شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
: سیستم امنیتی هگزا مدل 404AF
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
: سیستم امنیتی هگزا مدل 404AF متفرقه 9,990,000 9 اردیبهشت 9,990,000 9,990,000
: سیستم امنیتی هگزا مدل 404AF
دستگاه DVR هشت کانال اکسون مدل AXD2408
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
دستگاه DVR هشت کانال اکسون مدل AXD2408 اکسون 6,450,000 6 خرداد 6,450,000 6,490,000
دستگاه DVR هشت کانال اکسون مدل AXD2408
دستگاه DVR هشت کانال داهوا مدل XVR5108HS-s2
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
دستگاه DVR هشت کانال داهوا مدل XVR5108HS-s2 داهوا 22,200,000 24 فروردین 22,200,000 22,200,000
دستگاه DVR هشت کانال داهوا مدل XVR5108HS-s2
دستگاه ذخیره ساز تحت شبکه داهوا مدل XVR1A04
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
دستگاه ذخیره ساز تحت شبکه داهوا مدل XVR1A04 داهوا 7,200,000 6 خرداد 6,740,000 7,200,000
دستگاه ذخیره ساز تحت شبکه داهوا مدل XVR1A04
دستگاه ذخیره ساز تحت شبکه ورتینا مدل VDR-401L
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
دستگاه ذخیره ساز تحت شبکه ورتینا مدل VDR-401L متفرقه 9,000,000 9 اردیبهشت 9,000,000 9,000,000
دستگاه ذخیره ساز تحت شبکه ورتینا مدل VDR-401L
دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال داهوا مدل DHI-XVR5116HS
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال داهوا مدل DHI-XVR5116HS متفرقه 26,730,000 9 اردیبهشت 26,730,000 26,730,000
دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال داهوا مدل DHI-XVR5116HS
دستگاه ضبط کننده ویدویی فاین شاین مدل FAHD7
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
دستگاه ضبط کننده ویدویی فاین شاین مدل FAHD7 فان شاین 22,500,000 9 اردیبهشت 22,500,000 22,500,000
دستگاه ضبط کننده ویدویی فاین شاین مدل FAHD7
دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا مدل DHI-NVR4232-4KS2
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا مدل DHI-NVR4232-4KS2 داهوا 48,000,000 24 اردیبهشت 48,000,000 48,000,000
دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا مدل DHI-NVR4232-4KS2
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CV2U21FD-IW
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CV2U21FD-IW هایک ویژن 8,500,000 9 اردیبهشت 8,500,000 8,500,000
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CV2U21FD-IW
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CV2U21FD-IW
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CV2U21FD-IW هایک ویژن 8,500,000 30 فروردین 8,500,000 8,500,000
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CV2U21FD-IW
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CV2U21FD-IW
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CV2U21FD-IW هایک ویژن 8,500,000 30 فروردین 8,500,000 8,500,000
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CV2U21FD-IW
دوربین مداربسته تحت شبکه یو ان وی مدل UNV 301X4
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
دوربین مداربسته تحت شبکه یو ان وی مدل UNV 301X4 یو ان وی 56,000,000 25 اردیبهشت 56,000,000 57,000,000
دوربین مداربسته تحت شبکه یو ان وی مدل UNV 301X4
دوربین مداربسته تحت شبکه یو ان وی مدل UNV 301X4
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
دوربین مداربسته تحت شبکه یو ان وی مدل UNV 301X4 یو ان وی 53,000,000 17 فروردین 53,000,000 53,000,000
دوربین مداربسته تحت شبکه یو ان وی مدل UNV 301X4
دوربین مداربسته هایک ویژن مدل Pack 8-CH Fix
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
دوربین مداربسته هایک ویژن مدل Pack 8-CH Fix هایک ویژن 28,600,000 27 فروردین 28,600,000 28,600,000
دوربین مداربسته هایک ویژن مدل Pack 8-CH Fix
سیستم امینتی 4تایی بی سیم کاملینک - 2MP
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امینتی 4تایی بی سیم کاملینک - 2MP متفرقه 35,500,000 6 خرداد 35,500,000 35,999,000
سیستم امینتی 4تایی بی سیم کاملینک - 2MP
سیستم امنیتی  مدل HIK-JSK-507C-2CH
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی مدل HIK-JSK-507C-2CH متفرقه 12,900,000 30 فروردین 12,900,000 12,900,000
سیستم امنیتی مدل HIK-JSK-507C-2CH
سیستم امنیتی  مدل HIK-JSK-507C1CH
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی مدل HIK-JSK-507C1CH متفرقه 9,900,000 30 فروردین 9,900,000 9,900,000
سیستم امنیتی مدل HIK-JSK-507C1CH
سیستم امنیتی الکاو مدل AV-5000-8B
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی الکاو مدل AV-5000-8B متفرقه 34,500,000 7 خرداد 32,500,000 34,500,000
سیستم امنیتی الکاو مدل AV-5000-8B
سیستم امنیتی ایسان مدل AS-IPC04-O21A
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی ایسان مدل AS-IPC04-O21A ایسان 51,500,000 1 خرداد 45,000,000 45,000,000
سیستم امنیتی ایسان مدل AS-IPC04-O21A
سیستم امنیتی ایسان مدل AS-IPC08-O21A
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی ایسان مدل AS-IPC08-O21A ایسان 68,000,000 4 فروردین 68,000,000 68,000,000
سیستم امنیتی ایسان مدل AS-IPC08-O21A
سیستم امنیتی مدل AV-5000-2D-2B
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی مدل AV-5000-2D-2B متفرقه 13,300,000 6 خرداد 13,300,000 14,850,000
سیستم امنیتی مدل AV-5000-2D-2B
سیستم امنیتی مدل AV-5000-4B
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی مدل AV-5000-4B متفرقه 14,500,000 6 خرداد 12,200,000 14,500,000
سیستم امنیتی مدل AV-5000-4B
سیستم امنیتی هایلوک مدل 1D1B
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی هایلوک مدل 1D1B هایلوک 23,600,000 21 فروردین 23,600,000 23,600,000
سیستم امنیتی هایلوک مدل 1D1B
سیستم امنیتی هایلوک مدل 2DF2B
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی هایلوک مدل 2DF2B هایلوک 36,700,000 21 فروردین 36,700,000 36,700,000
سیستم امنیتی هایلوک مدل 2DF2B
سیستم امنیتی هایلوک مدل 2DP
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی هایلوک مدل 2DP هایلوک 24,800,000 6 خرداد 24,800,000 24,980,000
سیستم امنیتی هایلوک مدل 2DP
سیستم امنیتی هایک ویژن مدل HIK-714-HDD
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی هایک ویژن مدل HIK-714-HDD هایک ویژن 15,800,000 1 خرداد 15,400,000 15,800,000
سیستم امنیتی هایک ویژن مدل HIK-714-HDD
سیستم امنیتی هایک ویژن مدل HIK-714-HDD
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی هایک ویژن مدل HIK-714-HDD هایک ویژن 15,400,000 24 اردیبهشت 15,400,000 15,400,000
سیستم امنیتی هایک ویژن مدل HIK-714-HDD
سیستم امنیتی 4001A
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی 4001A متفرقه 13,999,000 1 خرداد 13,880,000 13,880,000
سیستم امنیتی 4001A
سیستم امنیتی آنالوگ آی تی آر مدل DK12_2R28_4D28FN_814
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی آنالوگ آی تی آر مدل DK12_2R28_4D28FN_814 آی تی آر 30,360,000 24 اردیبهشت 30,360,000 30,360,000
سیستم امنیتی آنالوگ آی تی آر مدل DK12_2R28_4D28FN_814
سیستم امنیتی آنالوگ اکسون مدل PA04SD
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی آنالوگ اکسون مدل PA04SD متفرقه 18,950,000 9 اردیبهشت 18,950,000 18,950,000
سیستم امنیتی آنالوگ اکسون مدل PA04SD نوع: آنالوگ
سیستم امنیتی آنالوگ مدل 5004-4-AH2-AH925
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی آنالوگ مدل 5004-4-AH2-AH925 متفرقه 25,000,000 25 اردیبهشت 25,000,000 25,950,000
سیستم امنیتی آنالوگ مدل 5004-4-AH2-AH925
سیستم امنیتی آنالوگ مدل 5004-AH2-AH925
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی آنالوگ مدل 5004-AH2-AH925 متفرقه 9,200,000 6 خرداد 8,400,000 9,300,000
سیستم امنیتی آنالوگ مدل 5004-AH2-AH925
سیستم امنیتی آنالوگ مدل AH2-HDD-901-2-925-4
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی آنالوگ مدل AH2-HDD-901-2-925-4 متفرقه 26,000,000 25 اردیبهشت 26,000,000 26,200,000
سیستم امنیتی آنالوگ مدل AH2-HDD-901-2-925-4
سیستم امنیتی آنالوگ مدل EM4SCS
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی آنالوگ مدل EM4SCS متفرقه 17,950,000 9 اردیبهشت 17,950,000 17,950,000
سیستم امنیتی آنالوگ مدل EM4SCS
سیستم امنیتی آنالوگ مدل EP4SCS
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی آنالوگ مدل EP4SCS متفرقه 13,700,000 1 خرداد 13,880,000 13,880,000
سیستم امنیتی آنالوگ مدل EP4SCS
سیستم امنیتی آنالوگ مدل EP8
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی آنالوگ مدل EP8 متفرقه 35,880,000 13 اردیبهشت 35,880,000 35,880,000
سیستم امنیتی آنالوگ مدل EP8 نوع: آنالوگ
سیستم امنیتی اوکث مدل 4000-2B2D
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی اوکث مدل 4000-2B2D متفرقه 18,700,000 6 خرداد 17,600,000 18,700,000
سیستم امنیتی اوکث مدل 4000-2B2D
سیستم امنیتی اوکث مدل AV-218-2mp-1D-4B
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی اوکث مدل AV-218-2mp-1D-4B متفرقه 29,000,000 9 اردیبهشت 27,550,000 29,000,000
سیستم امنیتی اوکث مدل AV-218-2mp-1D-4B
سیستم امنیتی اوکث مدل AV-218-2mp-2B-1D
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی اوکث مدل AV-218-2mp-2B-1D متفرقه 20,100,000 9 اردیبهشت 20,100,000 20,100,000
سیستم امنیتی اوکث مدل AV-218-2mp-2B-1D
سیستم امنیتی اوکث مدل AV-218-2mp-2D-2B
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی اوکث مدل AV-218-2mp-2D-2B متفرقه 24,700,000 9 اردیبهشت 23,465,000 24,700,000
سیستم امنیتی اوکث مدل AV-218-2mp-2D-2B
سیستم امنیتی اوکث مدل AV-218-2mp-3B
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی اوکث مدل AV-218-2mp-3B متفرقه 20,000,000 24 اردیبهشت 18,050,000 19,000,000
سیستم امنیتی اوکث مدل AV-218-2mp-3B
سیستم امنیتی اوکث مدل AV-218-2mp-3B-1D
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی اوکث مدل AV-218-2mp-3B-1D 21,900,000 3 فروردین 21,900,000 21,900,000
سیستم امنیتی اوکث مدل AV-218-2mp-3B-1D
سیستم امنیتی اوکث مدل AV-218-2mp-4B
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی اوکث مدل AV-218-2mp-4B 21,900,000 3 فروردین 21,900,000 21,900,000
سیستم امنیتی اوکث مدل AV-218-2mp-4B
سیستم امنیتی اوکث مدل AV-218-2mp-5B
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی اوکث مدل AV-218-2mp-5B متفرقه 35,800,000 6 خرداد 32,800,000 32,800,000
سیستم امنیتی اوکث مدل AV-218-2mp-5B
سیستم امنیتی اوکث مدل AV-220-2mp-2B
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی اوکث مدل AV-220-2mp-2B متفرقه 14,700,000 9 اردیبهشت 13,965,000 14,700,000
سیستم امنیتی اوکث مدل AV-220-2mp-2B
سیستم امنیتی اوکث مدل AV-220-2mp-3B
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی اوکث مدل AV-220-2mp-3B متفرقه 21,600,000 9 اردیبهشت 20,520,000 21,600,000
سیستم امنیتی اوکث مدل AV-220-2mp-3B
سیستم امنیتی اوکث مدل AV-290-2mp-2D
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی اوکث مدل AV-290-2mp-2D متفرقه 16,000,000 24 اردیبهشت 13,965,000 14,700,000
سیستم امنیتی اوکث مدل AV-290-2mp-2D
سیستم امنیتی اوکث مدل AV-4000-1B
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی اوکث مدل AV-4000-1B متفرقه 14,100,000 6 خرداد 12,450,000 14,100,000
سیستم امنیتی اوکث مدل AV-4000-1B
سیستم امنیتی اوکث مدل AV-4000-1D
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی اوکث مدل AV-4000-1D متفرقه 12,900,000 1 خرداد 12,900,000 13,500,000
سیستم امنیتی اوکث مدل AV-4000-1D
سیستم امنیتی اوکث مدل AV-4000-2B
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی اوکث مدل AV-4000-2B متفرقه 15,000,000 6 خرداد 13,500,000 15,000,000
سیستم امنیتی اوکث مدل AV-4000-2B
مجموع موارد: 355 عدد در 8 صفحه