شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت هاب سوئیچ

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
هاب 4 پورت USB3.0  دیتک مدل DT-3308 به طول 25 سانتی متر
هاب سوئیچ
هاب 4 پورت USB3.0 دیتک مدل DT-3308 به طول 25 سانتی متر دیتک 1,350,000 13 اردیبهشت 1,350,000 1,350,000
هاب 4 پورت USB3.0 دیتک مدل DT-3308 به طول 25 سانتی متر
هاب سوئیچ 2 پورت مدل FJ-U025
هاب سوئیچ
هاب سوئیچ 2 پورت مدل FJ-U025 متفرقه 1,051,000 9 اردیبهشت 864,000 1,051,000
هاب سوئیچ 2 پورت مدل FJ-U025
هاب سوئیچ 2 پورت مدل PD-M01
هاب سوئیچ
هاب سوئیچ 2 پورت مدل PD-M01 متفرقه 380,000 9 اردیبهشت 380,000 380,000
هاب سوئیچ 2 پورت مدل PD-M01
هاب سوئیچ 2 پورت ونتولینک مدل 1A2B
هاب سوئیچ
هاب سوئیچ 2 پورت ونتولینک مدل 1A2B متفرقه 700,000 9 اردیبهشت 700,000 700,000
هاب سوئیچ 2 پورت ونتولینک مدل 1A2B
هاب سوئیچ 4 پورت ونتولینک مدل 1A4B
هاب سوئیچ
هاب سوئیچ 4 پورت ونتولینک مدل 1A4B متفرقه 890,000 9 اردیبهشت 890,000 890,000
هاب سوئیچ 4 پورت ونتولینک مدل 1A4B
هاب سوئیچ 4 پورت کد 005
هاب سوئیچ
هاب سوئیچ 4 پورت کد 005 متفرقه 1,690,000 24 اردیبهشت 1,599,900 1,600,000
هاب سوئیچ 4 پورت کد 005
هاب سوئیچ اتوماتیک 2 پورت پرینتر مدل V-net
هاب سوئیچ
هاب سوئیچ اتوماتیک 2 پورت پرینتر مدل V-net متفرقه 1,410,000 6 خرداد 1,340,000 1,410,000
هاب سوئیچ اتوماتیک 2 پورت پرینتر مدل V-net
هاب سوئیچ اتوماتیک 4 پورت پرینتر مدل V-net
هاب سوئیچ
هاب سوئیچ اتوماتیک 4 پورت پرینتر مدل V-net متفرقه 3,008,100 6 خرداد 3,008,100 3,600,000
هاب سوئیچ اتوماتیک 4 پورت پرینتر مدل V-net
هاب سوئیچ دو پورت کد 007
هاب سوئیچ
هاب سوئیچ دو پورت کد 007 متفرقه 1,350,000 9 اردیبهشت 1,350,000 1,350,000
هاب سوئیچ دو پورت کد 007
هاب سوییچ  4 پورت مدل IF-008
هاب سوئیچ
هاب سوییچ 4 پورت مدل IF-008 متفرقه 599,000 6 خرداد 599,000 622,600
هاب سوییچ 4 پورت مدل IF-008
هاب سوییچ 4 پورت مدل u-201
هاب سوئیچ
هاب سوییچ 4 پورت مدل u-201 متفرقه 850,000 9 اردیبهشت 850,000 850,000
هاب سوییچ 4 پورت مدل u-201
هاب سوییچ دو پورت مدلIF-009
هاب سوئیچ
هاب سوییچ دو پورت مدلIF-009 متفرقه 595,000 6 خرداد 536,800 595,000
هاب سوییچ دو پورت مدلIF-009
مجموع موارد: 12 عدد در 1 صفحه