شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت خنک کننده پردازنده

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
خنک کننده پردازنده  مدل HF-690
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل HF-690 متفرقه 1,130,000 4 فروردین 1,130,000 1,130,000
خنک کننده پردازنده مدل HF-690 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد لوله‌ها: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن:4 پین
خنک کننده پردازنده اچ ایکس اچ اف  مدل HXHF-HF689
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده اچ ایکس اچ اف مدل HXHF-HF689 متفرقه 1,350,000 4 اردیبهشت 1,350,000 1,350,000
خنک کننده پردازنده اچ ایکس اچ اف مدل HXHF-HF689 نوع خنک‌کننده: بادی تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده ای ام دی مدل Z7UH40Q001
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده ای ام دی مدل Z7UH40Q001 ای ام دی 2,890,000 17 فروردین 2,890,000 2,890,000
خنک کننده پردازنده ای ام دی مدل Z7UH40Q001 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد لوله‌ها: چهار عدد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن:4 پین
خنک کننده پردازنده ای ام دی مدل Z7UH40Q001
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده ای ام دی مدل Z7UH40Q001 ای ام دی 2,890,000 24 فروردین 2,890,000 2,890,000
خنک کننده پردازنده ای ام دی مدل Z7UH40Q001 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد لوله‌ها: چهار عدد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن:4 پین
خنک کننده پردازنده ای ام دی مدل Z7UH40Q001
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده ای ام دی مدل Z7UH40Q001 ای ام دی 2,890,000 17 فروردین 2,890,000 2,890,000
خنک کننده پردازنده ای ام دی مدل Z7UH40Q001 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد لوله‌ها: چهار عدد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن:4 پین
خنک کننده پردازنده اینتل  مدل 1151
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده اینتل مدل 1151 اینتل 550,000 1 خرداد 550,000 560,000
خنک کننده پردازنده اینتل مدل 1151 نوع خنک‌کننده: بادی تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده اینتل مدل 9400F
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده اینتل مدل 9400F اینتل 708,900 30 اردیبهشت 708,900 950,000
خنک کننده پردازنده اینتل مدل 9400F نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده اینتل مدل LGA 1156
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده اینتل مدل LGA 1156 اینتل 550,000 2 خرداد 550,000 710,000
خنک کننده پردازنده اینتل مدل LGA 1156 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد لوله‌ها: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن:4 پین
خنک کننده پردازنده اینتل کد 1150
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده اینتل کد 1150 اینتل 657,800 25 اردیبهشت 657,800 680,000
خنک کننده پردازنده اینتل کد 1150 نوع خنک‌کننده: بادی تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده ترمالتیک مدل Gravity I2
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده ترمالتیک مدل Gravity I2 ترمالتیک 1,800,000 21 فروردین 1,800,000 1,800,000
خنک کننده پردازنده ترمالتیک مدل Gravity I2 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 3 پین
خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل CK-AM209
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل CK-AM209 دیپ کول 1,200,000 24 اردیبهشت 1,200,000 1,200,000
خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل CK-AM209 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 3 پین
خنک کننده پردازنده مدل 775
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل 775 متفرقه 250,000 24 اردیبهشت 250,000 250,000
خنک کننده پردازنده مدل 775 نوع خنک‌کننده: بادی تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل avc12
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل avc12 متفرقه 820,000 4 اردیبهشت 820,000 820,000
خنک کننده پردازنده مدل avc12 نوع خنک‌کننده: بادی تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل متفرقه 3,500,000 4 اردیبهشت 3,500,000 3,500,000
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل ice
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل ice متفرقه 4,950,000 4 اردیبهشت 4,950,000 4,950,000
خنک کننده پردازنده مدل ice نوع خنک‌کننده: بادی تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل pm-420
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل pm-420 متفرقه 660,000 4 اردیبهشت 660,000 660,000
خنک کننده پردازنده مدل pm-420 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل SNK-P0068APS4
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل SNK-P0068APS4 متفرقه 8,500,000 4 اردیبهشت 8,500,000 8,500,000
خنک کننده پردازنده مدل SNK-P0068APS4 نوع خنک‌کننده: بادی تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل X4-640
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل X4-640 متفرقه 390,000 4 اردیبهشت 390,000 390,000
خنک کننده پردازنده مدل X4-640 نوع خنک‌کننده: بادی تعداد لوله‌ها: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده پی نت مدل K800
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده پی نت مدل K800 پی نت 540,000 2 خرداد 540,000 580,000
خنک کننده پردازنده پی نت مدل K800 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده پی نت مدل P928
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده پی نت مدل P928 متفرقه 1,350,000 24 اردیبهشت 1,350,000 1,350,000
خنک کننده پردازنده پی نت مدل P928 نوع خنک‌کننده: بادی تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 3 پین
خنک کننده پردازنده پی-نت مدل K800
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده پی-نت مدل K800 متفرقه 490,000 13 اردیبهشت 490,000 490,000
خنک کننده پردازنده پی-نت مدل K800 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد
خنک کننده پردازنده پی-نت مدل K800
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده پی-نت مدل K800 متفرقه 490,000 30 فروردین 490,000 490,000
خنک کننده پردازنده پی-نت مدل K800 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد
خنک کننده پردازنده پی-نت مدل K800
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده پی-نت مدل K800 متفرقه 490,000 30 فروردین 490,000 490,000
خنک کننده پردازنده پی-نت مدل K800 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد
خنک کننده پردازنده پی-نت مدل K800
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده پی-نت مدل K800 متفرقه 490,000 4 اردیبهشت 490,000 490,000
خنک کننده پردازنده پی-نت مدل K800 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد
خنک کننده پردازنده پی-نت مدل K800
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده پی-نت مدل K800 متفرقه 490,000 9 اردیبهشت 490,000 490,000
خنک کننده پردازنده پی-نت مدل K800 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد
خنک کننده پردازنده کد 001
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده کد 001 متفرقه 900,000 24 اردیبهشت 900,000 900,000
خنک کننده پردازنده کد 001 نوع خنک‌کننده: بادی تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: ندارد
خنک کننده پردازنده کولر مستر مدل GeminII M5 LED
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده کولر مستر مدل GeminII M5 LED کولر مستر 8,000,000 24 اردیبهشت 8,000,000 8,000,000
خنک کننده پردازنده کولر مستر مدل GeminII M5 LED نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: دارد تعداد لوله‌ها: پنج عدد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن:4 پین
خنک کننده پردازنده کولر مستر مدل i30
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده کولر مستر مدل i30 کولر مستر 930,000 4 اردیبهشت 850,000 850,000
خنک کننده پردازنده کولر مستر مدل i30 نوع خنک‌کننده: بادی تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 3 پین
خنک کننده پردازنده کولر مستر مدل i50
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده کولر مستر مدل i50 کولر مستر 1,100,000 1 خرداد 1,030,000 1,030,000
خنک کننده پردازنده کولر مستر مدل i50 نوع خنک‌کننده: بادی تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 3 پین
خنک کننده پردازنده کولر مستر مدل MasterLiquid ML120L RGB
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده کولر مستر مدل MasterLiquid ML120L RGB کولر مستر 14,500,000 2 اردیبهشت 14,500,000 14,500,000
خنک کننده پردازنده کولر مستر مدل MasterLiquid ML120L RGB نوع خنک‌کننده: آبی نورپردازی LED: دارد تعداد لوله‌ها: دو عدد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن:4 پین
خنک کننده پردازنده کولر مستر مدل masterliquid ML120L RGB
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده کولر مستر مدل masterliquid ML120L RGB کولر مستر 14,849,000 2 اردیبهشت 14,849,000 14,849,000
خنک کننده پردازنده کولر مستر مدل masterliquid ML120L RGB نوع خنک‌کننده: آبی نورپردازی LED: دارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده کولر مستر مدل Z50
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده کولر مستر مدل Z50 کولر مستر 1,000,000 27 فروردین 1,000,000 1,000,000
خنک کننده پردازنده کولر مستر مدل Z50 نوع خنک‌کننده: بادی تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 3 پین
خنک کننده پردازنده گرین مدل NOTUS-95 PWM
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده گرین مدل NOTUS-95 PWM گرین 3,130,000 2 خرداد 2,860,000 3,130,000
خنک کننده پردازنده گرین مدل NOTUS-95 PWM نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده گیم دیاس مدل CHOINE E1
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده گیم دیاس مدل CHOINE E1 گیم دیاس 11,000,000 4 اردیبهشت 11,000,000 11,000,000
خنک کننده پردازنده گیم دیاس مدل CHOINE E1 نوع خنک‌کننده: آبی نورپردازی LED: دارد تعداد لوله‌ها: دو عدد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن:3 پین
خنک کننده پردازنده یوکام مدل 230G-9B
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده یوکام مدل 230G-9B متفرقه 840,000 1 خرداد 750,000 750,000
خنک کننده پردازنده یوکام مدل 230G-9B نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده یوکام مدل Fast Cool
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده یوکام مدل Fast Cool متفرقه 990,000 20 اردیبهشت 990,000 990,000
خنک کننده پردازنده یوکام مدل Fast Cool نوع خنک‌کننده: بادی تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
سیستم خنک کننده آبی مدل m3
خنک کننده پردازنده
سیستم خنک کننده آبی مدل m3 متفرقه 12,000,000 4 اردیبهشت 12,000,000 12,000,000
سیستم خنک کننده آبی مدل m3 نوع خنک‌کننده: آبی نورپردازی LED: ندارد تعداد لوله‌ها: ندارد تعداد فن‌ها: ندارد کانکتور برق فن:ندارد
سیستم خنک کننده آبی گرین مدل Glacier GLC120A
خنک کننده پردازنده
سیستم خنک کننده آبی گرین مدل Glacier GLC120A گرین 8,780,000 25 اردیبهشت 8,780,000 8,910,000
سیستم خنک کننده آبی گرین مدل Glacier GLC120A نوع خنک‌کننده: آبی نورپردازی LED: ندارد تعداد لوله‌ها: دو عدد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن:4 پین
سیستم خنک کننده آبی گرین مدل Glacier GLC240A
خنک کننده پردازنده
سیستم خنک کننده آبی گرین مدل Glacier GLC240A گرین 14,210,000 2 خرداد 14,210,000 14,890,000
سیستم خنک کننده آبی گرین مدل Glacier GLC240A نوع خنک‌کننده: آبی نورپردازی LED: ندارد تعداد لوله‌ها: دو عدد تعداد فن‌ها: دو عدد کانکتور برق فن:4 پین
سیستم خنک کننده آبی گرین مدل Glacier GLC360A
خنک کننده پردازنده
سیستم خنک کننده آبی گرین مدل Glacier GLC360A گرین 16,140,000 26 اردیبهشت 16,140,000 16,140,000
سیستم خنک کننده آبی گرین مدل Glacier GLC360A نوع خنک‌کننده: آبی نورپردازی LED: ندارد تعداد لوله‌ها: دو عدد تعداد فن‌ها: سه عدد کانکتور برق فن:4 پین
سیستم خنک کننده آبی گرین مدل GLC120-EVO
خنک کننده پردازنده
سیستم خنک کننده آبی گرین مدل GLC120-EVO گرین 11,700,000 2 خرداد 11,150,000 11,700,000
سیستم خنک کننده آبی گرین مدل GLC120-EVO نوع خنک‌کننده: آبی کانکتور برق فن: 4 پین
سیستم خنک کننده آبی گرین مدل GLC240-EVO
خنک کننده پردازنده
سیستم خنک کننده آبی گرین مدل GLC240-EVO گرین 17,400,000 2 خرداد 16,140,000 17,400,000
سیستم خنک کننده آبی گرین مدل GLC240-EVO نوع خنک‌کننده: آبی کانکتور برق فن: 4 پین
سیستم خنک کننده آبی گرین مدل GLC360-EVO
خنک کننده پردازنده
سیستم خنک کننده آبی گرین مدل GLC360-EVO گرین 21,720,000 2 خرداد 21,720,000 21,980,000
سیستم خنک کننده آبی گرین مدل GLC360-EVO نوع خنک‌کننده: آبی نورپردازی LED: دارد تعداد فن‌ها: سه عدد کانکتور برق فن: 4 پین
سیستم خنک کننده بادی ترمالرایت مدل AXP-200 Muscle
خنک کننده پردازنده
سیستم خنک کننده بادی ترمالرایت مدل AXP-200 Muscle ترمالرایت 8,470,000 2 اردیبهشت 7,760,000 8,470,000
سیستم خنک کننده بادی ترمالرایت مدل AXP-200 Muscle نوع خنک‌کننده: بادی تعداد لوله‌ها: شش عدد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
سیستم خنک کننده بادی ترمالرایت مدل Silver Arrow IB-E Extreme
خنک کننده پردازنده
سیستم خنک کننده بادی ترمالرایت مدل Silver Arrow IB-E Extreme ترمالرایت 12,350,000 20 اردیبهشت 12,350,000 12,350,000
سیستم خنک کننده بادی ترمالرایت مدل Silver Arrow IB-E Extreme نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد لوله‌ها: هشت عدد تعداد فن‌ها: دو عدد کانکتور برق فن:4 پین
سیستم خنک کننده بادی ترمالرایت مدل TRUE Spirit 120M BW Rev.A
خنک کننده پردازنده
سیستم خنک کننده بادی ترمالرایت مدل TRUE Spirit 120M BW Rev.A متفرقه 6,220,000 1 خرداد 6,220,000 6,220,000
سیستم خنک کننده بادی ترمالرایت مدل TRUE Spirit 120M BW Rev.A نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد لوله‌ها: چهار عدد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن:4 پین
سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل CK-11508
خنک کننده پردازنده
سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل CK-11508 دیپ کول 1,089,500 24 اردیبهشت 1,130,000 1,130,000
سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل CK-11508 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 3 پین
سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل CK-11509
خنک کننده پردازنده
سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل CK-11509 دیپ کول 1,020,000 15 اردیبهشت 1,020,000 1,030,000
سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل CK-11509 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد لوله‌ها: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن:3 پین
سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل CK-77502
خنک کننده پردازنده
سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل CK-77502 دیپ کول 1,790,000 20 اردیبهشت 1,790,000 1,790,000
سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل CK-77502 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد لوله‌ها: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن:3 پین
سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل FROSTWIN V2.0
خنک کننده پردازنده
سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل FROSTWIN V2.0 دیپ کول 7,300,000 1 خرداد 7,000,000 7,000,000
سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل FROSTWIN V2.0 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد لوله‌ها: چهار عدد تعداد فن‌ها: دو عدد کانکتور برق فن:4 پین
مجموع موارد: 69 عدد در 2 صفحه