شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت پایه و هاردور درامز

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
فنر سایدرام سابین مدل SBPB20
پایه و هاردور درامز
فنر سایدرام سابین مدل SBPB20 متفرقه 4,680,000 21 مرداد 2,781,000 2,781,000
فنر سایدرام سابین مدل SBPB20
فنر سایدرام مدل FS-40
پایه و هاردور درامز
فنر سایدرام مدل FS-40 متفرقه 2,870,000 15 شهریور 2,870,000 2,970,000
فنر سایدرام مدل FS-40 قابلیت تنظیم: ندارد
واشر نمدی سنج استگ مدل SPRF1
پایه و هاردور درامز
واشر نمدی سنج استگ مدل SPRF1 استگ 200,000 16 مرداد 150,000 150,000
واشر نمدی سنج استگ مدل SPRF1
واشر نمدی سنج استگ مدل SPRF2
پایه و هاردور درامز
واشر نمدی سنج استگ مدل SPRF2 استگ 200,000 14 شهریور 200,000 200,000
واشر نمدی سنج استگ مدل SPRF2
پایه سنج استگ مدل LBD-50S
پایه و هاردور درامز
پایه سنج استگ مدل LBD-50S استگ 15,000,000 14 شهریور 15,000,000 15,000,000
پایه سنج استگ مدل LBD-50S
پایه سنج استگ مدل LYD-50
پایه و هاردور درامز
پایه سنج استگ مدل LYD-50 استگ 12,000,000 14 شهریور 12,000,000 12,000,000
پایه سنج استگ مدل LYD-50 قابلیت تنظیم: دارد
کلاچ سنج های‌هت استگ مدل 7D-HP
پایه و هاردور درامز
کلاچ سنج های‌هت استگ مدل 7D-HP استگ 3,600,000 14 شهریور 3,600,000 3,600,000
کلاچ سنج های‌هت استگ مدل 7D-HP قابلیت تنظیم: دارد
کیت درامز سابین مدل Crisis
پایه و هاردور درامز
کیت درامز سابین مدل Crisis متفرقه 4,680,000 21 مرداد 3,000,000 3,000,000
کیت درامز سابین مدل Crisis
مجموع موارد: 8 عدد در 1 صفحه