شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت فن کیس

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
فن رومیزی سومو مدل SM159
فن کیس
فن رومیزی سومو مدل SM159 سومو 3,979,000 6 خرداد 3,979,000 3,980,000
فن رومیزی سومو مدل SM159 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: ندارد نوع فن: Fluid Dynamic Bearing کانکتور برق: کانکتور 3 پین
فن کیس  مدل 1212
فن کیس
فن کیس مدل 1212 متفرقه 430,000 24 اردیبهشت 430,000 430,000
فن کیس مدل 1212 سایز فن: 120 میلی‌متری کانکتور برق: کانکتور 3 پین
فن کیس  کد 003
فن کیس
فن کیس کد 003 متفرقه 430,000 24 اردیبهشت 430,000 430,000
فن کیس کد 003 سایز فن: 80 میلی‌متری کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex
فن کیس اکسل مدل DC12
فن کیس
فن کیس اکسل مدل DC12 متفرقه 460,000 25 اردیبهشت 420,000 460,000
فن کیس اکسل مدل DC12 سایز فن: 80 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد نوع فن: Hydro Bearing کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex
فن کیس ترمالتیک مدل CL-F020-PL
فن کیس
فن کیس ترمالتیک مدل CL-F020-PL ترمالتیک 1,080,000 4 فروردین 1,080,000 1,080,000
فن کیس ترمالتیک مدل CL-F020-PL سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد نوع فن: Sleeve Bearing کانکتور برق: کانکتور 3 پین
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 01
فن کیس
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 01 ترمالتیک 3,500,000 30 فروردین 3,500,000 3,500,000
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 01 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02
فن کیس
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 ترمالتیک 3,500,000 3 فروردین 3,500,000 3,500,000
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02
فن کیس
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 ترمالتیک 3,500,000 4 اردیبهشت 3,500,000 3,500,000
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02
فن کیس
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 ترمالتیک 3,500,000 3 فروردین 3,500,000 3,500,000
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02
فن کیس
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 ترمالتیک 3,500,000 3 فروردین 3,500,000 3,500,000
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02
فن کیس
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 ترمالتیک 3,500,000 4 فروردین 3,500,000 3,500,000
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02
فن کیس
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 ترمالتیک 3,500,000 4 فروردین 3,500,000 3,500,000
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02
فن کیس
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 ترمالتیک 3,500,000 4 فروردین 3,500,000 3,500,000
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02
فن کیس
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 ترمالتیک 3,500,000 9 فروردین 3,500,000 3,500,000
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02
فن کیس
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 ترمالتیک 3,500,000 9 فروردین 3,500,000 3,500,000
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02
فن کیس
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 ترمالتیک 3,500,000 17 فروردین 3,500,000 3,500,000
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02
فن کیس
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 ترمالتیک 3,500,000 25 فروردین 3,500,000 3,500,000
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02
فن کیس
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 ترمالتیک 3,500,000 30 فروردین 3,500,000 3,500,000
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex
فن کیس دیپ کول مدل UF 80
فن کیس
فن کیس دیپ کول مدل UF 80 دیپ کول 3,300,000 4 اردیبهشت 3,300,000 3,300,000
فن کیس دیپ کول مدل UF 80 سایز فن: 80 میلی‌متری نوع فن: Ball Bearing کانکتور برق: کانکتور 3 پین، کانکتور 4 پین PWM
فن کیس دیپ کول مدل UF 92R
فن کیس
فن کیس دیپ کول مدل UF 92R دیپ کول 2,300,000 4 اردیبهشت 2,300,000 2,300,000
فن کیس دیپ کول مدل UF 92R سایز فن: 90 میلی‌متری نورپردازی LED: ندارد نوع فن: Ball Bearing کانکتور برق: کانکتور 4 پین PWM
فن کیس دیپ کول مدل XAFN 120
فن کیس
فن کیس دیپ کول مدل XAFN 120 دیپ کول 1,250,000 9 اردیبهشت 920,000 930,000
فن کیس دیپ کول مدل XAFN 120 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: ندارد نوع فن: Ball Bearing کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex کانکتور 3 پین
فن کیس دیپ کول مدل XFAN 120L
فن کیس
فن کیس دیپ کول مدل XFAN 120L دیپ کول 1,450,000 4 اردیبهشت 1,450,000 1,450,000
فن کیس دیپ کول مدل XFAN 120L سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد نوع فن: Hydro Bearing کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex کانکتور 3 پین
فن کیس دیپ کول مدل XFAN 120L
فن کیس
فن کیس دیپ کول مدل XFAN 120L دیپ کول 1,540,000 24 اردیبهشت 1,540,000 1,540,000
فن کیس دیپ کول مدل XFAN 120L سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد نوع فن: Hydro Bearing کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex کانکتور 3 پین
فن کیس دیپ کول مدل XFAN 80
فن کیس
فن کیس دیپ کول مدل XFAN 80 دیپ کول 686,000 4 اردیبهشت 690,000 690,000
فن کیس دیپ کول مدل XFAN 80 سایز فن: 80 میلی‌متری نورپردازی LED: ندارد نوع فن: Hydro Bearing کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex کانکتور 3 پین
فن کیس دیپ کول مدل XFAN 80 L/R
فن کیس
فن کیس دیپ کول مدل XFAN 80 L/R دیپ کول 1,300,000 4 اردیبهشت 1,300,000 1,300,000
فن کیس دیپ کول مدل XFAN 80 L/R سایز فن: 80 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد نوع فن: Hydro Bearing کانکتور برق: کانکتور 3 پین
فن کیس مدل SHLF1212CHE
فن کیس
فن کیس مدل SHLF1212CHE متفرقه 2,350,000 24 اردیبهشت 2,350,000 2,350,000
فن کیس مدل SHLF1212CHE سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: ندارد کانکتور برق: کانکتور 4 پین PWM
فن کیس مدل TT-1225 غیر اصل
فن کیس
فن کیس مدل TT-1225 غیر اصل متفرقه 485,000 24 اردیبهشت 485,000 485,000
فن کیس مدل TT-1225 غیر اصل سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: ندارد نوع فن: Sleeve Bearing کانکتور برق: کانکتور 3 پین
فن کیس پی نت مدل 7par
فن کیس
فن کیس پی نت مدل 7par پی نت 570,000 1 خرداد 520,000 520,000
فن کیس پی نت مدل 7par سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: ندارد نوع فن: Rifle Bearing کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex
فن کیس پی نت مدل 8mil
فن کیس
فن کیس پی نت مدل 8mil پی نت 238,800 00:02:38 238,800 265,900
فن کیس پی نت مدل 8mil سایز فن: 80 میلی‌متری نورپردازی LED: ندارد نوع فن: Rifle Bearing کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex
فن کیس کامن ولث مدل FP-12038-S1-S
فن کیس
فن کیس کامن ولث مدل FP-12038-S1-S متفرقه 820,000 1 خرداد 730,000 740,000
فن کیس کامن ولث مدل FP-12038-S1-S سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: ندارد کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex
فن کیس کولر مستر مدل MasterFan Pro 120 Air Flow RGB
فن کیس
فن کیس کولر مستر مدل MasterFan Pro 120 Air Flow RGB کولر مستر 6,900,000 4 اردیبهشت 6,900,000 6,900,000
فن کیس کولر مستر مدل MasterFan Pro 120 Air Flow RGB سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد کانکتور برق: کانکتور 4 پین PWM
فن کیس کولر مستر مدل MasterFan Pro 140 Air Flow RGB
فن کیس
فن کیس کولر مستر مدل MasterFan Pro 140 Air Flow RGB کولر مستر 6,900,000 4 اردیبهشت 6,900,000 6,900,000
فن کیس کولر مستر مدل MasterFan Pro 140 Air Flow RGB سایز فن: 140 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد کانکتور برق: کانکتور 4 پین PWM
فن کیس کولر مستر مدل MasterFan Pro 140 Air Flow RGB
فن کیس
فن کیس کولر مستر مدل MasterFan Pro 140 Air Flow RGB کولر مستر 9,684,000 24 اردیبهشت 9,684,000 9,684,000
فن کیس کولر مستر مدل MasterFan Pro 140 Air Flow RGB سایز فن: 140 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد کانکتور برق: کانکتور 4 پین PWM
فن کیس کولر مستر مدل MasterFan Pro 140 Air Flow RGB
فن کیس
فن کیس کولر مستر مدل MasterFan Pro 140 Air Flow RGB کولر مستر 9,684,000 24 اردیبهشت 9,684,000 9,684,000
فن کیس کولر مستر مدل MasterFan Pro 140 Air Flow RGB سایز فن: 140 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد کانکتور برق: کانکتور 4 پین PWM
فن کیس کولر مستر مدل MasterFan Pro 140 Air Flow RGB
فن کیس
فن کیس کولر مستر مدل MasterFan Pro 140 Air Flow RGB کولر مستر 9,684,000 24 اردیبهشت 9,684,000 9,684,000
فن کیس کولر مستر مدل MasterFan Pro 140 Air Flow RGB سایز فن: 140 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد کانکتور برق: کانکتور 4 پین PWM
فن کیس گرین مدل GF120-FSB
فن کیس
فن کیس گرین مدل GF120-FSB گرین 670,000 13 اردیبهشت 670,000 670,000
فن کیس گرین مدل GF120-FSB سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: ندارد نوع فن: Fluid Shield Bearing کانکتور برق: کانکتور 3 پین
فن کیس گرین مدل GF120RGB
فن کیس
فن کیس گرین مدل GF120RGB گرین 2,040,000 26 اردیبهشت 1,790,000 2,040,000
فن کیس گرین مدل GF120RGB سایز فن: 250 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد نوع فن: Fluid Dynamic Bearing کانکتور برق: کانکتور 4 پین PWM
فن کیس گرین مدل GF140L-Turbo
فن کیس
فن کیس گرین مدل GF140L-Turbo گرین 690,000 26 اردیبهشت 690,000 690,000
فن کیس گرین مدل GF140L-Turbo سایز فن: 140 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد نوع فن: Rifle Bearing کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex کانکتور 3 پین
فن کیس  اچ ایکس اس مدل BT1
فن کیس
فن کیس  اچ ایکس اس مدل BT1 متفرقه 260,000 24 اردیبهشت 260,000 260,000
فن کیس  اچ ایکس اس مدل BT1 سایز فن: 80 میلی‌متری نورپردازی LED: ندارد نوع فن: Sleeve Bearing کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex
نوار RGB گرین مدل GSB250
فن کیس
نوار RGB گرین مدل GSB250 گرین 690,000 1 خرداد 640,000 690,000
نوار RGB گرین مدل GSB250 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد کانکتور برق: کانکتور 4 پین PWM
مجموع موارد: 40 عدد در 1 صفحه