شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت ویولن

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ویالن رناتو220 سایز 3/4
ویولن
ویالن رناتو220 سایز 3/4 متفرقه 33,500,000 20 اردیبهشت 32,000,000 32,000,000
ویالن رناتو220 سایز 3/4 نوع ساز: ویولن اندازه: 3/4
ویالن رناتو220 سایز 4/4
ویولن
ویالن رناتو220 سایز 4/4 متفرقه 34,500,000 30 اردیبهشت 33,500,000 34,500,000
ویالن رناتو220 سایز 4/4 نوع ساز: ویولن اندازه: 4/4
ویلن اس آ مدل MV012W سایز 3/4
ویولن
ویلن اس آ مدل MV012W سایز 3/4 متفرقه 17,500,000 15 اردیبهشت 14,997,800 17,500,000
ویلن اس آ مدل MV012W سایز 3/4 نوع ساز: ویولن اندازه: 3/4 سیستم صدا: آکوستیک
ویلن اس آ مدل MV012W سایز 4/4
ویولن
ویلن اس آ مدل MV012W سایز 4/4 متفرقه 17,500,000 15 اردیبهشت 15,840,000 17,500,000
ویلن اس آ مدل MV012W سایز 4/4 نوع ساز: ویولن اندازه: 4/4 سیستم صدا: آکوستیک
ویولن Zak مدل 120
ویولن
ویولن Zak مدل 120 متفرقه 20,000,000 25 اردیبهشت 23,000,000 23,000,000
ویولن Zak مدل 120 نوع ساز: ویولن اندازه: 4/4 سیستم صدا: آکوستیک
ویولن آراکس مدل p152
ویولن
ویولن آراکس مدل p152 متفرقه 19,250,000 5 خرداد 19,250,000 19,500,000
ویولن آراکس مدل p152 نوع ساز: ویولن اندازه: 4/4 سیستم صدا: آکوستیک
ویولن آکوستیک اشترونال مدل 16W
ویولن
ویولن آکوستیک اشترونال مدل 16W اشترونال 88,800,000 11 فروردین 88,800,000 88,800,000
ویولن آکوستیک اشترونال مدل 16W نوع ساز: ویولن اندازه: 4/4 سیستم صدا: آکوستیک
ویولن آکوستیک نیک ساند مدل V-100 3/4
ویولن
ویولن آکوستیک نیک ساند مدل V-100 3/4 نیک ساند 19,800,000 25 فروردین 19,800,000 19,800,000
ویولن آکوستیک نیک ساند مدل V-100 3/4 نوع ساز: ویولن اندازه: 3/4 سیستم صدا: آکوستیک
ویولن آکوستیک کارل هافنر مدل AS-060-V
ویولن
ویولن آکوستیک کارل هافنر مدل AS-060-V متفرقه 39,500,000 30 اردیبهشت 39,500,000 39,500,000
ویولن آکوستیک کارل هافنر مدل AS-060-V نوع ساز: ویولن اندازه: 4/4 سیستم صدا: آکوستیک
ویولن الکتریک مدل MP-55
ویولن
ویولن الکتریک مدل MP-55 متفرقه 16,700,000 10 اردیبهشت 16,700,000 16,700,000
ویولن الکتریک مدل MP-55 نوع ساز: ویولن اندازه: 4/4 سیستم صدا: الکتریک
ویولن ام وی مدل 146
ویولن
ویولن ام وی مدل 146 متفرقه 20,000,000 10 اردیبهشت 19,900,000 19,900,000
ویولن ام وی مدل 146 نوع ساز: ویولن اندازه: 4/4 سیستم صدا: آکوستیک
ویولن تی اف مدل 142 سایز 4/4
ویولن
ویولن تی اف مدل 142 سایز 4/4 متفرقه 23,180,000 5 خرداد 23,180,000 23,780,000
ویولن تی اف مدل 142 سایز 4/4 نوع ساز: ویولن اندازه: 4/4 سیستم صدا: آکوستیک
ویولن تی اف مدل Coreli
ویولن
ویولن تی اف مدل Coreli متفرقه 40,500,000 25 اردیبهشت 40,500,000 41,500,000
ویولن تی اف مدل Coreli نوع ساز: ویولن اندازه: 4/4 سیستم صدا: آکوستیک
کنتر باس الکتریک استگ مدل EDB-DBR
ویولن
کنتر باس الکتریک استگ مدل EDB-DBR استگ 85,000,000 10 اردیبهشت 85,000,000 85,000,000
کنتر باس الکتریک استگ مدل EDB-DBR نوع ساز: کنترباس اندازه: 3/4 سیستم صدا: الکتریک
مجموع موارد: 14 عدد در 1 صفحه