شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
باکس 2 سینی هارد اوریکو مدل WS200RU3
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس 2 سینی هارد اوریکو مدل WS200RU3 اوریکو 27,900,000 27 خرداد 25,947,000 27,900,000
باکس 2 سینی هارد اوریکو مدل WS200RU3
باکس SSD و هارد 2.5 اینچی اوریکو مدل 2739U3
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس SSD و هارد 2.5 اینچی اوریکو مدل 2739U3 اوریکو 2,950,000 25 فروردین 2,950,000 2,950,000
باکس SSD و هارد 2.5 اینچی اوریکو مدل 2739U3
باکس اکسترنال تبدیل SATA به eSATA و USB 2.0 هاردیسک 2.5 اینچ ون تک مدل  NexStar.3 NST-260SU
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس اکسترنال تبدیل SATA به eSATA و USB 2.0 هاردیسک 2.5 اینچ ون تک مدل NexStar.3 NST-260SU متفرقه 3,250,000 27 شهریور 3,250,000 3,250,000
باکس اکسترنال تبدیل SATA به eSATA و USB 2.0 هاردیسک 2.5 اینچ ون تک مدل NexStar.3 NST-260SU
باکس تبدیل  SSD و هارد USB3.0 اوریکو مدل 2169U3
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SSD و هارد USB3.0 اوریکو مدل 2169U3 اوریکو 2,260,000 16 خرداد 2,260,000 2,260,000
باکس تبدیل SSD و هارد USB3.0 اوریکو مدل 2169U3
باکس تبدیل SATA به USB 2.0 هارددیسک 2.5 اینچی وی نت مدل ZTB غیر اصل
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 2.0 هارددیسک 2.5 اینچی وی نت مدل ZTB غیر اصل متفرقه 920,000 3 مرداد 850,000 850,000
باکس تبدیل SATA به USB 2.0 هارددیسک 2.5 اینچی وی نت مدل ZTB غیر اصل
باکس تبدیل SATA به USB 2.0 هارددیسک 3.5 اینچ مدل HD-1
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 2.0 هارددیسک 3.5 اینچ مدل HD-1 متفرقه 2,580,000 22:05:53 2,377,000 2,590,000
باکس تبدیل SATA به USB 2.0 هارددیسک 3.5 اینچ مدل HD-1
باکس تبدیل SATA به USB 2.0 هارددیسک کد 014
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 2.0 هارددیسک کد 014 متفرقه 2,280,000 20 مرداد 2,100,000 2,100,000
باکس تبدیل SATA به USB 2.0 هارددیسک کد 014
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 اوریکو مدل 3139U3
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 اوریکو مدل 3139U3 اوریکو 7,650,000 24 شهریور 7,450,000 7,550,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 اوریکو مدل 3139U3
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک باسئوس مدل GEN2
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک باسئوس مدل GEN2 باسئوس 4,948,000 22:05:53 4,948,000 4,960,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک باسئوس مدل GEN2
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک فیدکو مدل A2U
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک فیدکو مدل A2U فیدکو 2,500,000 20 مرداد 2,400,000 2,400,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک فیدکو مدل A2U
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک فیدکو مدل A2U
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک فیدکو مدل A2U فیدکو 2,500,000 27 شهریور 2,500,000 2,500,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک فیدکو مدل A2U
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک فیدکو مدل PL02M
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک فیدکو مدل PL02M فیدکو 1,880,000 22:05:53 1,650,000 1,650,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک فیدکو مدل PL02M
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک فیدکو مدل PL02M
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک فیدکو مدل PL02M فیدکو 1,650,000 19 تیر 1,650,000 1,650,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک فیدکو مدل PL02M
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک فیدکو مدل PL02M
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک فیدکو مدل PL02M فیدکو 1,800,000 29 تیر 1,800,000 1,800,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک فیدکو مدل PL02M
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک مدل 2189
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک مدل 2189 متفرقه 2,100,000 20 مرداد 1,650,000 1,669,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک مدل 2189
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک ای لایف مدل EX-325
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک ای لایف مدل EX-325 ای لایف 999,000 8 اردیبهشت 999,000 999,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک ای لایف مدل EX-325
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک فیدکو مدل A2U
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک فیدکو مدل A2U فیدکو 2,090,000 3 فروردین 2,090,000 2,090,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک فیدکو مدل A2U
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک فیدکو مدل A2U
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک فیدکو مدل A2U فیدکو 2,200,000 4 فروردین 2,200,000 2,200,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک فیدکو مدل A2U
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک مدل expansion غیر اصل
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک مدل expansion غیر اصل متفرقه 1,720,000 14 شهریور 1,720,000 1,720,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک مدل expansion غیر اصل
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک مدل WLX-393U3
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک مدل WLX-393U3 متفرقه 4,900,000 14 شهریور 4,900,000 4,900,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک مدل WLX-393U3
باکس تبدیل SATA به USB 3.1 ای دیتا مدل EX500
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.1 ای دیتا مدل EX500 ای دیتا 1,700,000 9 فروردین 1,700,000 1,700,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.1 ای دیتا مدل EX500
باکس تبدیل SATA به USB 3.1 هارد دیسک فیدکو مدل PL02C
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.1 هارد دیسک فیدکو مدل PL02C فیدکو 2,500,000 20 مرداد 2,300,000 2,300,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.1 هارد دیسک فیدکو مدل PL02C
باکس تبدیل SATA به USB 3.1 هارد دیسک2.5 اینچی اپیسر مدل AD100
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.1 هارد دیسک2.5 اینچی اپیسر مدل AD100 اپیسر 2,950,000 24 خرداد 2,950,000 3,150,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.1 هارد دیسک2.5 اینچی اپیسر مدل AD100
باکس تبدیل SATA به USB-C هارد دیسک 2.5 اینچی باسئوس مدل CAYPH-C01
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB-C هارد دیسک 2.5 اینچی باسئوس مدل CAYPH-C01 باسئوس 6,590,000 27 شهریور 6,590,000 6,590,000
باکس تبدیل SATA به USB-C هارد دیسک 2.5 اینچی باسئوس مدل CAYPH-C01
داک هارد دیسک اوریکو مدل 5628US3-C
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
داک هارد دیسک اوریکو مدل 5628US3-C اوریکو 27,280,000 20 مرداد 27,280,000 27,280,000
داک هارد دیسک اوریکو مدل 5628US3-C
داک هارد دیسک یوگرین مدل CM198
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
داک هارد دیسک یوگرین مدل CM198 یوگرین 12,500,000 24 شهریور 11,950,000 11,950,000
داک هارد دیسک یوگرین مدل CM198
قاب  SSD و هارد 2.5 اینچی اوریکو مدل 2139C3-G2-CR
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب SSD و هارد 2.5 اینچی اوریکو مدل 2139C3-G2-CR اوریکو 3,087,000 17 فروردین 3,087,000 3,087,000
قاب SSD و هارد 2.5 اینچی اوریکو مدل 2139C3-G2-CR
قاب  SSD و هارد 2.5 اینچی اوریکو مدل 2139C3-G2-CR
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب SSD و هارد 2.5 اینچی اوریکو مدل 2139C3-G2-CR اوریکو 3,890,000 1 خرداد 3,890,000 3,890,000
قاب SSD و هارد 2.5 اینچی اوریکو مدل 2139C3-G2-CR
قاب SSD و هارد USB3.0 اوریکو مدل 2159U3
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب SSD و هارد USB3.0 اوریکو مدل 2159U3 اوریکو 1,900,000 30 فروردین 1,900,000 1,900,000
قاب SSD و هارد USB3.0 اوریکو مدل 2159U3
قاب SSD و هارد USB3.0 اوریکو مدل 2159U3
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب SSD و هارد USB3.0 اوریکو مدل 2159U3 اوریکو 1,900,000 9 اردیبهشت 1,900,000 1,900,000
قاب SSD و هارد USB3.0 اوریکو مدل 2159U3
قاب SSD و هارد USB3.0 اوریکو مدل 2159U3
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب SSD و هارد USB3.0 اوریکو مدل 2159U3 اوریکو 2,080,000 21 خرداد 2,080,000 2,080,000
قاب SSD و هارد USB3.0 اوریکو مدل 2159U3
قاب دی وی دی 1 عددی مدل 651
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب دی وی دی 1 عددی مدل 651 متفرقه 50,000 22:05:53 50,000 50,000
قاب دی وی دی 1 عددی مدل 651
قاب سی دی 2 عددی مدل Pahna بسته 6 عددی
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب سی دی 2 عددی مدل Pahna بسته 6 عددی متفرقه 1,190,000 14 شهریور 1,190,000 1,190,000
قاب سی دی 2 عددی مدل Pahna بسته 6 عددی
قاب سی دی 4 عددی مدل Ammet
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب سی دی 4 عددی مدل Ammet متفرقه 340,000 14 شهریور 340,000 340,000
قاب سی دی 4 عددی مدل Ammet
قاب سی دی 6 عددی مدل Arze
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب سی دی 6 عددی مدل Arze متفرقه 390,000 14 شهریور 390,000 390,000
قاب سی دی 6 عددی مدل Arze
قاب سی دی و دی وی دی 1 عددی مدل 651 بسته ی 10 عددی
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب سی دی و دی وی دی 1 عددی مدل 651 بسته ی 10 عددی متفرقه 480,000 22:05:53 456,000 480,000
قاب سی دی و دی وی دی 1 عددی مدل 651 بسته ی 10 عددی
قاب سی دی و دی وی دی 1 عددی مدل a01
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب سی دی و دی وی دی 1 عددی مدل a01 متفرقه 45,000 27 شهریور 37,900 37,900
قاب سی دی و دی وی دی 1 عددی مدل a01
قاب سی دی و دی وی دی 1عددی آکو مدل a03
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب سی دی و دی وی دی 1عددی آکو مدل a03 متفرقه 41,000 23 مرداد 37,900 37,900
قاب سی دی و دی وی دی 1عددی آکو مدل a03
قاب سی دی و دی وی دی 2 عددی مدل DD2 بسته 8 عددی
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب سی دی و دی وی دی 2 عددی مدل DD2 بسته 8 عددی متفرقه 392,000 22:05:53 392,000 448,000
قاب سی دی و دی وی دی 2 عددی مدل DD2 بسته 8 عددی
قاب سی دی و دی وی دی 2 عددی مدل DD6 بسته 6 عددی
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب سی دی و دی وی دی 2 عددی مدل DD6 بسته 6 عددی متفرقه 315,000 22:05:53 314,000 314,000
قاب سی دی و دی وی دی 2 عددی مدل DD6 بسته 6 عددی
قاب سی دی و دی وی دی م دل 1001 بسته 6 عددی
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب سی دی و دی وی دی م دل 1001 بسته 6 عددی متفرقه 260,000 24 اردیبهشت 250,000 260,000
قاب سی دی و دی وی دی م دل 1001 بسته 6 عددی
قاب هارد اکسترنال 3.5 اینچی  بلو اند لس مدل MR35TU3
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب هارد اکسترنال 3.5 اینچی بلو اند لس مدل MR35TU3 متفرقه 5,600,000 24 شهریور 3,780,000 3,800,000
قاب هارد اکسترنال 3.5 اینچی بلو اند لس مدل MR35TU3
قاب هارد اکسترنال 3.5 اینچی امگا  مدل Mobile Rack
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب هارد اکسترنال 3.5 اینچی امگا مدل Mobile Rack امگا 4,250,000 20 مرداد 4,250,000 4,250,000
قاب هارد اکسترنال 3.5 اینچی امگا مدل Mobile Rack
قاب هارد اکسترنال 3.5 اینچی بلو اند لس مدل U35Q
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب هارد اکسترنال 3.5 اینچی بلو اند لس مدل U35Q متفرقه 6,600,000 24 شهریور 4,950,000 5,000,000
قاب هارد اکسترنال 3.5 اینچی بلو اند لس مدل U35Q
قاب هارد اکسترنال 3.5 اینچی دی-نت کد  033
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب هارد اکسترنال 3.5 اینچی دی-نت کد 033 دی-نت 2,437,000 22:05:53 2,470,000 2,519,500
قاب هارد اکسترنال 3.5 اینچی دی-نت کد 033
قاب هارد اکسترنال 3.5 اینچی یونیتک مدل Y-1090
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب هارد اکسترنال 3.5 اینچی یونیتک مدل Y-1090 یونیتک 8,350,000 24 شهریور 8,250,000 8,250,000
قاب هارد اکسترنال 3.5 اینچی یونیتک مدل Y-1090
مبدل USB 3.1 به SATA یوگرین مدل 40272
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
مبدل USB 3.1 به SATA یوگرین مدل 40272 یوگرین 3,200,000 21 فروردین 3,200,000 3,200,000
مبدل USB 3.1 به SATA یوگرین مدل 40272
پایه نگهدارنده فلش مموری و کارت حافظه مدل HSU1
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
پایه نگهدارنده فلش مموری و کارت حافظه مدل HSU1 متفرقه 489,000 20 مرداد 490,000 490,000
پایه نگهدارنده فلش مموری و کارت حافظه مدل HSU1
پایه نگهدارنده فلش مموری و کارت حافظه مدل MC15
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
پایه نگهدارنده فلش مموری و کارت حافظه مدل MC15 متفرقه 310,000 23 مرداد 320,000 320,000
پایه نگهدارنده فلش مموری و کارت حافظه مدل MC15
پایه نگهدارنده فلش مموری و کارت حافظه مدل MC31
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
پایه نگهدارنده فلش مموری و کارت حافظه مدل MC31 متفرقه 334,000 11 مرداد 334,000 334,000
پایه نگهدارنده فلش مموری و کارت حافظه مدل MC31
مجموع موارد: 115 عدد در 3 صفحه