شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت نرم افزار

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
سیستم عامل Windows 10 Redstone 4 And Auto Driver 2018 64Bit نشرگردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 Redstone 4 And Auto Driver 2018 64Bit نشرگردو 100,000 4 فروردین 100,000 100,000
سیستم عامل Windows 10 Redstone 4 And Auto Driver 2018 64Bit نشرگردو
سیستم عامل Windows 7 SP1 + Assistant 2020 نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 7 SP1 + Assistant 2020 نشر گردو 255,000 5 اردیبهشت 255,000 255,000
سیستم عامل Windows 7 SP1 + Assistant 2020 نشر گردو
سیستم عامل Windows 7 SP1 All-Edition نسخه uefi نشرپرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 7 SP1 All-Edition نسخه uefi نشرپرنیان 96,400 1 خرداد 96,400 96,500
سیستم عامل Windows 7 SP1 All-Edition نسخه uefi نشرپرنیان
سیستم عامل Windows Server 2016 & 2019 نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows Server 2016 & 2019 نشر گردو 255,000 5 اردیبهشت 255,000 255,000
سیستم عامل Windows Server 2016 & 2019 نشر گردو
سیستم عامل Ubuntu نسخه 17.04 نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Ubuntu نسخه 17.04 نشر گردو 160,000 4 فروردین 160,000 160,000
سیستم عامل Ubuntu نسخه 17.04 نشر گردو
سیستم عامل ubuntu نسخه 19.10 نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل ubuntu نسخه 19.10 نشر گردو 180,000 24 فروردین 180,000 180,000
سیستم عامل ubuntu نسخه 19.10 نشر گردو
سیستم عامل windows 10 نسخه RedStone 5 نشر نوین پندار
سیستم عامل
سیستم عامل windows 10 نسخه RedStone 5 نشر نوین پندار 96,000 4 فروردین 96,000 96,000
سیستم عامل windows 10 نسخه RedStone 5 نشر نوین پندار
سیستم عامل windows 10 نسخه RedStone 6 نشر نوین پندار
سیستم عامل
سیستم عامل windows 10 نسخه RedStone 6 نشر نوین پندار 90,000 5 اردیبهشت 90,000 90,000
سیستم عامل windows 10 نسخه RedStone 6 نشر نوین پندار
سیستم عامل Windows 10 نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 نشر پرنیان 85,800 4 خرداد 85,800 87,700
سیستم عامل Windows 10 نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 10 نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 نشر گردو 180,000 4 اردیبهشت 180,000 180,000
سیستم عامل Windows 10 نشر گردو
سیستم عامل windows 10 + assistant 2020 نشر علاالدین
سیستم عامل
سیستم عامل windows 10 + assistant 2020 نشر علاالدین 250,000 24 اردیبهشت 250,000 250,000
سیستم عامل windows 10 + assistant 2020 نشر علاالدین
سیستم عامل Windows 10 + Assistant نسخه 1909 نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 + Assistant نسخه 1909 نشر گردو 255,000 24 فروردین 255,000 255,000
سیستم عامل Windows 10 + Assistant نسخه 1909 نشر گردو
سیستم عامل Windows 10 + Autodriver نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 + Autodriver نشر گردو 255,000 5 اردیبهشت 255,000 255,000
سیستم عامل Windows 10 + Autodriver نشر گردو
سیستم عامل Windows 10 + DriverPack Solution Ver.22 نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 + DriverPack Solution Ver.22 نشر پرنیان 125,000 4 اردیبهشت 120,000 125,000
سیستم عامل Windows 10 + DriverPack Solution Ver.22 نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 10 19H2 & Game Assistant & DriverPack نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 19H2 & Game Assistant & DriverPack نشر پرنیان 69,000 21 فروردین 65,000 69,000
سیستم عامل Windows 10 19H2 & Game Assistant & DriverPack نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 10 19H2 + Assistant Ver.14 نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 19H2 + Assistant Ver.14 نشر پرنیان 107,500 6 خرداد 107,500 109,900
سیستم عامل Windows 10 19H2 + Assistant Ver.14 نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 10 19H2 + DriverPack Solution Ver.23 نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 19H2 + DriverPack Solution Ver.23 نشر پرنیان 138,000 5 اردیبهشت 138,000 138,000
سیستم عامل Windows 10 19H2 + DriverPack Solution Ver.23 نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 10 19H2 2020 نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 19H2 2020 نشر گردو 255,000 31 فروردین 255,000 255,000
سیستم عامل Windows 10 19H2 2020 نشر گردو
سیستم عامل Windows 10 19H2 Ver 1909 64bit نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 19H2 Ver 1909 64bit نشر پرنیان 98,000 5 اردیبهشت 98,000 98,000
سیستم عامل Windows 10 19H2 Ver 1909 64bit نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 10 19H2 Ver.1909 UEFI نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 19H2 Ver.1909 UEFI نشر پرنیان 128,000 5 اردیبهشت 128,000 128,000
سیستم عامل Windows 10 19H2 Ver.1909 UEFI نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 10 Final Edition - Windows 10 Update 3 نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 Final Edition - Windows 10 Update 3 نشر گردو 130,000 15 اردیبهشت 128,000 130,000
سیستم عامل Windows 10 Final Edition - Windows 10 Update 3 نشر گردو
سیستم عامل Windows 10 Pro نسخه Workstation
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 Pro نسخه Workstation 3,627,800 30 اردیبهشت 3,627,800 3,659,000
سیستم عامل Windows 10 Pro نسخه Workstation
سیستم عامل Windows 10 Redstone 4 همراه با Snappy Driver 2018 نشرگردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 Redstone 4 همراه با Snappy Driver 2018 نشرگردو 100,000 4 فروردین 100,000 100,000
سیستم عامل Windows 10 Redstone 4 همراه با Snappy Driver 2018 نشرگردو
سیستم عامل Windows 10 UEFI Ready 1909 19H2 نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 UEFI Ready 1909 19H2 نشر پرنیان 85,000 16 اردیبهشت 85,000 85,000
سیستم عامل Windows 10 UEFI Ready 1909 19H2 نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 10 نسخه 19H1 + DriverPack Solution Ver.21 نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 نسخه 19H1 + DriverPack Solution Ver.21 نشر پرنیان 245,000 4 فروردین 245,000 245,000
سیستم عامل Windows 10 نسخه 19H1 + DriverPack Solution Ver.21 نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 10 نسخه 19H1 Build 1903 نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 نسخه 19H1 Build 1903 نشر گردو 130,000 4 فروردین 130,000 130,000
سیستم عامل Windows 10 نسخه 19H1 Build 1903 نشر گردو
سیستم عامل Windows 10 نسخه 19H1 Gamer Edition + DriverPack Ver.8 نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 نسخه 19H1 Gamer Edition + DriverPack Ver.8 نشر پرنیان 98,000 25 اردیبهشت 98,000 128,000
سیستم عامل Windows 10 نسخه 19H1 Gamer Edition + DriverPack Ver.8 نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 10 نسخه 19H1 v1903 نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 نسخه 19H1 v1903 نشر پرنیان 89,000 5 اردیبهشت 89,000 89,000
سیستم عامل Windows 10 نسخه 19H1 v1903 نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 10 نسخه 2019 + Assistant V.12 نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 نسخه 2019 + Assistant V.12 نشر پرنیان 94,000 13 اردیبهشت 94,000 94,000
سیستم عامل Windows 10 نسخه 2019 + Assistant V.12 نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 10 نسخه DriverPack Ver.7 + Gamer Edition نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 نسخه DriverPack Ver.7 + Gamer Edition نشر پرنیان 97,000 4 اردیبهشت 95,000 97,000
سیستم عامل Windows 10 نسخه DriverPack Ver.7 + Gamer Edition نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 10 نسخه Redstone 2 Build 1703 نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 نسخه Redstone 2 Build 1703 نشر گردو 130,000 5 اردیبهشت 130,000 130,000
سیستم عامل Windows 10 نسخه Redstone 2 Build 1703 نشر گردو
سیستم عامل Windows 10 نسخه Redstone 3 Build 1709 نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 نسخه Redstone 3 Build 1709 نشر گردو 130,000 4 اردیبهشت 130,000 130,000
سیستم عامل Windows 10 نسخه Redstone 3 Build 1709 نشر گردو
سیستم عامل Windows 10 نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 نشر پرنیان 85,000 5 اردیبهشت 85,000 85,000
سیستم عامل Windows 10 نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 10 نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 نشر پرنیان 85,000 4 فروردین 85,000 85,000
سیستم عامل Windows 10 نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 10 هوشمند 19H2 نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 هوشمند 19H2 نشر گردو 255,000 4 اردیبهشت 255,000 255,000
سیستم عامل Windows 10 هوشمند 19H2 نشر گردو
سیستم عامل Windows 7 + Assistant 2020 نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 7 + Assistant 2020 نشر پرنیان 245,000 24 اردیبهشت 245,000 245,000
سیستم عامل Windows 7 + Assistant 2020 نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 7 + Assistant 2020 نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 7 + Assistant 2020 نشر گردو 255,000 5 اردیبهشت 255,000 255,000
سیستم عامل Windows 7 + Assistant 2020 نشر گردو
سیستم عامل Windows 7 + Autodriver 2020 نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 7 + Autodriver 2020 نشر گردو 255,000 5 اردیبهشت 255,000 255,000
سیستم عامل Windows 7 + Autodriver 2020 نشر گردو
سیستم عامل Windows 7 + Office 2019 نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 7 + Office 2019 نشر گردو 255,000 5 اردیبهشت 255,000 255,000
سیستم عامل Windows 7 + Office 2019 نشر گردو
سیستم عامل Windows 7 + Snappy Driver نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 7 + Snappy Driver نشر گردو 255,000 5 اردیبهشت 255,000 255,000
سیستم عامل Windows 7 + Snappy Driver نشر گردو
سیستم عامل Windows 7 Full Activated 64 bit نشر نوین پندار
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 7 Full Activated 64 bit نشر نوین پندار 198,000 24 اردیبهشت 198,000 198,000
سیستم عامل Windows 7 Full Activated 64 bit نشر نوین پندار
سیستم عامل Windows 7 SP1 & Game Assistant + DriverPack نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 7 SP1 & Game Assistant + DriverPack نشر پرنیان 138,000 24 اردیبهشت 138,000 138,000
سیستم عامل Windows 7 SP1 & Game Assistant + DriverPack نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 7 SP1 + Assistant نسخه Ver.17 نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 7 SP1 + Assistant نسخه Ver.17 نشر پرنیان 69,800 4 خرداد 69,800 72,800
سیستم عامل Windows 7 SP1 + Assistant نسخه Ver.17 نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 7 SP1 Gamer Edition Ver.8 به همراه Driver Pack Solution نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 7 SP1 Gamer Edition Ver.8 به همراه Driver Pack Solution نشر پرنیان 114,000 4 فروردین 114,000 114,000
سیستم عامل Windows 7 SP1 Gamer Edition Ver.8 به همراه Driver Pack Solution نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 7 SP1 No.5 نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 7 SP1 No.5 نشر پرنیان 96,800 20 اردیبهشت 96,500 96,800
سیستم عامل Windows 7 SP1 No.5 نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 7 SP1 به همراه Assistant Ver.15 نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 7 SP1 به همراه Assistant Ver.15 نشر پرنیان 125,000 4 فروردین 125,000 125,000
سیستم عامل Windows 7 SP1 به همراه Assistant Ver.15 نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 7 SP1 به همراه Driver Pack Solution Ver.16 نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 7 SP1 به همراه Driver Pack Solution Ver.16 نشر پرنیان 109,000 5 اردیبهشت 109,000 109,000
سیستم عامل Windows 7 SP1 به همراه Driver Pack Solution Ver.16 نشر پرنیان
سیستم عامل windows 7 sp1 نشر زیباپرداز
سیستم عامل
سیستم عامل windows 7 sp1 نشر زیباپرداز 120,000 5 اردیبهشت 120,000 120,000
سیستم عامل windows 7 sp1 نشر زیباپرداز
سیستم عامل Windows 7 SP1 نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 7 SP1 نشر پرنیان 100,000 24 فروردین 100,000 100,000
سیستم عامل Windows 7 SP1 نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 7 Update 2020 نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 7 Update 2020 نشر گردو 180,000 5 اردیبهشت 180,000 180,000
سیستم عامل Windows 7 Update 2020 نشر گردو
مجموع موارد: 1497 عدد در 30 صفحه