شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت منبع تغذیه اضطراری (UPS)

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
باتری 6 ولت 4.5 آمپر کیاسل مدل DJW6-4.5
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
باتری 6 ولت 4.5 آمپر کیاسل مدل DJW6-4.5 متفرقه 1,580,000 24 اردیبهشت 1,480,000 1,480,000
باتری 6 ولت 4.5 آمپر کیاسل مدل DJW6-4.5
باتری یو پی اس 12 ولت 4.5 آمپر ویداسی مدل YH
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
باتری یو پی اس 12 ولت 4.5 آمپر ویداسی مدل YH ویداسی 1,950,000 4 اردیبهشت 1,950,000 1,950,000
باتری یو پی اس 12 ولت 4.5 آمپر ویداسی مدل YH
منبع تغذیه اضطراری دوربین مداربسته مدل  UPS 10A ظرفیت 120VA به همراه باتری
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
منبع تغذیه اضطراری دوربین مداربسته مدل UPS 10A ظرفیت 120VA به همراه باتری سینتکس 7,950,000 9 اردیبهشت 7,950,000 7,950,000
منبع تغذیه اضطراری دوربین مداربسته مدل UPS 10A ظرفیت 120VA به همراه باتری
منبع تغذیه اضطراری دوربین مداربسته مدل UPS 10A ظرفیت 120VA به همراه باتری داخلی
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
منبع تغذیه اضطراری دوربین مداربسته مدل UPS 10A ظرفیت 120VA به همراه باتری داخلی متفرقه 6,990,000 9 اردیبهشت 6,990,000 6,990,000
منبع تغذیه اضطراری دوربین مداربسته مدل UPS 10A ظرفیت 120VA به همراه باتری داخلی
منبع تغذیه اضطراری پوز فروشگاهی الکام مدل T9
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
منبع تغذیه اضطراری پوز فروشگاهی الکام مدل T9 الکام 3,600,000 9 اردیبهشت 3,600,000 3,600,000
منبع تغذیه اضطراری پوز فروشگاهی الکام مدل T9
یو پی اس آنلاین ماتا مدل MSO 2 KVA LCD باتری بیرونی ظرفیت 2000 ولت آمپر
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس آنلاین ماتا مدل MSO 2 KVA LCD باتری بیرونی ظرفیت 2000 ولت آمپر ماتا 59,000,000 1 خرداد 55,000,000 59,000,000
یو پی اس آنلاین ماتا مدل MSO 2 KVA LCD باتری بیرونی ظرفیت 2000 ولت آمپر
یو پی اس اسمارت مدل SP1500 باظرفیت 1500 ولت آمپر
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس اسمارت مدل SP1500 باظرفیت 1500 ولت آمپر متفرقه 25,000,000 15 فروردین 25,000,000 25,000,000
یو پی اس اسمارت مدل SP1500 باظرفیت 1500 ولت آمپر
یو پی اس تکام مدل MARS-610 با ظرفیت 1000ولت آمپر
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس تکام مدل MARS-610 با ظرفیت 1000ولت آمپر تکام 26,160,000 9 اردیبهشت 26,160,000 26,160,000
یو پی اس تکام مدل MARS-610 با ظرفیت 1000ولت آمپر
یو پی اس تکام مدل MARS-620 با ظرفیت 2000ولت آمپر
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس تکام مدل MARS-620 با ظرفیت 2000ولت آمپر تکام 40,330,000 9 اردیبهشت 40,330,000 40,330,000
یو پی اس تکام مدل MARS-620 با ظرفیت 2000ولت آمپر
یو پی اس تکام مدل MARS-630 با ظرفیت 3000ولت آمپر
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس تکام مدل MARS-630 با ظرفیت 3000ولت آمپر تکام 53,410,000 9 اردیبهشت 53,410,000 53,410,000
یو پی اس تکام مدل MARS-630 با ظرفیت 3000ولت آمپر
یو پی اس تکام مدل Mercury-2150iS ظرفیت 1500 ولت آمپر به همراه باتری داخلی
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس تکام مدل Mercury-2150iS ظرفیت 1500 ولت آمپر به همراه باتری داخلی تکام 23,980,000 9 اردیبهشت 23,980,000 23,980,000
یو پی اس تکام مدل Mercury-2150iS ظرفیت 1500 ولت آمپر به همراه باتری داخلی
یو پی اس تکام مدل MERCURY-285iS ظرفیت 850ولت آمپر به همراه باتری داخلی
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس تکام مدل MERCURY-285iS ظرفیت 850ولت آمپر به همراه باتری داخلی تکام 13,080,000 9 اردیبهشت 13,080,000 13,080,000
یو پی اس تکام مدل MERCURY-285iS ظرفیت 850ولت آمپر به همراه باتری داخلی
یو پی اس جی ام کا مدل 10A
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس جی ام کا مدل 10A جی ام کا 6,480,000 25 اردیبهشت 6,480,000 6,680,000
یو پی اس جی ام کا مدل 10A
یو پی اس دوربین مداربسته مدل DC2212 با ظرفیت 120ولت آمپر
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس دوربین مداربسته مدل DC2212 با ظرفیت 120ولت آمپر متفرقه 2,900,000 9 اردیبهشت 2,900,000 2,900,000
یو پی اس دوربین مداربسته مدل DC2212 با ظرفیت 120ولت آمپر
یو پی اس دوربین مداربسته مدل DC2212 با ظرفیت 120ولت آمپر
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس دوربین مداربسته مدل DC2212 با ظرفیت 120ولت آمپر متفرقه 2,380,000 4 فروردین 2,380,000 2,380,000
یو پی اس دوربین مداربسته مدل DC2212 با ظرفیت 120ولت آمپر
یو پی اس دوربین مداربسته مدل DC2212 با ظرفیت 120ولت آمپر
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس دوربین مداربسته مدل DC2212 با ظرفیت 120ولت آمپر متفرقه 2,380,000 4 فروردین 2,380,000 2,380,000
یو پی اس دوربین مداربسته مدل DC2212 با ظرفیت 120ولت آمپر
یو پی اس دوربین مداربسته مدل DC2212 با ظرفیت 120ولت آمپر
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس دوربین مداربسته مدل DC2212 با ظرفیت 120ولت آمپر متفرقه 2,380,000 9 فروردین 2,380,000 2,380,000
یو پی اس دوربین مداربسته مدل DC2212 با ظرفیت 120ولت آمپر
یو پی اس دوربین مداربسته مدل DC2212 با ظرفیت 120ولت آمپر
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس دوربین مداربسته مدل DC2212 با ظرفیت 120ولت آمپر متفرقه 2,380,000 9 فروردین 2,380,000 2,380,000
یو پی اس دوربین مداربسته مدل DC2212 با ظرفیت 120ولت آمپر
یو پی اس دوربین مداربسته مدل DC2212 با ظرفیت 120ولت آمپر
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس دوربین مداربسته مدل DC2212 با ظرفیت 120ولت آمپر متفرقه 2,380,000 17 فروردین 2,380,000 2,380,000
یو پی اس دوربین مداربسته مدل DC2212 با ظرفیت 120ولت آمپر
یو پی اس دوربین مداربسته مدل DC2212 با ظرفیت 120ولت آمپر
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس دوربین مداربسته مدل DC2212 با ظرفیت 120ولت آمپر متفرقه 2,900,000 25 فروردین 2,900,000 2,900,000
یو پی اس دوربین مداربسته مدل DC2212 با ظرفیت 120ولت آمپر
یو پی اس دوربین مداربسته مدل DC2212 با ظرفیت 120ولت آمپر
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس دوربین مداربسته مدل DC2212 با ظرفیت 120ولت آمپر متفرقه 2,900,000 25 فروردین 2,900,000 2,900,000
یو پی اس دوربین مداربسته مدل DC2212 با ظرفیت 120ولت آمپر
یو پی اس دوربین مداربسته مدل UPS 20A ظرفیت 240VA به همراه باتری داخلی
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس دوربین مداربسته مدل UPS 20A ظرفیت 240VA به همراه باتری داخلی سینتکس 8,990,000 1 خرداد 8,880,000 8,880,000
یو پی اس دوربین مداربسته مدل UPS 20A ظرفیت 240VA به همراه باتری داخلی
یو پی اس دوربین مداربسته مدل UPS 20A ظرفیت 240VA به همراه باتری داخلی
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس دوربین مداربسته مدل UPS 20A ظرفیت 240VA به همراه باتری داخلی سینتکس 8,990,000 9 اردیبهشت 8,990,000 8,990,000
یو پی اس دوربین مداربسته مدل UPS 20A ظرفیت 240VA به همراه باتری داخلی
یو پی اس دی سی سیف مدل SF12V10A با ظرفیت 120 ولت آمپر
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس دی سی سیف مدل SF12V10A با ظرفیت 120 ولت آمپر متفرقه 10,500,000 9 اردیبهشت 10,500,000 10,500,000
یو پی اس دی سی سیف مدل SF12V10A با ظرفیت 120 ولت آمپر
یو پی اس سونر مدل H15 با ظرفیت 1500 ولت آمپر
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس سونر مدل H15 با ظرفیت 1500 ولت آمپر متفرقه 41,500,000 1 خرداد 41,500,000 41,500,000
یو پی اس سونر مدل H15 با ظرفیت 1500 ولت آمپر
یو پی اس سونر مدل H50 با ظرفیت 5000 ولت آمپر
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس سونر مدل H50 با ظرفیت 5000 ولت آمپر متفرقه 79,000,000 24 اردیبهشت 79,000,000 79,000,000
یو پی اس سونر مدل H50 با ظرفیت 5000 ولت آمپر
یو پی اس سونر مدل H50 با ظرفیت 5000 ولت آمپر
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس سونر مدل H50 با ظرفیت 5000 ولت آمپر متفرقه 79,000,000 24 اردیبهشت 79,000,000 79,000,000
یو پی اس سونر مدل H50 با ظرفیت 5000 ولت آمپر
یو پی اس صاهیراد مدل C08 با ظرفیت 120 ولت آمپر
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس صاهیراد مدل C08 با ظرفیت 120 ولت آمپر متفرقه 9,990,000 9 اردیبهشت 9,590,400 9,990,000
یو پی اس صاهیراد مدل C08 با ظرفیت 120 ولت آمپر
یو پی اس فاراتل مدل VENUS1300 ظرفیت 1300 ولت آمپر
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس فاراتل مدل VENUS1300 ظرفیت 1300 ولت آمپر فاراتل 27,500,000 4 فروردین 27,500,000 27,500,000
یو پی اس فاراتل مدل VENUS1300 ظرفیت 1300 ولت آمپر
یو پی اس فاران مدل Blazer با ظرفیت 1500 ولت آمپر به همراه باطری داخلی
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس فاران مدل Blazer با ظرفیت 1500 ولت آمپر به همراه باطری داخلی فاران 22,900,000 9 اردیبهشت 21,755,000 22,900,000
یو پی اس فاران مدل Blazer با ظرفیت 1500 ولت آمپر به همراه باطری داخلی
یو پی اس فاران مدل Blazer ظرفیت 800 ولت آمپر به همراه باطری داخلی
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس فاران مدل Blazer ظرفیت 800 ولت آمپر به همراه باطری داخلی فاران 12,160,000 4 اردیبهشت 11,552,000 12,160,000
یو پی اس فاران مدل Blazer ظرفیت 800 ولت آمپر به همراه باطری داخلی
یو پی اس فاران مدل Titan Plus ظرفیت 1KVA باتری داخلی
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس فاران مدل Titan Plus ظرفیت 1KVA باتری داخلی فاران 49,450,000 24 اردیبهشت 40,850,000 40,850,000
یو پی اس فاران مدل Titan Plus ظرفیت 1KVA باتری داخلی
یو پی اس فاران مدل Titan Plus ظرفیت 3KVA  باتری داخلی
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس فاران مدل Titan Plus ظرفیت 3KVA باتری داخلی فاران 97,460,000 24 اردیبهشت 80,465,000 80,465,000
یو پی اس فاران مدل Titan Plus ظرفیت 3KVA باتری داخلی
یو پی اس فطروسی الکترونیکس مدل UL4 با ظرفیت 1500 ولت آمپر
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس فطروسی الکترونیکس مدل UL4 با ظرفیت 1500 ولت آمپر فطروسی الکترونیکس 52,180,000 9 اردیبهشت 52,180,000 52,180,000
یو پی اس فطروسی الکترونیکس مدل UL4 با ظرفیت 1500 ولت آمپر
یو پی اس ماتا مدل PCF 650  باتری خارجی ظرفیت 650 ولت آمپر
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس ماتا مدل PCF 650 باتری خارجی ظرفیت 650 ولت آمپر ماتا 12,900,000 1 خرداد 11,900,000 12,900,000
یو پی اس ماتا مدل PCF 650 باتری خارجی ظرفیت 650 ولت آمپر
یو پی اس ماتا مدل PCF- 650 ظرفیت 650VA باتری داخلی
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس ماتا مدل PCF- 650 ظرفیت 650VA باتری داخلی ماتا 9,900,000 1 خرداد 9,400,000 9,900,000
یو پی اس ماتا مدل PCF- 650 ظرفیت 650VA باتری داخلی
یو پی اس مدل CMS-10 با ظرفیت 120 ولت آمپر
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس مدل CMS-10 با ظرفیت 120 ولت آمپر متفرقه 5,800,000 24 اردیبهشت 5,800,000 5,800,000
یو پی اس مدل CMS-10 با ظرفیت 120 ولت آمپر
یو پی اس مدل CMS-10 با ظرفیت 180 ولت آمپر
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس مدل CMS-10 با ظرفیت 180 ولت آمپر متفرقه 6,000,000 24 اردیبهشت 6,000,000 6,000,000
یو پی اس مدل CMS-10 با ظرفیت 180 ولت آمپر
یو پی اس مدل CMS-10 با ظرفیت 250 ولت آمپر
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس مدل CMS-10 با ظرفیت 250 ولت آمپر متفرقه 6,500,000 24 اردیبهشت 6,500,000 6,500,000
یو پی اس مدل CMS-10 با ظرفیت 250 ولت آمپر
یو پی اس مدل FOR 1000 با ظرفیت 1000 ولت آمپر
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس مدل FOR 1000 با ظرفیت 1000 ولت آمپر متفرقه 42,000,000 24 اردیبهشت 42,000,000 42,000,000
یو پی اس مدل FOR 1000 با ظرفیت 1000 ولت آمپر
یو پی اس مدل FOR 1500 با ظرفیت 1500 ولت آمپر
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس مدل FOR 1500 با ظرفیت 1500 ولت آمپر متفرقه 50,000,000 24 اردیبهشت 50,000,000 50,000,000
یو پی اس مدل FOR 1500 با ظرفیت 1500 ولت آمپر
یو پی اس مدل FP 1000 با ظرفیت 1000 ولت آمپر
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس مدل FP 1000 با ظرفیت 1000 ولت آمپر متفرقه 35,000,000 24 اردیبهشت 35,000,000 35,000,000
یو پی اس مدل FP 1000 با ظرفیت 1000 ولت آمپر
یو پی اس میکروپاور مدل MP-20A ظرفیت 20 آمپر
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس میکروپاور مدل MP-20A ظرفیت 20 آمپر متفرقه 5,400,000 9 اردیبهشت 5,400,000 5,400,000
یو پی اس میکروپاور مدل MP-20A ظرفیت 20 آمپر
یو پی اس نت پاور  ظرفیت 1200VA باطری داخلی
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس نت پاور ظرفیت 1200VA باطری داخلی نت پاور 19,000,000 4 فروردین 19,000,000 19,000,000
یو پی اس نت پاور ظرفیت 1200VA باطری داخلی
یو پی اس نت پاور  ظرفیت 500VA باطری داخلی و نمایشگر دیجیتال
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس نت پاور ظرفیت 500VA باطری داخلی و نمایشگر دیجیتال نت پاور 9,950,000 4 فروردین 9,950,000 9,950,000
یو پی اس نت پاور ظرفیت 500VA باطری داخلی و نمایشگر دیجیتال
یو پی اس نت پاور آفلاین ظرفیت 1000VA باطری داخلی و نمایشگر دیجیتال
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس نت پاور آفلاین ظرفیت 1000VA باطری داخلی و نمایشگر دیجیتال نت پاور 18,000,000 4 فروردین 18,000,000 18,000,000
یو پی اس نت پاور آفلاین ظرفیت 1000VA باطری داخلی و نمایشگر دیجیتال
یو پی اس نیروسان مدل Ecopower ظرفیت 1000VA باطری داخلی و نمایشگر دیجیتال
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس نیروسان مدل Ecopower ظرفیت 1000VA باطری داخلی و نمایشگر دیجیتال متفرقه 15,000,000 4 فروردین 15,000,000 15,000,000
یو پی اس نیروسان مدل Ecopower ظرفیت 1000VA باطری داخلی و نمایشگر دیجیتال
یو پی اس پروتکشن مدل DC2140 با ظرفیت ۱۵ ولت آمپر
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس پروتکشن مدل DC2140 با ظرفیت ۱۵ ولت آمپر متفرقه 2,950,000 13 اردیبهشت 2,950,000 2,950,000
یو پی اس پروتکشن مدل DC2140 با ظرفیت ۱۵ ولت آمپر
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT2120i با ظرفیت 1200 ولت آمپر
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT2120i با ظرفیت 1200 ولت آمپر پویا توسعه افزار 18,300,000 24 اردیبهشت 18,300,000 18,300,000
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT2120i با ظرفیت 1200 ولت آمپر
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT2200i با ظرفیت 2000 ولت آمپر
منبع تغذیه اضطراری (UPS)
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT2200i با ظرفیت 2000 ولت آمپر پویا توسعه افزار 30,900,000 24 اردیبهشت 30,900,000 30,900,000
یو پی اس پویا توسعه افزار مدل LT2200i با ظرفیت 2000 ولت آمپر
مجموع موارد: 69 عدد در 2 صفحه