شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت لوازم جانبی NAS و سرور

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
پاور ماژول تانسو مدل T6P406
لوازم جانبی NAS و سرور
پاور ماژول تانسو مدل T6P406 تانسو 1,550,000 18 مرداد 1,990,000 1,990,000
پاور ماژول تانسو مدل T6P406
پاور ماژول تانسو مدل T6P406
لوازم جانبی NAS و سرور
پاور ماژول تانسو مدل T6P406 تانسو 1,990,000 15 تیر 1,990,000 1,990,000
پاور ماژول تانسو مدل T6P406
پاور ماژول شبکه تانسو مدل T4P407
لوازم جانبی NAS و سرور
پاور ماژول شبکه تانسو مدل T4P407 تانسو 380,000 18 مرداد 380,000 380,000
پاور ماژول شبکه تانسو مدل T4P407
پاور ماژول شبکه تانسو مدل T4P407
لوازم جانبی NAS و سرور
پاور ماژول شبکه تانسو مدل T4P407 تانسو 340,000 19 تیر 340,000 340,000
پاور ماژول شبکه تانسو مدل T4P407
پاور ماژول شبکه تانسو مدل T6P403
لوازم جانبی NAS و سرور
پاور ماژول شبکه تانسو مدل T6P403 تانسو 1,600,000 8 مرداد 1,600,000 1,600,000
پاور ماژول شبکه تانسو مدل T6P403
پاور ماژول شبکه تانسو مدل T8P401
لوازم جانبی NAS و سرور
پاور ماژول شبکه تانسو مدل T8P401 تانسو 990,000 5 تیر 990,000 990,000
پاور ماژول شبکه تانسو مدل T8P401
پاور ماژول شبکه تانسو مدل T8P404
لوازم جانبی NAS و سرور
پاور ماژول شبکه تانسو مدل T8P404 تانسو 1,650,000 8 مرداد 1,650,000 1,650,000
پاور ماژول شبکه تانسو مدل T8P404
پاور ماژول شبکه تانسو مدل T8P405
لوازم جانبی NAS و سرور
پاور ماژول شبکه تانسو مدل T8P405 تانسو 1,990,000 8 مرداد 1,990,000 1,990,000
پاور ماژول شبکه تانسو مدل T8P405
پاور ماژول مدل LN-9P
لوازم جانبی NAS و سرور
پاور ماژول مدل LN-9P متفرقه 2,500,000 18 مرداد 2,500,000 2,500,000
پاور ماژول مدل LN-9P
پاورماژول شبکه تانسو مدل T6P402
لوازم جانبی NAS و سرور
پاورماژول شبکه تانسو مدل T6P402 تانسو 1,050,000 18 مرداد 9,600,000 9,600,000
پاورماژول شبکه تانسو مدل T6P402
کیت ریل گرین مدل Rail-A03 برای ذخیره سازهای تحت شبکه رکمونت
لوازم جانبی NAS و سرور
کیت ریل گرین مدل Rail-A03 برای ذخیره سازهای تحت شبکه رکمونت متفرقه 5,900,000 18 مرداد 4,560,000 4,950,000
کیت ریل گرین مدل Rail-A03 برای ذخیره سازهای تحت شبکه رکمونت
مجموع موارد: 11 عدد در 1 صفحه