شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت دف

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
دایره مدل azar65
دف
دایره مدل azar65 متفرقه 2,490,000 31 اردیبهشت 2,490,000 2,690,000
دایره مدل azar65 جنس پوست: طلق سایز طوق: کوچک 1/2 پهنای طوق: باریک جنس دور طوق: چوب
دایره میکائیل مدل تبریزی
دف
دایره میکائیل مدل تبریزی متفرقه 1,860,000 25 اردیبهشت 1,860,000 1,920,000
دایره میکائیل مدل تبریزی جنس پوست: پلاستیک سایز طوق: استاندارد 4/4
دایره میکائیل مدل تبریزی کوچک
دف
دایره میکائیل مدل تبریزی کوچک متفرقه 1,480,000 30 اردیبهشت 1,340,000 1,700,000
دایره میکائیل مدل تبریزی کوچک جنس پوست: پلاستیک
دف حبیبی مدل Tuning
دف
دف حبیبی مدل Tuning حبیبی 7,500,000 6 فروردین 7,500,000 7,500,000
دف حبیبی مدل Tuning جنس پوست: پوست مصنوعی سایز طوق: استاندارد 4/4 پهنای طوق: متوسط جنس دور طوق: چوب
دف حبیبی مدل الیت  کد 87430
دف
دف حبیبی مدل الیت کد 87430 حبیبی 4,340,000 25 اردیبهشت 4,123,000 4,340,000
دف حبیبی مدل الیت کد 87430 جنس پوست: پوست مصنوعی سایز طوق: استاندارد 4/4 پهنای طوق: متوسط جنس دور طوق: چرم
دف حبیبی مدل خورشیدی
دف
دف حبیبی مدل خورشیدی حبیبی 4,094,500 25 اردیبهشت 4,094,500 4,320,000
دف حبیبی مدل خورشیدی جنس پوست: پوست مصنوعی
دف خبات مدل سما
دف
دف خبات مدل سما متفرقه 3,590,000 10 اردیبهشت 3,590,000 3,590,000
دف خبات مدل سما جنس پوست: پوست مصنوعی سایز طوق: استاندارد 4/4 جنس دور طوق: چوب
دف خبات مدل سه مهر
دف
دف خبات مدل سه مهر متفرقه 2,650,000 10 اردیبهشت 2,200,000 2,650,000
دف خبات مدل سه مهر جنس پوست: پوست مصنوعی سایز طوق: استاندارد 4/4
دف خبات مدل ویژه
دف
دف خبات مدل ویژه متفرقه 3,540,000 10 اردیبهشت 3,540,000 3,540,000
دف خبات مدل ویژه جنس پوست: پلاستیک جنس دور طوق: چوب
دف خبات مدل یک مهره
دف
دف خبات مدل یک مهره متفرقه 2,490,000 6 فروردین 2,490,000 2,490,000
دف خبات مدل یک مهره جنس پوست: پلاستیک سایز طوق: کوچک 3/4
دف خدادادی مدل ماسا 3/4
دف
دف خدادادی مدل ماسا 3/4 متفرقه 1,790,000 10 اردیبهشت 1,790,000 1,790,000
دف خدادادی مدل ماسا 3/4 جنس پوست: پلاستیک سایز طوق: کوچک 1/2 پهنای طوق: متوسط جنس دور طوق: چرم
دف سازسنتر مدل برلیان پوست ماری
دف
دف سازسنتر مدل برلیان پوست ماری متفرقه 8,950,000 10 اردیبهشت 8,950,000 8,950,000
دف سازسنتر مدل برلیان پوست ماری جنس پوست: پوست مصنوعی سایز طوق: استاندارد 4/4 پهنای طوق: متوسط جنس دور طوق: چوب
دف سازسنتر مدل برلیان کد 02
دف
دف سازسنتر مدل برلیان کد 02 متفرقه 8,890,000 10 اردیبهشت 8,890,000 8,890,000
دف سازسنتر مدل برلیان کد 02 جنس پوست: پوست مصنوعی سایز طوق: استاندارد 4/4 پهنای طوق: متوسط جنس دور طوق: چوب
دف سما طرح خورشیدی کد AF1
دف
دف سما طرح خورشیدی کد AF1 سما 2,370,000 31 اردیبهشت 2,150,000 2,370,000
دف سما طرح خورشیدی کد AF1 جنس پوست: پوست مصنوعی سایز طوق: استاندارد 4/4 جنس دور طوق: چرم
دف سما طرح پوست
دف
دف سما طرح پوست سما 2,200,000 20 اردیبهشت 2,200,000 2,900,000
دف سما طرح پوست جنس پوست: پوست مصنوعی سایز طوق: استاندارد 4/4 جنس دور طوق: چرم
دف سما مدل 1 مهر کد IR-21
دف
دف سما مدل 1 مهر کد IR-21 سما 2,020,000 20 اردیبهشت 1,850,000 1,850,000
دف سما مدل 1 مهر کد IR-21 جنس پوست: پوست مصنوعی سایز طوق: استاندارد 4/4 پهنای طوق: متوسط جنس دور طوق: چرم
دف سما مدل af
دف
دف سما مدل af سما 2,160,000 25 اردیبهشت 2,060,000 2,160,000
دف سما مدل af جنس پوست: پوست مصنوعی سایز طوق: کوچک 3/4 جنس دور طوق: چرم
دف سما مدل رمو
دف
دف سما مدل رمو سما 2,301,300 26 اردیبهشت 2,301,300 2,600,000
دف سما مدل رمو جنس پوست: پوست طبیعی سایز طوق: استاندارد 4/4 جنس دور طوق: چرم
دف سما مدل فوق سبک کد arf
دف
دف سما مدل فوق سبک کد arf متفرقه 2,800,000 20 اردیبهشت 2,800,000 3,570,000
دف سما مدل فوق سبک کد arf جنس پوست: پلاستیک سایز طوق: استاندارد 4/4
دف سولو مدل skin
دف
دف سولو مدل skin سولو 3,325,000 30 اردیبهشت 3,150,000 3,325,000
دف سولو مدل skin جنس پوست: طلق سایز طوق: استاندارد 4/4 پهنای طوق: متوسط جنس دور طوق: چوب
دف سولو مدل قهوه ای
دف
دف سولو مدل قهوه ای متفرقه 3,950,000 30 اردیبهشت 3,700,000 3,950,000
دف سولو مدل قهوه ای جنس پوست: پوست طبیعی سایز طوق: استاندارد 4/4 پهنای طوق: متوسط جنس دور طوق: چوب
دف سوژین مدل بیداد کد 1710420
دف
دف سوژین مدل بیداد کد 1710420 متفرقه 3,190,000 2 خرداد 3,190,000 3,210,000
دف سوژین مدل بیداد کد 1710420 جنس پوست: پوست مصنوعی سایز طوق: استاندارد 4/4 پهنای طوق: متوسط جنس دور طوق: چرم
دف شهمیری مدل تورنه
دف
دف شهمیری مدل تورنه متفرقه 4,000,000 10 اردیبهشت 4,000,000 4,000,000
دف شهمیری مدل تورنه جنس پوست: پوست مصنوعی سایز طوق: استاندارد 4/4 پهنای طوق: متوسط جنس دور طوق: چوب
دف شهمیری مدل ویژه
دف
دف شهمیری مدل ویژه متفرقه 3,800,000 10 اردیبهشت 3,800,000 3,800,000
دف شهمیری مدل ویژه جنس پوست: پوست مصنوعی سایز طوق: استاندارد 4/4 پهنای طوق: متوسط جنس دور طوق: چوب
دف طرح خورشیدی مدل سما
دف
دف طرح خورشیدی مدل سما متفرقه 2,550,000 25 اردیبهشت 1,950,000 2,550,000
دف طرح خورشیدی مدل سما جنس پوست: پوست مصنوعی سایز طوق: استاندارد 4/4 پهنای طوق: متوسط جنس دور طوق: چوب
دف ماهور مدل 3/4
دف
دف ماهور مدل 3/4 ماهور 1,980,000 30 اردیبهشت 1,805,000 1,980,000
دف ماهور مدل 3/4 جنس پوست: پوست مصنوعی سایز طوق: کوچک 3/4 پهنای طوق: باریک جنس دور طوق: چرم
دف ماهور مدل خورشیدی
دف
دف ماهور مدل خورشیدی متفرقه 2,900,000 15 اردیبهشت 2,450,000 2,450,000
دف ماهور مدل خورشیدی جنس پوست: پلاستیک سایز طوق: استاندارد 4/4 پهنای طوق: متوسط جنس دور طوق: چوب
دف نغمه مدل Glass
دف
دف نغمه مدل Glass متفرقه 3,980,000 25 اردیبهشت 3,980,000 34,700,000
دف نغمه مدل Glass جنس پوست: طلق سایز طوق: استاندارد 4/4 پهنای طوق: متوسط جنس دور طوق: چرم
دف نغمه مدل molana12
دف
دف نغمه مدل molana12 متفرقه 3,030,000 25 اردیبهشت 3,030,000 3,400,000
دف نغمه مدل molana12 جنس پوست: پوست مصنوعی سایز طوق: استاندارد 4/4 پهنای طوق: متوسط جنس دور طوق: چرم
دف نغمه مدل snake
دف
دف نغمه مدل snake متفرقه 7,300,000 2 خرداد 6,900,000 7,300,000
دف نغمه مدل snake جنس پوست: پوست مصنوعی سایز طوق: استاندارد 4/4 پهنای طوق: متوسط جنس دور طوق: چوب
دف نغمه مدل سفید
دف
دف نغمه مدل سفید متفرقه 3,890,000 25 اردیبهشت 3,790,000 3,890,000
دف نغمه مدل سفید جنس پوست: پوست مصنوعی سایز طوق: استاندارد 4/4 پهنای طوق: متوسط جنس دور طوق: چرم
دف نغمه مدل قهوه ای
دف
دف نغمه مدل قهوه ای متفرقه 2,750,000 15 اردیبهشت 2,422,500 2,750,000
دف نغمه مدل قهوه ای جنس پوست: پوست مصنوعی سایز طوق: استاندارد 4/4 پهنای طوق: متوسط جنس دور طوق: چرم
دف نغمه مدل کهربا
دف
دف نغمه مدل کهربا متفرقه 7,980,000 10 اردیبهشت 7,980,000 7,980,000
دف نغمه مدل کهربا جنس پوست: پلاستیک سایز طوق: استاندارد 4/4 پهنای طوق: متوسط جنس دور طوق: چوب
مجموع موارد: 33 عدد در 1 صفحه