شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت سیم آلات موسیقی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آرشه کمانچه مدل شهرزاد
سیم آلات موسیقی
آرشه کمانچه مدل شهرزاد متفرقه 1,230,000 24 خرداد 1,170,000 1,230,000
آرشه کمانچه مدل شهرزاد مناسب برای: سه‌تار
ارشه ویولن مدل IR-99
سیم آلات موسیقی
ارشه ویولن مدل IR-99 متفرقه 1,980,000 29 خرداد 1,840,000 1,980,000
ارشه ویولن مدل IR-99 مناسب برای: ویولن
سیم  اول گیتار کلاسیک آلیس مدل 1st کد106
سیم آلات موسیقی
سیم اول گیتار کلاسیک آلیس مدل 1st کد106 آلیس 103,000 29 خرداد 103,000 103,000
سیم اول گیتار کلاسیک آلیس مدل 1st کد106 مناسب برای: گیتار کلاسیک
سیم اول ویولن مارستیو مدل کلاسیک 1st  stiring
سیم آلات موسیقی
سیم اول ویولن مارستیو مدل کلاسیک 1st stiring متفرقه 180,000 30 اردیبهشت 142,000 180,000
سیم اول ویولن مارستیو مدل کلاسیک 1st stiring مناسب برای: ویولن
سیم اول گیتار مدل 150xl کد 1 غیر اصل
سیم آلات موسیقی
سیم اول گیتار مدل 150xl کد 1 غیر اصل متفرقه 84,000 29 خرداد 84,000 90,000
سیم اول گیتار مدل 150xl کد 1 غیر اصل مناسب برای: گیتار کلاسیک
سیم اوکوله له مارتین مدل MARTIN M600
سیم آلات موسیقی
سیم اوکوله له مارتین مدل MARTIN M600 مارتین 1,940,000 29 خرداد 1,940,000 1,940,000
سیم اوکوله له مارتین مدل MARTIN M600 مناسب برای: ماندولین
سیم باغلاما اردال مدل دسته کوتاه
سیم آلات موسیقی
سیم باغلاما اردال مدل دسته کوتاه متفرقه 460,000 29 خرداد 460,000 460,000
سیم باغلاما اردال مدل دسته کوتاه مناسب برای: سه‌تار
سیم باغلاما دسته بلند یلماز مدل 020
سیم آلات موسیقی
سیم باغلاما دسته بلند یلماز مدل 020 متفرقه 590,000 29 خرداد 590,000 590,000
سیم باغلاما دسته بلند یلماز مدل 020 مناسب برای: سه‌تار
سیم باغلاما مگا مدل 0.18
سیم آلات موسیقی
سیم باغلاما مگا مدل 0.18 متفرقه 440,000 24 خرداد 440,000 440,000
سیم باغلاما مگا مدل 0.18 مناسب برای: سه‌تار
سیم باغلاما مگا مدل 0.20
سیم آلات موسیقی
سیم باغلاما مگا مدل 0.20 متفرقه 440,000 29 خرداد 440,000 440,000
سیم باغلاما مگا مدل 0.20 مناسب برای: سه‌تار
سیم باغلاما پیرامید مدل  PBS 018
سیم آلات موسیقی
سیم باغلاما پیرامید مدل PBS 018 متفرقه 660,000 29 خرداد 660,000 660,000
سیم باغلاما پیرامید مدل PBS 018 مناسب برای: سه‌تار
سیم باقلاما مگا مدل 0.18
سیم آلات موسیقی
سیم باقلاما مگا مدل 0.18 متفرقه 420,000 24 خرداد 420,000 420,000
سیم باقلاما مگا مدل 0.18 مناسب برای: عود
سیم باقلاما مگا مدل 0.20
سیم آلات موسیقی
سیم باقلاما مگا مدل 0.20 متفرقه 440,000 24 خرداد 440,000 440,000
سیم باقلاما مگا مدل 0.20 مناسب برای: عود
سیم تار اردشیر مدل 12
سیم آلات موسیقی
سیم تار اردشیر مدل 12 متفرقه 300,000 29 خرداد 300,000 300,000
سیم تار اردشیر مدل 12 مناسب برای: تار
سیم تار باربد کد 008
سیم آلات موسیقی
سیم تار باربد کد 008 متفرقه 156,000 29 خرداد 156,000 156,000
سیم تار باربد کد 008 مناسب برای: تار
سیم تار ثاقبی مدل GR56
سیم آلات موسیقی
سیم تار ثاقبی مدل GR56 متفرقه 200,000 29 خرداد 200,000 200,000
سیم تار ثاقبی مدل GR56 مناسب برای: سه‌تار
سیم تار دراب
سیم آلات موسیقی
سیم تار دراب متفرقه 332,500 29 خرداد 332,500 332,500
سیم تار دراب مناسب برای: تار
سیم تار مدل ir200
سیم آلات موسیقی
سیم تار مدل ir200 متفرقه 130,000 29 خرداد 130,000 130,000
سیم تار مدل ir200 مناسب برای: سه‌تار
سیم تار مدل وحدتی
سیم آلات موسیقی
سیم تار مدل وحدتی متفرقه 120,000 30 خرداد 120,000 120,000
سیم تار مدل وحدتی مناسب برای: سه‌تار
سیم ساوارز کلاسیک مدل 570CJ
سیم آلات موسیقی
سیم ساوارز کلاسیک مدل 570CJ ساوارز 2,780,000 29 خرداد 2,780,000 2,780,000
سیم ساوارز کلاسیک مدل 570CJ مناسب برای: گیتار کلاسیک
سیم سفید تار و سه تار قرقره ای مدل ماهور کد 1
سیم آلات موسیقی
سیم سفید تار و سه تار قرقره ای مدل ماهور کد 1 متفرقه 142,500 29 خرداد 142,500 169,000
سیم سفید تار و سه تار قرقره ای مدل ماهور کد 1 مناسب برای: سه‌تار
سیم سفید تار و سه تار قرقره ای مدل ماهور کد 2
سیم آلات موسیقی
سیم سفید تار و سه تار قرقره ای مدل ماهور کد 2 متفرقه 150,100 29 خرداد 150,100 150,100
سیم سفید تار و سه تار قرقره ای مدل ماهور کد 2 مناسب برای: سه‌تار، تار
سیم سنتور  وحدتی مدل 019
سیم آلات موسیقی
سیم سنتور وحدتی مدل 019 متفرقه 580,000 29 خرداد 560,000 580,000
سیم سنتور وحدتی مدل 019
سیم سنتور امیری کد 001
سیم آلات موسیقی
سیم سنتور امیری کد 001 متفرقه 1,000,000 24 خرداد 1,000,000 1,260,300
سیم سنتور امیری کد 001 مناسب برای: سنتور
سیم سنتور مدل وحدتی
سیم آلات موسیقی
سیم سنتور مدل وحدتی متفرقه 1,180,000 24 خرداد 1,110,000 1,180,000
سیم سنتور مدل وحدتی مناسب برای: سه‌تار
سیم سه تار مدل وحدتی
سیم آلات موسیقی
سیم سه تار مدل وحدتی متفرقه 119,000 25 خرداد 119,000 120,000
سیم سه تار مدل وحدتی مناسب برای: سه‌تار
سیم ششم گیتار مدل 150xl کد 6 غیر اصل
سیم آلات موسیقی
سیم ششم گیتار مدل 150xl کد 6 غیر اصل متفرقه 96,000 29 خرداد 96,000 96,000
سیم ششم گیتار مدل 150xl کد 6 غیر اصل مناسب برای: گیتار کلاسیک
سیم ششم گیتار کلاسیک آلیس مدل 6th کد106
سیم آلات موسیقی
سیم ششم گیتار کلاسیک آلیس مدل 6th کد106 آلیس 97,000 29 خرداد 97,000 98,000
سیم ششم گیتار کلاسیک آلیس مدل 6th کد106 مناسب برای: گیتار کلاسیک
سیم ششم گیتار کلاسیک لابلا مدل S6
سیم آلات موسیقی
سیم ششم گیتار کلاسیک لابلا مدل S6 لا بلا 240,000 24 خرداد 250,000 250,000
سیم ششم گیتار کلاسیک لابلا مدل S6 مناسب برای: گیتار فلامنکو، گیتار کلاسیک
سیم عود داداریو مدل j95
سیم آلات موسیقی
سیم عود داداریو مدل j95 داداریو 1,350,000 29 خرداد 1,350,000 1,350,000
سیم عود داداریو مدل j95 مناسب برای: عود
سیم عود گالی مدل Fa-Fa
سیم آلات موسیقی
سیم عود گالی مدل Fa-Fa متفرقه 1,250,000 29 خرداد 1,250,000 1,250,000
سیم عود گالی مدل Fa-Fa مناسب برای: عود
سیم ویولن آلیس مدل A703
سیم آلات موسیقی
سیم ویولن آلیس مدل A703 آلیس 480,000 1 تیر 480,000 490,000
سیم ویولن آلیس مدل A703 مناسب برای: ویولن
سیم ویولن آیرین مدل v68
سیم آلات موسیقی
سیم ویولن آیرین مدل v68 متفرقه 750,000 31 فروردین 750,000 750,000
سیم ویولن آیرین مدل v68 مناسب برای: ویولن
سیم ویولن اسپاک مدل S122
سیم آلات موسیقی
سیم ویولن اسپاک مدل S122 متفرقه 1,450,000 29 خرداد 1,450,000 1,450,000
سیم ویولن اسپاک مدل S122 مناسب برای: ویولن
سیم ویولن الیس مدل A703
سیم آلات موسیقی
سیم ویولن الیس مدل A703 آلیس 356,300 29 خرداد 356,300 357,300
سیم ویولن الیس مدل A703 مناسب برای: ویولن
سیم ویولن الیس مدل A704
سیم آلات موسیقی
سیم ویولن الیس مدل A704 آلیس 830,000 1 تیر 800,000 830,000
سیم ویولن الیس مدل A704 مناسب برای: ویولن
سیم ویولن امپکس مدل FULL
سیم آلات موسیقی
سیم ویولن امپکس مدل FULL متفرقه 750,000 10 اردیبهشت 750,000 750,000
سیم ویولن امپکس مدل FULL مناسب برای: ویولن
سیم ویولن ایستمن
سیم آلات موسیقی
سیم ویولن ایستمن متفرقه 1,330,000 29 خرداد 1,330,000 1,330,000
سیم ویولن ایستمن مناسب برای: ویولن
سیم ویولن سل آلیس مدل A803
سیم آلات موسیقی
سیم ویولن سل آلیس مدل A803 آلیس 1,350,000 14 خرداد 1,350,000 1,350,000
سیم ویولن سل آلیس مدل A803 مناسب برای: ویلنسل (چلو)
سیم ویولن سل آلیس مدل A804
سیم آلات موسیقی
سیم ویولن سل آلیس مدل A804 آلیس 2,150,000 25 اردیبهشت 1,980,000 2,150,000
سیم ویولن سل آلیس مدل A804 مناسب برای: ویلنسل (چلو)
سیم ویولن سل الیس مدل IR-455
سیم آلات موسیقی
سیم ویولن سل الیس مدل IR-455 آلیس 1,770,000 29 خرداد 1,770,000 1,770,000
سیم ویولن سل الیس مدل IR-455 مناسب برای: ویولن
سیم ویولن فوکوس مدل V6
سیم آلات موسیقی
سیم ویولن فوکوس مدل V6 فوکوس 1,250,000 30 اردیبهشت 900,000 900,000
سیم ویولن فوکوس مدل V6 مناسب برای: ویولن
سیم ویولن لا بلا مدل DV26
سیم آلات موسیقی
سیم ویولن لا بلا مدل DV26 لا بلا 318,300 24 خرداد 318,300 318,300
سیم ویولن لا بلا مدل DV26 مناسب برای: ویولن
سیم ویولن لا‌ بلا مدل 630
سیم آلات موسیقی
سیم ویولن لا‌ بلا مدل 630 متفرقه 2,802,500 24 خرداد 2,802,500 2,802,500
سیم ویولن لا‌ بلا مدل 630 مناسب برای: ویولن
سیم ویولن لا‌ بلا مدل 680
سیم آلات موسیقی
سیم ویولن لا‌ بلا مدل 680 متفرقه 2,420,000 29 خرداد 2,420,000 2,420,000
سیم ویولن لا‌ بلا مدل 680 مناسب برای: ویولن
سیم ویولن لا‌ بلا مدل2 /1-630
سیم آلات موسیقی
سیم ویولن لا‌ بلا مدل2 /1-630 لا بلا 3,135,000 29 خرداد 3,135,000 3,135,000
سیم ویولن لا‌ بلا مدل2 /1-630 مناسب برای: ویولن
سیم ویولن مدل MUSIKSAITEN غیر اصل
سیم آلات موسیقی
سیم ویولن مدل MUSIKSAITEN غیر اصل متفرقه 2,080,000 1 تیر 2,080,000 2,080,000
سیم ویولن مدل MUSIKSAITEN غیر اصل مناسب برای: ویولن
سیم ویولن گالی مدل G/70
سیم آلات موسیقی
سیم ویولن گالی مدل G/70 متفرقه 1,700,000 29 خرداد 1,700,000 1,700,000
سیم ویولن گالی مدل G/70 مناسب برای: ویولن
سیم ویولنسل آلیس مدل A803
سیم آلات موسیقی
سیم ویولنسل آلیس مدل A803 آلیس 1,870,000 29 خرداد 1,870,000 1,870,000
سیم ویولنسل آلیس مدل A803 مناسب برای: ویلنسل (چلو)
سیم ویولون واین باخ مدل t-x4
سیم آلات موسیقی
سیم ویولون واین باخ مدل t-x4 متفرقه 800,000 25 فروردین 800,000 800,000
سیم ویولون واین باخ مدل t-x4 مناسب برای: ویولن
مجموع موارد: 290 عدد در 6 صفحه