شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت افکت گیتار

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
افکت جویو مدل نویز گیت  کد JF-31
افکت گیتار
افکت جویو مدل نویز گیت کد JF-31 جویو 8,900,000 10 اردیبهشت 8,900,000 8,900,000
افکت جویو مدل نویز گیت کد JF-31 نوع افکت: Volume Control منبع تغذیه: برق شهری نوع پردازنده: دیجیتال ورودی استریو: ندارد خروجی استریو:ندارد
افکت گیتار آکوستیک ان یو ایکس مدل PA-2
افکت گیتار
افکت گیتار آکوستیک ان یو ایکس مدل PA-2 ان یو ایکس 6,785,000 25 فروردین 6,785,000 6,785,000
افکت گیتار آکوستیک ان یو ایکس مدل PA-2 نوع افکت: Amp Emulation، Chorous، Delay، Reverb منبع تغذیه: باتری نوع پردازنده: دیجیتال ورودی استریو: ندارد خروجی استریو:دارد
افکت گیتار آکوستیک زوم مدل A2
افکت گیتار
افکت گیتار آکوستیک زوم مدل A2 زوم 12,100,000 25 فروردین 12,100,000 12,100,000
افکت گیتار آکوستیک زوم مدل A2 نوع افکت: EQ، Vibrato، Delay نوع پردازنده: دیجیتال شکل مدار: True Bypass
افکت گیتار الکتریک جویو مدل Gembox1
افکت گیتار
افکت گیتار الکتریک جویو مدل Gembox1 جویو 20,000,000 14 شهریور 20,000,000 20,000,000
افکت گیتار الکتریک جویو مدل Gembox1 نوع افکت: Amp Emulation منبع تغذیه: برق شهری نوع پردازنده: دیجیتال ورودی استریو: ندارد خروجی استریو:ندارد
افکت گیتار الکتریک جویو مدل Gembox2
افکت گیتار
افکت گیتار الکتریک جویو مدل Gembox2 جویو 22,400,000 16 شهریور 22,400,000 24,000,000
افکت گیتار الکتریک جویو مدل Gembox2 نوع افکت: Amp Emulation منبع تغذیه: برق شهری نوع پردازنده: دیجیتال ورودی استریو: دارد
افکت گیتار الکتریک جویو مدل gembox3
افکت گیتار
افکت گیتار الکتریک جویو مدل gembox3 جویو 69,000,000 30 شهریور 65,000,000 69,000,000
افکت گیتار الکتریک جویو مدل gembox3 نوع افکت: Amp Emulation منبع تغذیه: برق شهری نوع پردازنده: دیجیتال ورودی استریو: دارد خروجی استریو:دارد
افکت گیتار الکتریک دیجی تک مدل RP70
افکت گیتار
افکت گیتار الکتریک دیجی تک مدل RP70 متفرقه 17,900,000 16 مرداد 15,900,000 15,900,000
افکت گیتار الکتریک دیجی تک مدل RP70 نوع افکت: OverDrive، Distortion، Delay، Reverb، Amp Emulation منبع تغذیه: آداپتور نوع پردازنده: دیجیتال شکل مدار: True Bypass
افکت گیتار الکتریک موئر مدل Black Truck
افکت گیتار
افکت گیتار الکتریک موئر مدل Black Truck موئر 41,000,000 16 مرداد 38,900,000 38,900,000
افکت گیتار الکتریک موئر مدل Black Truck نوع افکت: OverDrive، Compression، EQ، Delay، Reverb منبع تغذیه: برق شهری نوع پردازنده: آنالوگ ورودی استریو: ندارد خروجی استریو:دارد شکل مدار: True Bypass
افکت گیتار الکتریک موئر مدل GE100
افکت گیتار
افکت گیتار الکتریک موئر مدل GE100 موئر 26,000,000 16 مرداد 21,000,000 21,000,000
افکت گیتار الکتریک موئر مدل GE100 نوع افکت: OverDrive، EQ، Wah-Wah، Reverb، Amp Emulation منبع تغذیه: برق شهری نوع پردازنده: دیجیتال شکل مدار: Buffered Bypass
افکت گیتار الکتریک موئر مدل GE150
افکت گیتار
افکت گیتار الکتریک موئر مدل GE150 موئر 51,500,000 30 شهریور 34,500,000 34,500,000
افکت گیتار الکتریک موئر مدل GE150 نوع افکت: OverDrive، Distortion، Wah-Wah، Delay، Reverb منبع تغذیه: برق شهری نوع پردازنده: دیجیتال شکل مدار: Buffered Bypass
افکت گیتار الکتریک موئر مدل GE200
افکت گیتار
افکت گیتار الکتریک موئر مدل GE200 موئر 78,500,000 30 شهریور 59,670,000 59,670,000
افکت گیتار الکتریک موئر مدل GE200 نوع افکت: OverDrive، Distortion، Volume Control، Wah-Wah، Delay، Reverb منبع تغذیه: برق شهری نوع پردازنده: دیجیتال ورودی استریو: دارد خروجی استریو:دارد شکل مدار: Buffered Bypass
افکت گیتار الکتریک موئر مدل GE300
افکت گیتار
افکت گیتار الکتریک موئر مدل GE300 موئر 152,000,000 23 تیر 130,900,000 130,900,000
افکت گیتار الکتریک موئر مدل GE300 نوع افکت: OverDrive، Distortion، Volume Control، Wah-Wah، Delay، Reverb منبع تغذیه: برق شهری نوع پردازنده: دیجیتال ورودی استریو: دارد خروجی استریو:دارد شکل مدار: Buffered Bypass
افکت گیتار الکتریک موئر مدل Red Truck
افکت گیتار
افکت گیتار الکتریک موئر مدل Red Truck موئر 35,000,000 2 مرداد 33,200,000 33,200,000
افکت گیتار الکتریک موئر مدل Red Truck نوع افکت: OverDrive، Distortion، Chorous، Delay، Reverb منبع تغذیه: برق شهری نوع پردازنده: آنالوگ ورودی استریو: ندارد خروجی استریو:دارد شکل مدار: True Bypass
افکت گیتار ان یو ایکس مدل Atlantic
افکت گیتار
افکت گیتار ان یو ایکس مدل Atlantic ان یو ایکس 18,500,000 25 فروردین 18,500,000 18,500,000
افکت گیتار ان یو ایکس مدل Atlantic نوع افکت: Delay، Reverb منبع تغذیه: آداپتور نوع پردازنده: دیجیتال ورودی استریو: ندارد خروجی استریو:دارد شکل مدار: True Bypass
افکت گیتار ان یو ایکس مدل Cerberus
افکت گیتار
افکت گیتار ان یو ایکس مدل Cerberus ان یو ایکس 68,000,000 21 مرداد 45,990,000 45,990,000
افکت گیتار ان یو ایکس مدل Cerberus نوع افکت: OverDrive، Distortion، Tremolo، Chorous، Phaser، Delay، Reverb نوع پردازنده: دیجیتال ورودی استریو: ندارد خروجی استریو: ندارد شکل مدار:True Bypass
افکت گیتار ان یو ایکس مدل JTC NDL-2 Drum And Loop
افکت گیتار
افکت گیتار ان یو ایکس مدل JTC NDL-2 Drum And Loop ان یو ایکس 10,625,000 6 فروردین 10,625,000 10,625,000
افکت گیتار ان یو ایکس مدل JTC NDL-2 Drum And Loop نوع افکت: Looper منبع تغذیه: برق شهری نوع پردازنده: آنالوگ ورودی استریو: ندارد خروجی استریو:ندارد شکل مدار: True Bypass
افکت گیتار ان یو ایکس مدل Komp Core Deluxe
افکت گیتار
افکت گیتار ان یو ایکس مدل Komp Core Deluxe ان یو ایکس 8,250,000 16 مرداد 8,250,000 8,250,000
افکت گیتار ان یو ایکس مدل Komp Core Deluxe نوع افکت: Compression منبع تغذیه: برق شهری، باتری نوع پردازنده: آنالوگ ورودی استریو: ندارد خروجی استریو:ندارد شکل مدار: True Bypass
افکت گیتار ان یو ایکس مدل Morning Star
افکت گیتار
افکت گیتار ان یو ایکس مدل Morning Star ان یو ایکس 5,990,000 25 فروردین 5,990,000 5,990,000
افکت گیتار ان یو ایکس مدل Morning Star نوع افکت: OverDrive منبع تغذیه: آداپتور نوع پردازنده: آنالوگ ورودی استریو: ندارد خروجی استریو:ندارد شکل مدار: True Bypass
افکت گیتار ان یو ایکس مدل Sculpture
افکت گیتار
افکت گیتار ان یو ایکس مدل Sculpture ان یو ایکس 5,900,000 25 فروردین 5,900,000 5,900,000
افکت گیتار ان یو ایکس مدل Sculpture نوع افکت: Compression منبع تغذیه: آداپتور نوع پردازنده: آنالوگ ورودی استریو: ندارد خروجی استریو:ندارد شکل مدار: Buffered Bypass
افکت گیتار باس ووکس مدل Stomplab 1B
افکت گیتار
افکت گیتار باس ووکس مدل Stomplab 1B ووکس 17,000,000 21 مرداد 14,520,000 14,520,000
افکت گیتار باس ووکس مدل Stomplab 1B نوع افکت: Amp Emulation، Delay، Reverb منبع تغذیه: باتری، آداپتور نوع پردازنده: دیجیتال ورودی استریو: ندارد خروجی استریو:دارد
افکت گیتار بیس زوم مدل B1
افکت گیتار
افکت گیتار بیس زوم مدل B1 زوم 6,200,000 6 فروردین 6,200,000 6,200,000
افکت گیتار بیس زوم مدل B1 نوع افکت: Boost، EQ، Phaser نوع پردازنده: دیجیتال شکل مدار: True Bypass
افکت گیتار ووکس مدل ST60D
افکت گیتار
افکت گیتار ووکس مدل ST60D ووکس 7,500,000 6 فروردین 7,500,000 7,500,000
افکت گیتار ووکس مدل ST60D نوع افکت: OverDrive منبع تغذیه: باتری، آداپتور نوع پردازنده: آنالوگ ورودی استریو: ندارد خروجی استریو:ندارد
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل Drive Core Deluxe
افکت گیتار
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل Drive Core Deluxe ان یو ایکس 8,350,000 29 خرداد 8,350,000 8,350,000
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل Drive Core Deluxe نوع افکت: OverDrive منبع تغذیه: برق شهری، باتری نوع پردازنده: آنالوگ ورودی استریو: ندارد خروجی استریو:ندارد شکل مدار: True Bypass
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل MG-20
افکت گیتار
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل MG-20 ان یو ایکس 31,875,000 29 خرداد 31,875,000 31,875,000
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل MG-20 نوع افکت: Amp Emulation، Chorous، Compression، Delay، Distortion، EQ، Flanger، OverDrive، Phaser، Reverb، Tremolo نوع پردازنده: دیجیتال ورودی استریو: ندارد خروجی استریو: دارد
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل MG-200
افکت گیتار
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل MG-200 ان یو ایکس 17,500,000 23 تیر 17,500,000 17,500,000
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل MG-200 نوع افکت: Amp Emulation، Boost، Chorous، Compression، Delay، Distortion، EQ، Flanger، OverDrive، Phaser، Pitch Shifter، Reverb، Tremolo، Vibrato، Wah-Wah منبع تغذیه: آداپتور نوع پردازنده: دیجیتال ورودی استریو: ندارد خروجی استریو:دارد
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل Mod Core Deluxe
افکت گیتار
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل Mod Core Deluxe ان یو ایکس 8,500,000 6 فروردین 8,500,000 8,500,000
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل Mod Core Deluxe نوع افکت: Chorous، Flanger، Phaser، Tremolo، Vibrato منبع تغذیه: برق شهری، باتری نوع پردازنده: دیجیتال ورودی استریو: دارد خروجی استریو:دارد شکل مدار: True Bypass
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل Mod Force
افکت گیتار
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل Mod Force ان یو ایکس 8,875,000 25 فروردین 8,875,000 8,875,000
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل Mod Force نوع افکت: Chorous، Flanger، Phaser، Tremolo، Vibrato منبع تغذیه: باتری، آداپتور نوع پردازنده: دیجیتال ورودی استریو: دارد خروجی استریو:دارد
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل NCH-1 Monterey
افکت گیتار
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل NCH-1 Monterey ان یو ایکس 7,250,000 6 فروردین 7,250,000 7,250,000
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل NCH-1 Monterey نوع افکت: Chorous، Phaser منبع تغذیه: آداپتور نوع پردازنده: دیجیتال ورودی استریو: ندارد خروجی استریو:ندارد شکل مدار: True Bypass
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل NCH-2 Rivulet
افکت گیتار
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل NCH-2 Rivulet ان یو ایکس 8,125,000 5 مرداد 8,125,000 8,125,000
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل NCH-2 Rivulet نوع افکت: Chorous منبع تغذیه: آداپتور نوع پردازنده: آنالوگ ورودی استریو: ندارد خروجی استریو:ندارد شکل مدار: True Bypass
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل NDD-2 Konsequent
افکت گیتار
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل NDD-2 Konsequent ان یو ایکس 7,950,000 5 مرداد 7,552,500 7,552,500
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل NDD-2 Konsequent نوع افکت: Delay منبع تغذیه: آداپتور نوع پردازنده: دیجیتال ورودی استریو: ندارد خروجی استریو:ندارد شکل مدار: True Bypass
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل NDS-2 Brownie
افکت گیتار
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل NDS-2 Brownie ان یو ایکس 5,400,000 6 فروردین 5,400,000 5,400,000
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل NDS-2 Brownie نوع افکت: Distortion منبع تغذیه: برق شهری نوع پردازنده: آنالوگ ورودی استریو: ندارد خروجی استریو:ندارد شکل مدار: True Bypass
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل NRV-2 Oceanic
افکت گیتار
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل NRV-2 Oceanic ان یو ایکس 8,950,000 21 مرداد 7,490,000 7,490,000
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل NRV-2 Oceanic نوع افکت: Reverb منبع تغذیه: آداپتور نوع پردازنده: آنالوگ ورودی استریو: ندارد خروجی استریو:ندارد شکل مدار: True Bypass
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل Time Core Deluxe
افکت گیتار
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل Time Core Deluxe ان یو ایکس 8,800,000 25 فروردین 8,800,000 8,800,000
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل Time Core Deluxe نوع افکت: Delay، Looper منبع تغذیه: برق شهری، باتری نوع پردازنده: دیجیتال ورودی استریو: دارد خروجی استریو:دارد شکل مدار: True Bypass
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل Time Force
افکت گیتار
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل Time Force ان یو ایکس 9,560,000 16 مرداد 8,800,000 9,560,000
پدال افکت گیتار ان یو ایکس مدل Time Force نوع افکت: Delay منبع تغذیه: باتری، آداپتور نوع پردازنده: دیجیتال ورودی استریو: دارد خروجی استریو:دارد
پدال افکت گیتار دیجی تک مدل RP155
افکت گیتار
پدال افکت گیتار دیجی تک مدل RP155 متفرقه 25,900,000 30 شهریور 24,500,000 25,900,000
پدال افکت گیتار دیجی تک مدل RP155 نوع افکت: Instrument Modeling منبع تغذیه: آداپتور نوع پردازنده: دیجیتال ورودی استریو: دارد خروجی استریو:دارد شکل مدار: True Bypass
پدال ولوم ارنی بال مدل 500K Stereo Volume.Pan Pedal
افکت گیتار
پدال ولوم ارنی بال مدل 500K Stereo Volume.Pan Pedal ارنی بال 31,000,000 16 مرداد 27,490,000 27,490,000
پدال ولوم ارنی بال مدل 500K Stereo Volume.Pan Pedal نوع افکت: Volume Control نوع پردازنده: آنالوگ خروجی استریو: دارد شکل مدار: True Bypass
پدال پایی گیتار الکتریک ان یو ایکس مدل MP-1
افکت گیتار
پدال پایی گیتار الکتریک ان یو ایکس مدل MP-1 ان یو ایکس 3,500,000 29 خرداد 3,500,000 3,500,000
پدال پایی گیتار الکتریک ان یو ایکس مدل MP-1 نوع افکت: Delay، OverDrive، Reverb
مجموع موارد: 37 عدد در 1 صفحه