شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت پایه و هاردور درامز

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
فنر سایدرام سابین مدل SBPB20
پایه و هاردور درامز
فنر سایدرام سابین مدل SBPB20 متفرقه 3,090,000 20 اردیبهشت 2,781,000 2,781,000
فنر سایدرام سابین مدل SBPB20
فنر سایدرام مدل FS-40
پایه و هاردور درامز
فنر سایدرام مدل FS-40 متفرقه 1,820,000 20 اردیبهشت 1,620,000 1,820,000
فنر سایدرام مدل FS-40 قابلیت تنظیم: ندارد
واشر نمدی سنج استگ مدل SPRF1
پایه و هاردور درامز
واشر نمدی سنج استگ مدل SPRF1 استگ 150,000 10 اردیبهشت 150,000 150,000
واشر نمدی سنج استگ مدل SPRF1
واشر نمدی سنج استگ مدل SPRF2
پایه و هاردور درامز
واشر نمدی سنج استگ مدل SPRF2 استگ 150,000 6 فروردین 150,000 150,000
واشر نمدی سنج استگ مدل SPRF2
پایه سنج استگ مدل LBD-50S
پایه و هاردور درامز
پایه سنج استگ مدل LBD-50S استگ 12,000,000 10 اردیبهشت 12,000,000 12,000,000
پایه سنج استگ مدل LBD-50S
پایه سنج استگ مدل LYD-50
پایه و هاردور درامز
پایه سنج استگ مدل LYD-50 استگ 10,400,000 10 اردیبهشت 10,400,000 10,400,000
پایه سنج استگ مدل LYD-50 قابلیت تنظیم: دارد
کلاچ سنج های‌هت استگ مدل 7D-HP
پایه و هاردور درامز
کلاچ سنج های‌هت استگ مدل 7D-HP متفرقه 2,790,000 30 اردیبهشت 2,790,000 2,790,000
کلاچ سنج های‌هت استگ مدل 7D-HP قابلیت تنظیم: دارد
کیت درامز سابین مدل Crisis
پایه و هاردور درامز
کیت درامز سابین مدل Crisis متفرقه 1,199,000 25 اردیبهشت 1,199,000 1,199,000
کیت درامز سابین مدل Crisis
مجموع موارد: 8 عدد در 1 صفحه