شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت سازدهنی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ساز دهنی تاور کروماتیک  مدل M1015
سازدهنی
ساز دهنی تاور کروماتیک مدل M1015 متفرقه 2,200,000 12 خرداد 2,200,000 2,400,000
ساز دهنی تاور کروماتیک مدل M1015 نوع ساز: کروماتیک اسلاید: دارد
ساز دهنی سوان مدل mini
سازدهنی
ساز دهنی سوان مدل mini متفرقه 1,960,000 04:11:49 1,960,000 1,960,000
ساز دهنی سوان مدل mini نوع ساز: دیاتونیک اسلاید: ندارد
ساز دهنی سوان مدل T-56
سازدهنی
ساز دهنی سوان مدل T-56 متفرقه 1,990,000 04:11:48 1,990,000 1,990,000
ساز دهنی سوان مدل T-56 نوع ساز: دیاتونیک اسلاید: ندارد
ساز دهنی مدل Bee
سازدهنی
ساز دهنی مدل Bee متفرقه 430,000 15 اردیبهشت 440,000 440,000
ساز دهنی مدل Bee
ساز دهنی مسترورک کد 003
سازدهنی
ساز دهنی مسترورک کد 003 متفرقه 3,590,000 04:11:48 3,590,000 3,590,000
ساز دهنی مسترورک کد 003 نوع ساز: ترمولو اسلاید: ندارد
ساز دهنی هونر مدل Az38
سازدهنی
ساز دهنی هونر مدل Az38 هوهنر 1,850,000 04:11:48 1,850,000 1,980,000
ساز دهنی هونر مدل Az38 نوع ساز: کروماتیک
ساز دهنی کروماتیک10 سوراخ طلایی مدل SWAN 1040
سازدهنی
ساز دهنی کروماتیک10 سوراخ طلایی مدل SWAN 1040 متفرقه 7,300,000 04:11:48 5,850,000 7,300,000
ساز دهنی کروماتیک10 سوراخ طلایی مدل SWAN 1040 نوع ساز: کروماتیک اسلاید: دارد
ساز دهنی کی می مدل 1040
سازدهنی
ساز دهنی کی می مدل 1040 متفرقه 4,600,000 04:11:48 4,600,000 5,000,000
ساز دهنی کی می مدل 1040 نوع ساز: کروماتیک
ساز دهنی کی می مدل 1248
سازدهنی
ساز دهنی کی می مدل 1248 متفرقه 8,140,000 04:11:48 7,500,000 8,140,000
ساز دهنی کی می مدل 1248 نوع ساز: کروماتیک اسلاید: دارد
ساز دهنی گلدن کاپ مدل Double 16
سازدهنی
ساز دهنی گلدن کاپ مدل Double 16 گلدن کاپ 1,200,000 04:11:48 1,180,000 1,270,000
ساز دهنی گلدن کاپ مدل Double 16 نوع ساز: دیاتونیک اسلاید: ندارد
ساز دهنی گلدن کاپ مدل کروماتیک
سازدهنی
ساز دهنی گلدن کاپ مدل کروماتیک گلدن کاپ 6,500,000 12 خرداد 6,100,000 6,500,000
ساز دهنی گلدن کاپ مدل کروماتیک نوع ساز: کروماتیک اسلاید: دارد
سازدهنی  لکسینگتون  مدل HM-01-20
سازدهنی
سازدهنی لکسینگتون مدل HM-01-20 متفرقه 2,220,000 04:11:49 2,120,000 2,220,000
سازدهنی لکسینگتون مدل HM-01-20 نوع ساز: دیاتونیک اسلاید: ندارد
سازدهنی  هوهنر مدل old standby
سازدهنی
سازدهنی هوهنر مدل old standby هوهنر 3,550,000 10 اردیبهشت 3,550,000 3,550,000
سازدهنی هوهنر مدل old standby نوع ساز: دیاتونیک
سازدهنی Hero Brothers مدل 24
سازدهنی
سازدهنی Hero Brothers مدل 24 متفرقه 590,000 10 اردیبهشت 590,000 590,000
سازدهنی Hero Brothers مدل 24 نوع ساز: دیاتونیک اسلاید: ندارد
سازدهنی ایستاپ  مدل  T10-40
سازدهنی
سازدهنی ایستاپ مدل T10-40 ایستاپ 6,400,000 04:11:48 6,400,000 6,400,000
سازدهنی ایستاپ مدل T10-40 نوع ساز: کروماتیک اسلاید: دارد
سازدهنی ایستاپ مدل Easttop T10
سازدهنی
سازدهنی ایستاپ مدل Easttop T10 ایستاپ 3,400,000 04:11:48 3,400,000 3,400,000
سازدهنی ایستاپ مدل Easttop T10 نوع ساز: دیاتونیک اسلاید: ندارد
سازدهنی ایستاپ مدل T1248 L
سازدهنی
سازدهنی ایستاپ مدل T1248 L ایستاپ 9,300,000 20 اردیبهشت 9,300,000 9,300,000
سازدهنی ایستاپ مدل T1248 L نوع ساز: کروماتیک اسلاید: دارد
سازدهنی تاور مدل M1015
سازدهنی
سازدهنی تاور مدل M1015 متفرقه 2,380,000 04:11:48 2,300,000 2,490,000
سازدهنی تاور مدل M1015 نوع ساز: کروماتیک اسلاید: دارد
سازدهنی حرفه ای لکسینگتون مدل HM-01-10
سازدهنی
سازدهنی حرفه ای لکسینگتون مدل HM-01-10 متفرقه 8,900,000 04:11:48 8,900,000 8,900,000
سازدهنی حرفه ای لکسینگتون مدل HM-01-10 نوع ساز: کروماتیک اسلاید: دارد
سازدهنی دیاتونیک حرفه ای لکسینگتون مدل HM-03-10
سازدهنی
سازدهنی دیاتونیک حرفه ای لکسینگتون مدل HM-03-10 متفرقه 3,150,000 25 اردیبهشت 2,690,000 3,150,000
سازدهنی دیاتونیک حرفه ای لکسینگتون مدل HM-03-10 نوع ساز: کروماتیک اسلاید: ندارد
سازدهنی دیاتونیک مسترورک مدل M24FV01
سازدهنی
سازدهنی دیاتونیک مسترورک مدل M24FV01 متفرقه 3,670,000 04:11:49 3,670,000 3,670,000
سازدهنی دیاتونیک مسترورک مدل M24FV01 نوع ساز: دیاتونیک اسلاید: ندارد
سازدهنی دیاتونیک هوهنر مدل Pocket Pal
سازدهنی
سازدهنی دیاتونیک هوهنر مدل Pocket Pal هوهنر 3,600,000 10 اردیبهشت 3,600,000 3,600,000
سازدهنی دیاتونیک هوهنر مدل Pocket Pal نوع ساز: دیاتونیک اسلاید: ندارد
سازدهنی دیاتونیک هوهنر مدل Puck
سازدهنی
سازدهنی دیاتونیک هوهنر مدل Puck هوهنر 3,800,000 04:11:48 3,700,000 3,800,000
سازدهنی دیاتونیک هوهنر مدل Puck نوع ساز: دیاتونیک اسلاید: ندارد
سازدهنی دیاتونیک هوهنر مدل Silver Star M50401
سازدهنی
سازدهنی دیاتونیک هوهنر مدل Silver Star M50401 هوهنر 3,600,000 10 اردیبهشت 3,340,000 3,600,000
سازدهنی دیاتونیک هوهنر مدل Silver Star M50401 نوع ساز: دیاتونیک اسلاید: ندارد
سازدهنی سوان مدل 24 hole Both Sides
سازدهنی
سازدهنی سوان مدل 24 hole Both Sides متفرقه 4,690,000 04:11:49 4,390,000 4,690,000
سازدهنی سوان مدل 24 hole Both Sides نوع ساز: دیاتونیک اسلاید: ندارد
سازدهنی سوان مدل DUBLE-SIDE 16
سازدهنی
سازدهنی سوان مدل DUBLE-SIDE 16 متفرقه 2,090,000 04:11:49 2,090,000 2,090,000
سازدهنی سوان مدل DUBLE-SIDE 16 نوع ساز: دیاتونیک اسلاید: ندارد
سازدهنی سوان مدل HARMONICA
سازدهنی
سازدهنی سوان مدل HARMONICA متفرقه 1,080,000 04:11:48 990,000 1,080,000
سازدهنی سوان مدل HARMONICA نوع ساز: دیاتونیک اسلاید: ندارد
سازدهنی سوان مدل SD1
سازدهنی
سازدهنی سوان مدل SD1 متفرقه 940,000 04:11:48 940,000 940,000
سازدهنی سوان مدل SD1 نوع ساز: کروماتیک
سازدهنی سوان مدل Senior 24
سازدهنی
سازدهنی سوان مدل Senior 24 متفرقه 3,100,000 04:11:49 3,100,000 3,400,000
سازدهنی سوان مدل Senior 24 نوع ساز: دیاتونیک اسلاید: ندارد
سازدهنی سوان کروماتیک مدل SWAN 1456
سازدهنی
سازدهنی سوان کروماتیک مدل SWAN 1456 متفرقه 10,050,000 12 خرداد 10,050,000 10,720,000
سازدهنی سوان کروماتیک مدل SWAN 1456 نوع ساز: کروماتیک اسلاید: دارد
سازدهنی سوزوکی سری Folk Master مدل 1072
سازدهنی
سازدهنی سوزوکی سری Folk Master مدل 1072 سوزوکی 4,250,000 04:11:48 4,000,000 4,250,000
سازدهنی سوزوکی سری Folk Master مدل 1072 نوع ساز: دیاتونیک اسلاید: ندارد
سازدهنی سوزوکی مدل Easy Rider
سازدهنی
سازدهنی سوزوکی مدل Easy Rider سوزوکی 2,980,000 04:11:49 2,980,000 2,980,000
سازدهنی سوزوکی مدل Easy Rider نوع ساز: دیاتونیک اسلاید: ندارد
سازدهنی سوزوکی مدل G600
سازدهنی
سازدهنی سوزوکی مدل G600 سوزوکی 3,000,000 25 اردیبهشت 2,750,000 3,000,000
سازدهنی سوزوکی مدل G600 نوع ساز: ترمولو اسلاید: ندارد
سازدهنی سوزوکی مدل MHK-5
سازدهنی
سازدهنی سوزوکی مدل MHK-5 سوزوکی 1,830,000 31 فروردین 1,830,000 1,830,000
سازدهنی سوزوکی مدل MHK-5 نوع ساز: دیاتونیک اسلاید: ندارد
سازدهنی سوزوکی مدل P-365
سازدهنی
سازدهنی سوزوکی مدل P-365 سوزوکی 990,000 6 فروردین 990,000 990,000
سازدهنی سوزوکی مدل P-365 نوع ساز: دیاتونیک اسلاید: ندارد
سازدهنی سوزوکی مدل Study-24
سازدهنی
سازدهنی سوزوکی مدل Study-24 سوزوکی 1,870,000 20 اردیبهشت 1,870,000 1,870,000
سازدهنی سوزوکی مدل Study-24 نوع ساز: ترمولو اسلاید: دارد
سازدهنی سوزوکی مدل Winner W-16
سازدهنی
سازدهنی سوزوکی مدل Winner W-16 سوزوکی 1,690,000 10 اردیبهشت 1,190,000 1,690,000
سازدهنی سوزوکی مدل Winner W-16 نوع ساز: ترمولو اسلاید: ندارد
سازدهنی سوزوکی مدل Winner W-24
سازدهنی
سازدهنی سوزوکی مدل Winner W-24 سوزوکی 3,980,000 20 اردیبهشت 1,850,000 1,960,000
سازدهنی سوزوکی مدل Winner W-24 نوع ساز: ترمولو اسلاید: ندارد
سازدهنی سیدل مدل Club
سازدهنی
سازدهنی سیدل مدل Club سیدل 11,240,000 25 فروردین 11,240,000 11,240,000
سازدهنی سیدل مدل Club نوع ساز: اکتاو اسلاید: ندارد
سازدهنی سیدل مدل Concerto
سازدهنی
سازدهنی سیدل مدل Concerto سیدل 10,340,000 25 فروردین 10,340,000 10,340,000
سازدهنی سیدل مدل Concerto نوع ساز: اکتاو اسلاید: ندارد
سازدهنی سیدل مدل De Luxe
سازدهنی
سازدهنی سیدل مدل De Luxe سیدل 29,212,500 04:11:48 27,075,000 29,212,500
سازدهنی سیدل مدل De Luxe نوع ساز: کروماتیک اسلاید: دارد
سازدهنی سیدل مدل Deluxe Steel Acryl CNC
سازدهنی
سازدهنی سیدل مدل Deluxe Steel Acryl CNC سیدل 45,600,000 04:11:48 45,600,000 45,600,000
سازدهنی سیدل مدل Deluxe Steel Acryl CNC نوع ساز: کروماتیک اسلاید: دارد
سازدهنی سیدل مدل Sampler CG
سازدهنی
سازدهنی سیدل مدل Sampler CG سیدل 57,000,000 04:11:49 57,000,000 57,000,000
سازدهنی سیدل مدل Sampler CG نوع ساز: کروماتیک اسلاید: دارد
سازدهنی فندر مدل BLUES DELUXE
سازدهنی
سازدهنی فندر مدل BLUES DELUXE فندر 6,890,000 25 اردیبهشت 6,390,000 6,890,000
سازدهنی فندر مدل BLUES DELUXE نوع ساز: کروماتیک اسلاید: ندارد
سازدهنی مدل QI MEI
سازدهنی
سازدهنی مدل QI MEI متفرقه 1,253,300 04:11:48 1,253,300 1,360,000
سازدهنی مدل QI MEI نوع ساز: دیاتونیک اسلاید: ندارد
سازدهنی هوهنر مدل Blues Band
سازدهنی
سازدهنی هوهنر مدل Blues Band هوهنر 2,992,000 04:11:48 2,992,000 3,400,000
سازدهنی هوهنر مدل Blues Band نوع ساز: دیاتونیک
سازدهنی هوهنر مدل CX-12
سازدهنی
سازدهنی هوهنر مدل CX-12 هوهنر 53,800,000 04:11:48 53,800,000 53,800,000
سازدهنی هوهنر مدل CX-12 نوع ساز: کروماتیک اسلاید: دارد
سازدهنی هوهنر مدل educator 10
سازدهنی
سازدهنی هوهنر مدل educator 10 هوهنر 7,300,000 04:11:48 7,300,000 7,300,000
سازدهنی هوهنر مدل educator 10 نوع ساز: کروماتیک اسلاید: دارد
سازدهنی هوهنر مدل Hot metal
سازدهنی
سازدهنی هوهنر مدل Hot metal هوهنر 3,300,000 12 خرداد 3,300,000 3,300,000
سازدهنی هوهنر مدل Hot metal نوع ساز: دیاتونیک
سازدهنی هوهنر مدل Pocket pal
سازدهنی
سازدهنی هوهنر مدل Pocket pal هوهنر 3,600,000 10 اردیبهشت 3,600,000 3,600,000
سازدهنی هوهنر مدل Pocket pal نوع ساز: دیاتونیک
مجموع موارد: 63 عدد در 2 صفحه