شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت کمانچه

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
کمانچه باجلاوند مدل khoramabad43
کمانچه
کمانچه باجلاوند مدل khoramabad43 متفرقه 22,500,000 16 مرداد 22,000,000 23,750,000
کمانچه باجلاوند مدل khoramabad43 نوع کاسه: پشت باز آرشه: دارد
کمانچه بکطاش مدل m01
کمانچه
کمانچه بکطاش مدل m01 متفرقه 20,700,000 6 اردیبهشت 20,700,000 20,700,000
کمانچه بکطاش مدل m01 نوع کاسه: ترکه‌ای
کمانچه خاتمی مدل 1 مهر ویژه
کمانچه
کمانچه خاتمی مدل 1 مهر ویژه متفرقه 26,100,000 20 اردیبهشت 26,100,000 27,550,000
کمانچه خاتمی مدل 1 مهر ویژه نوع کاسه: ترکه‌ای آرشه: دارد
کمانچه خاتمی مدل یک مهر ساده
کمانچه
کمانچه خاتمی مدل یک مهر ساده متفرقه 31,500,000 08:19:30 22,800,000 24,000,000
کمانچه خاتمی مدل یک مهر ساده نوع کاسه: ترکه‌ای آرشه: دارد
کمانچه نریمان مدل یک مهر
کمانچه
کمانچه نریمان مدل یک مهر متفرقه 7,980,000 08:19:30 8,580,000 8,750,000
کمانچه نریمان مدل یک مهر نوع کاسه: ترکه‌ای آرشه: دارد
کمانچه نریمان مدل یک مهر
کمانچه
کمانچه نریمان مدل یک مهر متفرقه 9,600,000 08:19:30 8,600,000 8,600,000
کمانچه نریمان مدل یک مهر نوع کاسه: ترکه‌ای آرشه: دارد
کمانچه نریمان مدل یک مهره
کمانچه
کمانچه نریمان مدل یک مهره متفرقه 8,820,000 16 مرداد 9,470,000 9,970,000
کمانچه نریمان مدل یک مهره
مجموع موارد: 7 عدد در 1 صفحه