شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت ادوات پرکاشن

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
تمبوریم 6 اینچی ماینل مدل TBR06ABS-Y
ادوات پرکاشن
تمبوریم 6 اینچی ماینل مدل TBR06ABS-Y ماینل 2,740,000 25 اردیبهشت 2,740,000 2,740,000
تمبوریم 6 اینچی ماینل مدل TBR06ABS-Y
تمبورین آراکس مدل PF5
ادوات پرکاشن
تمبورین آراکس مدل PF5 متفرقه 1,299,000 20 اردیبهشت 1,299,000 1,467,300
تمبورین آراکس مدل PF5
تمبورین آراکس مدل PF6
ادوات پرکاشن
تمبورین آراکس مدل PF6 متفرقه 1,299,000 20 اردیبهشت 1,299,000 1,467,300
تمبورین آراکس مدل PF6
تمبورین آراکس مدل PF8
ادوات پرکاشن
تمبورین آراکس مدل PF8 متفرقه 1,299,000 20 اردیبهشت 1,489,200 1,489,200
تمبورین آراکس مدل PF8
تمبورین دوبل کد RF131
ادوات پرکاشن
تمبورین دوبل کد RF131 متفرقه 1,420,000 30 اردیبهشت 1,420,000 1,840,000
تمبورین دوبل کد RF131
تمبورین ماینل مدل TA2M-SNT
ادوات پرکاشن
تمبورین ماینل مدل TA2M-SNT ماینل 3,706,000 6 اردیبهشت 3,706,000 3,706,000
تمبورین ماینل مدل TA2M-SNT
تمبورین ماینل مدل TMT2BK
ادوات پرکاشن
تمبورین ماینل مدل TMT2BK ماینل 8,000,000 6 فروردین 8,000,000 8,000,000
تمبورین ماینل مدل TMT2BK
تمبورین مدل ERINA 927
ادوات پرکاشن
تمبورین مدل ERINA 927 متفرقه 850,000 26 فروردین 850,000 850,000
تمبورین مدل ERINA 927
جینگل مدل H98
ادوات پرکاشن
جینگل مدل H98 متفرقه 720,000 15 اردیبهشت 690,000 690,000
جینگل مدل H98
دقک خمره‌ای  مدل RF172
ادوات پرکاشن
دقک خمره‌ای مدل RF172 متفرقه 1,150,000 10 اردیبهشت 1,150,000 1,150,000
دقک خمره‌ای مدل RF172
دقک دو سره مدل RF174
ادوات پرکاشن
دقک دو سره مدل RF174 متفرقه 620,000 10 اردیبهشت 620,000 620,000
دقک دو سره مدل RF174
دقک مدل RF175
ادوات پرکاشن
دقک مدل RF175 متفرقه 1,150,000 10 اردیبهشت 1,150,000 1,150,000
دقک مدل RF175
زنبورک رمیدو مدل RM-401
ادوات پرکاشن
زنبورک رمیدو مدل RM-401 متفرقه 900,000 31 اردیبهشت 873,600 900,000
زنبورک رمیدو مدل RM-401
زنبورک رمیدو مدل RM-402
ادوات پرکاشن
زنبورک رمیدو مدل RM-402 متفرقه 880,000 31 فروردین 880,000 880,000
زنبورک رمیدو مدل RM-402
زنبورک مدل Jaw Harp
ادوات پرکاشن
زنبورک مدل Jaw Harp متفرقه 280,000 30 اردیبهشت 280,000 330,000
زنبورک مدل Jaw Harp
زنگ دستی سونور مدل Global GSB
ادوات پرکاشن
زنگ دستی سونور مدل Global GSB سونور 1,550,000 10 اردیبهشت 1,550,000 1,550,000
زنگ دستی سونور مدل Global GSB
زنگ دستی سونور مدل TWB
ادوات پرکاشن
زنگ دستی سونور مدل TWB سونور 590,000 10 اردیبهشت 590,000 590,000
زنگ دستی سونور مدل TWB
زنگ دستی سونور مدلGHB-M
ادوات پرکاشن
زنگ دستی سونور مدلGHB-M سونور 2,550,000 25 اردیبهشت 2,450,000 2,450,000
زنگ دستی سونور مدلGHB-M
زنگ دستی کد RF134
ادوات پرکاشن
زنگ دستی کد RF134 متفرقه 750,000 10 اردیبهشت 750,000 750,000
زنگ دستی کد RF134
زنگ دستی کد RF135
ادوات پرکاشن
زنگ دستی کد RF135 متفرقه 750,000 31 فروردین 750,000 750,000
زنگ دستی کد RF135
سنج انگشتی آراکس کد 01
ادوات پرکاشن
سنج انگشتی آراکس کد 01 متفرقه 500,000 10 اردیبهشت 500,000 500,000
سنج انگشتی آراکس کد 01
سنج انگشتی آراکس کد 02
ادوات پرکاشن
سنج انگشتی آراکس کد 02 متفرقه 880,000 6 فروردین 880,000 880,000
سنج انگشتی آراکس کد 02
سنج انگشتی کد RF130
ادوات پرکاشن
سنج انگشتی کد RF130 متفرقه 420,000 10 اردیبهشت 420,000 420,000
سنج انگشتی کد RF130
شیکر آراکس طرح مستطیل مربع مدل Rf5-11
ادوات پرکاشن
شیکر آراکس طرح مستطیل مربع مدل Rf5-11 متفرقه 850,000 10 اردیبهشت 850,000 850,000
شیکر آراکس طرح مستطیل مربع مدل Rf5-11
شیکر آراکس طرح مستطیل مکعب مدل R5-10
ادوات پرکاشن
شیکر آراکس طرح مستطیل مکعب مدل R5-10 متفرقه 750,000 10 اردیبهشت 750,000 750,000
شیکر آراکس طرح مستطیل مکعب مدل R5-10
شیکر آراکس مدل PF4
ادوات پرکاشن
شیکر آراکس مدل PF4 متفرقه 1,150,000 10 اردیبهشت 1,150,000 1,150,000
شیکر آراکس مدل PF4
شیکر آراکس کد 30
ادوات پرکاشن
شیکر آراکس کد 30 متفرقه 650,000 10 اردیبهشت 650,000 650,000
شیکر آراکس کد 30
شیکر تخم مرغی الیس مدل  AM0012SB بسته 2 عددی
ادوات پرکاشن
شیکر تخم مرغی الیس مدل AM0012SB بسته 2 عددی متفرقه 850,000 25 اردیبهشت 790,000 850,000
شیکر تخم مرغی الیس مدل AM0012SB بسته 2 عددی
شیکر تخم مرغی الیس مدل  AM0012Z بسته 2 عددی
ادوات پرکاشن
شیکر تخم مرغی الیس مدل AM0012Z بسته 2 عددی متفرقه 850,000 25 اردیبهشت 750,000 750,000
شیکر تخم مرغی الیس مدل AM0012Z بسته 2 عددی
شیکر تخم مرغی مدل EGG QC11 بسته 2 عددی
ادوات پرکاشن
شیکر تخم مرغی مدل EGG QC11 بسته 2 عددی متفرقه 610,000 30 اردیبهشت 610,000 640,000
شیکر تخم مرغی مدل EGG QC11 بسته 2 عددی
شیکر تخم مرغی کد RF129
ادوات پرکاشن
شیکر تخم مرغی کد RF129 متفرقه 1,020,000 10 اردیبهشت 1,020,000 1,020,000
شیکر تخم مرغی کد RF129
شیکر سافت سوند مدل B88
ادوات پرکاشن
شیکر سافت سوند مدل B88 متفرقه 580,000 10 اردیبهشت 580,000 580,000
شیکر سافت سوند مدل B88
شیکر سونور مدل MMBR
ادوات پرکاشن
شیکر سونور مدل MMBR سونور 3,890,000 10 اردیبهشت 3,890,000 3,890,000
شیکر سونور مدل MMBR
شیکر ماینل مدل SH24
ادوات پرکاشن
شیکر ماینل مدل SH24 ماینل 2,200,000 6 فروردین 2,200,000 2,200,000
شیکر ماینل مدل SH24
شیکر مدل MEINL SSH 1L
ادوات پرکاشن
شیکر مدل MEINL SSH 1L متفرقه 990,000 20 اردیبهشت 970,000 990,000
شیکر مدل MEINL SSH 1L
شیکر مدل MEINL SSH 2M
ادوات پرکاشن
شیکر مدل MEINL SSH 2M متفرقه 1,460,000 20 اردیبهشت 1,360,000 1,460,000
شیکر مدل MEINL SSH 2M
شیکر مدل MEINL SSH 3M
ادوات پرکاشن
شیکر مدل MEINL SSH 3M متفرقه 1,670,000 20 اردیبهشت 1,350,000 1,350,000
شیکر مدل MEINL SSH 3M
شیکر مدل ‌T00
ادوات پرکاشن
شیکر مدل ‌T00 متفرقه 1,560,000 15 اردیبهشت 1,460,000 1,560,000
شیکر مدل ‌T00
طلق تمپو سایز 8.75 مدل 001
ادوات پرکاشن
طلق تمپو سایز 8.75 مدل 001 متفرقه 480,000 10 اردیبهشت 450,000 480,000
طلق تمپو سایز 8.75 مدل 001
فریم درام 6اینچ ماینل مدل NINO4SB
ادوات پرکاشن
فریم درام 6اینچ ماینل مدل NINO4SB ماینل 2,520,000 25 اردیبهشت 1,538,000 2,520,000
فریم درام 6اینچ ماینل مدل NINO4SB
قاشقک  استگ مدل CAS-WT
ادوات پرکاشن
قاشقک استگ مدل CAS-WT استگ 1,190,000 10 اردیبهشت 1,190,000 1,190,000
قاشقک استگ مدل CAS-WT
ماراکاس آلیس مدل  RF168
ادوات پرکاشن
ماراکاس آلیس مدل RF168 متفرقه 1,490,000 15 اردیبهشت 1,450,000 1,450,000
ماراکاس آلیس مدل RF168
ماراکاس سونور مدل L2693
ادوات پرکاشن
ماراکاس سونور مدل L2693 سونور 1,150,000 30 اردیبهشت 1,140,000 1,160,000
ماراکاس سونور مدل L2693
ماراکاس مدل ARIO SOR بسته 2 عددی
ادوات پرکاشن
ماراکاس مدل ARIO SOR بسته 2 عددی متفرقه 1,030,000 20 اردیبهشت 950,000 950,000
ماراکاس مدل ARIO SOR بسته 2 عددی
ماراکاس چوبی نینو مدل NINO7 سایز کوچک
ادوات پرکاشن
ماراکاس چوبی نینو مدل NINO7 سایز کوچک ماینل 1,556,000 6 اردیبهشت 1,556,000 1,556,000
ماراکاس چوبی نینو مدل NINO7 سایز کوچک
مثلث مدل 8 inch
ادوات پرکاشن
مثلث مدل 8 inch متفرقه 600,000 10 اردیبهشت 600,000 600,000
مثلث مدل 8 inch
مثلث مدل LP-14
ادوات پرکاشن
مثلث مدل LP-14 متفرقه 807,500 10 اردیبهشت 807,500 850,000
مثلث مدل LP-14
مثلث مدل LP-17
ادوات پرکاشن
مثلث مدل LP-17 متفرقه 850,000 6 فروردین 850,000 850,000
مثلث مدل LP-17
مثلث مدل LP-19
ادوات پرکاشن
مثلث مدل LP-19 متفرقه 845,500 20 اردیبهشت 845,500 890,000
مثلث مدل LP-19
پایه قابل تنظیم  جیمبی استگ مدل DJS
ادوات پرکاشن
پایه قابل تنظیم جیمبی استگ مدل DJS استگ 19,900,000 15 اردیبهشت 19,900,000 19,900,000
پایه قابل تنظیم جیمبی استگ مدل DJS
مجموع موارد: 71 عدد در 2 صفحه