شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت میکروفون حرفه‌ای

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ست میکروفن بی سیم کاپیتال مدل Ca2
میکروفون حرفه‌ای
ست میکروفن بی سیم کاپیتال مدل Ca2 کپیتال 6,385,500 10 اردیبهشت 6,385,500 6,385,500
ست میکروفن بی سیم کاپیتال مدل Ca2 درگاه ارتباطی: جک 6.5 میلی‌متری فیلتر نرم کنندگی صدا: ندارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: ندارد منبع تغذیه: باتری
ست میکروفن بیسیم مدل V-3100 مجموعه 4 عددی غیر اصل
میکروفون حرفه‌ای
ست میکروفن بیسیم مدل V-3100 مجموعه 4 عددی غیر اصل متفرقه 11,500,000 25 اردیبهشت 12,500,000 12,500,000
ست میکروفن بیسیم مدل V-3100 مجموعه 4 عددی غیر اصل درگاه ارتباطی: جک 6.5 میلی‌متری فیلتر نرم کنندگی صدا: ندارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: ندارد منبع تغذیه: باتری
میکروفن  TGI مدل M-30
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن TGI مدل M-30 متفرقه 5,000,000 10 اردیبهشت 5,000,000 5,000,000
میکروفن TGI مدل M-30 درگاه ارتباطی: XLR فیلتر نرم کنندگی صدا: ندارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: ندارد منبع تغذیه: جک 3.5میلی‌متری
میکروفن  ای کی جی مدل D7
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن ای کی جی مدل D7 ای کی جی 59,000,000 15 اردیبهشت 59,000,000 59,000,000
میکروفن ای کی جی مدل D7 درگاه ارتباطی: XLR فیلتر نرم کنندگی صدا: دارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: دارد منبع تغذیه: جک 3.5میلی‌متری
میکروفن  کندانسر آدیو تکنیکا  مدل AT2031
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن کندانسر آدیو تکنیکا مدل AT2031 آدیو-تکنیکا 18,500,000 30 اردیبهشت 18,500,000 18,500,000
میکروفن کندانسر آدیو تکنیکا مدل AT2031 درگاه ارتباطی: XLR فیلتر نرم کنندگی صدا: دارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: دارد منبع تغذیه: فانتوم پاور 48 + ولت
میکروفن TGI مدل M-20
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن TGI مدل M-20 متفرقه 3,000,000 10 اردیبهشت 3,000,000 3,000,000
میکروفن TGI مدل M-20 درگاه ارتباطی: XLR فیلتر نرم کنندگی صدا: ندارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: ندارد منبع تغذیه: جک 3.5میلی‌متری
میکروفن آهوجا مدل 143
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن آهوجا مدل 143 متفرقه 1,990,000 5 خرداد 1,990,000 1,990,000
میکروفن آهوجا مدل 143 درگاه ارتباطی: XLR، جک 6.5 میلی‌متری
میکروفن اس جی دی ار مدل SR99
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن اس جی دی ار مدل SR99 متفرقه 7,990,000 30 اردیبهشت 5,490,000 7,990,000
میکروفن اس جی دی ار مدل SR99 درگاه ارتباطی: XLR، جک 6.5 میلی‌متری
میکروفن استریو آدیو-تکنیکا مدل AT2022
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن استریو آدیو-تکنیکا مدل AT2022 آدیو-تکنیکا 25,500,000 6 فروردین 25,500,000 25,500,000
میکروفن استریو آدیو-تکنیکا مدل AT2022 درگاه ارتباطی: XLR فیلتر نرم کنندگی صدا: دارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: دارد
میکروفن اسپیکو مدل 1360
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن اسپیکو مدل 1360 اسپیکو 3,090,000 30 اردیبهشت 2,312,000 3,090,000
میکروفن اسپیکو مدل 1360 درگاه ارتباطی: XLR، جک 6.5 میلی‌متری فیلتر نرم کنندگی صدا: ندارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: ندارد منبع تغذیه: جک 3.5میلی‌متری
میکروفن اسپیکو مدل 1660
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن اسپیکو مدل 1660 اسپیکو 3,790,000 30 اردیبهشت 2,792,000 3,790,000
میکروفن اسپیکو مدل 1660 درگاه ارتباطی: XLR، جک 6.5 میلی‌متری فیلتر نرم کنندگی صدا: ندارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: ندارد منبع تغذیه: جک 3.5میلی‌متری
میکروفن اسپیکو مدل 1960
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن اسپیکو مدل 1960 اسپیکو 5,890,000 30 اردیبهشت 4,392,000 5,890,000
میکروفن اسپیکو مدل 1960 درگاه ارتباطی: XLR فیلتر نرم کنندگی صدا: ندارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: ندارد منبع تغذیه: جک 3.5میلی‌متری
میکروفن اسپیکو مدل Z50
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن اسپیکو مدل Z50 اسپیکو 3,690,000 30 اردیبهشت 2,712,000 3,690,000
میکروفن اسپیکو مدل Z50 درگاه ارتباطی: XLR، جک 6.5 میلی‌متری فیلتر نرم کنندگی صدا: ندارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: ندارد منبع تغذیه: جک 3.5میلی‌متری
میکروفن اسپیکو مدل Z59
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن اسپیکو مدل Z59 اسپیکو 4,990,000 30 اردیبهشت 3,752,000 4,990,000
میکروفن اسپیکو مدل Z59 درگاه ارتباطی: XLR، جک 6.5 میلی‌متری فیلتر نرم کنندگی صدا: ندارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: ندارد منبع تغذیه: جک 3.5میلی‌متری
میکروفن اسپیکو مدل Z69
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن اسپیکو مدل Z69 اسپیکو 4,312,000 10 اردیبهشت 4,312,000 4,312,000
میکروفن اسپیکو مدل Z69 درگاه ارتباطی: XLR، جک 6.5 میلی‌متری فیلتر نرم کنندگی صدا: ندارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: ندارد منبع تغذیه: جک 3.5میلی‌متری
میکروفن الکتروویس مدل ND-86
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن الکتروویس مدل ND-86 الکتروویس 29,900,000 30 اردیبهشت 28,033,000 29,900,000
میکروفن الکتروویس مدل ND-86 درگاه ارتباطی: XLR فیلتر نرم کنندگی صدا: ندارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: ندارد منبع تغذیه: جک 3.5میلی‌متری
میکروفن الکتروویس مدل ND-967
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن الکتروویس مدل ND-967 الکتروویس 29,900,000 30 اردیبهشت 25,900,000 29,900,000
میکروفن الکتروویس مدل ND-967 درگاه ارتباطی: XLR فیلتر نرم کنندگی صدا: ندارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: ندارد منبع تغذیه: جک 3.5میلی‌متری
میکروفن ام ای ام مدل Beta 9
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن ام ای ام مدل Beta 9 متفرقه 2,700,000 6 فروردین 2,700,000 2,700,000
میکروفن ام ای ام مدل Beta 9 درگاه ارتباطی: XLR فیلتر نرم کنندگی صدا: ندارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: ندارد منبع تغذیه: فانتوم پاور 24 + ولت
میکروفن ام ایکس ال مدل 990
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن ام ایکس ال مدل 990 متفرقه 19,900,000 6 فروردین 19,900,000 19,900,000
میکروفن ام ایکس ال مدل 990 درگاه ارتباطی: XLR فیلتر نرم کنندگی صدا: ندارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: ندارد منبع تغذیه: فانتوم پاور 48 + ولت
میکروفن ام ایکس ال مدل V67G
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن ام ایکس ال مدل V67G متفرقه 29,500,000 6 فروردین 29,500,000 29,500,000
میکروفن ام ایکس ال مدل V67G درگاه ارتباطی: XLR فیلتر نرم کنندگی صدا: ندارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: ندارد منبع تغذیه: فانتوم پاور 48 + ولت
میکروفن اکو چنگ مدل بتا ECM-737
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن اکو چنگ مدل بتا ECM-737 اکو چنگ 6,000,000 10 اردیبهشت 3,790,000 3,790,000
میکروفن اکو چنگ مدل بتا ECM-737 درگاه ارتباطی: USB، جک 6.5 میلی‌متری فیلتر نرم کنندگی صدا: ندارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: ندارد منبع تغذیه: جک 3.5میلی‌متری
میکروفن اکونیک مدل NX-1230
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن اکونیک مدل NX-1230 اکونیک 999,000 10 اردیبهشت 999,000 999,000
میکروفن اکونیک مدل NX-1230 درگاه ارتباطی: XLR فیلتر نرم کنندگی صدا: ندارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: ندارد منبع تغذیه: جک 3.5میلی‌متری
میکروفن اکونیک مدل NX-1240
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن اکونیک مدل NX-1240 اکونیک 1,225,500 10 اردیبهشت 1,225,500 1,225,500
میکروفن اکونیک مدل NX-1240 درگاه ارتباطی: XLR فیلتر نرم کنندگی صدا: ندارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: ندارد منبع تغذیه: جک 3.5میلی‌متری
میکروفن ای وی مدل کبالت 6
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن ای وی مدل کبالت 6 الکتروویس 1,700,000 2 خرداد 1,700,000 1,800,000
میکروفن ای وی مدل کبالت 6 درگاه ارتباطی: XLR، جک 6.5 میلی‌متری
میکروفن با سیم آهوجا کد 2000
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن با سیم آهوجا کد 2000 متفرقه 1,009,000 30 اردیبهشت 979,000 1,009,000
میکروفن با سیم آهوجا کد 2000 درگاه ارتباطی: XLR، جک 6.5 میلی‌متری فیلتر نرم کنندگی صدا: ندارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: ندارد منبع تغذیه: جک 3.5میلی‌متری
میکروفن با سیم الکتروویس مدل CO6
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن با سیم الکتروویس مدل CO6 الکتروویس 1,950,000 2 خرداد 1,850,000 1,950,000
میکروفن با سیم الکتروویس مدل CO6 درگاه ارتباطی: XLR، جک 6.5 میلی‌متری فیلتر نرم کنندگی صدا: ندارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: ندارد منبع تغذیه: جک 3.5میلی‌متری
میکروفن با سیم سوندکو مدل ZE1500
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن با سیم سوندکو مدل ZE1500 سوندکو 2,590,000 10 اردیبهشت 2,590,000 2,590,000
میکروفن با سیم سوندکو مدل ZE1500 درگاه ارتباطی: XLR، جک 6.5 میلی‌متری فیلتر نرم کنندگی صدا: دارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: ندارد منبع تغذیه: جک 3.5میلی‌متری
میکروفن با سیم لاین مدل 538
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن با سیم لاین مدل 538 متفرقه 2,100,000 10 اردیبهشت 1,995,000 2,100,000
میکروفن با سیم لاین مدل 538 درگاه ارتباطی: XLR، جک 6.5 میلی‌متری فیلتر نرم کنندگی صدا: ندارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: ندارد منبع تغذیه: جک 3.5میلی‌متری
میکروفن باسیم جی.تی.آر مدل DXL-848
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن باسیم جی.تی.آر مدل DXL-848 جی.تی.آر 2,350,000 30 اردیبهشت 1,890,000 2,350,000
میکروفن باسیم جی.تی.آر مدل DXL-848 درگاه ارتباطی: USB، جک 6.5 میلی‌متری فیلتر نرم کنندگی صدا: ندارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: دارد منبع تغذیه: جک 3.5میلی‌متری
میکروفن باسیم لین مدل LM-538
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن باسیم لین مدل LM-538 متفرقه 2,966,500 10 اردیبهشت 2,966,500 2,966,500
میکروفن باسیم لین مدل LM-538 درگاه ارتباطی: XLR، جک 6.5 میلی‌متری فیلتر نرم کنندگی صدا: ندارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: ندارد منبع تغذیه: جک 3.5میلی‌متری
میکروفن باسیم مدل DM-A286 غیر اصل
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن باسیم مدل DM-A286 غیر اصل متفرقه 990,000 10 اردیبهشت 990,000 990,000
میکروفن باسیم مدل DM-A286 غیر اصل درگاه ارتباطی: XLR، جک 6.5 میلی‌متری فیلتر نرم کنندگی صدا: ندارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: ندارد منبع تغذیه: جک 3.5میلی‌متری
میکروفن باسیم پی وی سیستم مدل AJM300
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن باسیم پی وی سیستم مدل AJM300 پی وی سیستم 1,950,000 10 اردیبهشت 1,950,000 1,950,000
میکروفن باسیم پی وی سیستم مدل AJM300 درگاه ارتباطی: XLR، جک 6.5 میلی‌متری فیلتر نرم کنندگی صدا: ندارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: ندارد منبع تغذیه: جک 3.5میلی‌متری
میکروفن برد سانگ مدل BG66
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن برد سانگ مدل BG66 متفرقه 7,190,000 30 اردیبهشت 3,990,000 7,190,000
میکروفن برد سانگ مدل BG66 درگاه ارتباطی: XLR، جک 6.5 میلی‌متری
میکروفن بی ان کا مدل BK-20
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن بی ان کا مدل BK-20 متفرقه 3,990,000 30 اردیبهشت 3,190,000 3,990,000
میکروفن بی ان کا مدل BK-20 درگاه ارتباطی: XLR، جک 6.5 میلی‌متری
میکروفن بی سیم اسپیکو مدل U-80811
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن بی سیم اسپیکو مدل U-80811 اسپیکو 31,120,000 10 اردیبهشت 31,120,000 31,120,000
میکروفن بی سیم اسپیکو مدل U-80811 درگاه ارتباطی: جک 6.5 میلی‌متری فیلتر نرم کنندگی صدا: ندارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: ندارد منبع تغذیه: جک 3.5میلی‌متری
میکروفن بی سیم اسپیکو مدل U-8302
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن بی سیم اسپیکو مدل U-8302 اسپیکو 53,900,000 30 اردیبهشت 39,920,000 53,900,000
میکروفن بی سیم اسپیکو مدل U-8302 درگاه ارتباطی: جک 6.5 میلی‌متری فیلتر نرم کنندگی صدا: ندارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: ندارد منبع تغذیه: جک 3.5میلی‌متری
میکروفن بی سیم بی ان کا مدل BK9
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن بی سیم بی ان کا مدل BK9 متفرقه 11,900,000 20 اردیبهشت 11,900,000 12,490,000
میکروفن بی سیم بی ان کا مدل BK9 درگاه ارتباطی: جک 6.5 میلی‌متری فیلتر نرم کنندگی صدا: ندارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: ندارد منبع تغذیه: باتری
میکروفن بی سیم بی ان کا مدل BK9E
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن بی سیم بی ان کا مدل BK9E متفرقه 14,900,000 15 اردیبهشت 14,900,000 16,490,000
میکروفن بی سیم بی ان کا مدل BK9E درگاه ارتباطی: جک 6.5 میلی‌متری فیلتر نرم کنندگی صدا: ندارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: ندارد منبع تغذیه: باتری
میکروفن بی سیم تک دستی تک یقه ای بی ان کا مدل BK9C
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن بی سیم تک دستی تک یقه ای بی ان کا مدل BK9C متفرقه 13,890,000 20 اردیبهشت 13,890,000 15,490,000
میکروفن بی سیم تک دستی تک یقه ای بی ان کا مدل BK9C درگاه ارتباطی: جک 6.5 میلی‌متری فیلتر نرم کنندگی صدا: ندارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: ندارد منبع تغذیه: باتری
میکروفن بی سیم جی.تی.آر مدل UEM-991R
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن بی سیم جی.تی.آر مدل UEM-991R جی.تی.آر 25,000,000 30 اردیبهشت 24,000,000 25,000,000
میکروفن بی سیم جی.تی.آر مدل UEM-991R درگاه ارتباطی: XLR، جک 6.5 میلی‌متری فیلتر نرم کنندگی صدا: دارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: دارد منبع تغذیه: باتری
میکروفن بی سیم دایناپرو مدل Z1
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن بی سیم دایناپرو مدل Z1 متفرقه 5,000,000 10 اردیبهشت 5,000,000 5,000,000
میکروفن بی سیم دایناپرو مدل Z1 درگاه ارتباطی: جک 6.5 میلی‌متری فیلتر نرم کنندگی صدا: ندارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: ندارد منبع تغذیه: باتری
میکروفن بی سیم دستی، یقه ای و هدستی دایناپرو مدل Z4
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن بی سیم دستی، یقه ای و هدستی دایناپرو مدل Z4 متفرقه 11,000,000 15 اردیبهشت 10,780,000 11,000,000
میکروفن بی سیم دستی، یقه ای و هدستی دایناپرو مدل Z4 درگاه ارتباطی: جک 6.5 میلی‌متری فیلتر نرم کنندگی صدا: ندارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: ندارد منبع تغذیه: باتری
میکروفن بی سیم دستی، یقه ای و هدستی کاپیتال مدل Ca4
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن بی سیم دستی، یقه ای و هدستی کاپیتال مدل Ca4 کپیتال 11,400,000 10 اردیبهشت 11,400,000 11,400,000
میکروفن بی سیم دستی، یقه ای و هدستی کاپیتال مدل Ca4 درگاه ارتباطی: جک 6.5 میلی‌متری فیلتر نرم کنندگی صدا: ندارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: ندارد منبع تغذیه: باتری
میکروفن بی سیم دو دستی شور مدل SH-300G
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن بی سیم دو دستی شور مدل SH-300G شور 14,999,000 10 اردیبهشت 14,999,000 14,999,000
میکروفن بی سیم دو دستی شور مدل SH-300G درگاه ارتباطی: جک 6.5 میلی‌متری فیلتر نرم کنندگی صدا: ندارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: ندارد منبع تغذیه: باتری
میکروفن بی سیم دوکانال ساندکو مدل SU-6200
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن بی سیم دوکانال ساندکو مدل SU-6200 سوندکو 54,000,000 10 اردیبهشت 54,000,000 54,000,000
میکروفن بی سیم دوکانال ساندکو مدل SU-6200 درگاه ارتباطی: XLR، جک 6.5 میلی‌متری فیلتر نرم کنندگی صدا: دارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: دارد منبع تغذیه: باتری
میکروفن بی سیم ساندکو مدل SU-3100
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن بی سیم ساندکو مدل SU-3100 سوندکو 29,500,000 10 اردیبهشت 29,500,000 29,500,000
میکروفن بی سیم ساندکو مدل SU-3100 درگاه ارتباطی: XLR، جک 6.5 میلی‌متری فیلتر نرم کنندگی صدا: دارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: دارد منبع تغذیه: باتری
میکروفن بی سیم لکسینگ مدل JV221
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن بی سیم لکسینگ مدل JV221 لکسینگ 3,290,000 30 اردیبهشت 3,190,000 3,290,000
میکروفن بی سیم لکسینگ مدل JV221 درگاه ارتباطی: جک 6.5 میلی‌متری فیلتر نرم کنندگی صدا: ندارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: دارد منبع تغذیه: باتری
میکروفن بی سیم لکسینگ مدل JV222
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن بی سیم لکسینگ مدل JV222 لکسینگ 3,411,000 2 خرداد 3,411,000 3,411,000
میکروفن بی سیم لکسینگ مدل JV222 درگاه ارتباطی: جک 6.5 میلی‌متری فیلتر نرم کنندگی صدا: ندارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: دارد منبع تغذیه: باتری
میکروفن بی سیم هدستی شور مدل UGX-90H
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن بی سیم هدستی شور مدل UGX-90H شور 4,190,000 15 اردیبهشت 4,190,000 4,598,400
میکروفن بی سیم هدستی شور مدل UGX-90H درگاه ارتباطی: جک 6.5 میلی‌متری فیلتر نرم کنندگی صدا: ندارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: ندارد منبع تغذیه: باتری
میکروفن بی سیم پنتک مدل W7
میکروفون حرفه‌ای
میکروفن بی سیم پنتک مدل W7 متفرقه 11,500,000 10 اردیبهشت 11,500,000 11,500,000
میکروفن بی سیم پنتک مدل W7 درگاه ارتباطی: جک 6.5 میلی‌متری فیلتر نرم کنندگی صدا: ندارد فیلتر برش فرکانس‌های پایین: ندارد منبع تغذیه: باتری
مجموع موارد: 175 عدد در 4 صفحه