شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت کامپیوتر سرور

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
رک کافل مدل 05DVR
کامپیوتر سرور
رک کافل مدل 05DVR متفرقه 2,100,000 24 اردیبهشت 2,100,000 2,100,000
رک کافل مدل 05DVR
کامپیوتر سرور اچ پی ای مدل ML30 G10
کامپیوتر سرور
کامپیوتر سرور اچ پی ای مدل ML30 G10 اچ پی ای 165,000,000 1 خرداد 150,000,000 150,000,000
کامپیوتر سرور اچ پی ای مدل ML30 G10
کامپیوتر سرور اچ پی مدل Proliant Enterprise TM200 - A
کامپیوتر سرور
کامپیوتر سرور اچ پی مدل Proliant Enterprise TM200 - A اچ‌پی 88,100,000 17 فروردین 88,100,000 88,100,000
کامپیوتر سرور اچ پی مدل Proliant Enterprise TM200 - A
کامپیوتر سرور اچ پی مدل پرولینت DL380 G7
کامپیوتر سرور
کامپیوتر سرور اچ پی مدل پرولینت DL380 G7 اچ‌پی 60,000,000 3 فروردین 60,000,000 60,000,000
کامپیوتر سرور اچ پی مدل پرولینت DL380 G7
کامپیوتر سرور اچ پی مدل پرولینت DL380 G7
کامپیوتر سرور
کامپیوتر سرور اچ پی مدل پرولینت DL380 G7 اچ‌پی 60,000,000 3 فروردین 60,000,000 60,000,000
کامپیوتر سرور اچ پی مدل پرولینت DL380 G7
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27
کامپیوتر سرور
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27 متفرقه 77,100,000 25 اردیبهشت 71,000,000 77,100,000
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27
کامپیوتر سرور
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27 متفرقه 65,000,000 4 فروردین 65,000,000 65,000,000
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27
کامپیوتر سرور
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27 متفرقه 65,000,000 4 فروردین 65,000,000 65,000,000
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27
کامپیوتر سرور
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27 متفرقه 65,000,000 4 فروردین 65,000,000 65,000,000
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27
کامپیوتر سرور
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27 متفرقه 65,000,000 9 فروردین 65,000,000 65,000,000
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27
کامپیوتر سرور
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27 متفرقه 65,000,000 9 فروردین 65,000,000 65,000,000
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27
کامپیوتر سرور
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27 متفرقه 65,000,000 9 فروردین 65,000,000 65,000,000
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-44
کامپیوتر سرور
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-44 متفرقه 79,600,000 6 خرداد 79,600,000 79,900,000
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-44
کامپیوتر سرور دل مدل Power edge R330
کامپیوتر سرور
کامپیوتر سرور دل مدل Power edge R330 دل 230,000,000 17 فروردین 230,000,000 230,000,000
کامپیوتر سرور دل مدل Power edge R330
کامپیوتر سرور فوجیتسو مدل RX1330 M2
کامپیوتر سرور
کامپیوتر سرور فوجیتسو مدل RX1330 M2 فوجیتسو 528,600,000 17 فروردین 528,600,000 528,600,000
کامپیوتر سرور فوجیتسو مدل RX1330 M2
کامپیوتر سرور فوجیتسو مدل TX1320 M2
کامپیوتر سرور
کامپیوتر سرور فوجیتسو مدل TX1320 M2 فوجیتسو 347,500,000 17 فروردین 347,500,000 347,500,000
کامپیوتر سرور فوجیتسو مدل TX1320 M2
مجموع موارد: 16 عدد در 1 صفحه