شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت آموزش موسیقی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آموزش تصویری آواز و تصنیف خوانی نشر دنیای نرم افزار سینا
آموزش موسیقی
آموزش تصویری آواز و تصنیف خوانی نشر دنیای نرم افزار سینا لوح گسترش دنیای نرم افزار 179,000 25 اردیبهشت 179,000 250,000
آموزش تصویری آواز و تصنیف خوانی نشر دنیای نرم افزار سینا زبان: فارسی گروه سنی: بزرگسال نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 2 سبک:سنتی
آموزش تصویری تئوری موسیقی پیشرفته نشر موسیقی باساز
آموزش موسیقی
آموزش تصویری تئوری موسیقی پیشرفته نشر موسیقی باساز متفرقه 313,900 11 اردیبهشت 312,900 313,900
آموزش تصویری تئوری موسیقی پیشرفته نشر موسیقی باساز زبان: فارسی گروه سنی: خردسال، کودک و نوجوان، بزرگسال نوع دیسک: CD تعداد دیسک: 1 سبک:کلاسیک
آموزش تصویری تینا و ارکستر
آموزش موسیقی
آموزش تصویری تینا و ارکستر آوای باربد 480,000 6 فروردین 480,000 480,000
آموزش تصویری تینا و ارکستر زبان: فارسی گروه سنی: خردسال، کودک و نوجوان نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 1
آموزش تصویری ساز تار سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا
آموزش موسیقی
آموزش تصویری ساز تار سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا لوح گسترش دنیای نرم افزار 179,000 25 اردیبهشت 210,000 350,000
آموزش تصویری ساز تار سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا زبان: فارسی گروه سنی: بزرگسال نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 2 سبک:سنتی
آموزش تصویری ساز تمبک سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا
آموزش موسیقی
آموزش تصویری ساز تمبک سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا لوح گسترش دنیای نرم افزار 179,000 25 اردیبهشت 210,000 290,000
آموزش تصویری ساز تمبک سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا زبان: فارسی گروه سنی: بزرگسال نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 2 سبک:سنتی
آموزش تصویری ساز تنبور نشر دنیای نرم افزار سینا
آموزش موسیقی
آموزش تصویری ساز تنبور نشر دنیای نرم افزار سینا لوح گسترش دنیای نرم افزار 179,000 25 اردیبهشت 179,000 250,000
آموزش تصویری ساز تنبور نشر دنیای نرم افزار سینا زبان: فارسی گروه سنی: بزرگسال نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 2 سبک:سنتی
آموزش تصویری ساز دهنی نشر پانا
آموزش موسیقی
آموزش تصویری ساز دهنی نشر پانا پانا 297,000 5 خرداد 297,000 330,000
آموزش تصویری ساز دهنی نشر پانا زبان: فارسی گروه سنی: خردسال، کودک و نوجوان، بزرگسال نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 1 سبک:کلاسیک
آموزش تصویری ساز ساکسیفون نشر دنیای نرم افزار سینا
آموزش موسیقی
آموزش تصویری ساز ساکسیفون نشر دنیای نرم افزار سینا لوح گسترش دنیای نرم افزار 179,000 25 اردیبهشت 179,000 250,000
آموزش تصویری ساز ساکسیفون نشر دنیای نرم افزار سینا زبان: فارسی گروه سنی: بزرگسال نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 2
آموزش تصویری ساز سنتور سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا
آموزش موسیقی
آموزش تصویری ساز سنتور سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا لوح گسترش دنیای نرم افزار 179,000 26 اردیبهشت 179,000 250,000
آموزش تصویری ساز سنتور سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا زبان: فارسی گروه سنی: بزرگسال نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 2 سبک:سنتی
آموزش تصویری ساز عود و بربط سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا
آموزش موسیقی
آموزش تصویری ساز عود و بربط سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا لوح گسترش دنیای نرم افزار 179,000 25 اردیبهشت 179,000 250,000
آموزش تصویری ساز عود و بربط سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا زبان: فارسی گروه سنی: بزرگسال نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 2 سبک:سنتی
آموزش تصویری ساز پیانو سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا
آموزش موسیقی
آموزش تصویری ساز پیانو سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا لوح گسترش دنیای نرم افزار 290,000 6 فروردین 290,000 290,000
آموزش تصویری ساز پیانو سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا زبان: فارسی گروه سنی: بزرگسال نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 2
آموزش تصویری ساز کمانچه سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا
آموزش موسیقی
آموزش تصویری ساز کمانچه سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا موسسه فرهنگی لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا 179,000 25 اردیبهشت 179,000 250,000
آموزش تصویری ساز کمانچه سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا زبان: فارسی گروه سنی: بزرگسال نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 2 سبک:سنتی
آموزش تصویری ساز کیبورد سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا
آموزش موسیقی
آموزش تصویری ساز کیبورد سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا لوح گسترش دنیای نرم افزار 179,000 25 اردیبهشت 179,000 250,000
آموزش تصویری ساز کیبورد سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا زبان: فارسی گروه سنی: بزرگسال نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 2
آموزش تصویری ساز گیتار الکتریک نشر دنیای نرم افزار سینا
آموزش موسیقی
آموزش تصویری ساز گیتار الکتریک نشر دنیای نرم افزار سینا لوح گسترش دنیای نرم افزار 179,000 25 اردیبهشت 179,000 250,000
آموزش تصویری ساز گیتار الکتریک نشر دنیای نرم افزار سینا زبان: فارسی گروه سنی: بزرگسال نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 2
آموزش تصویری ساز گیتار کلاسیک سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا
آموزش موسیقی
آموزش تصویری ساز گیتار کلاسیک سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا لوح گسترش دنیای نرم افزار 72,000 26 فروردین 72,000 200,000
آموزش تصویری ساز گیتار کلاسیک سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا زبان: فارسی گروه سنی: بزرگسال نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 2
آموزش تصویری ساز گیتار کلاسیک سطح پیشرفته نشر دنیای نرم افزار سینا
آموزش موسیقی
آموزش تصویری ساز گیتار کلاسیک سطح پیشرفته نشر دنیای نرم افزار سینا لوح گسترش دنیای نرم افزار 179,000 25 اردیبهشت 250,000 250,000
آموزش تصویری ساز گیتار کلاسیک سطح پیشرفته نشر دنیای نرم افزار سینا زبان: فارسی گروه سنی: بزرگسال نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 2
آموزش تصویری ساکسیفون نشر دنیای نرم افزار سینا
آموزش موسیقی
آموزش تصویری ساکسیفون نشر دنیای نرم افزار سینا متفرقه 179,000 25 اردیبهشت 179,000 320,000
آموزش تصویری ساکسیفون نشر دنیای نرم افزار سینا زبان: فارسی گروه سنی: بزرگسال نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 2 سبک:پاپ
آموزش تصویری سطح مقدماتی گیتار فلامنکو نشر دنیای نرم افزار سینا
آموزش موسیقی
آموزش تصویری سطح مقدماتی گیتار فلامنکو نشر دنیای نرم افزار سینا متفرقه 179,000 25 اردیبهشت 210,000 290,000
آموزش تصویری سطح مقدماتی گیتار فلامنکو نشر دنیای نرم افزار سینا زبان: فارسی گروه سنی: بزرگسال نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 2 سبک:کلاسیک
آموزش تصویری سنتور کودکان نشر دنیای نرم افزار سینا
آموزش موسیقی
آموزش تصویری سنتور کودکان نشر دنیای نرم افزار سینا لوح گسترش دنیای نرم افزار 179,000 25 اردیبهشت 179,000 179,000
آموزش تصویری سنتور کودکان نشر دنیای نرم افزار سینا زبان: فارسی گروه سنی: کودک و نوجوان نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 2
آموزش تصویری گیتار آکوستیک سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا
آموزش موسیقی
آموزش تصویری گیتار آکوستیک سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا لوح گسترش دنیای نرم افزار 179,000 25 اردیبهشت 210,000 350,000
آموزش تصویری گیتار آکوستیک سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا زبان: فارسی گروه سنی: بزرگسال نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 2
آموزش تصویری گیتار نشر موسیقی باساز مجموعه اول
آموزش موسیقی
آموزش تصویری گیتار نشر موسیقی باساز مجموعه اول متفرقه 312,900 15 اردیبهشت 312,900 313,900
آموزش تصویری گیتار نشر موسیقی باساز مجموعه اول زبان: فارسی گروه سنی: خردسال، کودک و نوجوان، بزرگسال نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 1 سبک:کلاسیک
آموزش تصویری گیتار نشر موسیقی باساز مجموعه دوم کلاسیک پیشرفته
آموزش موسیقی
آموزش تصویری گیتار نشر موسیقی باساز مجموعه دوم کلاسیک پیشرفته متفرقه 376,900 6 اردیبهشت 375,900 376,900
آموزش تصویری گیتار نشر موسیقی باساز مجموعه دوم کلاسیک پیشرفته زبان: فارسی گروه سنی: خردسال، کودک و نوجوان، بزرگسال نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 1 سبک:کلاسیک
آموزش تصویری گیتار پاپ کودکان نشر دنیای نرم افزار سینا
آموزش موسیقی
آموزش تصویری گیتار پاپ کودکان نشر دنیای نرم افزار سینا لوح گسترش دنیای نرم افزار 179,000 25 اردیبهشت 179,000 350,000
آموزش تصویری گیتار پاپ کودکان نشر دنیای نرم افزار سینا زبان: فارسی گروه سنی: کودک و نوجوان نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 2 سبک:پاپ
آموزش ساز سنتور سطح پیشرفته نشر دنیای نرم افزار سینا
آموزش موسیقی
آموزش ساز سنتور سطح پیشرفته نشر دنیای نرم افزار سینا لوح گسترش دنیای نرم افزار 290,000 21 فروردین 290,000 290,000
آموزش ساز سنتور سطح پیشرفته نشر دنیای نرم افزار سینا زبان: فارسی گروه سنی: بزرگسال نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 2 سبک:سنتی
آموزش ساز ویولن سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا
آموزش موسیقی
آموزش ساز ویولن سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا لوح گسترش دنیای نرم افزار 250,000 20 اردیبهشت 250,000 290,000
آموزش ساز ویولن سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا زبان: فارسی گروه سنی: بزرگسال نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 2
آموزش ساز ویولن سل سطح پیشرفته نشر دنیای نرم افزار سینا
آموزش موسیقی
آموزش ساز ویولن سل سطح پیشرفته نشر دنیای نرم افزار سینا لوح گسترش دنیای نرم افزار 179,000 25 اردیبهشت 179,000 200,000
آموزش ساز ویولن سل سطح پیشرفته نشر دنیای نرم افزار سینا زبان: فارسی گروه سنی: بزرگسال نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 2 سبک:کلاسیک
آموزش گیتار فلامنکو سطح پیشرفته نشر دنیای نرم افزار سینا
آموزش موسیقی
آموزش گیتار فلامنکو سطح پیشرفته نشر دنیای نرم افزار سینا لوح گسترش دنیای نرم افزار 179,000 25 اردیبهشت 210,000 250,000
آموزش گیتار فلامنکو سطح پیشرفته نشر دنیای نرم افزار سینا زبان: فارسی گروه سنی: بزرگسال نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 2 سبک:کلاسیک
نرم افزار آموزش آهنگ سازی و ویرایش صدا نشر پدیده به همراه نرم افزار آموزش CUBASE نشر پدیده
آموزش موسیقی
نرم افزار آموزش آهنگ سازی و ویرایش صدا نشر پدیده به همراه نرم افزار آموزش CUBASE نشر پدیده متفرقه 445,500 6 فروردین 445,500 445,500
نرم افزار آموزش آهنگ سازی و ویرایش صدا نشر پدیده به همراه نرم افزار آموزش CUBASE نشر پدیده زبان: فارسی نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 3
نرم افزار آموزش آهنگ سازی و ویرایش صدا نشر پدیده به همراه نرم افزار آموزش FL STUDIO نشر پدیده
آموزش موسیقی
نرم افزار آموزش آهنگ سازی و ویرایش صدا نشر پدیده به همراه نرم افزار آموزش FL STUDIO نشر پدیده متفرقه 443,200 10 اردیبهشت 443,200 445,500
نرم افزار آموزش آهنگ سازی و ویرایش صدا نشر پدیده به همراه نرم افزار آموزش FL STUDIO نشر پدیده زبان: فارسی نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 3
نرم افزار آموزش آهنگ سازی و ویرایش صدا نشر پدیده به همراه نرم افزار آموزش آهنگسازی و تنظیم نشر درنا
آموزش موسیقی
نرم افزار آموزش آهنگ سازی و ویرایش صدا نشر پدیده به همراه نرم افزار آموزش آهنگسازی و تنظیم نشر درنا متفرقه 590,000 6 فروردین 590,000 590,000
نرم افزار آموزش آهنگ سازی و ویرایش صدا نشر پدیده به همراه نرم افزار آموزش آهنگسازی و تنظیم نشر درنا زبان: فارسی نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 4
نرم افزار آموزش آهنگسازی و تنظیم نشر درنا به همراه نرم افزار آموزش FL Studio نشر پدیده
آموزش موسیقی
نرم افزار آموزش آهنگسازی و تنظیم نشر درنا به همراه نرم افزار آموزش FL Studio نشر پدیده متفرقه 590,000 11 فروردین 590,000 590,000
نرم افزار آموزش آهنگسازی و تنظیم نشر درنا به همراه نرم افزار آموزش FL Studio نشر پدیده زبان: فارسی گروه سنی: خردسال، کودک و نوجوان، بزرگسال نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 3
نرم افزار آموزش ارگ برای کودکان
آموزش موسیقی
نرم افزار آموزش ارگ برای کودکان پانا 290,200 5 خرداد 290,200 330,000
نرم افزار آموزش ارگ برای کودکان زبان: فارسی گروه سنی: خردسال، کودک و نوجوان نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 1 سبک:کلاسیک
نرم افزار آموزش تئوری موسیقی ایرانی نشر درنا به همراه نرم افزار آموزش تئوری موسیقی جهانی نشر درنا
آموزش موسیقی
نرم افزار آموزش تئوری موسیقی ایرانی نشر درنا به همراه نرم افزار آموزش تئوری موسیقی جهانی نشر درنا متفرقه 1,200,000 11 فروردین 1,200,000 1,200,000
نرم افزار آموزش تئوری موسیقی ایرانی نشر درنا به همراه نرم افزار آموزش تئوری موسیقی جهانی نشر درنا زبان: فارسی گروه سنی: خردسال، کودک و نوجوان، بزرگسال نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 6
نرم افزار آموزش تار نشر درنا به همراه نرم افزار آموزش تئوری موسیقی ایرانی نشر درنا
آموزش موسیقی
نرم افزار آموزش تار نشر درنا به همراه نرم افزار آموزش تئوری موسیقی ایرانی نشر درنا متفرقه 1,300,000 20 اردیبهشت 1,100,000 1,300,000
نرم افزار آموزش تار نشر درنا به همراه نرم افزار آموزش تئوری موسیقی ایرانی نشر درنا زبان: فارسی گروه سنی: خردسال، کودک و نوجوان، بزرگسال نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 6
نرم افزار آموزش تنبور نشر درنا به همراه نرم افزار آموزش تئوری موسیقی ایرانی نشر درنا
آموزش موسیقی
نرم افزار آموزش تنبور نشر درنا به همراه نرم افزار آموزش تئوری موسیقی ایرانی نشر درنا متفرقه 1,200,000 25 اردیبهشت 1,050,000 1,200,000
نرم افزار آموزش تنبور نشر درنا به همراه نرم افزار آموزش تئوری موسیقی ایرانی نشر درنا زبان: فارسی گروه سنی: خردسال، کودک و نوجوان، بزرگسال نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 5
نرم افزار آموزش تنبک نشر درنا به همراه نرم افزار آموزش تئوری موسیقی ایرانی نشر درنا
آموزش موسیقی
نرم افزار آموزش تنبک نشر درنا به همراه نرم افزار آموزش تئوری موسیقی ایرانی نشر درنا متفرقه 1,200,000 6 فروردین 1,200,000 1,200,000
نرم افزار آموزش تنبک نشر درنا به همراه نرم افزار آموزش تئوری موسیقی ایرانی نشر درنا زبان: فارسی گروه سنی: خردسال، کودک و نوجوان، بزرگسال نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 5
نرم افزار آموزش جامع تئوری موسیقی در گیتار
آموزش موسیقی
نرم افزار آموزش جامع تئوری موسیقی در گیتار پانا 315,000 21 اردیبهشت 304,000 315,000
نرم افزار آموزش جامع تئوری موسیقی در گیتار زبان: فارسی گروه سنی: خردسال، کودک و نوجوان، بزرگسال نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 1 سبک:کلاسیک
نرم افزار آموزش دف نشر درنا به همراه نرم افزار آموزش تئوری موسیقی ایرانی نشر درنا
آموزش موسیقی
نرم افزار آموزش دف نشر درنا به همراه نرم افزار آموزش تئوری موسیقی ایرانی نشر درنا متفرقه 1,200,000 16 فروردین 1,200,000 1,200,000
نرم افزار آموزش دف نشر درنا به همراه نرم افزار آموزش تئوری موسیقی ایرانی نشر درنا زبان: فارسی گروه سنی: خردسال، کودک و نوجوان، بزرگسال نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 5
نرم افزار آموزش ساز دهنی نشر پاناپرداز
آموزش موسیقی
نرم افزار آموزش ساز دهنی نشر پاناپرداز متفرقه 330,000 31 اردیبهشت 297,000 330,000
نرم افزار آموزش ساز دهنی نشر پاناپرداز نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 1
نرم افزار آموزش شیوه کامل آموزش گیتار  اول و دوم نشر باساز
آموزش موسیقی
نرم افزار آموزش شیوه کامل آموزش گیتار اول و دوم نشر باساز متفرقه 619,000 5 اردیبهشت 549,000 619,000
نرم افزار آموزش شیوه کامل آموزش گیتار اول و دوم نشر باساز زبان: فارسی گروه سنی: خردسال، کودک و نوجوان، بزرگسال نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 2 سبک:کلاسیک
نرم افزار آموزش موسیقی تئوری عمومی موسیقی نشر باساز
آموزش موسیقی
نرم افزار آموزش موسیقی تئوری عمومی موسیقی نشر باساز متفرقه 418,900 5 اردیبهشت 379,000 418,900
نرم افزار آموزش موسیقی تئوری عمومی موسیقی نشر باساز زبان: فارسی گروه سنی: خردسال، کودک و نوجوان، بزرگسال نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 1 سبک:کلاسیک
نرم افزار آموزش موسیقی ملودی نشر کلک خیال غدیر
آموزش موسیقی
نرم افزار آموزش موسیقی ملودی نشر کلک خیال غدیر کلک خیال غدیر 220,000 20 اردیبهشت 220,000 220,000
نرم افزار آموزش موسیقی ملودی نشر کلک خیال غدیر زبان: فارسی گروه سنی: خردسال نوع دیسک: CD تعداد دیسک: 1
نرم افزار آموزش ویولن ایرانی نشر درنا به همراه نرم افزار آموزش تئوری موسیقی ایرانی نشر درنا
آموزش موسیقی
نرم افزار آموزش ویولن ایرانی نشر درنا به همراه نرم افزار آموزش تئوری موسیقی ایرانی نشر درنا متفرقه 1,200,000 11 فروردین 1,200,000 1,200,000
نرم افزار آموزش ویولن ایرانی نشر درنا به همراه نرم افزار آموزش تئوری موسیقی ایرانی نشر درنا زبان: فارسی گروه سنی: خردسال، کودک و نوجوان، بزرگسال نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 5
نرم افزار آموزش گیتار برای کودکان
آموزش موسیقی
نرم افزار آموزش گیتار برای کودکان پانا 297,000 5 خرداد 297,000 330,000
نرم افزار آموزش گیتار برای کودکان زبان: فارسی گروه سنی: خردسال، کودک و نوجوان نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 1 سبک:کلاسیک
نرم افزار آموزش گیتار در 21 روز نشر الکترونیک پانا به همراه نرم افزار آموزش تئوری موسیقی در گیتار نشر الکترونیک پانا
آموزش موسیقی
نرم افزار آموزش گیتار در 21 روز نشر الکترونیک پانا به همراه نرم افزار آموزش تئوری موسیقی در گیتار نشر الکترونیک پانا متفرقه 550,000 11 اردیبهشت 550,000 690,000
نرم افزار آموزش گیتار در 21 روز نشر الکترونیک پانا به همراه نرم افزار آموزش تئوری موسیقی در گیتار نشر الکترونیک پانا زبان: فارسی گروه سنی: خردسال، کودک و نوجوان، بزرگسال نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 2
نرم افزار آموزش گیتار در 21 روز نشر الکترونیک پانا به همراه نرم افزار آموزش گیتار برای کودکان نشر پاناپرداز آریا
آموزش موسیقی
نرم افزار آموزش گیتار در 21 روز نشر الکترونیک پانا به همراه نرم افزار آموزش گیتار برای کودکان نشر پاناپرداز آریا متفرقه 550,000 6 اردیبهشت 550,000 690,000
نرم افزار آموزش گیتار در 21 روز نشر الکترونیک پانا به همراه نرم افزار آموزش گیتار برای کودکان نشر پاناپرداز آریا زبان: فارسی گروه سنی: خردسال، کودک و نوجوان، بزرگسال نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 2
نرم افزار آموزش گیتار در 21 روز نشر الکترونیک پانا به همراه نرم افزار آموزش گیتار فلامنکو نشر الکترونیک پانا
آموزش موسیقی
نرم افزار آموزش گیتار در 21 روز نشر الکترونیک پانا به همراه نرم افزار آموزش گیتار فلامنکو نشر الکترونیک پانا متفرقه 550,000 11 اردیبهشت 550,000 690,000
نرم افزار آموزش گیتار در 21 روز نشر الکترونیک پانا به همراه نرم افزار آموزش گیتار فلامنکو نشر الکترونیک پانا زبان: فارسی گروه سنی: خردسال، کودک و نوجوان، بزرگسال نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 2
نرم افزار آموزش گیتار در 21 روز نشر الکترونیک پانا به همراه نرم افزار آموزش گیتار پاپ نشر درنا
آموزش موسیقی
نرم افزار آموزش گیتار در 21 روز نشر الکترونیک پانا به همراه نرم افزار آموزش گیتار پاپ نشر درنا متفرقه 590,000 11 فروردین 590,000 590,000
نرم افزار آموزش گیتار در 21 روز نشر الکترونیک پانا به همراه نرم افزار آموزش گیتار پاپ نشر درنا زبان: فارسی گروه سنی: خردسال، کودک و نوجوان، بزرگسال نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 4
نرم افزار آموزش گیتار در 21 روز نشر الکترونیک پانا به همراه نرم افزار آموزش گیتار کلاسیک نشر درنا
آموزش موسیقی
نرم افزار آموزش گیتار در 21 روز نشر الکترونیک پانا به همراه نرم افزار آموزش گیتار کلاسیک نشر درنا متفرقه 790,000 22 فروردین 590,000 790,000
نرم افزار آموزش گیتار در 21 روز نشر الکترونیک پانا به همراه نرم افزار آموزش گیتار کلاسیک نشر درنا زبان: فارسی نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 4
نرم افزار آموزش گیتار فلامنکو نشر درنا به همراه نرم افزار آموزش تئوری موسیقی جهانی نشر درنا
آموزش موسیقی
نرم افزار آموزش گیتار فلامنکو نشر درنا به همراه نرم افزار آموزش تئوری موسیقی جهانی نشر درنا متفرقه 1,200,000 15 اردیبهشت 1,050,000 1,200,000
نرم افزار آموزش گیتار فلامنکو نشر درنا به همراه نرم افزار آموزش تئوری موسیقی جهانی نشر درنا زبان: فارسی گروه سنی: خردسال، کودک و نوجوان، بزرگسال نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 5
مجموع موارد: 71 عدد در 2 صفحه