شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت کیس کامپیوتر

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
کیس رکمونت گرین مدل G450-4U
کیس کامپیوتر
کیس رکمونت گرین مدل G450-4U گرین 19,300,000 31 خرداد 18,450,000 19,300,000
کیس رکمونت گرین مدل G450-4U خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس رکمونت گرین مدل G535-2U
کیس کامپیوتر
کیس رکمونت گرین مدل G535-2U گرین 34,300,000 10 تیر 31,480,000 34,250,000
کیس رکمونت گرین مدل G535-2U پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس و منبع تغذیه کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4458 / TP 570W
کیس کامپیوتر
کیس و منبع تغذیه کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4458 / TP 570W تسکو 5,870,000 26 خرداد 5,610,000 5,870,000
کیس و منبع تغذیه کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4458 / TP 570W خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر اچ پی مدل Slim Line 400
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر اچ پی مدل Slim Line 400 اچ‌پی 2,850,000 10 تیر 2,600,000 2,600,000
کیس کامپیوتر اچ پی مدل Slim Line 400 خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر ایسوس TUF Gaming GT501
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر ایسوس TUF Gaming GT501 ایسوس 47,000,000 26 خرداد 47,000,000 49,000,000
کیس کامپیوتر ایسوس TUF Gaming GT501 خروجی لوله خنک‌کننده مایع: دارد پنجره شیشه‌ای: دارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر ایسوس مدل ROG Strix Helios
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر ایسوس مدل ROG Strix Helios ایسوس 75,000,000 24 اردیبهشت 75,000,000 75,000,000
کیس کامپیوتر ایسوس مدل ROG Strix Helios پنجره شیشه‌ای: دارد سیستم مدیریت کابل: دارد
کیس کامپیوتر ایسوس مدل ROG Strix Helios
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر ایسوس مدل ROG Strix Helios ایسوس 68,900,000 26 خرداد 68,800,000 69,000,000
کیس کامپیوتر ایسوس مدل ROG Strix Helios پنجره شیشه‌ای: دارد سیستم مدیریت کابل: دارد
کیس کامپیوتر ایسوس مدل ROG Strix Helios
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر ایسوس مدل ROG Strix Helios ایسوس 75,000,000 24 اردیبهشت 75,000,000 75,000,000
کیس کامپیوتر ایسوس مدل ROG Strix Helios پنجره شیشه‌ای: دارد سیستم مدیریت کابل: دارد
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4452
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4452 تسکو 2,390,000 26 خرداد 2,260,000 2,390,000
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4452 خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4454
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4454 تسکو 2,280,000 26 خرداد 2,215,000 2,430,000
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4454 خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4456
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4456 تسکو 2,350,000 26 خرداد 2,195,000 2,350,000
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4456 خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4458
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4458 تسکو 2,310,000 6 تیر 2,310,000 2,330,000
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4458 خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4460
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4460 تسکو 2,550,000 26 خرداد 2,495,000 2,580,000
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4460 خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4462
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4462 تسکو 2,600,000 26 خرداد 2,490,000 2,600,000
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4462 خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC VA-4614
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC VA-4614 تسکو 5,940,000 26 خرداد 5,940,000 6,130,000
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC VA-4614 خروجی لوله خنک‌کننده مایع: دارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: دارد
کیس کامپیوتر دیپ کول مدل DUKASE V2
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر دیپ کول مدل DUKASE V2 دیپ کول 15,470,000 10 تیر 15,170,000 15,170,000
کیس کامپیوتر دیپ کول مدل DUKASE V2 خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: دارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر دیپ کول مدل TESSERACT BF
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر دیپ کول مدل TESSERACT BF دیپ کول 9,550,000 10 تیر 8,020,000 8,700,000
کیس کامپیوتر دیپ کول مدل TESSERACT BF خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: دارد
کیس کامپیوتر رکمونت گرین مدل G600 4U
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر رکمونت گرین مدل G600 4U گرین 21,300,000 10 تیر 17,820,000 19,000,000
کیس کامپیوتر رکمونت گرین مدل G600 4U خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر ریدمکس مدل EXO
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر ریدمکس مدل EXO ریدمکس 10,500,000 5 تیر 9,000,000 9,000,000
کیس کامپیوتر ریدمکس مدل EXO خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر سادیتا مدل Dena
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر سادیتا مدل Dena سادیتا 3,500,000 5 تیر 2,930,000 2,930,000
کیس کامپیوتر سادیتا مدل Dena خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC101
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC101 سادیتا 2,530,000 10 تیر 2,184,000 2,188,000
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC101 خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC103
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC103 سادیتا 1,790,000 17 اردیبهشت 1,790,000 1,790,000
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC103 خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC105
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC105 سادیتا 1,790,000 17 اردیبهشت 1,790,000 1,790,000
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC105 خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC106
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC106 سادیتا 2,679,000 26 خرداد 2,377,000 2,679,000
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC106 خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC107
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC107 سادیتا 2,679,000 26 خرداد 2,220,000 2,679,000
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC107 خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC108
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC108 سادیتا 2,679,000 31 خرداد 2,293,000 2,679,000
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC108 خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC109
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC109 سادیتا 2,420,000 26 خرداد 2,200,000 2,662,000
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC109 خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC110
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC110 سادیتا 1,800,000 5 اردیبهشت 1,670,000 1,800,000
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC110 خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC111
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC111 سادیتا 1,730,000 14 اردیبهشت 1,730,000 1,730,000
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC111 خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر سادیتا مدل الوند
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر سادیتا مدل الوند سادیتا 3,150,000 5 تیر 2,550,000 3,150,000
کیس کامپیوتر سادیتا مدل الوند خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر سادیتا مدل دماوند
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر سادیتا مدل دماوند سادیتا 1,900,000 7 خرداد 1,900,000 2,000,000
کیس کامپیوتر سادیتا مدل دماوند خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر سادیتا مدل سبلان
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر سادیتا مدل سبلان سادیتا 1,860,000 20 اردیبهشت 1,860,000 1,860,000
کیس کامپیوتر سادیتا مدل سبلان خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر سادیتا مدل سهند
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر سادیتا مدل سهند سادیتا 1,810,000 20 اردیبهشت 1,810,000 1,810,000
کیس کامپیوتر سادیتا مدل سهند خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر سوپرمیکرو مدل 813MFTQC-505CB
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر سوپرمیکرو مدل 813MFTQC-505CB سوپرمیکرو 59,000,000 5 تیر 52,000,000 52,000,000
کیس کامپیوتر سوپرمیکرو مدل 813MFTQC-505CB خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر مدل ECO
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر مدل ECO گرین 15,900,000 5 تیر 14,900,000 14,900,000
کیس کامپیوتر مدل ECO خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد
کیس کامپیوتر مستر تک مدل ARKA METAL FLAT
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر مستر تک مدل ARKA METAL FLAT مستر تک 11,800,000 5 تیر 10,800,000 10,800,000
کیس کامپیوتر مستر تک مدل ARKA METAL FLAT خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: دارد سیستم مدیریت کابل: دارد
کیس کامپیوتر مستر تک مدل ECO MASTER E105
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر مستر تک مدل ECO MASTER E105 مستر تک 2,820,000 4 فروردین 2,780,000 2,820,000
کیس کامپیوتر مستر تک مدل ECO MASTER E105
کیس کامپیوتر مستر تک مدل G200
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر مستر تک مدل G200 مستر تک 28,000,000 10 تیر 28,000,000 28,000,000
کیس کامپیوتر مستر تک مدل G200 پنجره شیشه‌ای: دارد کنترلر سرعت فن: دارد
کیس کامپیوتر مستر تک مدل HUNTER
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر مستر تک مدل HUNTER مستر تک 24,500,000 10 تیر 24,500,000 24,500,000
کیس کامپیوتر مستر تک مدل HUNTER پنجره شیشه‌ای: دارد
کیس کامپیوتر مستر تک مدل T400
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر مستر تک مدل T400 مستر تک 32,000,000 10 تیر 32,000,000 32,000,000
کیس کامپیوتر مستر تک مدل T400 پنجره شیشه‌ای: دارد کنترلر سرعت فن: دارد
کیس کامپیوتر مستر تک مدل T500 HACKER
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر مستر تک مدل T500 HACKER مستر تک 25,000,000 25 اردیبهشت 25,000,000 25,000,000
کیس کامپیوتر مستر تک مدل T500 HACKER خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد کنترلر سرعت فن: دارد
کیس کامپیوتر مستر تک مدل T500-Gaming
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر مستر تک مدل T500-Gaming مستر تک 20,990,000 25 اردیبهشت 20,800,000 20,990,000
کیس کامپیوتر مستر تک مدل T500-Gaming خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: دارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر مسترتک مدل  APACHI RGB
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر مسترتک مدل APACHI RGB مستر تک 13,690,000 25 اردیبهشت 13,690,000 14,500,000
کیس کامپیوتر مسترتک مدل APACHI RGB خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: دارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: دارد
کیس کامپیوتر گرین مدل AVA
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر گرین مدل AVA گرین 2,900,000 7 تیر 2,900,000 2,900,000
کیس کامپیوتر گرین مدل AVA خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر گرین مدل AVA
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر گرین مدل AVA گرین 2,900,000 26 اردیبهشت 2,670,000 2,900,000
کیس کامپیوتر گرین مدل AVA خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد
کیس کامپیوتر گرین مدل G520 4U
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر گرین مدل G520 4U گرین 16,800,000 10 تیر 15,315,000 17,000,000
کیس کامپیوتر گرین مدل G520 4U خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر گرین مدل HIWA
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر گرین مدل HIWA گرین 3,160,000 3 تیر 3,160,000 3,160,000
کیس کامپیوتر گرین مدل HIWA خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: دارد
کیس کامپیوتر گرین مدل Magnum Evo
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر گرین مدل Magnum Evo گرین 15,290,000 5 تیر 13,900,000 15,290,000
کیس کامپیوتر گرین مدل Magnum Evo خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: دارد
کیس کامپیوتر گرین مدل Oraman Plus
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر گرین مدل Oraman Plus گرین 3,720,000 6 تیر 3,720,000 3,720,000
کیس کامپیوتر گرین مدل Oraman Plus
کیس کامپیوتر گرین مدل Pars Evo
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر گرین مدل Pars Evo گرین 5,252,000 7 تیر 5,230,000 5,252,000
کیس کامپیوتر گرین مدل Pars Evo پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: دارد
مجموع موارد: 66 عدد در 2 صفحه