شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت اینترنت اشیا

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آنتن کنترلر هوشمند فایروال مدل iRemote
اینترنت اشیا
آنتن کنترلر هوشمند فایروال مدل iRemote فایروال 400,000 00:12:07 400,000 400,000
آنتن کنترلر هوشمند فایروال مدل iRemote نوع اتصال: بی‌سیم
تگ RFID مدل H1110
اینترنت اشیا
تگ RFID مدل H1110 متفرقه 66,000 00:12:07 66,000 86,600
تگ RFID مدل H1110 نوع اتصال: بی‌سیم
حسگر حرکتی اسمانوس مدل MD-20
اینترنت اشیا
حسگر حرکتی اسمانوس مدل MD-20 متفرقه 2,500,000 00:12:07 2,500,000 2,500,000
حسگر حرکتی اسمانوس مدل MD-20 نوع اتصال: بی‌سیم
حسگر لرزشی اسمانوس مدل VD8000
اینترنت اشیا
حسگر لرزشی اسمانوس مدل VD8000 متفرقه 3,500,000 00:12:07 3,500,000 3,500,000
حسگر لرزشی اسمانوس مدل VD8000 نوع اتصال: بی‌سیم
دستگاه کنترل هوشمند فونیکس مدل PHOENIX-VB-R5
اینترنت اشیا
دستگاه کنترل هوشمند فونیکس مدل PHOENIX-VB-R5 متفرقه 161,000,000 00:12:07 161,000,000 161,000,000
دستگاه کنترل هوشمند فونیکس مدل PHOENIX-VB-R5 نوع اتصال: باسیم
دستگاه کنترل هوشمند وضعیت رک فراسام مدل BTE-6I5O2TH
اینترنت اشیا
دستگاه کنترل هوشمند وضعیت رک فراسام مدل BTE-6I5O2TH فراسام 110,000,000 00:12:07 110,000,000 110,000,000
دستگاه کنترل هوشمند وضعیت رک فراسام مدل BTE-6I5O2TH نوع اتصال: باسیم
دیمر هوشمند آی تی آر مدل EU-DM
اینترنت اشیا
دیمر هوشمند آی تی آر مدل EU-DM آی تی آر 3,090,000 00:12:07 3,090,000 3,090,000
دیمر هوشمند آی تی آر مدل EU-DM نوع اتصال: بی‌سیم
رله تک کانال آسانه مدل MR-04
اینترنت اشیا
رله تک کانال آسانه مدل MR-04 آسانه 1,650,000 00:12:07 1,650,000 1,650,000
رله تک کانال آسانه مدل MR-04 نوع اتصال: بی‌سیم
رله تک کانال آن اسمارت مدل MR-04
اینترنت اشیا
رله تک کانال آن اسمارت مدل MR-04 آن‌اسمارت 1,650,000 00:12:07 1,550,000 1,550,000
رله تک کانال آن اسمارت مدل MR-04 نوع اتصال: بی‌سیم
رله سوئیچ  هوشمند سونوف مدل  basic
اینترنت اشیا
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل basic سونوف 1,990,000 00:12:07 1,980,000 1,990,000
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل basic نوع اتصال: بی‌سیم
رله سوئیچ سونوف مدل Basic
اینترنت اشیا
رله سوئیچ سونوف مدل Basic سونوف 2,055,000 00:12:07 2,055,000 2,055,000
رله سوئیچ سونوف مدل Basic نوع اتصال: بی‌سیم
رله سوئیچ سونوف مدل R2
اینترنت اشیا
رله سوئیچ سونوف مدل R2 سونوف 6,990,000 24 اردیبهشت 5,990,000 5,990,000
رله سوئیچ سونوف مدل R2 نوع اتصال: بی‌سیم
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل  TH16
اینترنت اشیا
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل TH16 سونوف 3,148,000 00:12:07 3,148,000 3,148,000
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل TH16 نوع اتصال: باسیم
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل pow
اینترنت اشیا
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل pow سونوف 2,990,000 00:12:07 2,990,000 2,990,000
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل pow نوع اتصال: بی‌سیم
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل RF
اینترنت اشیا
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل RF سونوف 2,690,000 00:12:07 2,690,000 2,690,000
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل RF نوع اتصال: بی‌سیم
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل RF
اینترنت اشیا
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل RF سونوف 2,690,000 24 اردیبهشت 2,690,000 2,690,000
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل RF نوع اتصال: بی‌سیم
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل RF
اینترنت اشیا
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل RF سونوف 2,690,000 24 اردیبهشت 2,690,000 2,690,000
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل RF نوع اتصال: بی‌سیم
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل RFR3
اینترنت اشیا
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل RFR3 سونوف 2,650,000 00:12:07 2,650,000 2,680,000
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل RFR3 نوع اتصال: بی‌سیم
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل RO01
اینترنت اشیا
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل RO01 سونوف 1,995,000 00:12:07 1,980,000 1,995,000
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل RO01 نوع اتصال: بی‌سیم
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل SD216
اینترنت اشیا
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل SD216 سونوف 3,790,000 00:12:07 3,690,000 3,790,000
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل SD216 نوع اتصال: باسیم
رله سوئیچ هوشمند مدل RS37
اینترنت اشیا
رله سوئیچ هوشمند مدل RS37 متفرقه 1,850,000 24 اردیبهشت 2,100,000 2,100,000
رله سوئیچ هوشمند مدل RS37 نوع اتصال: بی‌سیم
رله سوئیچ هوشمند مدل RS37 بسته 10 عددی
اینترنت اشیا
رله سوئیچ هوشمند مدل RS37 بسته 10 عددی متفرقه 18,990,000 20 اردیبهشت 18,990,000 18,990,000
رله سوئیچ هوشمند مدل RS37 بسته 10 عددی نوع اتصال: بی‌سیم
ریموت کنترل هوشمند آن اسمارت مدل GI-05
اینترنت اشیا
ریموت کنترل هوشمند آن اسمارت مدل GI-05 آن‌اسمارت 3,900,000 00:12:07 3,900,000 3,900,000
ریموت کنترل هوشمند آن اسمارت مدل GI-05 نوع اتصال: بی‌سیم
ریموت کنترل هوشمند برادلینک مدل RM Mini 3
اینترنت اشیا
ریموت کنترل هوشمند برادلینک مدل RM Mini 3 برادلینک 3,990,000 00:12:07 3,990,000 3,990,000
ریموت کنترل هوشمند برادلینک مدل RM Mini 3 نوع اتصال: بی‌سیم
سرور مرکزی خانه هوشمند آسانه مدل ACTIVE
اینترنت اشیا
سرور مرکزی خانه هوشمند آسانه مدل ACTIVE آسانه 17,200,000 00:12:07 17,200,000 17,200,000
سرور مرکزی خانه هوشمند آسانه مدل ACTIVE نوع اتصال: بی‌سیم
سرپیچ هوشمند  سونوف مدل E27
اینترنت اشیا
سرپیچ هوشمند سونوف مدل E27 سونوف 3,280,000 00:12:20 3,280,000 3,390,000
سرپیچ هوشمند سونوف مدل E27 نوع اتصال: بی‌سیم
سنسور آب دی-لینک مدل DCH-S160
اینترنت اشیا
سنسور آب دی-لینک مدل DCH-S160 دی-لینک 7,350,000 00:12:07 7,350,000 7,350,000
سنسور آب دی-لینک مدل DCH-S160 نوع اتصال: بی‌سیم
سنسور تشخیص دود هوشمند هوم ماتیک آی پی مدل  HMIP-SWSD
اینترنت اشیا
سنسور تشخیص دود هوشمند هوم ماتیک آی پی مدل HMIP-SWSD هوم ماتیک آی‌پی 12,500,000 00:12:07 12,500,000 12,500,000
سنسور تشخیص دود هوشمند هوم ماتیک آی پی مدل HMIP-SWSD نوع اتصال: بی‌سیم
سنسور حرکت مدل PIR2
اینترنت اشیا
سنسور حرکت مدل PIR2 متفرقه 2,190,000 00:12:07 2,190,000 2,190,000
سنسور حرکت مدل PIR2 نوع اتصال: بی‌سیم
سنسور حرکت هیناوا مدل HMS10611
اینترنت اشیا
سنسور حرکت هیناوا مدل HMS10611 هیناوا 2,880,000 9 اردیبهشت 2,880,000 2,880,000
سنسور حرکت هیناوا مدل HMS10611 نوع اتصال: بی‌سیم
سنسور حرکتی اسمانوس مدل MD9260
اینترنت اشیا
سنسور حرکتی اسمانوس مدل MD9260 متفرقه 4,500,000 00:12:07 4,500,000 4,500,000
سنسور حرکتی اسمانوس مدل MD9260 نوع اتصال: بی‌سیم
سنسور حرکتی هوشمند آر اس ام مدل DFT007
اینترنت اشیا
سنسور حرکتی هوشمند آر اس ام مدل DFT007 آر اس ام 1,990,000 2 اردیبهشت 1,990,000 1,990,000
سنسور حرکتی هوشمند آر اس ام مدل DFT007 نوع اتصال: بی‌سیم
سنسور در و پنجره مدل DW1
اینترنت اشیا
سنسور در و پنجره مدل DW1 متفرقه 1,690,000 00:12:07 1,690,000 1,690,000
سنسور در و پنجره مدل DW1 نوع اتصال: بی‌سیم
سنسور در و پنجره هیناوا مدل HDS10411
اینترنت اشیا
سنسور در و پنجره هیناوا مدل HDS10411 هیناوا 2,880,000 9 اردیبهشت 2,880,000 2,880,000
سنسور در و پنجره هیناوا مدل HDS10411 نوع اتصال: بی‌سیم
سنسور درب و پنجره نئو کولکم مدل z-wave
اینترنت اشیا
سنسور درب و پنجره نئو کولکم مدل z-wave نئو کولکم 6,400,000 00:12:07 6,400,000 6,400,000
سنسور درب و پنجره نئو کولکم مدل z-wave نوع اتصال: بی‌سیم
سنسور دما و رطوبت سونوف مدل SI7021
اینترنت اشیا
سنسور دما و رطوبت سونوف مدل SI7021 سونوف 1,990,000 00:12:07 1,990,000 1,990,000
سنسور دما و رطوبت سونوف مدل SI7021 نوع اتصال: باسیم
سنسور رطوبت و دما شیائومی
اینترنت اشیا
سنسور رطوبت و دما شیائومی شیائومی 3,520,000 00:12:07 3,150,000 3,520,000
سنسور رطوبت و دما شیائومی نوع اتصال: بی‌سیم
سنسور نشت گاز ORVIBO مدل SG20-O
اینترنت اشیا
سنسور نشت گاز ORVIBO مدل SG20-O اورویبو 6,000,000 00:12:07 6,000,000 6,000,000
سنسور نشت گاز ORVIBO مدل SG20-O نوع اتصال: بی‌سیم
سنسور هوشمند  در و پنجره مدل Col-Ds01W
اینترنت اشیا
سنسور هوشمند در و پنجره مدل Col-Ds01W متفرقه 4,950,000 9 اردیبهشت 4,950,000 4,950,000
سنسور هوشمند در و پنجره مدل Col-Ds01W نوع اتصال: بی‌سیم
سنسور هوشمند تشخیص دود نست مدل S3000BWES
اینترنت اشیا
سنسور هوشمند تشخیص دود نست مدل S3000BWES نست 31,250,000 00:12:07 31,250,000 31,250,000
سنسور هوشمند تشخیص دود نست مدل S3000BWES نوع اتصال: بی‌سیم
سنسور هوشمند حرکتی آن اسمارت مدل SM-01
اینترنت اشیا
سنسور هوشمند حرکتی آن اسمارت مدل SM-01 آن‌اسمارت 3,800,000 00:12:07 3,800,000 3,800,000
سنسور هوشمند حرکتی آن اسمارت مدل SM-01 نوع اتصال: بی‌سیم
سنسور هوشمند حرکتی آکارا مدل RTCGQ11LM
اینترنت اشیا
سنسور هوشمند حرکتی آکارا مدل RTCGQ11LM آکارا 2,820,000 00:12:07 2,820,000 2,870,000
سنسور هوشمند حرکتی آکارا مدل RTCGQ11LM نوع اتصال: بی‌سیم
سنسور هوشمند حرکتی شیائومی مدل SN021
اینترنت اشیا
سنسور هوشمند حرکتی شیائومی مدل SN021 شیائومی 3,150,000 00:12:07 3,150,000 3,165,000
سنسور هوشمند حرکتی شیائومی مدل SN021 نوع اتصال: بی‌سیم
سنسور هوشمند دما نست مدل T100577
اینترنت اشیا
سنسور هوشمند دما نست مدل T100577 نست 56,000,000 00:12:07 56,000,000 56,000,000
سنسور هوشمند دما نست مدل T100577 نوع اتصال: بی‌سیم
سنسور هوشمند رطوبت و دما مدل Miaomiaoce Digita
اینترنت اشیا
سنسور هوشمند رطوبت و دما مدل Miaomiaoce Digita متفرقه 2,490,000 00:12:07 2,490,000 2,490,000
سنسور هوشمند رطوبت و دما مدل Miaomiaoce Digita نوع اتصال: بی‌سیم
سیستم کنترل هوشمند ویستو مدل ec04
اینترنت اشیا
سیستم کنترل هوشمند ویستو مدل ec04 ویستو 11,000,000 00:12:07 11,000,000 11,000,000
سیستم کنترل هوشمند ویستو مدل ec04 نوع اتصال: بی‌سیم
سیستم کنترل پیامکی ویستو مدل EC03
اینترنت اشیا
سیستم کنترل پیامکی ویستو مدل EC03 ویستو 9,000,000 00:12:07 9,000,000 9,000,000
سیستم کنترل پیامکی ویستو مدل EC03 نوع اتصال: بی‌سیم
سیستم کنترل پیامکی ویستو مدل EC05
اینترنت اشیا
سیستم کنترل پیامکی ویستو مدل EC05 ویستو 13,000,000 00:12:07 13,000,000 13,000,000
سیستم کنترل پیامکی ویستو مدل EC05 نوع اتصال: بی‌سیم
سیستم کنترل پیامکی ویستو مدل EC08
اینترنت اشیا
سیستم کنترل پیامکی ویستو مدل EC08 ویستو 19,000,000 00:12:07 19,000,000 19,000,000
سیستم کنترل پیامکی ویستو مدل EC08 نوع اتصال: بی‌سیم
سیستم کنترل پیامکی ویستو مدل EC10
اینترنت اشیا
سیستم کنترل پیامکی ویستو مدل EC10 ویستو 23,000,000 00:12:07 23,000,000 23,000,000
سیستم کنترل پیامکی ویستو مدل EC10 نوع اتصال: بی‌سیم
مجموع موارد: 155 عدد در 4 صفحه