شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت توسعه دهنده محدوده بی‌سیم

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
تقویت کننده WiFi شیاومی مدل Mi WiFi 1st Gen
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم
تقویت کننده WiFi شیاومی مدل Mi WiFi 1st Gen شیائومی 1,570,000 2 خرداد 1,570,000 1,570,000
تقویت کننده WiFi شیاومی مدل Mi WiFi 1st Gen
تقویت کننده WiFi شیاومی مدل Mi WiFi 2
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم
تقویت کننده WiFi شیاومی مدل Mi WiFi 2 شیائومی 1,810,000 4 خرداد 1,680,000 1,810,000
تقویت کننده WiFi شیاومی مدل Mi WiFi 2
توسعه دهنده شبکه بی سیم تلسترا مدل M35H بسته دو عددی
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم
توسعه دهنده شبکه بی سیم تلسترا مدل M35H بسته دو عددی تلسترا 20,000,000 9 اردیبهشت 20,000,000 20,000,000
توسعه دهنده شبکه بی سیم تلسترا مدل M35H بسته دو عددی
توسعه دهنده شبکه بیسیم اریس مدل Surfboard SBR-AC1200P
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم
توسعه دهنده شبکه بیسیم اریس مدل Surfboard SBR-AC1200P آریس 18,000,000 24 اردیبهشت 18,000,000 18,000,000
توسعه دهنده شبکه بیسیم اریس مدل Surfboard SBR-AC1200P
توسعه دهنده شبکه بیسیم فی نت مدل PA-11A/1.0W
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم
توسعه دهنده شبکه بیسیم فی نت مدل PA-11A/1.0W فی نت 8,500,000 9 اردیبهشت 8,500,000 8,500,000
توسعه دهنده شبکه بیسیم فی نت مدل PA-11A/1.0W
توسعه دهنده شبکه بی‌سیم N300 تی پی-لینک مدل TL-WA850RE
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم
توسعه دهنده شبکه بی‌سیم N300 تی پی-لینک مدل TL-WA850RE تی پی-لینک 3,850,000 24 اردیبهشت 3,010,000 3,010,000
توسعه دهنده شبکه بی‌سیم N300 تی پی-لینک مدل TL-WA850RE
توسعه دهنده شبکه بی‌سیم تی پی-لینک مدل  TL-WA855RE V4
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم
توسعه دهنده شبکه بی‌سیم تی پی-لینک مدل TL-WA855RE V4 تی پی-لینک 3,300,000 20 اردیبهشت 3,300,000 3,300,000
توسعه دهنده شبکه بی‌سیم تی پی-لینک مدل TL-WA855RE V4
توسعه دهنده شبکه بی‌سیم تی پی-لینک مدل RE200 V2
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم
توسعه دهنده شبکه بی‌سیم تی پی-لینک مدل RE200 V2 تی پی-لینک 5,800,000 26 اردیبهشت 5,800,000 6,800,000
توسعه دهنده شبکه بی‌سیم تی پی-لینک مدل RE200 V2
توسعه دهنده شبکه بی‌سیم تی پی-لینک مدل TL-WA820RE
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم
توسعه دهنده شبکه بی‌سیم تی پی-لینک مدل TL-WA820RE تی پی-لینک 3,650,000 4 خرداد 3,450,000 3,650,000
توسعه دهنده شبکه بی‌سیم تی پی-لینک مدل TL-WA820RE
توسعه دهنده شبکه بی‌سیم تی پی-لینک مدل TL-WA850RE V6
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم
توسعه دهنده شبکه بی‌سیم تی پی-لینک مدل TL-WA850RE V6 تی پی-لینک 3,000,000 14 اردیبهشت 3,000,000 3,000,000
توسعه دهنده شبکه بی‌سیم تی پی-لینک مدل TL-WA850RE V6
توسعه دهنده شبکه بی‌سیم تی پی-لینک مدل TL-WA860RE
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم
توسعه دهنده شبکه بی‌سیم تی پی-لینک مدل TL-WA860RE تی پی-لینک 6,980,000 00:01:01 6,848,000 6,980,000
توسعه دهنده شبکه بی‌سیم تی پی-لینک مدل TL-WA860RE
توسعه دهنده شبکه بی‌سیم مرکوسیس مدل MW300RE
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم
توسعه دهنده شبکه بی‌سیم مرکوسیس مدل MW300RE مرکوسیس 2,395,000 26 اردیبهشت 2,050,000 2,395,000
توسعه دهنده شبکه بی‌سیم مرکوسیس مدل MW300RE
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم لینک سیس مدل AE6000-EE
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم لینک سیس مدل AE6000-EE لینک سیس 6,900,000 24 اردیبهشت 6,300,000 6,300,000
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم لینک سیس مدل AE6000-EE
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم لینک سیس مدل AE6000-EE
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم لینک سیس مدل AE6000-EE لینک سیس 6,300,000 3 فروردین 6,300,000 6,300,000
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم لینک سیس مدل AE6000-EE
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم لینک سیس مدل AE6000-EE
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم لینک سیس مدل AE6000-EE لینک سیس 6,300,000 3 فروردین 6,300,000 6,300,000
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم لینک سیس مدل AE6000-EE
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم لینک سیس مدل AE6000-EE
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم لینک سیس مدل AE6000-EE لینک سیس 6,300,000 4 فروردین 6,300,000 6,300,000
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم لینک سیس مدل AE6000-EE
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم لینک سیس مدل AE6000-EE
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم لینک سیس مدل AE6000-EE لینک سیس 6,300,000 4 فروردین 6,300,000 6,300,000
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم لینک سیس مدل AE6000-EE
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم لینک سیس مدل AE6000-EE
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم لینک سیس مدل AE6000-EE لینک سیس 6,300,000 17 فروردین 6,300,000 6,300,000
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم لینک سیس مدل AE6000-EE
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم لینک سیس مدل AE6000-EE
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم لینک سیس مدل AE6000-EE لینک سیس 6,300,000 17 فروردین 6,300,000 6,300,000
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم لینک سیس مدل AE6000-EE
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم لینک سیس مدل AE6000-EE
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم لینک سیس مدل AE6000-EE لینک سیس 6,300,000 25 فروردین 6,300,000 6,300,000
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم لینک سیس مدل AE6000-EE
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم لینک سیس مدل AE6000-EE
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم لینک سیس مدل AE6000-EE لینک سیس 6,300,000 25 فروردین 6,300,000 6,300,000
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم لینک سیس مدل AE6000-EE
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم لینک سیس مدل AE6000-EE
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم لینک سیس مدل AE6000-EE لینک سیس 6,300,000 4 اردیبهشت 6,300,000 6,300,000
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم لینک سیس مدل AE6000-EE
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم لینک سیس مدل AE6000-EE
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم لینک سیس مدل AE6000-EE لینک سیس 6,300,000 4 اردیبهشت 6,300,000 6,300,000
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم لینک سیس مدل AE6000-EE
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم لینک سیس مدل RE3000W-EK
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم لینک سیس مدل RE3000W-EK لینک سیس 5,800,000 1 خرداد 5,800,000 5,800,000
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم لینک سیس مدل RE3000W-EK
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم لینک سیس مدل RE3000W-EK
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم لینک سیس مدل RE3000W-EK لینک سیس 5,800,000 1 خرداد 5,800,000 5,800,000
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم لینک سیس مدل RE3000W-EK
مش WiFi گلوری مدل GW1.1 - بسته 3 عددی
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم
مش WiFi گلوری مدل GW1.1 - بسته 3 عددی گلوری 12,690,000 4 اردیبهشت 12,690,000 12,690,000
مش WiFi گلوری مدل GW1.1 - بسته 3 عددی
مش وای فای تی گلوری مدل GW1.1
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم
مش وای فای تی گلوری مدل GW1.1 گلوری 3,690,000 4 اردیبهشت 3,690,000 3,690,000
مش وای فای تی گلوری مدل GW1.1
گسترش دهنده شبکه بی‌سیم N300 توتولینک مدل EX200
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم
گسترش دهنده شبکه بی‌سیم N300 توتولینک مدل EX200 متفرقه 3,120,000 4 خرداد 2,870,000 3,120,000
گسترش دهنده شبکه بی‌سیم N300 توتولینک مدل EX200
گسترش دهنده شبکه بی‌سیم دو بانده تی پی-لینک مدل RE200
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم
گسترش دهنده شبکه بی‌سیم دو بانده تی پی-لینک مدل RE200 تی پی-لینک 5,800,000 25 اردیبهشت 5,770,000 5,800,000
گسترش دهنده شبکه بی‌سیم دو بانده تی پی-لینک مدل RE200
گسترش دهنده شبکه بی‌سیم دو بانده تی پی-لینک مدل TL-WA855RE V1
توسعه دهنده محدوده بی‌سیم
گسترش دهنده شبکه بی‌سیم دو بانده تی پی-لینک مدل TL-WA855RE V1 تی پی-لینک 3,950,000 4 اردیبهشت 3,650,000 3,950,000
گسترش دهنده شبکه بی‌سیم دو بانده تی پی-لینک مدل TL-WA855RE V1
مجموع موارد: 30 عدد در 1 صفحه