شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت ویولن

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ویالن رناتو220 سایز 3/4
ویولن
ویالن رناتو220 سایز 3/4 متفرقه 33,000,000 30 شهریور 31,508,300 31,508,300
ویالن رناتو220 سایز 3/4 نوع ساز: ویولن اندازه: 3/4
ویالن رناتو220 سایز 4/4
ویولن
ویالن رناتو220 سایز 4/4 متفرقه 35,500,000 30 شهریور 35,500,000 37,900,000
ویالن رناتو220 سایز 4/4 نوع ساز: ویولن اندازه: 4/4
ویلن اس آ مدل MV012W سایز 3/4
ویولن
ویلن اس آ مدل MV012W سایز 3/4 متفرقه 16,878,000 21 مرداد 15,034,100 15,034,100
ویلن اس آ مدل MV012W سایز 3/4 نوع ساز: ویولن اندازه: 3/4 سیستم صدا: آکوستیک
ویلن اس آ مدل MV012W سایز 4/4
ویولن
ویلن اس آ مدل MV012W سایز 4/4 متفرقه 16,807,800 16 مرداد 14,930,700 14,930,700
ویلن اس آ مدل MV012W سایز 4/4 نوع ساز: ویولن اندازه: 4/4 سیستم صدا: آکوستیک
ویولن Zak مدل 120
ویولن
ویولن Zak مدل 120 متفرقه 18,500,000 30 شهریور 18,800,000 19,900,000
ویولن Zak مدل 120 نوع ساز: ویولن اندازه: 4/4 سیستم صدا: آکوستیک
ویولن آراکس مدل p152
ویولن
ویولن آراکس مدل p152 متفرقه 16,000,000 21 مرداد 16,000,000 19,000,000
ویولن آراکس مدل p152 نوع ساز: ویولن اندازه: 4/4 سیستم صدا: آکوستیک
ویولن آکوستیک اشترونال مدل 16W
ویولن
ویولن آکوستیک اشترونال مدل 16W اشترونال 142,800,000 21 مرداد 86,000,000 86,000,000
ویولن آکوستیک اشترونال مدل 16W نوع ساز: ویولن اندازه: 4/4 سیستم صدا: آکوستیک
ویولن آکوستیک نیک ساند مدل V-100 3/4
ویولن
ویولن آکوستیک نیک ساند مدل V-100 3/4 نیک ساند 39,600,000 21 مرداد 19,800,000 19,800,000
ویولن آکوستیک نیک ساند مدل V-100 3/4 نوع ساز: ویولن اندازه: 3/4 سیستم صدا: آکوستیک
ویولن آکوستیک کارل هافنر مدل AS-060-V
ویولن
ویولن آکوستیک کارل هافنر مدل AS-060-V هافنر 45,000,000 14 شهریور 45,000,000 45,000,000
ویولن آکوستیک کارل هافنر مدل AS-060-V نوع ساز: ویولن اندازه: 4/4 سیستم صدا: آکوستیک
ویولن الکتریک مدل MP-55
ویولن
ویولن الکتریک مدل MP-55 متفرقه 16,700,000 10 اردیبهشت 16,700,000 16,700,000
ویولن الکتریک مدل MP-55 نوع ساز: ویولن اندازه: 4/4 سیستم صدا: الکتریک
ویولن ام وی مدل 146
ویولن
ویولن ام وی مدل 146 متفرقه 21,500,000 21 مرداد 19,900,000 19,900,000
ویولن ام وی مدل 146 نوع ساز: ویولن اندازه: 4/4 سیستم صدا: آکوستیک
ویولن تی اف مدل 142 سایز 4/4
ویولن
ویولن تی اف مدل 142 سایز 4/4 متفرقه 24,000,000 30 شهریور 23,690,000 23,990,000
ویولن تی اف مدل 142 سایز 4/4 نوع ساز: ویولن اندازه: 4/4 سیستم صدا: آکوستیک
ویولن تی اف مدل Coreli
ویولن
ویولن تی اف مدل Coreli متفرقه 39,000,000 15 شهریور 39,000,000 39,900,000
ویولن تی اف مدل Coreli نوع ساز: ویولن اندازه: 4/4 سیستم صدا: آکوستیک
کنتر باس الکتریک استگ مدل EDB-DBR
ویولن
کنتر باس الکتریک استگ مدل EDB-DBR استگ 85,000,000 10 اردیبهشت 85,000,000 85,000,000
کنتر باس الکتریک استگ مدل EDB-DBR نوع ساز: کنترباس اندازه: 3/4 سیستم صدا: الکتریک
مجموع موارد: 14 عدد در 1 صفحه