شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت لوح فشرده

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
بلو ری خام بینگو مدل BD_R باظرفیت 50 گیگابایت بسته 20عددی
لوح فشرده
بلو ری خام بینگو مدل BD_R باظرفیت 50 گیگابایت بسته 20عددی متفرقه 3,724,000 2 اردیبهشت 3,724,000 3,724,000
بلو ری خام بینگو مدل BD_R باظرفیت 50 گیگابایت بسته 20عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
بلو ری خام رای دیتا مدل BD-R با ظرفیت 25 گیگابایت بسته 10 تایی
لوح فشرده
بلو ری خام رای دیتا مدل BD-R با ظرفیت 25 گیگابایت بسته 10 تایی ری دیتا 4,000,000 9 اردیبهشت 4,000,000 4,000,000
بلو ری خام رای دیتا مدل BD-R با ظرفیت 25 گیگابایت بسته 10 تایی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
بلو ری خام ملودی مدل BD_R باظرفیت 50 گیگابایت
لوح فشرده
بلو ری خام ملودی مدل BD_R باظرفیت 50 گیگابایت متفرقه 680,000 4 اردیبهشت 680,000 680,000
بلو ری خام ملودی مدل BD_R باظرفیت 50 گیگابایت قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: بله
بلو ری خام کداک مدل s-25 با ظرفیت 25 گیگابایت بسته 50 عددی
لوح فشرده
بلو ری خام کداک مدل s-25 با ظرفیت 25 گیگابایت بسته 50 عددی کداک 4,200,000 24 فروردین 4,200,000 4,200,000
بلو ری خام کداک مدل s-25 با ظرفیت 25 گیگابایت بسته 50 عددی
بلوری خام ری دیتا مدل 50GB بسته 4 عددی
لوح فشرده
بلوری خام ری دیتا مدل 50GB بسته 4 عددی ری دیتا 1,670,000 31 خرداد 1,670,000 1,670,000
بلوری خام ری دیتا مدل 50GB بسته 4 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
بلوری خام مکستک مدل BD_R باظرفیت 25 گیگابایت بسته 10عددی
لوح فشرده
بلوری خام مکستک مدل BD_R باظرفیت 25 گیگابایت بسته 10عددی متفرقه 1,290,000 10 تیر 2,055,000 2,080,000
بلوری خام مکستک مدل BD_R باظرفیت 25 گیگابایت بسته 10عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی  خام  دکتر.دیتا  کد 9805 بسته 2 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام دکتر.دیتا کد 9805 بسته 2 عددی متفرقه 67,000 31 خرداد 67,000 75,000
دی وی دی خام دکتر.دیتا کد 9805 بسته 2 عددی
دی وی دی خام  باجت مدل DVD-R بسته 50 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام باجت مدل DVD-R بسته 50 عددی متفرقه 934,000 5 تیر 934,000 934,000
دی وی دی خام باجت مدل DVD-R بسته 50 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام  سونی بسته 50 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام سونی بسته 50 عددی سونی 2,322,000 10 تیر 2,216,900 2,318,000
دی وی دی خام سونی بسته 50 عددی
دی وی دی خام  فینال مدل DVD-R بسته 50 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام فینال مدل DVD-R بسته 50 عددی متفرقه 928,000 1 تیر 839,000 929,400
دی وی دی خام فینال مدل DVD-R بسته 50 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام  پرینکو بسته 50 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام پرینکو بسته 50 عددی متفرقه 1,645,000 10 تیر 1,600,000 1,648,000
دی وی دی خام پرینکو بسته 50 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام اریتا مدل A12 بسته 50 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام اریتا مدل A12 بسته 50 عددی متفرقه 1,080,000 31 خرداد 985,000 990,000
دی وی دی خام اریتا مدل A12 بسته 50 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام اسمارت بای مدل SR بسته 50 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام اسمارت بای مدل SR بسته 50 عددی متفرقه 1,170,000 9 اردیبهشت 1,170,000 1,170,000
دی وی دی خام اسمارت بای مدل SR بسته 50 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام اسمارت بای پک 50 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام اسمارت بای پک 50 عددی متفرقه 995,000 2 اردیبهشت 990,000 995,000
دی وی دی خام اسمارت بای پک 50 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام اورهد مدل OV50 بسته 50 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام اورهد مدل OV50 بسته 50 عددی متفرقه 1,243,000 10 تیر 1,144,000 1,225,000
دی وی دی خام اورهد مدل OV50 بسته 50 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام باجت کد 600 بسته 2 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام باجت کد 600 بسته 2 عددی متفرقه 69,600 31 خرداد 69,600 69,800
دی وی دی خام باجت کد 600 بسته 2 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام بلست مدل DVD-R بسته 10 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام بلست مدل DVD-R بسته 10 عددی بلست 242,000 4 فروردین 242,000 242,000
دی وی دی خام بلست مدل DVD-R بسته 10 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام بینگو بسته 50 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام بینگو بسته 50 عددی متفرقه 1,050,000 7 تیر 1,000,000 1,050,000
دی وی دی خام بینگو بسته 50 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: بله
دی وی دی خام بینگو بسته ۵۰ عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام بینگو بسته ۵۰ عددی متفرقه 980,000 3 تیر 980,000 1,010,000
دی وی دی خام بینگو بسته ۵۰ عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: بله
دی وی دی خام بینگو مدل PN - 240M  بسته 50 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام بینگو مدل PN - 240M بسته 50 عددی متفرقه 2,581,200 3 تیر 2,480,400 2,581,200
دی وی دی خام بینگو مدل PN - 240M بسته 50 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام بینگو پرینتیبل بسته 50 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام بینگو پرینتیبل بسته 50 عددی متفرقه 1,700,000 31 خرداد 1,620,000 1,620,000
دی وی دی خام بینگو پرینتیبل بسته 50 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام تی گیت مدل DR50 بسته 4 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام تی گیت مدل DR50 بسته 4 عددی متفرقه 420,000 26 خرداد 420,000 420,000
دی وی دی خام تی گیت مدل DR50 بسته 4 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام داپلیکو مدل DU50 بسته 50 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام داپلیکو مدل DU50 بسته 50 عددی متفرقه 969,500 24 اردیبهشت 985,000 985,000
دی وی دی خام داپلیکو مدل DU50 بسته 50 عددی
دی وی دی خام داپلیکو مدل DU600 بسته 600 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام داپلیکو مدل DU600 بسته 600 عددی متفرقه 12,075,000 5 تیر 11,500,000 12,075,000
دی وی دی خام داپلیکو مدل DU600 بسته 600 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام دکتر دیتا مدل DR50 بسته 50 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام دکتر دیتا مدل DR50 بسته 50 عددی متفرقه 1,097,200 5 تیر 950,000 1,097,200
دی وی دی خام دکتر دیتا مدل DR50 بسته 50 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام دکتر دیتا مدل DR50 بسته 600 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام دکتر دیتا مدل DR50 بسته 600 عددی متفرقه 12,285,000 10 تیر 11,700,000 11,700,000
دی وی دی خام دکتر دیتا مدل DR50 بسته 600 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام دکتر دیتا کد 9805 بسته 10 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام دکتر دیتا کد 9805 بسته 10 عددی متفرقه 296,000 10 تیر 278,000 278,000
دی وی دی خام دکتر دیتا کد 9805 بسته 10 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام دکتر دیتا کد 9805 بسته 4 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام دکتر دیتا کد 9805 بسته 4 عددی متفرقه 120,000 10 تیر 129,000 135,000
دی وی دی خام دکتر دیتا کد 9805 بسته 4 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام دیاموند مدل MHM بسته 50 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام دیاموند مدل MHM بسته 50 عددی دیاموند 1,085,000 10 تیر 1,024,200 1,024,200
دی وی دی خام دیاموند مدل MHM بسته 50 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام دیاموند پک 50 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام دیاموند پک 50 عددی متفرقه 1,065,000 10 تیر 1,010,000 1,060,000
دی وی دی خام دیاموند پک 50 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام دیاموند کد 100 بسته 4 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام دیاموند کد 100 بسته 4 عددی دیاموند 123,000 26 خرداد 123,000 123,000
دی وی دی خام دیاموند کد 100 بسته 4 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام دیاموند کد 111 بسته 10 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام دیاموند کد 111 بسته 10 عددی دیاموند 278,000 24 اردیبهشت 255,000 255,000
دی وی دی خام دیاموند کد 111 بسته 10 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام دیاموند کد 700 بسته دو عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام دیاموند کد 700 بسته دو عددی دیاموند 69,000 31 خرداد 72,000 72,000
دی وی دی خام دیاموند کد 700 بسته دو عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام دیتالایف مدل DR50 بسته 4 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام دیتالایف مدل DR50 بسته 4 عددی دیتالایف 310,000 2 اردیبهشت 310,000 310,000
دی وی دی خام دیتالایف مدل DR50 بسته 4 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام سونی مدل 3DPW30S2 بسته 3 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام سونی مدل 3DPW30S2 بسته 3 عددی سونی 850,000 9 اردیبهشت 850,000 850,000
دی وی دی خام سونی مدل 3DPW30S2 بسته 3 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: بله
دی وی دی خام سونی مدل DOUBLE SIDED DISC بسته 3 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام سونی مدل DOUBLE SIDED DISC بسته 3 عددی سونی 1,690,000 31 خرداد 1,590,000 1,590,000
دی وی دی خام سونی مدل DOUBLE SIDED DISC بسته 3 عددی
دی وی دی خام سونی مدل DVD-R
لوح فشرده
دی وی دی خام سونی مدل DVD-R سونی 107,000 10 تیر 94,000 108,500
دی وی دی خام سونی مدل DVD-R قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام سونی مدل DVD-RW بسته 3 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام سونی مدل DVD-RW بسته 3 عددی سونی 720,000 15 فروردین 720,000 720,000
دی وی دی خام سونی مدل DVD-RW بسته 3 عددی
دی وی دی خام سونی کد 164 بسته 50 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام سونی کد 164 بسته 50 عددی سونی 2,414,100 5 تیر 2,218,000 2,414,100
دی وی دی خام سونی کد 164 بسته 50 عددی
دی وی دی خام فانشاین مدل DVD-R بسته 50 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام فانشاین مدل DVD-R بسته 50 عددی متفرقه 860,000 4 فروردین 860,000 860,000
دی وی دی خام فانشاین مدل DVD-R بسته 50 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام فینال مدل D501 بسته 50 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام فینال مدل D501 بسته 50 عددی فینال 1,290,000 5 تیر 1,230,000 1,290,000
دی وی دی خام فینال مدل D501 بسته 50 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام فینال مدل DVD-R بسته 50 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام فینال مدل DVD-R بسته 50 عددی فینال 1,000,000 10 تیر 910,000 957,000
دی وی دی خام فینال مدل DVD-R بسته 50 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام فینال مدل F600  بسته 600 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام فینال مدل F600 بسته 600 عددی متفرقه 11,860,000 10 تیر 11,350,000 11,907,000
دی وی دی خام فینال مدل F600 بسته 600 عددی
دی وی دی خام فینال مدل PRINT ME بسته 50 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام فینال مدل PRINT ME بسته 50 عددی فینال 1,270,000 10 تیر 1,155,000 1,210,000
دی وی دی خام فینال مدل PRINT ME بسته 50 عددی
دی وی دی خام فینال مدل PRINT ME بسته 50 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام فینال مدل PRINT ME بسته 50 عددی فینال 1,155,000 21 خرداد 1,155,000 1,155,000
دی وی دی خام فینال مدل PRINT ME بسته 50 عددی
دی وی دی خام فینال مدل PRINT ME بسته 50 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام فینال مدل PRINT ME بسته 50 عددی فینال 1,210,000 26 خرداد 1,210,000 1,210,000
دی وی دی خام فینال مدل PRINT ME بسته 50 عددی
دی وی دی خام فینال کد 23 بسته 2 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام فینال کد 23 بسته 2 عددی فینال 57,500 10 تیر 58,500 61,000
دی وی دی خام فینال کد 23 بسته 2 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام فینال کد D10 بسته 10 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام فینال کد D10 بسته 10 عددی فینال 300,000 10 تیر 300,000 300,000
دی وی دی خام فینال کد D10 بسته 10 عددی
دی وی دی خام مدل DR50 بسته 4 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام مدل DR50 بسته 4 عددی متفرقه 190,000 2 اردیبهشت 190,000 190,000
دی وی دی خام مدل DR50 بسته 4 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام مدل DR50 بسته 4 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام مدل DR50 بسته 4 عددی متفرقه 220,000 26 خرداد 209,000 220,000
دی وی دی خام مدل DR50 بسته 4 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
مجموع موارد: 99 عدد در 2 صفحه