شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت پردازنده

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Athlon II مدل X2-240
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Athlon II مدل X2-240 ای ام دی 890,000 30 فروردین 890,000 890,000
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Athlon II مدل X2-240 سری پردازنده: Athlon II پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 2 هسته‌ای سوکت: AMD AM3 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Athlon II مدل X2-250
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Athlon II مدل X2-250 ای ام دی 1,090,000 27 فروردین 1,090,000 1,090,000
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Athlon II مدل X2-250 سری پردازنده: Athlon II پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 2 هسته‌ای سوکت: AMD AM3 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی ای ام دی سری K10 مدل A4-3300
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی سری K10 مدل A4-3300 ای ام دی 1,950,000 4 اردیبهشت 1,950,000 1,950,000
پردازنده مرکزی ای ام دی سری K10 مدل A4-3300 سری پردازنده: A4 پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 2 هسته‌ای سوکت: AMD FM1 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی ای ام دی سری K10 مدل Sempron 145
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی سری K10 مدل Sempron 145 ای ام دی 490,000 02:11:12 450,000 450,000
پردازنده مرکزی ای ام دی سری K10 مدل Sempron 145 سری پردازنده: Sempron پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): تک هسته‌ای سوکت: AMD AM3 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی ای ام دی سری K10 مدل Sempron 150
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی سری K10 مدل Sempron 150 ای ام دی 490,000 15 خرداد 490,000 490,000
پردازنده مرکزی ای ام دی سری K10 مدل Sempron 150 سری پردازنده: A4 پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 2 هسته‌ای سوکت: +AMD AM2 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Opteron مدل 6276
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Opteron مدل 6276 ای ام دی 8,990,000 02:11:12 8,990,000 8,990,000
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Opteron مدل 6276 سری پردازنده: Opteron پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 16 هسته‌ای سوکت: AMD G34 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Phenom II مدل X2-B59
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Phenom II مدل X2-B59 ای ام دی 1,690,000 4 فروردین 1,690,000 1,690,000
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Phenom II مدل X2-B59 سری پردازنده: Phenom II پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 2 هسته‌ای سوکت: AMD AM3 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Piledriver مدل A6-5400B
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Piledriver مدل A6-5400B ای ام دی 2,690,000 27 فروردین 2,690,000 2,690,000
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Piledriver مدل A6-5400B سری پردازنده: A6 پردازنده گرافیکی: AMD Radeon HD 7480D تعداد هسته (Core): 2 هسته‌ای سوکت: AMD FM2 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Piledriver مدل X4-730
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Piledriver مدل X4-730 ای ام دی 3,690,000 02:11:12 3,690,000 3,690,000
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Piledriver مدل X4-730 سری پردازنده: A8 پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 4 هسته‌ای سوکت: AMD FM2 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Piledriver مدل X4-740
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Piledriver مدل X4-740 ای ام دی 4,290,000 4 اردیبهشت 4,290,000 4,290,000
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Piledriver مدل X4-740 سری پردازنده: A10 پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 4 هسته‌ای سوکت: AMD FM2 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Steamroller مدل 7600-A8
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Steamroller مدل 7600-A8 ای ام دی 6,890,000 02:11:11 6,890,000 6,890,000
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Steamroller مدل 7600-A8 سری پردازنده: A8 پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 4 هسته‌ای سوکت: +AMD FM2 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Vishera مدل FX-4320
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Vishera مدل FX-4320 ای ام دی 6,000,000 02:11:12 6,000,000 6,000,000
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Vishera مدل FX-4320 سری پردازنده: FX پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 4 هسته‌ای سوکت: +AMD AM3 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Opteron 6128
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Opteron 6128 ای ام دی 4,890,000 02:11:12 4,890,000 4,890,000
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Opteron 6128 سری پردازنده: A8 پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 8 هسته‌ای سوکت: AMD G34 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 3 1200
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 3 1200 ای ام دی 19,700,000 02:11:11 18,900,000 19,700,000
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 3 1200 سری پردازنده: A4 پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 4 هسته‌ای سوکت: AMD AM4 وضعیت ضریب Multiplier:باز (Unlocked)
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 3 1300X
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 3 1300X ای ام دی 26,400,000 24 اردیبهشت 24,000,000 24,000,000
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 3 1300X پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 4 هسته‌ای سوکت: AMD AM4 وضعیت ضریب Multiplier: باز (Unlocked)
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 3 3200G
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 3 3200G ای ام دی 26,300,000 5 فروردین 26,300,000 27,500,000
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 3 3200G سری پردازنده: FX پردازنده گرافیکی: AMD Radeon R7 Series تعداد هسته (Core): 4 هسته‌ای سوکت: AMD AM4 وضعیت ضریب Multiplier:باز (Unlocked)
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 5 1400
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 5 1400 ای ام دی 22,550,000 4 فروردین 22,550,000 22,550,000
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 5 1400 تعداد هسته (Core): 4 هسته‌ای سوکت: AMD AM4 وضعیت ضریب Multiplier: باز (Unlocked)
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 5 3400G
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 5 3400G ای ام دی 42,500,000 17 اردیبهشت 42,500,000 42,500,000
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 5 3400G سری پردازنده: Phenom پردازنده گرافیکی: AMD Radeon HD 8470D تعداد هسته (Core): 4 هسته‌ای سوکت: AMD AM4 وضعیت ضریب Multiplier:باز (Unlocked)
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 5 3600x
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 5 3600x ای ام دی 61,500,000 13 اردیبهشت 61,500,000 61,500,000
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 5 3600x سری پردازنده: FX پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 6 هسته‌ای سوکت: AMD AM4 وضعیت ضریب Multiplier:باز (Unlocked)
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 7 2700X
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 7 2700X ای ام دی 54,000,000 4 فروردین 54,000,000 54,000,000
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 7 2700X سری پردازنده: A4 پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 8 هسته‌ای سوکت: AMD AM4 وضعیت ضریب Multiplier:باز (Unlocked)
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 7 3800x
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 7 3800x ای ام دی 98,000,000 24 اردیبهشت 95,000,000 95,000,000
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 7 3800x سری پردازنده: FX پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 8 هسته‌ای سوکت: AMD AM4 وضعیت ضریب Multiplier:باز (Unlocked)
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل RYZEN Threadripper 1920X
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل RYZEN Threadripper 1920X ای ام دی 43,000,000 17 فروردین 43,000,000 43,000,000
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل RYZEN Threadripper 1920X پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 12 هسته‌ای سوکت: AMD sTR4 وضعیت ضریب Multiplier: باز (Unlocked)
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Vishera FX-6300
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Vishera FX-6300 ای ام دی 11,800,000 4 اردیبهشت 11,800,000 11,800,000
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Vishera FX-6300 سری پردازنده: FX پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 6 هسته‌ای سوکت: +AMD AM3 وضعیت ضریب Multiplier:باز (Unlocked)
پردازنده مرکزی اینتل سری 2 Core مدل E6550
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری 2 Core مدل E6550 اینتل 400,000 24 فروردین 400,000 400,000
پردازنده مرکزی اینتل سری 2 Core مدل E6550 سری پردازنده: Core 2 پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 2 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 775 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی اینتل سری 2 Core مدل E6750
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری 2 Core مدل E6750 اینتل 450,000 4 فروردین 450,000 450,000
پردازنده مرکزی اینتل سری 2 Core مدل E6750 سری پردازنده: Core 2 پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 2 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 775 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی اینتل سری 2 Core مدل Q9300
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری 2 Core مدل Q9300 اینتل 2,100,000 02:11:12 2,100,000 2,100,000
پردازنده مرکزی اینتل سری 2 Core مدل Q9300 سری پردازنده: Core 2 پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 4 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 775 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی اینتل سری Broadwell مدل  E5-1620 v4
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری Broadwell مدل E5-1620 v4 اینتل 54,000,000 02:11:12 51,000,000 52,000,000
پردازنده مرکزی اینتل سری Broadwell مدل E5-1620 v4 سری پردازنده: Xeon پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 4 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 2011-v3 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی اینتل سری Broadwell مدل Xeon E5-2623 v4
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری Broadwell مدل Xeon E5-2623 v4 اینتل 35,000,000 21 فروردین 35,000,000 35,000,000
پردازنده مرکزی اینتل سری Broadwell مدل Xeon E5-2623 v4 سری پردازنده: Xeon پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 4 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 2011-v3 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل core i3-2120
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل core i3-2120 اینتل 2,900,000 25 اردیبهشت 2,900,000 2,900,000
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل core i3-2120 سری پردازنده: Core i3 پردازنده گرافیکی: Intel HD Graphics 630 تعداد هسته (Core): 4 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 1155 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل core i3-3220
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل core i3-3220 اینتل 4,280,000 26 اردیبهشت 4,110,000 4,280,000
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل core i3-3220 سری پردازنده: Core i3 پردازنده گرافیکی: Intel UHD Graphics 630 تعداد هسته (Core): 4 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 1155 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i3-9100F
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i3-9100F اینتل 14,660,000 02:11:11 14,800,000 18,690,000
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i3-9100F سری پردازنده: Core i3 پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 4 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 1151 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i3-9100F Tray
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i3-9100F Tray اینتل 13,350,000 04:10:15 13,200,000 16,900,000
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i3-9100F Tray سری پردازنده: Core i3 پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 4 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 1151 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i5-8400
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i5-8400 اینتل 42,580,000 02:11:11 40,780,000 42,640,000
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i5-8400 سری پردازنده: Core i5 پردازنده گرافیکی: Intel HD Graphics 630 تعداد هسته (Core): 6 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 1151 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i5-8400 Tray
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i5-8400 Tray اینتل 37,720,000 02:11:12 34,630,000 37,420,000
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i5-8400 Tray سری پردازنده: Core i5 پردازنده گرافیکی: Intel HD Graphics 630 تعداد هسته (Core): 6 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 1151 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i5-9400f
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i5-9400f اینتل 40,900,000 02:11:11 40,900,000 40,900,000
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i5-9400f سری پردازنده: Core i5 پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 6 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 1151 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i5-9600k
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i5-9600k اینتل 65,000,000 02:11:11 65,000,000 65,000,000
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i5-9600k سری پردازنده: Core i5 پردازنده گرافیکی: Intel UHD Graphics 630 تعداد هسته (Core): 6 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 1151 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i7-8700
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i7-8700 اینتل 79,000,000 04:10:15 83,000,000 91,900,000
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i7-8700 سری پردازنده: Core i7 پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 6 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 1151 وضعیت ضریب Multiplier:باز (Unlocked)
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i7-8700 تری
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i7-8700 تری اینتل 67,000,000 04:10:15 71,500,000 86,200,000
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i7-8700 تری سری پردازنده: Core i7 پردازنده گرافیکی: Intel UHD Graphics 630 تعداد هسته (Core): 6 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 1151 وضعیت ضریب Multiplier:باز (Unlocked)
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل i3-8100
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل i3-8100 اینتل 20,300,000 04:10:15 20,100,000 22,840,000
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل i3-8100 سری پردازنده: Core i3 پردازنده گرافیکی: Intel HD Graphics 630 تعداد هسته (Core): 4 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 1151 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل i3-8100 تری
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل i3-8100 تری اینتل 19,270,000 02:11:22 19,100,000 21,180,000
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل i3-8100 تری سری پردازنده: Core i3 پردازنده گرافیکی: Intel HD Graphics 630 تعداد هسته (Core): 4 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 1151
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل i7-9700K
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل i7-9700K اینتل 98,500,000 02:11:11 95,400,000 98,500,000
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل i7-9700K سری پردازنده: Core i7 پردازنده گرافیکی: Intel HD Graphics 630 تعداد هسته (Core): 6 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 1151 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل i9-9900K
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل i9-9900K اینتل 98,300,000 2 خرداد 98,300,000 98,400,000
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل i9-9900K سری پردازنده: Core i9 پردازنده گرافیکی: Intel HD Graphics 630 تعداد هسته (Core): 8 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 1151 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Pentium Gold G5400
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Pentium Gold G5400 اینتل 9,900,000 02:11:11 9,900,000 10,700,000
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Pentium Gold G5400 سری پردازنده: Pentium پردازنده گرافیکی: Intel HD Graphics 610 تعداد هسته (Core): 2 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 1151 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی اینتل سری Conroe مدل E6550
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری Conroe مدل E6550 اینتل 400,000 4 فروردین 400,000 400,000
پردازنده مرکزی اینتل سری Conroe مدل E6550 سری پردازنده: Core 2 پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 2 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 775 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی اینتل سری Core 2 Quad مدل Q9400 try
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری Core 2 Quad مدل Q9400 try اینتل 2,420,000 02:11:11 2,190,000 2,420,000
پردازنده مرکزی اینتل سری Core 2 Quad مدل Q9400 try سری پردازنده: Pentium پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 4 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 775 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی اینتل سری Core 2 مدل Q8400
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری Core 2 مدل Q8400 اینتل 1,970,000 02:11:11 1,994,000 1,994,000
پردازنده مرکزی اینتل سری Core 2 مدل Q8400 سری پردازنده: Core 2 پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 4 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 775 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی اینتل سری Core مدل E2180
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری Core مدل E2180 اینتل 268,900 4 اردیبهشت 268,900 268,900
پردازنده مرکزی اینتل سری Core مدل E2180 سری پردازنده: Pentium پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 2 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 775 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی اینتل سری Core مدل E2200
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری Core مدل E2200 اینتل 330,000 02:11:12 300,000 300,000
پردازنده مرکزی اینتل سری Core مدل E2200 سری پردازنده: Pentium پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 2 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 775 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی اینتل سری Core مدل E5200
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری Core مدل E5200 اینتل 300,000 4 فروردین 300,000 300,000
پردازنده مرکزی اینتل سری Core مدل E5200 سری پردازنده: Pentium پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 2 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 775 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی اینتل سری Core مدل E5500
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری Core مدل E5500 اینتل 440,000 2 اردیبهشت 440,000 440,000
پردازنده مرکزی اینتل سری Core مدل E5500 سری پردازنده: Pentium پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 2 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 775 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
مجموع موارد: 157 عدد در 4 صفحه