شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت نرم افزارهای حسابداری

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
نرم افزار حسابداری دشت همکاران سیستم نسخه حسابداری فروشگاهی سوپر مارکت استاندارد
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری دشت همکاران سیستم نسخه حسابداری فروشگاهی سوپر مارکت استاندارد همکاران سیستم 7,600,000 17 فروردین 7,600,000 7,600,000
نرم افزار حسابداری دشت همکاران سیستم نسخه حسابداری فروشگاهی سوپر مارکت استاندارد نوع کسب و کار: اصناف و فروشگاه ها تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: خرده فروش تعداد دیسک: دو عدد نوع دیسک:DVD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7
نرم افزار حسابداری محک نسخه عمومی فروشگاهی سطح یک کد301
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری محک نسخه عمومی فروشگاهی سطح یک کد301 محک 2,086,400 1 مهر 2,104,200 2,160,000
نرم افزار حسابداری محک نسخه عمومی فروشگاهی سطح یک کد301 نوع کسب و کار: اصناف و فروشگاه ها تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: حقوق، پیمانکاری، تولید، دو واحدی، خرده فروش، مدیریت پیام، کاربر اضافه، چند واحدی، چند انباری تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:DVD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز XP
نرم افزار حسابداری و فروشگاهی پرنس نسخه آهن آلات نشر پژواک کامپیوتر
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری و فروشگاهی پرنس نسخه آهن آلات نشر پژواک کامپیوتر پژواک کامپیوتر 6,900,000 15 خرداد 6,900,000 6,900,000
نرم افزار حسابداری و فروشگاهی پرنس نسخه آهن آلات نشر پژواک کامپیوتر نوع کسب و کار: اصناف و فروشگاه ها تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش، تولید، دو واحدی، خرده فروش، انتقال بین انبار، تک کاربره، مدیریت پیام، کاربر اضافه، چند واحدی، چند انباری تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:DVD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا
نرم افزار حسابداری و فروشگاهی پرنس نسخه سوپرمارکت و هایپر مارکت نشر پژواک کامپیوتر
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری و فروشگاهی پرنس نسخه سوپرمارکت و هایپر مارکت نشر پژواک کامپیوتر پژواک کامپیوتر 4,900,000 3 تیر 4,900,000 4,900,000
نرم افزار حسابداری و فروشگاهی پرنس نسخه سوپرمارکت و هایپر مارکت نشر پژواک کامپیوتر نوع کسب و کار: اصناف و فروشگاه ها تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش، حقوق، تولید، دو واحدی، خرده فروش، انتقال بین انبار، تک کاربره، مدیریت پیام، کاربر اضافه، چند واحدی، چند انباری تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:DVD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا
نرم افزار حسابداری و فروشگاهی پرنس نسخه صنایع چوب بلوط نشر پژواک کامپیوتر
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری و فروشگاهی پرنس نسخه صنایع چوب بلوط نشر پژواک کامپیوتر پژواک کامپیوتر 6,300,000 15 خرداد 6,300,000 6,300,000
نرم افزار حسابداری و فروشگاهی پرنس نسخه صنایع چوب بلوط نشر پژواک کامپیوتر نوع کسب و کار: اصناف و فروشگاه ها تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش، انبار تولیدی، حقوق، تولید، دو واحدی، خرده فروش، انتقال بین انبار، تک کاربره، مدیریت پیام، کاربر اضافه، چند واحدی، چند انباری تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:DVD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا
نرم افزار حسابداری و فروشگاهی پرنس نسخه عینک فروشی نشر پژواک کامپیوتر
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری و فروشگاهی پرنس نسخه عینک فروشی نشر پژواک کامپیوتر پژواک کامپیوتر 6,300,000 15 خرداد 6,300,000 6,300,000
نرم افزار حسابداری و فروشگاهی پرنس نسخه عینک فروشی نشر پژواک کامپیوتر نوع کسب و کار: اصناف و فروشگاه ها تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش، حقوق، تولید، دو واحدی، خرده فروش، انتقال بین انبار، تک کاربره، مدیریت پیام، کاربر اضافه، چند واحدی، چند انباری تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:DVD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا
مجموع موارد: 6 عدد در 1 صفحه