شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ذخیره ساز تحت شبکه  مدل R102
ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه مدل R102 متفرقه 9,000,000 00:12:04 9,000,000 9,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه مدل R102 ظرفیت: بدون دیسک
ذخیره ساز تحت شبکه 2Bay دکاس مدل N2560 بدون هارد دیسک
ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه 2Bay دکاس مدل N2560 بدون هارد دیسک متفرقه 38,500,000 1 خرداد 38,500,000 38,500,000
ذخیره ساز تحت شبکه 2Bay دکاس مدل N2560 بدون هارد دیسک ظرفیت: بدون دیسک
ذخیره ساز تحت شبکه 4Bay دکاس مدل N4560 بدون هارد دیسک
ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه 4Bay دکاس مدل N4560 بدون هارد دیسک دکاس 55,400,000 13 اردیبهشت 55,000,000 55,400,000
ذخیره ساز تحت شبکه 4Bay دکاس مدل N4560 بدون هارد دیسک ظرفیت: بدون دیسک
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N2810Plus
ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N2810Plus دکاس 48,900,000 00:12:04 48,900,000 54,500,000
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N2810Plus
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N4810
ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N4810 دکاس 91,500,000 00:12:04 91,400,000 91,500,000
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N4810
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N5550
ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N5550 دکاس 74,000,000 00:12:04 74,000,000 94,900,000
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N5550
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N5810Pro
ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N5810Pro دکاس 120,000,000 00:12:04 120,000,000 121,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N5810Pro
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N8810U-G
ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N8810U-G دکاس 195,000,000 24 اردیبهشت 195,000,000 195,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N8810U-G
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل W2810PRO
ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل W2810PRO دکاس 98,800,000 00:12:04 98,800,000 99,800,000
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل W2810PRO ظرفیت: بدون دیسک
ذخیره ساز تحت شبکه زایکسل مدل NSA325 v2
ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه زایکسل مدل NSA325 v2 زایکسل 21,120,000 4 اردیبهشت 21,120,000 21,120,000
ذخیره ساز تحت شبکه زایکسل مدل NSA325 v2 ظرفیت: بدون دیسک
ذخیره ساز تحت شبکه زایکسل مدل NSA325 v2
ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه زایکسل مدل NSA325 v2 زایکسل 21,120,000 30 فروردین 21,120,000 21,120,000
ذخیره ساز تحت شبکه زایکسل مدل NSA325 v2 ظرفیت: بدون دیسک
ذخیره ساز تحت شبکه زایکسل مدل NSA325 v2
ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه زایکسل مدل NSA325 v2 زایکسل 21,120,000 30 فروردین 21,120,000 21,120,000
ذخیره ساز تحت شبکه زایکسل مدل NSA325 v2 ظرفیت: بدون دیسک
مجموع موارد: 12 عدد در 1 صفحه