شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت مجموعه آموزشی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آمــوزش جامــع 3ds Max 2015 بخـش دوم کاملیون
مجموعه آموزشی
آمــوزش جامــع 3ds Max 2015 بخـش دوم کاملیون متفرقه 380,000 5 اردیبهشت 380,000 380,000
آمــوزش جامــع 3ds Max 2015 بخـش دوم کاملیون
آمــوزش جامــع 3ds Max 2015 بخـش دوم کاملیون
مجموعه آموزشی
آمــوزش جامــع 3ds Max 2015 بخـش دوم کاملیون متفرقه 380,000 4 فروردین 380,000 380,000
آمــوزش جامــع 3ds Max 2015 بخـش دوم کاملیون
آمــوزش جامــع 3ds Max 2015 بخـش دوم کاملیون
مجموعه آموزشی
آمــوزش جامــع 3ds Max 2015 بخـش دوم کاملیون متفرقه 380,000 17 فروردین 380,000 380,000
آمــوزش جامــع 3ds Max 2015 بخـش دوم کاملیون
آموزش ANSYS 19 در محیط Workbench و APDL نشر مهرگان
مجموعه آموزشی
آموزش ANSYS 19 در محیط Workbench و APDL نشر مهرگان متفرقه 305,500 6 خرداد 305,500 343,300
آموزش ANSYS 19 در محیط Workbench و APDL نشر مهرگان
آموزش C/C++ نشر دنیای نرم افزار سینا
مجموعه آموزشی
آموزش C/C++ نشر دنیای نرم افزار سینا موسسه فرهنگی لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا 180,000 6 خرداد 180,000 300,000
آموزش C/C++ نشر دنیای نرم افزار سینا
آموزش CorelDraw X8 2017 نشر پدیده
مجموعه آموزشی
آموزش CorelDraw X8 2017 نشر پدیده متفرقه 261,000 15 اردیبهشت 261,000 261,000
آموزش CorelDraw X8 2017 نشر پدیده
آموزش FLASH CC نشر بهکامان
مجموعه آموزشی
آموزش FLASH CC نشر بهکامان متفرقه 179,900 6 خرداد 179,900 300,000
آموزش FLASH CC نشر بهکامان
آموزش ICDL 2019 نشر نوین پندار
مجموعه آموزشی
آموزش ICDL 2019 نشر نوین پندار نوین پندار 653,300 6 خرداد 629,000 661,000
آموزش ICDL 2019 نشر نوین پندار
آموزش Matrix 8 نشر مهرگان
مجموعه آموزشی
آموزش Matrix 8 نشر مهرگان متفرقه 297,000 6 خرداد 297,000 330,000
آموزش Matrix 8 نشر مهرگان
آموزش PowerPoint 2016 نشر بهکامان
مجموعه آموزشی
آموزش PowerPoint 2016 نشر بهکامان عصر بازی 350,000 24 اردیبهشت 350,000 350,000
آموزش PowerPoint 2016 نشر بهکامان
آموزش TRX نشر پدیده
مجموعه آموزشی
آموزش TRX نشر پدیده متفرقه 290,000 5 اردیبهشت 290,000 290,000
آموزش TRX نشر پدیده
آموزش اتوکد 2020 نشر بهکامان
مجموعه آموزشی
آموزش اتوکد 2020 نشر بهکامان متفرقه 390,000 24 اردیبهشت 301,000 301,000
آموزش اتوکد 2020 نشر بهکامان
آموزش اس پی اس اس آموس ۲۰۱۸ Spss Amos نشر مهرگان
مجموعه آموزشی
آموزش اس پی اس اس آموس ۲۰۱۸ Spss Amos نشر مهرگان متفرقه 285,600 6 خرداد 285,600 340,000
آموزش اس پی اس اس آموس ۲۰۱۸ Spss Amos نشر مهرگان
آموزش انسیس و فلوئنت 2019 نشر بهکامان
مجموعه آموزشی
آموزش انسیس و فلوئنت 2019 نشر بهکامان متفرقه 352,300 25 اردیبهشت 352,300 352,300
آموزش انسیس و فلوئنت 2019 نشر بهکامان
آموزش برنامه نویسی ++Visual C نشر مهرگان
مجموعه آموزشی
آموزش برنامه نویسی ++Visual C نشر مهرگان متفرقه 294,100 6 خرداد 294,100 350,000
آموزش برنامه نویسی ++Visual C نشر مهرگان
آموزش برنامه نویسی اندروید برای تلفن های همراه نشر بهکامان
مجموعه آموزشی
آموزش برنامه نویسی اندروید برای تلفن های همراه نشر بهکامان متفرقه 390,000 5 اردیبهشت 265,800 390,000
آموزش برنامه نویسی اندروید برای تلفن های همراه نشر بهکامان
آموزش برنامه نویسی با android 2 نشر مهرگان
مجموعه آموزشی
آموزش برنامه نویسی با android 2 نشر مهرگان متفرقه 350,000 1 خرداد 346,000 350,000
آموزش برنامه نویسی با android 2 نشر مهرگان
آموزش تئوری موسیقی نشر باربد
مجموعه آموزشی
آموزش تئوری موسیقی نشر باربد متفرقه 350,000 6 خرداد 340,000 350,000
آموزش تئوری موسیقی نشر باربد
آموزش تئوری و عملی آسانسور نشر نرم افزاری آویژه
مجموعه آموزشی
آموزش تئوری و عملی آسانسور نشر نرم افزاری آویژه متفرقه 850,000 1 خرداد 829,000 850,000
آموزش تئوری و عملی آسانسور نشر نرم افزاری آویژه
آموزش تار مقدماتی تا پیشرفته نشر باربد
مجموعه آموزشی
آموزش تار مقدماتی تا پیشرفته نشر باربد متفرقه 350,000 6 خرداد 330,000 350,000
آموزش تار مقدماتی تا پیشرفته نشر باربد
آموزش ترفند های فتوشاپ نشر درنا
مجموعه آموزشی
آموزش ترفند های فتوشاپ نشر درنا متفرقه 580,000 6 خرداد 550,000 550,000
آموزش ترفند های فتوشاپ نشر درنا
آموزش تری دی مکس 2019 نشر بهکامان
مجموعه آموزشی
آموزش تری دی مکس 2019 نشر بهکامان متفرقه 400,000 13 اردیبهشت 400,000 400,000
آموزش تری دی مکس 2019 نشر بهکامان
آموزش تصویری  ENDNOTE, ONENOTE, LATEX نشر درنا
مجموعه آموزشی
آموزش تصویری ENDNOTE, ONENOTE, LATEX نشر درنا متفرقه 160,000 15 اردیبهشت 160,000 160,000
آموزش تصویری ENDNOTE, ONENOTE, LATEX نشر درنا
آموزش تصویری ++C ,C نشر نوین پندار
مجموعه آموزشی
آموزش تصویری ++C ,C نشر نوین پندار متفرقه 550,000 15 اردیبهشت 550,000 550,000
آموزش تصویری ++C ,C نشر نوین پندار
آموزش تصویری HTML 5 نشر پدیا
مجموعه آموزشی
آموزش تصویری HTML 5 نشر پدیا متفرقه 234,000 6 خرداد 270,000 270,000
آموزش تصویری HTML 5 نشر پدیا
آموزش تصویری PHP نشر دنیای نرم افزار سینا
مجموعه آموزشی
آموزش تصویری PHP نشر دنیای نرم افزار سینا لوح گسترش دنیای نرم افزار 175,000 20 اردیبهشت 175,000 175,000
آموزش تصویری PHP نشر دنیای نرم افزار سینا
آموزش تصویری Revit  نشر مهرگان
مجموعه آموزشی
آموزش تصویری Revit نشر مهرگان متفرقه 360,000 6 خرداد 360,000 400,000
آموزش تصویری Revit نشر مهرگان
آموزش تصویری SOLIDWORKS نشر نوین پندار
مجموعه آموزشی
آموزش تصویری SOLIDWORKS نشر نوین پندار متفرقه 501,000 6 خرداد 501,000 511,000
آموزش تصویری SOLIDWORKS نشر نوین پندار
آموزش تصویری آباکوس نشر نور سباپرداز
مجموعه آموزشی
آموزش تصویری آباکوس نشر نور سباپرداز متفرقه 265,500 15 اردیبهشت 295,000 295,000
آموزش تصویری آباکوس نشر نور سباپرداز
آموزش تصویری آرایش مو نشر ریشتر
مجموعه آموزشی
آموزش تصویری آرایش مو نشر ریشتر عرفان 274,000 25 اردیبهشت 275,000 275,000
آموزش تصویری آرایش مو نشر ریشتر
آموزش تصویری آرایش چشم و ابرو نشر دنیای نرم‌ افزار سینا
مجموعه آموزشی
آموزش تصویری آرایش چشم و ابرو نشر دنیای نرم‌ افزار سینا موسسه فرهنگی لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا 110,000 6 خرداد 110,000 140,000
آموزش تصویری آرایش چشم و ابرو نشر دنیای نرم‌ افزار سینا
آموزش تصویری آرایشگری نشر دنیای نرم افزار سینا
مجموعه آموزشی
آموزش تصویری آرایشگری نشر دنیای نرم افزار سینا لوح گسترش دنیای نرم افزار 205,000 25 اردیبهشت 290,000 290,000
آموزش تصویری آرایشگری نشر دنیای نرم افزار سینا
آموزش تصویری آهنگ سازی و ویرایش صدا نشر پدیده
مجموعه آموزشی
آموزش تصویری آهنگ سازی و ویرایش صدا نشر پدیده متفرقه 261,000 6 خرداد 290,000 290,000
آموزش تصویری آهنگ سازی و ویرایش صدا نشر پدیده
آموزش تصویری آهنگسازی و تنظیم نشر درنا
مجموعه آموزشی
آموزش تصویری آهنگسازی و تنظیم نشر درنا متفرقه 480,000 6 خرداد 480,000 665,000
آموزش تصویری آهنگسازی و تنظیم نشر درنا
آموزش تصویری اس پی اس اس نشر پدیده
مجموعه آموزشی
آموزش تصویری اس پی اس اس نشر پدیده متفرقه 171,000 6 خرداد 290,000 290,000
آموزش تصویری اس پی اس اس نشر پدیده
آموزش تصویری اسکچاپ نشر پدیده
مجموعه آموزشی
آموزش تصویری اسکچاپ نشر پدیده متفرقه 265,500 5 اردیبهشت 265,500 265,500
آموزش تصویری اسکچاپ نشر پدیده
آموزش تصویری اسکی نشر پانا
مجموعه آموزشی
آموزش تصویری اسکی نشر پانا متفرقه 283,500 6 خرداد 283,500 315,000
آموزش تصویری اسکی نشر پانا
آموزش تصویری اف ال استودیو نشر پدیده
مجموعه آموزشی
آموزش تصویری اف ال استودیو نشر پدیده متفرقه 261,000 25 اردیبهشت 261,000 290,000
آموزش تصویری اف ال استودیو نشر پدیده
آموزش تصویری الفبای فارسی نشر نور سباپرداز
مجموعه آموزشی
آموزش تصویری الفبای فارسی نشر نور سباپرداز متفرقه 157,000 6 خرداد 174,500 174,500
آموزش تصویری الفبای فارسی نشر نور سباپرداز
آموزش تصویری ایروبیک بانوان نشر دنیای نرم افزار سینا
مجموعه آموزشی
آموزش تصویری ایروبیک بانوان نشر دنیای نرم افزار سینا لوح گسترش دنیای نرم افزار 179,000 25 اردیبهشت 175,000 179,000
آموزش تصویری ایروبیک بانوان نشر دنیای نرم افزار سینا
آموزش تصویری ایروبیک و پیلاتس نشر ریشتر
مجموعه آموزشی
آموزش تصویری ایروبیک و پیلاتس نشر ریشتر عرفان 179,000 5 اردیبهشت 179,000 179,000
آموزش تصویری ایروبیک و پیلاتس نشر ریشتر
آموزش تصویری ایروبیک و پیلاتس نشر ریشتر
مجموعه آموزشی
آموزش تصویری ایروبیک و پیلاتس نشر ریشتر متفرقه 331,000 30 اردیبهشت 332,000 332,000
آموزش تصویری ایروبیک و پیلاتس نشر ریشتر
آموزش تصویری بافتنی نشر دنیای نرم افزار سینا
مجموعه آموزشی
آموزش تصویری بافتنی نشر دنیای نرم افزار سینا لوح گسترش دنیای نرم افزار 179,000 1 خرداد 179,000 250,000
آموزش تصویری بافتنی نشر دنیای نرم افزار سینا
آموزش تصویری بافتنی و قلاب بافی نشر ریشتر
مجموعه آموزشی
آموزش تصویری بافتنی و قلاب بافی نشر ریشتر عرفان 325,000 5 اردیبهشت 325,000 325,000
آموزش تصویری بافتنی و قلاب بافی نشر ریشتر
آموزش تصویری برق و عیب یابی خودرو نشر ریشتر
مجموعه آموزشی
آموزش تصویری برق و عیب یابی خودرو نشر ریشتر عرفان 315,000 21 فروردین 315,000 315,000
آموزش تصویری برق و عیب یابی خودرو نشر ریشتر
آموزش تصویری برنامه نویسی سوئیفت مخصوص IOS نشر درنا
مجموعه آموزشی
آموزش تصویری برنامه نویسی سوئیفت مخصوص IOS نشر درنا متفرقه 284,000 15 اردیبهشت 285,000 285,000
آموزش تصویری برنامه نویسی سوئیفت مخصوص IOS نشر درنا
آموزش تصویری برنامه نویسی سوئیفت مخصوص مکینتاش نشر درنا
مجموعه آموزشی
آموزش تصویری برنامه نویسی سوئیفت مخصوص مکینتاش نشر درنا متفرقه 180,000 6 خرداد 180,000 229,500
آموزش تصویری برنامه نویسی سوئیفت مخصوص مکینتاش نشر درنا
آموزش تصویری بیبی انیشتین  دو زبانه نشر اکتیو
مجموعه آموزشی
آموزش تصویری بیبی انیشتین دو زبانه نشر اکتیو متفرقه 274,000 6 خرداد 304,500 304,500
آموزش تصویری بیبی انیشتین دو زبانه نشر اکتیو
آموزش تصویری تئوری موسیقی ایرانی نشر درنا
مجموعه آموزشی
آموزش تصویری تئوری موسیقی ایرانی نشر درنا متفرقه 550,000 6 خرداد 780,000 780,000
آموزش تصویری تئوری موسیقی ایرانی نشر درنا
آموزش تصویری تئوری موسیی جهانی نشر درنا
مجموعه آموزشی
آموزش تصویری تئوری موسیی جهانی نشر درنا متفرقه 420,000 6 خرداد 425,000 475,000
آموزش تصویری تئوری موسیی جهانی نشر درنا
مجموع موارد: 527 عدد در 11 صفحه