شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت آنتن تقویتی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031
آنتن تقویتی
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031 متفرقه 5,000,000 24 اردیبهشت 5,000,000 5,000,000
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031 کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دیوار، میز
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031
آنتن تقویتی
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031 متفرقه 5,000,000 24 اردیبهشت 5,000,000 5,000,000
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031 کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دیوار، میز
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031
آنتن تقویتی
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031 متفرقه 4,800,000 26 خرداد 4,800,000 4,800,000
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031 کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دیوار، میز
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031
آنتن تقویتی
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031 متفرقه 4,800,000 31 خرداد 4,800,000 4,800,000
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031 کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دیوار، میز
آنتن تقویتی سکتور فی نت مدل ANT58-017SN 5GHz
آنتن تقویتی
آنتن تقویتی سکتور فی نت مدل ANT58-017SN 5GHz فی نت 19,990,000 5 تیر 13,790,000 19,990,000
آنتن تقویتی سکتور فی نت مدل ANT58-017SN 5GHz کاربرد: Outdoor قابل نصب بر روی: دیوار، میله‌ قدرت آنتن: 17 دسی‌بل (17dBi)
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-016SN
آنتن تقویتی
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-016SN فی نت 15,850,000 5 تیر 13,100,000 15,850,000
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-016SN کاربرد: Outdoor قابل نصب بر روی: میله‌ قدرت آنتن: 16 دسی‌بل (16dBi)
آنتن 4G یاگی مدل AW26
آنتن تقویتی
آنتن 4G یاگی مدل AW26 متفرقه 5,450,000 24 خرداد 5,350,000 5,450,000
آنتن 4G یاگی مدل AW26 کاربرد: Outdoor قابل نصب بر روی: میله‌
آنتن 4G تقویتی MD مدل B315 -B612-i60 بسته دو عددی
آنتن تقویتی
آنتن 4G تقویتی MD مدل B315 -B612-i60 بسته دو عددی ام دی 1,750,000 9 اردیبهشت 1,750,000 1,750,000
آنتن 4G تقویتی MD مدل B315 -B612-i60 بسته دو عددی کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دستگاه قدرت آنتن: 7 دسی‌بل (7dBi)
آنتن 4G تقویتی ام دی مدل SMA
آنتن تقویتی
آنتن 4G تقویتی ام دی مدل SMA ام دی 1,590,000 26 خرداد 1,590,000 1,590,000
آنتن 4G تقویتی ام دی مدل SMA کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: میز
آنتن 4G تقویتی مدل SMA-W435
آنتن تقویتی
آنتن 4G تقویتی مدل SMA-W435 متفرقه 2,200,000 26 خرداد 2,200,000 2,200,000
آنتن 4G تقویتی مدل SMA-W435 کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دیوار، میز، دستگاه قدرت آنتن: 30 دسی‌بل (30dBi)
آنتن 4G تقویتی مدل W435
آنتن تقویتی
آنتن 4G تقویتی مدل W435 متفرقه 2,150,000 31 خرداد 2,150,000 2,150,000
آنتن 4G تقویتی مدل W435 کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دیوار، میز، دستگاه قدرت آنتن: 30 دسی‌بل (30dBi)
آنتن 4G تقویتی مدل W435 TS-9
آنتن تقویتی
آنتن 4G تقویتی مدل W435 TS-9 متفرقه 1,950,000 20 خرداد 1,950,000 1,950,000
آنتن 4G تقویتی مدل W435 TS-9 کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دیوار، میز، دستگاه قدرت آنتن: 30 دسی‌بل (30dBi)
آنتن 4G تقویتی هواوی مدل B612-i60 بسته دو عددی
آنتن تقویتی
آنتن 4G تقویتی هواوی مدل B612-i60 بسته دو عددی هوآوی 1,000,000 10 تیر 1,100,000 1,790,000
آنتن 4G تقویتی هواوی مدل B612-i60 بسته دو عددی کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دستگاه قدرت آنتن: 5 دسی‌بل (5dBi)
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی
آنتن تقویتی
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی ام دی 2,050,000 10 تیر 2,050,000 2,200,000
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دستگاه قدرت آنتن: 6 دسی‌بل (6dBi)
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی
آنتن تقویتی
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی ام دی 1,900,000 4 اردیبهشت 1,900,000 1,900,000
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دستگاه قدرت آنتن: 6 دسی‌بل (6dBi)
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی
آنتن تقویتی
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی ام دی 1,900,000 9 اردیبهشت 1,900,000 1,900,000
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دستگاه قدرت آنتن: 6 دسی‌بل (6dBi)
آنتن TD-Lte تقویتی مدلKLPDA18DBi
آنتن تقویتی
آنتن TD-Lte تقویتی مدلKLPDA18DBi متفرقه 3,289,000 26 خرداد 3,190,000 3,289,000
آنتن TD-Lte تقویتی مدلKLPDA18DBi کاربرد: Outdoor قابل نصب بر روی: میله‌ قدرت آنتن: 18 دسی‌بل (18dBi)
آنتن تقویت سیگنال مدل CDA-14O
آنتن تقویتی
آنتن تقویت سیگنال مدل CDA-14O متفرقه 3,800,000 4 فروردین 3,800,000 3,800,000
آنتن تقویت سیگنال مدل CDA-14O کاربرد: Outdoor قابل نصب بر روی: دیوار، میله‌ قدرت آنتن: 14 دسی‌بل (14dBi)
آنتن تقویتی ام دی مدل TS9
آنتن تقویتی
آنتن تقویتی ام دی مدل TS9 ام دی 470,000 26 خرداد 470,000 470,000
آنتن تقویتی ام دی مدل TS9 کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دستگاه قدرت آنتن: 5 دسی‌بل (5dBi)
آنتن تقویتی تی پی-لینک مدل TL-ANT2408CL V2
آنتن تقویتی
آنتن تقویتی تی پی-لینک مدل TL-ANT2408CL V2 تی پی-لینک 1,600,000 20 اردیبهشت 1,600,000 1,600,000
آنتن تقویتی تی پی-لینک مدل TL-ANT2408CL V2 کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دستگاه قدرت آنتن: 8 دسی‌بل (8dBi)
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-018PN
آنتن تقویتی
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-018PN فی نت 11,670,000 5 تیر 7,980,000 11,670,000
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-018PN کاربرد: Outdoor قابل نصب بر روی: دیوار، میله‌ قدرت آنتن: 18 دسی‌بل (18dBi)
آنتن تقویتی مدل B315 بسته دو عددی
آنتن تقویتی
آنتن تقویتی مدل B315 بسته دو عددی متفرقه 1,460,000 10 تیر 1,350,000 1,480,000
آنتن تقویتی مدل B315 بسته دو عددی کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دستگاه قدرت آنتن: 5 دسی‌بل (5dBi)
آنتن تقویتی مدل B315 بسته دو عددی
آنتن تقویتی
آنتن تقویتی مدل B315 بسته دو عددی متفرقه 1,400,000 25 فروردین 1,400,000 1,400,000
آنتن تقویتی مدل B315 بسته دو عددی کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دستگاه قدرت آنتن: 5 دسی‌بل (5dBi)
آنتن تقویتی مدل B315 بسته دو عددی
آنتن تقویتی
آنتن تقویتی مدل B315 بسته دو عددی متفرقه 1,400,000 25 فروردین 1,400,000 1,400,000
آنتن تقویتی مدل B315 بسته دو عددی کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دستگاه قدرت آنتن: 5 دسی‌بل (5dBi)
آنتن تقویتی مدل B315 بسته دو عددی
آنتن تقویتی
آنتن تقویتی مدل B315 بسته دو عددی متفرقه 1,300,000 11 خرداد 1,260,000 1,300,000
آنتن تقویتی مدل B315 بسته دو عددی کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دستگاه قدرت آنتن: 5 دسی‌بل (5dBi)
آنتن تقویتی مدل B315 بسته دو عددی
آنتن تقویتی
آنتن تقویتی مدل B315 بسته دو عددی متفرقه 1,300,000 11 خرداد 1,260,000 1,300,000
آنتن تقویتی مدل B315 بسته دو عددی کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دستگاه قدرت آنتن: 5 دسی‌بل (5dBi)
آنتن تقویتی 24 دسی‌بل 2.4GHz Grid Parabolic تی پی-لینک مدل TL-ANT2424B
آنتن تقویتی
آنتن تقویتی 24 دسی‌بل 2.4GHz Grid Parabolic تی پی-لینک مدل TL-ANT2424B 4,990,000 3 فروردین 4,990,000 4,990,000
آنتن تقویتی 24 دسی‌بل 2.4GHz Grid Parabolic تی پی-لینک مدل TL-ANT2424B
آنتن تقویتی 24 دسی‌بل 2.4GHz Grid Parabolic تی پی-لینک مدل TL-ANT2424B
آنتن تقویتی
آنتن تقویتی 24 دسی‌بل 2.4GHz Grid Parabolic تی پی-لینک مدل TL-ANT2424B تی پی-لینک 5,350,000 26 خرداد 5,350,000 5,350,000
آنتن تقویتی 24 دسی‌بل 2.4GHz Grid Parabolic تی پی-لینک مدل TL-ANT2424B
آنتن تقویتی 3G هوآوی مدل SMA-B683
آنتن تقویتی
آنتن تقویتی 3G هوآوی مدل SMA-B683 هوآوی 890,000 26 خرداد 890,000 890,000
آنتن تقویتی 3G هوآوی مدل SMA-B683 کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دستگاه قدرت آنتن: 9 دسی‌بل (9dBi)
آنتن تقویتی 4G مدل SMA20
آنتن تقویتی
آنتن تقویتی 4G مدل SMA20 متفرقه 750,000 15 خرداد 750,000 750,000
آنتن تقویتی 4G مدل SMA20 کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دیوار، میله‌، میز قدرت آنتن: 5 دسی‌بل (5dBi)
آنتن تقویتی 4G مدل SMA201
آنتن تقویتی
آنتن تقویتی 4G مدل SMA201 متفرقه 410,000 5 تیر 380,000 410,000
آنتن تقویتی 4G مدل SMA201 کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: میله‌، میز قدرت آنتن: 5 دسی‌بل (5dBi)
آنتن تقویتی 8 دسی‌بل 2.4GHz Indoor پی-لینک مدل TL-ANT2408CL_V1 با توان 8dBi
آنتن تقویتی
آنتن تقویتی 8 دسی‌بل 2.4GHz Indoor پی-لینک مدل TL-ANT2408CL_V1 با توان 8dBi تی پی-لینک 1,000,000 24 اردیبهشت 1,000,000 1,000,000
آنتن تقویتی 8 دسی‌بل 2.4GHz Indoor پی-لینک مدل TL-ANT2408CL_V1 با توان 8dBi کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دستگاه قدرت آنتن: 8 دسی‌بل (8dBi)
آنتن تقویتی ام دی مدل TS9
آنتن تقویتی
آنتن تقویتی ام دی مدل TS9 ام دی 650,000 26 خرداد 650,000 650,000
آنتن تقویتی ام دی مدل TS9 کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دستگاه قدرت آنتن: 3 دسی‌بل (3dBi)
آنتن تقویتی انجنیوس مدل SA5219
آنتن تقویتی
آنتن تقویتی انجنیوس مدل SA5219 متفرقه 17,000,000 24 اردیبهشت 17,000,000 17,000,000
آنتن تقویتی انجنیوس مدل SA5219 کاربرد: Outdoor قابل نصب بر روی: میله‌ قدرت آنتن: 19 دسی‌بل (19dBi)
آنتن تقویتی انجنیوس مدل SA5219
آنتن تقویتی
آنتن تقویتی انجنیوس مدل SA5219 انجنیوس 17,000,000 24 اردیبهشت 17,000,000 17,000,000
آنتن تقویتی انجنیوس مدل SA5219 کاربرد: Outdoor قابل نصب بر روی: میله‌ قدرت آنتن: 19 دسی‌بل (19dBi)
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-023PN-B
آنتن تقویتی
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-023PN-B فی نت 16,330,000 5 تیر 10,860,000 16,330,000
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-023PN-B کاربرد: Outdoor قابل نصب بر روی: دیوار، میله‌ قدرت آنتن: 23 دسی‌بل (23dBi)
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-023PN-B
آنتن تقویتی
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-023PN-B فی نت 11,940,000 16 خرداد 11,940,000 11,940,000
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-023PN-B کاربرد: Outdoor قابل نصب بر روی: دیوار، میله‌ قدرت آنتن: 23 دسی‌بل (23dBi)
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-023PN-B
آنتن تقویتی
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-023PN-B فی نت 11,940,000 16 خرداد 11,940,000 11,940,000
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-023PN-B کاربرد: Outdoor قابل نصب بر روی: دیوار، میله‌ قدرت آنتن: 23 دسی‌بل (23dBi)
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-023PN-B
آنتن تقویتی
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-023PN-B فی نت 13,000,000 21 خرداد 13,000,000 13,000,000
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-023PN-B کاربرد: Outdoor قابل نصب بر روی: دیوار، میله‌ قدرت آنتن: 23 دسی‌بل (23dBi)
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-023PN-B
آنتن تقویتی
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-023PN-B فی نت 13,000,000 21 خرداد 13,000,000 13,000,000
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-023PN-B کاربرد: Outdoor قابل نصب بر روی: دیوار، میله‌ قدرت آنتن: 23 دسی‌بل (23dBi)
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-023PN-B
آنتن تقویتی
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-023PN-B فی نت 13,000,000 26 خرداد 13,000,000 13,000,000
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-023PN-B کاربرد: Outdoor قابل نصب بر روی: دیوار، میله‌ قدرت آنتن: 23 دسی‌بل (23dBi)
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-023PN-B
آنتن تقویتی
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-023PN-B فی نت 13,000,000 26 خرداد 13,000,000 13,000,000
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-023PN-B کاربرد: Outdoor قابل نصب بر روی: دیوار، میله‌ قدرت آنتن: 23 دسی‌بل (23dBi)
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-023PN-B
آنتن تقویتی
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-023PN-B فی نت 16,330,000 10 تیر 16,330,000 16,330,000
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-023PN-B کاربرد: Outdoor قابل نصب بر روی: دیوار، میله‌ قدرت آنتن: 23 دسی‌بل (23dBi)
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-023PN-B
آنتن تقویتی
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-023PN-B فی نت 16,330,000 10 تیر 16,330,000 16,330,000
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-023PN-B کاربرد: Outdoor قابل نصب بر روی: دیوار، میله‌ قدرت آنتن: 23 دسی‌بل (23dBi)
آنتن تقویتی مدل ATN_DO_02 بسته 2 عددی
آنتن تقویتی
آنتن تقویتی مدل ATN_DO_02 بسته 2 عددی متفرقه 810,000 26 خرداد 810,000 810,000
آنتن تقویتی مدل ATN_DO_02 بسته 2 عددی کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دستگاه قدرت آنتن: 5 دسی‌بل (5dBi)
آنتن تقویتی مدل B315 بسته دو عددی
آنتن تقویتی
آنتن تقویتی مدل B315 بسته دو عددی متفرقه 1,500,000 31 خرداد 1,500,000 1,750,000
آنتن تقویتی مدل B315 بسته دو عددی کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دستگاه قدرت آنتن: 5 دسی‌بل (5dBi)
آنتن تقویتی مدل SMA
آنتن تقویتی
آنتن تقویتی مدل SMA متفرقه 6,990,000 5 تیر 6,560,000 6,990,000
آنتن تقویتی مدل SMA کاربرد: Outdoor قابل نصب بر روی: میله‌
آنتن تقویتی پارابولیک فی نت مدل ANT-011GS
آنتن تقویتی
آنتن تقویتی پارابولیک فی نت مدل ANT-011GS فی نت 5,200,000 5 تیر 4,810,000 5,200,000
آنتن تقویتی پارابولیک فی نت مدل ANT-011GS کاربرد: Outdoor قابل نصب بر روی: میله‌ قدرت آنتن: 11 دسی‌بل (11dBi)
آنتن رومیزی 4G مدل Blazing Fast
آنتن تقویتی
آنتن رومیزی 4G مدل Blazing Fast متفرقه 4,900,000 5 تیر 4,900,000 4,900,000
آنتن رومیزی 4G مدل Blazing Fast کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دیوار، میز
آنتن رومیزی مارشال مدل Telescopic
آنتن تقویتی
آنتن رومیزی مارشال مدل Telescopic مارشال 510,000 4 اردیبهشت 510,000 510,000
آنتن رومیزی مارشال مدل Telescopic کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دیوار، میله‌، میز، دستگاه قدرت آنتن: 20 دسی‌بل (20dBi)
مجموع موارد: 52 عدد در 2 صفحه