شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت هدفون حرفه‌ای

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
بالشتک هدفون وی-مودا مدل XL
هدفون حرفه‌ای
بالشتک هدفون وی-مودا مدل XL وی-مودا 2,640,000 10:17:28 2,640,000 2,640,000
بالشتک هدفون وی-مودا مدل XL
هدفون آدیو-تکنیکا مدل ATH-AVC200
هدفون حرفه‌ای
هدفون آدیو-تکنیکا مدل ATH-AVC200 آدیو-تکنیکا 12,800,000 10:17:26 12,800,000 14,500,000
هدفون آدیو-تکنیکا مدل ATH-AVC200 نوع رابط: جک 3.5 میلی‌متری صدا قطر درایور: 40 میلی متر طول کابل: 3 متر
هدفون آدیو-تکنیکا مدل ATH-S100iS
هدفون حرفه‌ای
هدفون آدیو-تکنیکا مدل ATH-S100iS آدیو-تکنیکا 2,593,500 10:17:25 2,593,500 2,593,500
هدفون آدیو-تکنیکا مدل ATH-S100iS نوع رابط: جک 3.5 میلی‌متری صدا قطر درایور: 30 میلی‌متر طول کابل: 1.2 متر
هدفون استودیو االکترون  مدل HE-820S
هدفون حرفه‌ای
هدفون استودیو االکترون مدل HE-820S الکترون 15,500,000 20 اردیبهشت 14,500,000 14,500,000
هدفون استودیو االکترون مدل HE-820S قطر درایور: 45 میلی متر طول کابل: 1.5 متر
هدفون استودیو الکترون مدل HE290
هدفون حرفه‌ای
هدفون استودیو الکترون مدل HE290 الکترون 12,100,000 10 اردیبهشت 12,100,000 12,100,000
هدفون استودیو الکترون مدل HE290 قطر درایور: 40 میلی متر طول کابل: 1 متر
هدفون استودیو الکترون مدل HE360
هدفون حرفه‌ای
هدفون استودیو الکترون مدل HE360 الکترون 12,200,000 10 اردیبهشت 12,200,000 12,200,000
هدفون استودیو الکترون مدل HE360 قطر درایور: 45 میلی متر طول کابل: 1.8 متر
هدفون استودیو الکترون مدل HE460
هدفون حرفه‌ای
هدفون استودیو الکترون مدل HE460 الکترون 12,900,000 10 اردیبهشت 12,900,000 12,900,000
هدفون استودیو الکترون مدل HE460 قطر درایور: 40 میلی متر طول کابل: 1.5 متر
هدفون استودیو الکترون مدل HE580
هدفون حرفه‌ای
هدفون استودیو الکترون مدل HE580 الکترون 12,500,000 10 اردیبهشت 12,500,000 12,500,000
هدفون استودیو الکترون مدل HE580 قطر درایور: 45 میلی متر طول کابل: 3 متر
هدفون استودیو الکترون مدل HE620
هدفون حرفه‌ای
هدفون استودیو الکترون مدل HE620 الکترون 15,000,000 10 اردیبهشت 15,000,000 15,000,000
هدفون استودیو الکترون مدل HE620 قطر درایور: 45 میلی متر طول کابل: 3 متر
هدفون استودیو الکترون مدل HP280
هدفون حرفه‌ای
هدفون استودیو الکترون مدل HP280 الکترون 12,300,000 10 اردیبهشت 12,300,000 12,300,000
هدفون استودیو الکترون مدل HP280 نوع رابط: جک 3.5 میلی‌متری صدا قطر درایور: 40 میلی متر طول کابل: 1 متر
هدفون استودیو اکو چنگ مدل HD-660
هدفون حرفه‌ای
هدفون استودیو اکو چنگ مدل HD-660 اکو چنگ 10,000,000 5 خرداد 9,500,000 10,000,000
هدفون استودیو اکو چنگ مدل HD-660 نوع رابط: جک 6.3 میلی‌متری صدا قطر درایور: 40 میلی متر طول کابل: 1.2 متر
هدفون استودیویی آدیو تکنیکا مدل ATH-M20x
هدفون حرفه‌ای
هدفون استودیویی آدیو تکنیکا مدل ATH-M20x آدیو-تکنیکا 11,900,000 5 اردیبهشت 11,900,000 11,900,000
هدفون استودیویی آدیو تکنیکا مدل ATH-M20x نوع رابط: جک 3.5 میلی‌متری صدا قطر درایور: 40 میلی متر طول کابل: 3 متر
هدفون بهرینگر مدل HPX2000 DJ
هدفون حرفه‌ای
هدفون بهرینگر مدل HPX2000 DJ بهرینگر 6,800,000 26 اردیبهشت 6,800,000 6,800,000
هدفون بهرینگر مدل HPX2000 DJ نوع رابط: جک 3.5 میلی‌متری صدا قطر درایور: 40 میلی متر طول کابل: 1.8 متر
هدفون حرفه ای آدیو-تکنیکا مدل ATH-R70X
هدفون حرفه‌ای
هدفون حرفه ای آدیو-تکنیکا مدل ATH-R70X آدیو-تکنیکا 62,500,000 10:17:26 62,500,000 62,500,000
هدفون حرفه ای آدیو-تکنیکا مدل ATH-R70X نوع رابط: جک 3.5 میلی‌متری صدا قطر درایور: 45 میلی متر
هدفون حرفه ای مانیتورینگ آدیو-تکنیکا مدل ATH-M70X
هدفون حرفه‌ای
هدفون حرفه ای مانیتورینگ آدیو-تکنیکا مدل ATH-M70X آدیو-تکنیکا 44,950,000 10:17:26 44,950,000 44,950,000
هدفون حرفه ای مانیتورینگ آدیو-تکنیکا مدل ATH-M70X نوع رابط: جک 3.5 میلی‌متری صدا قطر درایور: 45 میلی متر طول کابل: 1.2 متر
هدفون حرفه‌ای بدون سیم وی-مودا مدل Crossfade
هدفون حرفه‌ای
هدفون حرفه‌ای بدون سیم وی-مودا مدل Crossfade وی-مودا 29,500,000 10 اردیبهشت 29,500,000 29,500,000
هدفون حرفه‌ای بدون سیم وی-مودا مدل Crossfade قطر درایور: 50 میلی متر
هدفون حرفه‌ای بهرینگر مدل HPM1000
هدفون حرفه‌ای
هدفون حرفه‌ای بهرینگر مدل HPM1000 بهرینگر 3,330,000 10:17:25 3,330,000 3,330,000
هدفون حرفه‌ای بهرینگر مدل HPM1000 نوع رابط: جک 3.5 میلی‌متری صدا قطر درایور: 40 میلی متر طول کابل: 2 متر
هدفون حرفه‌ای مانیتورینگ آدیو-تکنیکا مدل ATH-M30x
هدفون حرفه‌ای
هدفون حرفه‌ای مانیتورینگ آدیو-تکنیکا مدل ATH-M30x آدیو-تکنیکا 19,500,000 10:17:26 18,500,000 19,500,000
هدفون حرفه‌ای مانیتورینگ آدیو-تکنیکا مدل ATH-M30x نوع رابط: جک 3.5 میلی‌متری صدا قطر درایور: 40 میلی متر
هدفون حرفه‌ای مانیتورینگ آدیو-تکنیکا مدل ATH-M40x
هدفون حرفه‌ای
هدفون حرفه‌ای مانیتورینگ آدیو-تکنیکا مدل ATH-M40x آدیو-تکنیکا 19,500,000 10 اردیبهشت 19,500,000 19,500,000
هدفون حرفه‌ای مانیتورینگ آدیو-تکنیکا مدل ATH-M40x نوع رابط: جک 3.5 میلی‌متری صدا قطر درایور: 40 میلی متر
هدفون حرفه‌ای مانیتورینگ آدیو-تکنیکا مدل ATH-M50x
هدفون حرفه‌ای
هدفون حرفه‌ای مانیتورینگ آدیو-تکنیکا مدل ATH-M50x آدیو-تکنیکا 26,300,000 6 اردیبهشت 26,300,000 26,300,000
هدفون حرفه‌ای مانیتورینگ آدیو-تکنیکا مدل ATH-M50x نوع رابط: جک 3.5 میلی‌متری صدا قطر درایور: 45 میلی متر
هدفون دیجی جی.تی.آر مدل HR-1000
هدفون حرفه‌ای
هدفون دیجی جی.تی.آر مدل HR-1000 جی.تی.آر 7,490,000 12 خرداد 7,490,000 7,490,000
هدفون دیجی جی.تی.آر مدل HR-1000 نوع رابط: جک 6.3 میلی‌متری صدا قطر درایور: 50 میلی متر طول کابل: 3 متر
هدفون دی‌جی بهرینگر مدل HPS3000
هدفون حرفه‌ای
هدفون دی‌جی بهرینگر مدل HPS3000 بهرینگر 7,500,000 10:17:26 7,500,000 7,500,000
هدفون دی‌جی بهرینگر مدل HPS3000 نوع رابط: جک 3.5 میلی‌متری صدا قطر درایور: 40 میلی متر طول کابل: 1.8 متر
هدفون رولند مدل RH-200
هدفون حرفه‌ای
هدفون رولند مدل RH-200 رولند 14,500,000 10 اردیبهشت 14,500,000 14,500,000
هدفون رولند مدل RH-200 نوع رابط: جک 3.5 میلی‌متری صدا قطر درایور: 40 میلی متر طول کابل: 4 متر
هدفون مانیتورینگ سنهایزر مدل HD 380 Pro Monitor
هدفون حرفه‌ای
هدفون مانیتورینگ سنهایزر مدل HD 380 Pro Monitor سنهایزر 39,900,000 10:17:25 39,900,000 39,900,000
هدفون مانیتورینگ سنهایزر مدل HD 380 Pro Monitor نوع رابط: جک 3.5 میلی‌متری صدا طول کابل: 3 متر
هدفون مانیتورینگ پروئل مدل HFI57
هدفون حرفه‌ای
هدفون مانیتورینگ پروئل مدل HFI57 پروئل 12,670,000 10:17:26 12,670,000 12,670,000
هدفون مانیتورینگ پروئل مدل HFI57 نوع رابط: جک 3.5 میلی‌متری صدا قطر درایور: 50 میلی متر طول کابل: 2 متر
هدفون کاسیو مدل XW-H1
هدفون حرفه‌ای
هدفون کاسیو مدل XW-H1 کاسیو 7,900,000 10:17:26 7,900,000 7,900,000
هدفون کاسیو مدل XW-H1 نوع رابط: جک 3.5 میلی‌متری صدا قطر درایور: 40 میلی متر طول کابل: 1.2 متر
پایه هدفون وی-مودا مدل TESTA
هدفون حرفه‌ای
پایه هدفون وی-مودا مدل TESTA وی-مودا 4,400,000 10:17:27 4,400,000 4,400,000
پایه هدفون وی-مودا مدل TESTA
مجموع موارد: 27 عدد در 1 صفحه