شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت تار

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
تار آوای مولانا مدل اسلیمی
تار
تار آوای مولانا مدل اسلیمی آوای مولانا 78,000,000 00:12:26 78,000,000 78,000,000
تار آوای مولانا مدل اسلیمی اندازه کاسه: کوچک
تار آوای مولانا مدل زرین
تار
تار آوای مولانا مدل زرین آوای مولانا 128,000,000 00:12:27 128,000,000 128,000,000
تار آوای مولانا مدل زرین اندازه کاسه: بزرگ
تار آوای مولانا مدل طلوع
تار
تار آوای مولانا مدل طلوع آوای مولانا 108,000,000 00:12:27 108,000,000 108,000,000
تار آوای مولانا مدل طلوع اندازه کاسه: بزرگ
تار آوای مولانا مدل ققنوس
تار
تار آوای مولانا مدل ققنوس آوای مولانا 115,000,000 00:12:25 115,000,000 115,000,000
تار آوای مولانا مدل ققنوس اندازه کاسه: بزرگ
تار آوای مولانا مدل مهتاب
تار
تار آوای مولانا مدل مهتاب آوای مولانا 115,000,000 00:12:25 115,000,000 115,000,000
تار آوای مولانا مدل مهتاب
تار آوای مولانا مدل مژگان
تار
تار آوای مولانا مدل مژگان آوای مولانا 100,000,000 00:12:27 100,000,000 100,000,000
تار آوای مولانا مدل مژگان اندازه کاسه: بزرگ
تار آوای مولانا مدل نغمه
تار
تار آوای مولانا مدل نغمه آوای مولانا 78,000,000 6 فروردین 78,000,000 78,000,000
تار آوای مولانا مدل نغمه اندازه کاسه: کوچک
تار آوای مولانا مدل چکامه
تار
تار آوای مولانا مدل چکامه آوای مولانا 118,000,000 00:12:25 118,000,000 118,000,000
تار آوای مولانا مدل چکامه اندازه کاسه: بزرگ
تار آوای مولانا مدل کمند
تار
تار آوای مولانا مدل کمند آوای مولانا 129,000,000 00:12:27 129,000,000 129,000,000
تار آوای مولانا مدل کمند اندازه کاسه: بزرگ
تار آوای مولانا مدل گیسو
تار
تار آوای مولانا مدل گیسو آوای مولانا 145,000,000 00:12:25 145,000,000 145,000,000
تار آوای مولانا مدل گیسو اندازه کاسه: بزرگ
تار ایران ساز مدل IR-610
تار
تار ایران ساز مدل IR-610 متفرقه 33,150,000 2 خرداد 33,150,000 34,320,000
تار ایران ساز مدل IR-610 اندازه کاسه: بزرگ
تار ایران ساز مدل IR-620
تار
تار ایران ساز مدل IR-620 متفرقه 36,000,000 00:12:25 36,000,000 36,000,000
تار ایران ساز مدل IR-620 اندازه کاسه: بزرگ
تار ایران ساز مدل IR-640
تار
تار ایران ساز مدل IR-640 متفرقه 34,000,000 31 فروردین 34,000,000 34,000,000
تار ایران ساز مدل IR-640 اندازه کاسه: بزرگ
تار ایران ساز مدل ترمه
تار
تار ایران ساز مدل ترمه متفرقه 44,500,000 10 اردیبهشت 50,000,000 50,000,000
تار ایران ساز مدل ترمه اندازه کاسه: بزرگ
تار ایران ساز مدل دلنواز
تار
تار ایران ساز مدل دلنواز متفرقه 60,350,000 2 خرداد 60,350,000 65,100,000
تار ایران ساز مدل دلنواز اندازه کاسه: بزرگ
تار ایران ساز مدل کهربا
تار
تار ایران ساز مدل کهربا متفرقه 51,350,000 10 خرداد 51,350,000 59,250,000
تار ایران ساز مدل کهربا اندازه کاسه: بزرگ
تار بختیاری مدل 2 مهر
تار
تار بختیاری مدل 2 مهر متفرقه 30,260,000 26 اردیبهشت 29,920,000 30,260,000
تار بختیاری مدل 2 مهر اندازه کاسه: بزرگ
تار مهران کلهر مدل 3 مهر
تار
تار مهران کلهر مدل 3 مهر متفرقه 38,000,000 25 فروردین 38,000,000 38,000,000
تار مهران کلهر مدل 3 مهر اندازه کاسه: بزرگ
تار مهران کلهر مدل سه مهر کد gol4
تار
تار مهران کلهر مدل سه مهر کد gol4 متفرقه 48,950,000 15 اردیبهشت 48,950,000 55,000,000
تار مهران کلهر مدل سه مهر کد gol4
تار هاشمیان مدل 1 مهر
تار
تار هاشمیان مدل 1 مهر متفرقه 34,000,000 31 فروردین 34,000,000 34,000,000
تار هاشمیان مدل 1 مهر
تار هاشمیان مدل 2 مهر تخت
تار
تار هاشمیان مدل 2 مهر تخت متفرقه 46,500,000 00:12:26 46,500,000 46,500,000
تار هاشمیان مدل 2 مهر تخت
تار هاشمیان مدل 3 مهر
تار
تار هاشمیان مدل 3 مهر متفرقه 58,500,000 00:12:25 58,500,000 58,500,000
تار هاشمیان مدل 3 مهر
تار هاشمیان مدل 3 مهر تخت
تار
تار هاشمیان مدل 3 مهر تخت متفرقه 58,700,000 10 اردیبهشت 58,700,000 58,700,000
تار هاشمیان مدل 3 مهر تخت
تار کشاورز مدل 1 مهر کد IR-4566
تار
تار کشاورز مدل 1 مهر کد IR-4566 متفرقه 31,150,000 10 اردیبهشت 35,000,000 35,000,000
تار کشاورز مدل 1 مهر کد IR-4566 اندازه کاسه: بزرگ
تار کشاورز مدل 2 مهر
تار
تار کشاورز مدل 2 مهر متفرقه 37,500,000 00:12:25 37,500,000 37,500,000
تار کشاورز مدل 2 مهر اندازه کاسه: بزرگ
مجموع موارد: 25 عدد در 1 صفحه