شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت ابزار شبکه

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
محافظ سوکت RJ45 مدل F1 بسته 20 عددی
ابزار شبکه
محافظ سوکت RJ45 مدل F1 بسته 20 عددی متفرقه 140,000 26 خرداد 140,000 150,000
محافظ سوکت RJ45 مدل F1 بسته 20 عددی
محافظ سوکت RJ45 مدل F1 بسته 20 عددی
ابزار شبکه
محافظ سوکت RJ45 مدل F1 بسته 20 عددی متفرقه 178,000 10 تیر 224,600 239,800
محافظ سوکت RJ45 مدل F1 بسته 20 عددی
محافظ سوکت RJ45 مدل F1 بسته 20 عددی
ابزار شبکه
محافظ سوکت RJ45 مدل F1 بسته 20 عددی متفرقه 178,000 02:06:14 228,000 232,800
محافظ سوکت RJ45 مدل F1 بسته 20 عددی
محافظ سوکت RJ45 مدل PRK-12
ابزار شبکه
محافظ سوکت RJ45 مدل PRK-12 متفرقه 29,000 15 فروردین 29,000 29,000
محافظ سوکت RJ45 مدل PRK-12
محافظ سوکت RJ45 مدل SL بسته 100 عددی
ابزار شبکه
محافظ سوکت RJ45 مدل SL بسته 100 عددی متفرقه 595,000 10 تیر 948,000 948,000
محافظ سوکت RJ45 مدل SL بسته 100 عددی
محافظ سوکت RJ45 مدل SL بسته 100 عددی
ابزار شبکه
محافظ سوکت RJ45 مدل SL بسته 100 عددی متفرقه 700,000 10 تیر 778,000 800,000
محافظ سوکت RJ45 مدل SL بسته 100 عددی
محافظ سوکت RJ45 مدل SL بسته 100 عددی
ابزار شبکه
محافظ سوکت RJ45 مدل SL بسته 100 عددی متفرقه 700,000 10 تیر 768,000 800,000
محافظ سوکت RJ45 مدل SL بسته 100 عددی
محافظ سوکت RJ45 مدل SL بسته 100 عددی
ابزار شبکه
محافظ سوکت RJ45 مدل SL بسته 100 عددی متفرقه 698,800 02:06:14 773,800 774,700
محافظ سوکت RJ45 مدل SL بسته 100 عددی
کابل استک سیسکو مدل CAB-STA-1M
ابزار شبکه
کابل استک سیسکو مدل CAB-STA-1M سیسکو 9,500,000 26 خرداد 7,600,000 9,500,000
کابل استک سیسکو مدل CAB-STA-1M
کابل استک مدل CAB-STK-E-0.5M
ابزار شبکه
کابل استک مدل CAB-STK-E-0.5M متفرقه 6,000,000 9 اردیبهشت 6,000,000 6,000,000
کابل استک مدل CAB-STK-E-0.5M
کابل لانچ‌تست OTDR فلوک مدل MMC-50-SCLC
ابزار شبکه
کابل لانچ‌تست OTDR فلوک مدل MMC-50-SCLC فلوک 46,000,000 26 خرداد 46,000,000 46,000,000
کابل لانچ‌تست OTDR فلوک مدل MMC-50-SCLC
کابل لانچ‌تست OTDR فلوک مدل SMC-9-LCLC
ابزار شبکه
کابل لانچ‌تست OTDR فلوک مدل SMC-9-LCLC فلوک 50,000,000 26 خرداد 50,000,000 50,000,000
کابل لانچ‌تست OTDR فلوک مدل SMC-9-LCLC
کابل لانچ‌تست OTDR فلوک مدل SMC-9-SCSC
ابزار شبکه
کابل لانچ‌تست OTDR فلوک مدل SMC-9-SCSC فلوک 50,000,000 26 خرداد 50,000,000 50,000,000
کابل لانچ‌تست OTDR فلوک مدل SMC-9-SCSC
کابل یاب فیبر نوری کمشاین مدل KFL-35
ابزار شبکه
کابل یاب فیبر نوری کمشاین مدل KFL-35 متفرقه 30,000,000 26 خرداد 30,000,000 30,000,000
کابل یاب فیبر نوری کمشاین مدل KFL-35
کانکتور  XT90 مدل 001 بسته 5 عددی
ابزار شبکه
کانکتور XT90 مدل 001 بسته 5 عددی آماس 1,310,000 9 اردیبهشت 1,310,000 1,310,000
کانکتور XT90 مدل 001 بسته 5 عددی
کانکتور  مدل SC-UPC بسته 10 عددی
ابزار شبکه
کانکتور مدل SC-UPC بسته 10 عددی متفرقه 1,250,000 26 خرداد 1,250,000 1,250,000
کانکتور مدل SC-UPC بسته 10 عددی
کانکتور BNC  مدل B-2 بسته 35 عددی
ابزار شبکه
کانکتور BNC مدل B-2 بسته 35 عددی متفرقه 1,222,500 5 تیر 1,138,800 1,222,500
کانکتور BNC مدل B-2 بسته 35 عددی
کانکتور BNC  مدل B-2 بسته 40 عددی
ابزار شبکه
کانکتور BNC مدل B-2 بسته 40 عددی متفرقه 1,249,000 02:06:14 1,100,000 1,205,500
کانکتور BNC مدل B-2 بسته 40 عددی
کانکتور BNC  مدل B-2 بسته 45 عددی
ابزار شبکه
کانکتور BNC مدل B-2 بسته 45 عددی متفرقه 1,618,800 31 خرداد 1,618,800 1,618,800
کانکتور BNC مدل B-2 بسته 45 عددی
کانکتور BNC ایتتو بسته 100 عددی
ابزار شبکه
کانکتور BNC ایتتو بسته 100 عددی متفرقه 3,590,000 26 خرداد 3,500,000 3,595,500
کانکتور BNC ایتتو بسته 100 عددی
کانکتور BNC مدل B-2  بسته 30 عددی
ابزار شبکه
کانکتور BNC مدل B-2 بسته 30 عددی متفرقه 1,070,000 10 تیر 990,000 990,000
کانکتور BNC مدل B-2 بسته 30 عددی
کانکتور BNC مدل B-2  بسته 50 عددی
ابزار شبکه
کانکتور BNC مدل B-2 بسته 50 عددی متفرقه 1,860,000 10 تیر 1,550,000 1,712,200
کانکتور BNC مدل B-2 بسته 50 عددی
کانکتور BNC مدل B-2 بسته 15 عددی
ابزار شبکه
کانکتور BNC مدل B-2 بسته 15 عددی متفرقه 499,900 5 تیر 495,000 495,000
کانکتور BNC مدل B-2 بسته 15 عددی
کانکتور BNC مدل B-2 بسته 20 عددی
ابزار شبکه
کانکتور BNC مدل B-2 بسته 20 عددی متفرقه 775,000 02:06:14 695,000 695,000
کانکتور BNC مدل B-2 بسته 20 عددی
کانکتور BNC مدل B-2 بسته 25 عددی
ابزار شبکه
کانکتور BNC مدل B-2 بسته 25 عددی متفرقه 848,000 10 تیر 847,000 847,000
کانکتور BNC مدل B-2 بسته 25 عددی
کانکتور BNC مدل H44 بسته 50 عددی
ابزار شبکه
کانکتور BNC مدل H44 بسته 50 عددی متفرقه 1,900,000 02:06:14 1,950,000 1,950,000
کانکتور BNC مدل H44 بسته 50 عددی
کانکتور BNC مدل HMX-203 بسته 100 عددی
ابزار شبکه
کانکتور BNC مدل HMX-203 بسته 100 عددی متفرقه 2,540,000 26 خرداد 2,530,000 2,540,000
کانکتور BNC مدل HMX-203 بسته 100 عددی
کانکتور BNC مدل PRK-3
ابزار شبکه
کانکتور BNC مدل PRK-3 متفرقه 48,000 02:06:14 42,000 50,200
کانکتور BNC مدل PRK-3
کانکتور BNC مدل PRK-4
ابزار شبکه
کانکتور BNC مدل PRK-4 متفرقه 82,000 02:06:14 77,000 79,900
کانکتور BNC مدل PRK-4
کانکتور BNC مدل کمیکس بسته 5 عددی
ابزار شبکه
کانکتور BNC مدل کمیکس بسته 5 عددی متفرقه 269,900 26 خرداد 255,000 269,900
کانکتور BNC مدل کمیکس بسته 5 عددی
کانکتور BNC مدل کمیکس بسته 5 عددی
ابزار شبکه
کانکتور BNC مدل کمیکس بسته 5 عددی متفرقه 235,000 10 تیر 214,000 253,300
کانکتور BNC مدل کمیکس بسته 5 عددی
کانکتور BNC مدلB-2 بسته 10 عددی
ابزار شبکه
کانکتور BNC مدلB-2 بسته 10 عددی متفرقه 388,800 02:06:14 366,600 366,600
کانکتور BNC مدلB-2 بسته 10 عددی
کانکتور BNC پرسی کمیکس بسته 10 عددی
ابزار شبکه
کانکتور BNC پرسی کمیکس بسته 10 عددی متفرقه 395,000 26 خرداد 395,000 395,000
کانکتور BNC پرسی کمیکس بسته 10 عددی
کانکتور BNC پرسی کمیکس بسته 10 عددی
ابزار شبکه
کانکتور BNC پرسی کمیکس بسته 10 عددی متفرقه 400,000 26 خرداد 400,000 400,000
کانکتور BNC پرسی کمیکس بسته 10 عددی
کانکتور BNC پیچی گلد مدل کمیکس بسته 5 عددی
ابزار شبکه
کانکتور BNC پیچی گلد مدل کمیکس بسته 5 عددی متفرقه 229,600 5 تیر 229,600 229,800
کانکتور BNC پیچی گلد مدل کمیکس بسته 5 عددی
کانکتور Cat 6 مدل D30 بسته 100عددی
ابزار شبکه
کانکتور Cat 6 مدل D30 بسته 100عددی متفرقه 2,660,000 02:06:14 2,670,000 2,855,000
کانکتور Cat 6 مدل D30 بسته 100عددی
کانکتور CAT5 مدل AG-C5-01 بسته 100 عددی
ابزار شبکه
کانکتور CAT5 مدل AG-C5-01 بسته 100 عددی متفرقه 770,000 02:06:14 685,000 700,000
کانکتور CAT5 مدل AG-C5-01 بسته 100 عددی
کانکتور CAT5 مدل AG-C5-02 بسته 200 عددی
ابزار شبکه
کانکتور CAT5 مدل AG-C5-02 بسته 200 عددی متفرقه 1,505,000 7 تیر 1,505,000 1,600,000
کانکتور CAT5 مدل AG-C5-02 بسته 200 عددی
کانکتور Cat5 مدل PN بسته 100 عددی غیر اصل
ابزار شبکه
کانکتور Cat5 مدل PN بسته 100 عددی غیر اصل متفرقه 1,980,000 26 خرداد 1,980,000 1,980,000
کانکتور Cat5 مدل PN بسته 100 عددی غیر اصل
کانکتور Cat5 پی نت پلاس کد 60-10بسته 100 عددی
ابزار شبکه
کانکتور Cat5 پی نت پلاس کد 60-10بسته 100 عددی متفرقه 980,000 26 خرداد 980,000 980,000
کانکتور Cat5 پی نت پلاس کد 60-10بسته 100 عددی
کانکتور Cat6  مدل AMP-110 بسته 5 عددی
ابزار شبکه
کانکتور Cat6 مدل AMP-110 بسته 5 عددی متفرقه 65,000 5 تیر 60,000 65,000
کانکتور Cat6 مدل AMP-110 بسته 5 عددی
کانکتور Cat6  مدل AMP1 بسته 20 عددی
ابزار شبکه
کانکتور Cat6 مدل AMP1 بسته 20 عددی متفرقه 185,000 5 تیر 179,000 185,000
کانکتور Cat6 مدل AMP1 بسته 20 عددی
کانکتور Cat6 UTP AMP مدل PN  بسته 100 عددی
ابزار شبکه
کانکتور Cat6 UTP AMP مدل PN بسته 100 عددی متفرقه 975,300 10 تیر 912,800 958,000
کانکتور Cat6 UTP AMP مدل PN بسته 100 عددی
کانکتور CAT6 مدل AG-CO-02 بسته 200 عددی
ابزار شبکه
کانکتور CAT6 مدل AG-CO-02 بسته 200 عددی متفرقه 1,818,000 02:06:14 1,875,000 1,910,000
کانکتور CAT6 مدل AG-CO-02 بسته 200 عددی
کانکتور CAT6 مدل AG-CO-03 بسته 300 عددی
ابزار شبکه
کانکتور CAT6 مدل AG-CO-03 بسته 300 عددی متفرقه 2,900,000 26 خرداد 2,900,000 2,900,000
کانکتور CAT6 مدل AG-CO-03 بسته 300 عددی
کانکتور CAT6 مدل AG-CO-04 بسته 400 عددی
ابزار شبکه
کانکتور CAT6 مدل AG-CO-04 بسته 400 عددی متفرقه 3,900,000 26 خرداد 3,900,000 3,900,000
کانکتور CAT6 مدل AG-CO-04 بسته 400 عددی
کانکتور CAT6 مدل HP بسته 100 عددی
ابزار شبکه
کانکتور CAT6 مدل HP بسته 100 عددی متفرقه 5,500,000 26 خرداد 5,500,000 5,500,000
کانکتور CAT6 مدل HP بسته 100 عددی
کانکتور cat6 مدل RM6U بسته 100 عددی
ابزار شبکه
کانکتور cat6 مدل RM6U بسته 100 عددی متفرقه 3,000,000 10 تیر 3,000,000 3,000,000
کانکتور cat6 مدل RM6U بسته 100 عددی
کانکتور cat6 مدل RP6U بسته 100 عددی
ابزار شبکه
کانکتور cat6 مدل RP6U بسته 100 عددی متفرقه 2,200,000 10 تیر 2,200,000 2,200,000
کانکتور cat6 مدل RP6U بسته 100 عددی
کانکتور cat6 مدل RP6U بسته 100 عددی
ابزار شبکه
کانکتور cat6 مدل RP6U بسته 100 عددی متفرقه 700,000 02:06:14 700,000 700,000
کانکتور cat6 مدل RP6U بسته 100 عددی
مجموع موارد: 276 عدد در 6 صفحه