:13:43 560 5,600,000
صندلی خودرو کودک راهبر مید مدل ترانه گروه سنی: +6 ماه قابلیت تنظیم پشتی: دارد - سه حالته سایبان: ندارد محل قرارگیری سر: دارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس):ندارد قابلیت شستشو: دارد
صندلی خودرو کودک راهبر مید مدل صبا
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی خودرو کودک راهبر مید مدل صبا راهبر مید 7,300,000 06:13:43 7,300,000 7,300,000
صندلی خودرو کودک راهبر مید مدل صبا گروه سنی: از بدو تولد سایبان: ندارد محل قرارگیری سر: دارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): ندارد قابلیت شستشو:دارد
صندلی خودرو کودک راهبر مید مدل صبا
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی خودرو کودک راهبر مید مدل صبا راهبر مید 7,200,000 06:13:42 7,200,000 7,200,000
صندلی خودرو کودک راهبر مید مدل صبا گروه سنی: از بدو تولد سایبان: ندارد محل قرارگیری سر: دارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): ندارد قابلیت شستشو:دارد
صندلی خودرو کودک راهبر مید مدل نیکو
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی خودرو کودک راهبر مید مدل نیکو راهبر مید 5,600,000 06:13:43 5,600,000 5,600,000
صندلی خودرو کودک راهبر مید مدل نیکو گروه سنی: از بدو تولد سایبان: ندارد محل قرارگیری سر: دارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): ندارد قابلیت شستشو:دارد
صندلی خودرو کودک راهبر مید مدل نیکو
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی خودرو کودک راهبر مید مدل نیکو راهبر مید 5,600,000 12 خرداد 5,600,000 5,600,000
صندلی خودرو کودک راهبر مید مدل نیکو گروه سنی: +6 ماه قابلیت تنظیم پشتی: دارد - سه حالته سایبان: ندارد محل قرارگیری سر: دارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس):ندارد قابلیت شستشو: دارد
صندلی خودرو کودک ریکارو مدل  OPTIAFIX
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی خودرو کودک ریکارو مدل OPTIAFIX ریکارو 140,000,000 8 اردیبهشت 140,000,000 140,000,000
صندلی خودرو کودک ریکارو مدل OPTIAFIX گروه سنی: 9 تا 36 ماهگی قابلیت تنظیم پشتی: دارد - سه حالته سایبان: دارد محل قرارگیری سر: دارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس):دارد قابلیت شستشو: دارد
صندلی خودرو کودک ریکارو مدل Monza Nova
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی خودرو کودک ریکارو مدل Monza Nova ریکارو 78,000,000 8 اردیبهشت 78,000,000 78,000,000
صندلی خودرو کودک ریکارو مدل Monza Nova گروه سنی: 1 تا 12 سال قابلیت تنظیم پشتی: دارد - دو حالته سایبان: ندارد محل قرارگیری سر: دارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس):ندارد قابلیت شستشو: دارد
صندلی خودرو کودک ریکارو مدل OPTIA
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی خودرو کودک ریکارو مدل OPTIA ریکارو 140,000,000 3 اردیبهشت 140,000,000 140,000,000
صندلی خودرو کودک ریکارو مدل OPTIA گروه سنی: 6 تا 48 ماهگی قابلیت تنظیم پشتی: دارد - دو حالته سایبان: ندارد محل قرارگیری سر: دارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس):دارد قابلیت شستشو: دارد
صندلی خودرو کودک ریکارو مدل Young Sport Hero
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی خودرو کودک ریکارو مدل Young Sport Hero متفرقه 63,000,000 06:13:43 63,000,000 63,000,000
صندلی خودرو کودک ریکارو مدل Young Sport Hero
صندلی خودرو کودک زوییه zooye بهمراه توپ امید کد t77285493
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی خودرو کودک زوییه zooye بهمراه توپ امید کد t77285493 متفرقه 3,800,000 8 اردیبهشت 2,960,000 3,800,000
صندلی خودرو کودک زوییه zooye بهمراه توپ امید کد t77285493 گروه سنی: 6 تا 48 ماهگی قابلیت تنظیم پشتی: دارد - سه حالته محل قرارگیری سر: دارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): ندارد
صندلی خودرو کودک زوییه zooye مدل zb-203
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی خودرو کودک زوییه zooye مدل zb-203 متفرقه 3,950,000 06:13:42 3,500,000 3,950,000
صندلی خودرو کودک زوییه zooye مدل zb-203 گروه سنی: 6 تا 48 ماهگی قابلیت تنظیم پشتی: دارد - سه حالته محل قرارگیری سر: دارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): ندارد
صندلی خودرو کودک نووا مدل LSA 022
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی خودرو کودک نووا مدل LSA 022 متفرقه 17,500,000 06:13:43 17,500,000 17,500,000
صندلی خودرو کودک نووا مدل LSA 022 گروه سنی: از بدو تولد سایبان: ندارد محل قرارگیری سر: دارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): ندارد قابلیت شستشو:دارد
صندلی خودرو کودک نووا مدل LSA 024
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی خودرو کودک نووا مدل LSA 024 متفرقه 18,900,000 06:13:43 18,900,000 18,900,000
صندلی خودرو کودک نووا مدل LSA 024 گروه سنی: از بدو تولد سایبان: ندارد محل قرارگیری سر: دارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): ندارد قابلیت شستشو:دارد
صندلی خودرو کودک نووا مدل LSA 026
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی خودرو کودک نووا مدل LSA 026 متفرقه 14,000,000 06:13:43 14,000,000 14,000,000
صندلی خودرو کودک نووا مدل LSA 026 گروه سنی: از بدو تولد سایبان: ندارد محل قرارگیری سر: دارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): ندارد قابلیت شستشو:دارد
صندلی خودرو کودک نووا مدل LSA 028
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی خودرو کودک نووا مدل LSA 028 متفرقه 17,500,000 06:13:43 17,500,000 17,500,000
صندلی خودرو کودک نووا مدل LSA 028 گروه سنی: از بدو تولد سایبان: ندارد محل قرارگیری سر: دارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): ندارد قابلیت شستشو:دارد
صندلی خودرو کودک چلینو مدل Racer Isofix
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی خودرو کودک چلینو مدل Racer Isofix چلینو 35,500,000 3 اردیبهشت 35,500,000 35,500,000
صندلی خودرو کودک چلینو مدل Racer Isofix گروه سنی: 1 تا 12 سال سایبان: ندارد محل قرارگیری سر: دارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): دارد قابلیت شستشو:دارد
صندلی خودرو کودک کیکابو مدل 1234
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی خودرو کودک کیکابو مدل 1234 کیکابو 32,600,000 29 اردیبهشت 31,900,000 31,900,000
صندلی خودرو کودک کیکابو مدل 1234 گروه سنی: از بدو تولد قابلیت تنظیم پشتی: دارد - سه حالته سایبان: ندارد محل قرارگیری سر: دارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس):دارد قابلیت شستشو: دارد
صندلی خودرو کودکیاران مدل D1055
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی خودرو کودکیاران مدل D1055 متفرقه 4,850,000 06:13:43 3,490,000 4,850,000
صندلی خودرو کودکیاران مدل D1055 سایبان: ندارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): ندارد قابلیت شستشو: دارد
صندلی خودرو کونکورد مدل COAB0973TF
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی خودرو کونکورد مدل COAB0973TF کونکورد 66,800,000 8 اردیبهشت 66,800,000 66,800,000
صندلی خودرو کونکورد مدل COAB0973TF گروه سنی: 6 تا 48 ماهگی قابلیت تنظیم پشتی: دارد - سه حالته سایبان: ندارد محل قرارگیری سر: دارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس):دارد قابلیت شستشو: دارد
صندلی خودروی کودک فدورا مدل C4
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی خودروی کودک فدورا مدل C4 متفرقه 67,000,000 06:13:43 67,000,000 67,000,000
صندلی خودروی کودک فدورا مدل C4 گروه سنی: 0 تا 48 ماهگی سایبان: ندارد محل قرارگیری سر: دارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): دارد
صندلی ماشین کودک آنجل بی بی مدل s80
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی ماشین کودک آنجل بی بی مدل s80 متفرقه 33,500,000 12 خرداد 33,500,000 33,500,000
صندلی ماشین کودک آنجل بی بی مدل s80 گروه سنی: از بدو تولد قابلیت تنظیم پشتی: دارد - سه حالته سایبان: ندارد محل قرارگیری سر: دارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس):دارد قابلیت شستشو: دارد
صندلی کودک طرح بن تن
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی کودک طرح بن تن متفرقه 505,000 04:12:22 505,000 505,000
صندلی کودک طرح بن تن گروه سنی: تا هفت سالگی قابلیت تنظیم پشتی: ندارد سایبان: ندارد محل قرارگیری سر: ندارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس):ندارد قابلیت شستشو: دارد
صندلی کودک مانلی مدل کلاسیک
صندلی خودرو کودک و نوزاد
صندلی کودک مانلی مدل کلاسیک متفرقه 1,220,000 06:13:43 1,220,000 1,220,000
صندلی کودک مانلی مدل کلاسیک گروه سنی: تا هفت سالگی قابلیت تنظیم پشتی: ندارد اتصال امن به صندلی خودرو (ایزوفیکس): ندارد قابلیت شستشو: دارد
مجموع موارد: 48 عدد در 1 صفحه