شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت مادربرد

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
مادر برد صنعتی مدل ITX-M50-J1800
مادربرد
مادر برد صنعتی مدل ITX-M50-J1800 متفرقه 16,800,000 8 مرداد 15,800,000 15,800,000
مادر برد صنعتی مدل ITX-M50-J1800 تعداد اسلات حافظه: یک عدد اسلات PCI Express x16: ندارد نوع سوکت پردازنده: Built in (on-board) فرم فاکتور: Mini ITX چیپ ست:Integrated in CPU Intel SOC Chipset بایوس دوگانه: ندارد
مادربرد ازراک مدل +FM2A88X PRO3
مادربرد
مادربرد ازراک مدل +FM2A88X PRO3 ازراک 5,290,000 4 فروردین 5,290,000 5,290,000
مادربرد ازراک مدل +FM2A88X PRO3 تعداد اسلات حافظه: چهار عدد اسلات PCI Express x16: دو عدد نوع سوکت پردازنده: +AMD FM2 فرم فاکتور: ATX چیپ ست:AMD A88X بایوس دوگانه: ندارد
مادربرد التراتک مدل B250 PRO 12P
مادربرد
مادربرد التراتک مدل B250 PRO 12P التراتک 16,800,000 18 مرداد 12,400,000 12,400,000
مادربرد التراتک مدل B250 PRO 12P تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: ATX چیپ ست:Intel B250 بایوس دوگانه: ندارد پنل اورکلاک: دارد
مادربرد التراتک مدل B250 PRO 12P
مادربرد
مادربرد التراتک مدل B250 PRO 12P التراتک 12,400,000 19 تیر 12,400,000 12,400,000
مادربرد التراتک مدل B250 PRO 12P تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: ATX چیپ ست:Intel B250 بایوس دوگانه: ندارد پنل اورکلاک: دارد
مادربرد التراتک مدل B250 PRO 12P
مادربرد
مادربرد التراتک مدل B250 PRO 12P التراتک 14,800,000 13 مرداد 14,800,000 14,800,000
مادربرد التراتک مدل B250 PRO 12P تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: ATX چیپ ست:Intel B250 بایوس دوگانه: ندارد پنل اورکلاک: دارد
مادربرد التراتک مدل B250 PRO 12P
مادربرد
مادربرد التراتک مدل B250 PRO 12P التراتک 16,800,000 18 مرداد 16,800,000 16,800,000
مادربرد التراتک مدل B250 PRO 12P تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: ATX چیپ ست:Intel B250 بایوس دوگانه: ندارد پنل اورکلاک: دارد
مادربرد ام اس آی مدل  H110M PRO-VD-L
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل H110M PRO-VD-L ام اس آی 16,870,000 18 مرداد 16,980,000 16,980,000
مادربرد ام اس آی مدل H110M PRO-VD-L تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: microATX چیپ ست:Intel H110 بایوس دوگانه: ندارد پنل اورکلاک: ندارد
مادربرد ام اس آی مدل B150M NIGHT ELF
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل B150M NIGHT ELF ام اس آی 14,450,000 2 اردیبهشت 14,450,000 14,450,000
مادربرد ام اس آی مدل B150M NIGHT ELF تعداد اسلات حافظه: چهار عدد اسلات PCI Express x16: دو عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: microATX چیپ ست:Intel B150
مادربرد ام اس آی مدل B250I GAMING PRO AC
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل B250I GAMING PRO AC ام اس آی 48,100,000 5 تیر 42,100,000 44,100,000
مادربرد ام اس آی مدل B250I GAMING PRO AC تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: Mini ITX چیپ ست:Intel B250
مادربرد ام اس آی مدل B250I GAMING PRO AC
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل B250I GAMING PRO AC ام اس آی 34,600,000 4 فروردین 34,600,000 34,600,000
مادربرد ام اس آی مدل B250I GAMING PRO AC تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: Mini ITX چیپ ست:Intel B250
مادربرد ام اس آی مدل B250I GAMING PRO AC
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل B250I GAMING PRO AC ام اس آی 34,600,000 9 فروردین 34,600,000 34,600,000
مادربرد ام اس آی مدل B250I GAMING PRO AC تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: Mini ITX چیپ ست:Intel B250
مادربرد ام اس آی مدل B250I GAMING PRO AC
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل B250I GAMING PRO AC ام اس آی 37,900,000 30 فروردین 37,900,000 37,900,000
مادربرد ام اس آی مدل B250I GAMING PRO AC تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: Mini ITX چیپ ست:Intel B250
مادربرد ام اس آی مدل B250I GAMING PRO AC
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل B250I GAMING PRO AC ام اس آی 44,100,000 6 خرداد 44,100,000 44,100,000
مادربرد ام اس آی مدل B250I GAMING PRO AC تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: Mini ITX چیپ ست:Intel B250
مادربرد ام اس آی مدل B250I GAMING PRO AC
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل B250I GAMING PRO AC ام اس آی 42,100,000 16 خرداد 42,100,000 42,100,000
مادربرد ام اس آی مدل B250I GAMING PRO AC تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: Mini ITX چیپ ست:Intel B250
مادربرد ام اس آی مدل H110M Pro-D
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل H110M Pro-D ام اس آی 16,290,000 15 تیر 12,900,000 12,900,000
مادربرد ام اس آی مدل H110M Pro-D تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: microATX چیپ ست:Intel H110
مادربرد ام اس آی مدل H110M PRO-VHL
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل H110M PRO-VHL ام اس آی 12,850,000 31 خرداد 10,400,000 12,850,000
مادربرد ام اس آی مدل H110M PRO-VHL تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: microATX چیپ ست:Intel H110
مادربرد ام اس آی مدل H110M PRO-VHL
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل H110M PRO-VHL ام اس آی 17,860,000 18 مرداد 17,860,000 17,860,000
مادربرد ام اس آی مدل H110M PRO-VHL تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: microATX چیپ ست:Intel H110 بایوس دوگانه: دارد
مادربرد ام اس آی مدل H270M MORTAR ARCTIC
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل H270M MORTAR ARCTIC ام اس آی 36,000,000 4 فروردین 36,000,000 36,000,000
مادربرد ام اس آی مدل H270M MORTAR ARCTIC تعداد اسلات حافظه: چهار عدد اسلات PCI Express x16: دو عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: microATX چیپ ست:Intel H270
مادربرد ام اس آی مدل H310-A PRO
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل H310-A PRO ام اس آی 21,830,000 6 تیر 21,350,000 21,830,000
مادربرد ام اس آی مدل H310-A PRO تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: ATX چیپ ست:Intel H310 بایوس دوگانه: ندارد
مادربرد ام اس آی مدل H310M PRO-VDH PLUS
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل H310M PRO-VDH PLUS ام اس آی 14,000,000 25 اردیبهشت 13,280,000 14,000,000
مادربرد ام اس آی مدل H310M PRO-VDH PLUS تعداد اسلات حافظه: چهار عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: microATX چیپ ست:Intel H310 بایوس دوگانه: دارد
مادربرد ام اس آی مدل H310M PRO-VH
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل H310M PRO-VH ام اس آی 14,000,000 25 اردیبهشت 14,000,000 14,850,000
مادربرد ام اس آی مدل H310M PRO-VH تعداد اسلات حافظه: چهار عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: microATX چیپ ست:Intel H310 بایوس دوگانه: ندارد
مادربرد ام اس آی مدل H310M PRO-VHL
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل H310M PRO-VHL ام اس آی 15,560,000 2 خرداد 13,840,000 15,560,000
مادربرد ام اس آی مدل H310M PRO-VHL تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: microATX چیپ ست:Intel H310 بایوس دوگانه: ندارد
مادربرد ام اس آی مدل H81M-P33
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل H81M-P33 ام اس آی 19,650,000 18 مرداد 15,650,000 17,400,000
مادربرد ام اس آی مدل H81M-P33 تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1150 فرم فاکتور: ATX چیپ ست:Intel H81 بایوس دوگانه: ندارد پنل اورکلاک: ندارد
مادربرد ام اس آی مدل MEG Z390 ACE
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل MEG Z390 ACE ام اس آی 63,000,000 4 اردیبهشت 63,000,000 63,000,000
مادربرد ام اس آی مدل MEG Z390 ACE تعداد اسلات حافظه: چهار عدد اسلات PCI Express x16: سه عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: ATX چیپ ست:Intel Z390 بایوس دوگانه: ندارد
مادربرد ام اس آی مدل mpg z390 gaming plus
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل mpg z390 gaming plus ام اس آی 47,000,000 31 خرداد 43,000,000 47,000,000
مادربرد ام اس آی مدل mpg z390 gaming plus تعداد اسلات حافظه: چهار عدد اسلات PCI Express x16: دو عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: ATX چیپ ست:Intel Z390 بایوس دوگانه: ندارد
مادربرد ام اس آی مدل X99S Gaming9 ACK
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل X99S Gaming9 ACK ام اس آی 88,000,000 24 اردیبهشت 88,000,000 88,000,000
مادربرد ام اس آی مدل X99S Gaming9 ACK تعداد اسلات حافظه: هشت عدد اسلات PCI Express x16: پنج عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 2011-v3 فرم فاکتور: E-ATX چیپ ست:Intel X99 بایوس دوگانه: دارد پنل اورکلاک: دارد
مادربرد ام اس آی مدل Z170A PC MATE
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل Z170A PC MATE ام اس آی 16,850,000 2 اردیبهشت 16,850,000 17,650,000
مادربرد ام اس آی مدل Z170A PC MATE تعداد اسلات حافظه: چهار عدد اسلات PCI Express x16: دو عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: ATX چیپ ست:Intel Z170 بایوس دوگانه: ندارد پنل اورکلاک: ندارد
مادربرد ام اس آی مدل Z270 GAMING PRO
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل Z270 GAMING PRO ام اس آی 39,800,000 26 خرداد 39,800,000 39,800,000
مادربرد ام اس آی مدل Z270 GAMING PRO تعداد اسلات حافظه: چهار عدد اسلات PCI Express x16: سه عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: ATX چیپ ست:Intel Z270 بایوس دوگانه: ندارد
مادربرد ام اس آی مدل Z270 SLI PLUS
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل Z270 SLI PLUS ام اس آی 16,500,000 15 فروردین 16,500,000 16,500,000
مادربرد ام اس آی مدل Z270 SLI PLUS تعداد اسلات حافظه: چهار عدد اسلات PCI Express x16: سه عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: ATX چیپ ست:Intel Z270 بایوس دوگانه: ندارد پنل اورکلاک: ندارد
مادربرد ام اس آی مدل Z390-A PRO
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل Z390-A PRO ام اس آی 41,500,000 31 خرداد 41,500,000 54,800,000
مادربرد ام اس آی مدل Z390-A PRO تعداد اسلات حافظه: چهار عدد اسلات PCI Express x16: دو عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: ATX چیپ ست:Intel Z390 بایوس دوگانه: ندارد
مادربرد ای سی اس مدل A78F2P-M2
مادربرد
مادربرد ای سی اس مدل A78F2P-M2 ای سی اس 4,990,000 4 فروردین 4,990,000 4,990,000
مادربرد ای سی اس مدل A78F2P-M2 تعداد اسلات حافظه: چهار عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: +AMD FM2 فرم فاکتور: microATX چیپ ست:AMD A78 بایوس دوگانه: دارد
مادربرد ایسوس TUF Z390-PLUS GAMING
مادربرد
مادربرد ایسوس TUF Z390-PLUS GAMING ایسوس 41,590,000 6 تیر 41,590,000 41,750,000
مادربرد ایسوس TUF Z390-PLUS GAMING تعداد اسلات حافظه: چهار عدد اسلات PCI Express x16: دو عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: ATX چیپ ست:Intel Z390 بایوس دوگانه: ندارد پنل اورکلاک: ندارد
مادربرد ایسوس مدل  PRIME H310M-C R2.0
مادربرد
مادربرد ایسوس مدل PRIME H310M-C R2.0 ایسوس 14,100,000 2 خرداد 13,800,000 14,100,000
مادربرد ایسوس مدل PRIME H310M-C R2.0 تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: microATX چیپ ست:Intel H310 بایوس دوگانه: ندارد پنل اورکلاک: ندارد
مادربرد ایسوس مدل  TUF GAMING X570-PLUS
مادربرد
مادربرد ایسوس مدل TUF GAMING X570-PLUS ایسوس 118,500,000 18 مرداد 112,500,000 112,500,000
مادربرد ایسوس مدل TUF GAMING X570-PLUS تعداد اسلات حافظه: چهار عدد اسلات PCI Express x16: دو عدد نوع سوکت پردازنده: AMD AM4 فرم فاکتور: ATX چیپ ست:AMD X570 بایوس دوگانه: ندارد
مادربرد ایسوس مدل 0.PRIME H310M-A R2
مادربرد
مادربرد ایسوس مدل 0.PRIME H310M-A R2 ایسوس 15,830,000 26 اردیبهشت 13,500,000 15,830,000
مادربرد ایسوس مدل 0.PRIME H310M-A R2 تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: microATX چیپ ست:Intel H310 بایوس دوگانه: دارد پنل اورکلاک: ندارد
مادربرد ایسوس مدل A88X-PLUS-USB 3.1
مادربرد
مادربرد ایسوس مدل A88X-PLUS-USB 3.1 ایسوس 21,800,000 24 خرداد 21,800,000 21,800,000
مادربرد ایسوس مدل A88X-PLUS-USB 3.1 تعداد اسلات حافظه: چهار عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: +AMD FM2 فرم فاکتور: ATX چیپ ست:AMD A88X بایوس دوگانه: ندارد پنل اورکلاک: ندارد
مادربرد ایسوس مدل B250 MINING EXPERT
مادربرد
مادربرد ایسوس مدل B250 MINING EXPERT ایسوس 9,900,000 10 تیر 8,990,000 10,000,000
مادربرد ایسوس مدل B250 MINING EXPERT تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: ATX چیپ ست:Intel B250 بایوس دوگانه: ندارد پنل اورکلاک: ندارد
مادربرد ایسوس مدل B85-MG PLUS/USB 3.1
مادربرد
مادربرد ایسوس مدل B85-MG PLUS/USB 3.1 ایسوس 28,300,000 24 تیر 15,500,000 15,500,000
مادربرد ایسوس مدل B85-MG PLUS/USB 3.1 تعداد اسلات حافظه: چهار عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1150 فرم فاکتور: microATX چیپ ست:Intel B85 بایوس دوگانه: ندارد
مادربرد ایسوس مدل B85M-F
مادربرد
مادربرد ایسوس مدل B85M-F ایسوس 18,900,000 31 خرداد 18,880,000 18,880,000
مادربرد ایسوس مدل B85M-F تعداد اسلات حافظه: چهار عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1150 فرم فاکتور: microATX چیپ ست:Intel B85 بایوس دوگانه: ندارد
مادربرد ایسوس مدل B85M-G PLUS
مادربرد
مادربرد ایسوس مدل B85M-G PLUS ایسوس 17,900,000 14 اردیبهشت 16,500,000 17,900,000
مادربرد ایسوس مدل B85M-G PLUS تعداد اسلات حافظه: چهار عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1150 فرم فاکتور: microATX چیپ ست:Intel B85 بایوس دوگانه: ندارد
مادربرد ایسوس مدل CROSSBLADE RANGER
مادربرد
مادربرد ایسوس مدل CROSSBLADE RANGER ایسوس 39,490,000 18 مرداد 35,900,000 36,900,000
مادربرد ایسوس مدل CROSSBLADE RANGER تعداد اسلات حافظه: چهار عدد اسلات PCI Express x16: سه عدد نوع سوکت پردازنده: +AMD FM2 فرم فاکتور: ATX چیپ ست:AMD A88X بایوس دوگانه: ندارد پنل اورکلاک: ندارد
مادربرد ایسوس مدل H110-PLUS
مادربرد
مادربرد ایسوس مدل H110-PLUS ایسوس 18,175,000 26 اردیبهشت 17,300,000 18,175,000
مادربرد ایسوس مدل H110-PLUS تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: ATX چیپ ست:Intel H110 بایوس دوگانه: ندارد پنل اورکلاک: ندارد
مادربرد ایسوس مدل H110M-C
مادربرد
مادربرد ایسوس مدل H110M-C ایسوس 11,700,000 6 تیر 10,590,000 11,700,000
مادربرد ایسوس مدل H110M-C تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: microATX چیپ ست:Intel H110 بایوس دوگانه: ندارد پنل اورکلاک: ندارد
مادربرد ایسوس مدل H110M-C/CSM
مادربرد
مادربرد ایسوس مدل H110M-C/CSM ایسوس 11,480,000 26 خرداد 9,400,000 11,480,000
مادربرد ایسوس مدل H110M-C/CSM تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: microATX چیپ ست:Intel H110
مادربرد ایسوس مدل H110M-C/PS
مادربرد
مادربرد ایسوس مدل H110M-C/PS ایسوس 19,500,000 18 مرداد 12,100,000 12,900,000
مادربرد ایسوس مدل H110M-C/PS تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: microATX چیپ ست:Intel H110 بایوس دوگانه: ندارد پنل اورکلاک: ندارد
مادربرد ایسوس مدل H110M-C2/CSM
مادربرد
مادربرد ایسوس مدل H110M-C2/CSM ایسوس 12,500,000 26 خرداد 11,630,000 12,500,000
مادربرد ایسوس مدل H110M-C2/CSM تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: microATX چیپ ست:Intel H110
مادربرد ایسوس مدل H110M-K
مادربرد
مادربرد ایسوس مدل H110M-K ایسوس 9,300,000 6 تیر 9,190,000 9,450,000
مادربرد ایسوس مدل H110M-K تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: microATX چیپ ست:Intel H110 بایوس دوگانه: ندارد پنل اورکلاک: ندارد
مادربرد ایسوس مدل H110M-K
مادربرد
مادربرد ایسوس مدل H110M-K ایسوس 9,890,000 26 خرداد 9,200,000 9,890,000
مادربرد ایسوس مدل H110M-K تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: microATX چیپ ست:Intel H110 بایوس دوگانه: ندارد پنل اورکلاک: ندارد
مادربرد ایسوس مدل H110M-R/C/SI
مادربرد
مادربرد ایسوس مدل H110M-R/C/SI ایسوس 9,060,000 26 خرداد 8,640,000 9,100,000
مادربرد ایسوس مدل H110M-R/C/SI تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: ندارد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: microATX چیپ ست:Intel H110 بایوس دوگانه: ندارد
مادربرد ایسوس مدل H110T
مادربرد
مادربرد ایسوس مدل H110T ایسوس 16,625,000 13 مرداد 13,900,000 14,500,000
مادربرد ایسوس مدل H110T تعداد اسلات حافظه: دو عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: Mini ITX چیپ ست: Intel H110 بایوس دوگانه:ندارد پنل اورکلاک: ندارد
مجموع موارد: 152 عدد در 4 صفحه