شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت فلش مموری

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
:فلش مموری طرح کلت مدل Ul-Col01 ظرفیت 64گیگابایت
فلش مموری
:فلش مموری طرح کلت مدل Ul-Col01 ظرفیت 64گیگابایت متفرقه 1,510,000 6 خرداد 1,479,500 1,510,000
:فلش مموری طرح کلت مدل Ul-Col01 ظرفیت 64گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 64 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
توکن امضای دیجیتال راستین
فلش مموری
توکن امضای دیجیتال راستین متفرقه 1,450,000 24 اردیبهشت 1,450,000 1,450,000
توکن امضای دیجیتال راستین رابط: USB 2.0 مقاومت در برابر آب: خیر مقاومت در برابر ضربه: خیر مقاومت در برابر شوک و لرزش: بله ضد خش:خیر
توکن امضای دیجیتال مدل K3 بسته ۱۰ عددی
فلش مموری
توکن امضای دیجیتال مدل K3 بسته ۱۰ عددی متفرقه 11,000,000 6 خرداد 7,700,000 7,700,000
توکن امضای دیجیتال مدل K3 بسته ۱۰ عددی رابط: USB 2.0 ظرفیت: ظرفیتی برای ذخیره سازی ندارد. مقاومت در برابر آب: خیر مقاومت در برابر ضربه: خیر مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: خیر
فلش مموری طرح استوارتز مدل Ul-Pv-Sto01 ظرفیت16گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح استوارتز مدل Ul-Pv-Sto01 ظرفیت16گیگابایت متفرقه 790,000 6 خرداد 720,000 790,000
فلش مموری طرح استوارتز مدل Ul-Pv-Sto01 ظرفیت16گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 16 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح استوارتز مدل Ul-Pv-Sto01 ظرفیت64گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح استوارتز مدل Ul-Pv-Sto01 ظرفیت64گیگابایت متفرقه 1,350,000 4 اردیبهشت 1,350,000 1,350,000
فلش مموری طرح استوارتز مدل Ul-Pv-Sto01 ظرفیت64گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 64 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح بابانوئل مدل Ul-Pv-Sant01 ظرفیت32گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح بابانوئل مدل Ul-Pv-Sant01 ظرفیت32گیگابایت متفرقه 860,000 4 فروردین 860,000 860,000
فلش مموری طرح بابانوئل مدل Ul-Pv-Sant01 ظرفیت32گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح بابانوئل مدل Ul-Pv-Sant01 ظرفیت64گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح بابانوئل مدل Ul-Pv-Sant01 ظرفیت64گیگابایت متفرقه 1,330,000 4 اردیبهشت 1,330,000 1,330,000
فلش مموری طرح بابانوئل مدل Ul-Pv-Sant01 ظرفیت64گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 64 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح بابانوئل مدل Ul-Pv-Sant01 ظرفیت8گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح بابانوئل مدل Ul-Pv-Sant01 ظرفیت8گیگابایت متفرقه 800,000 6 اردیبهشت 800,000 800,000
فلش مموری طرح بابانوئل مدل Ul-Pv-Sant01 ظرفیت8گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 8 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح توت فرنگی مدل Ul-Pv-Strabe01 ظرفیت16گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح توت فرنگی مدل Ul-Pv-Strabe01 ظرفیت16گیگابایت متفرقه 930,000 9 اردیبهشت 930,000 930,000
فلش مموری طرح توت فرنگی مدل Ul-Pv-Strabe01 ظرفیت16گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 16 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح توت فرنگی مدل Ul-Pv-Strabe01 ظرفیت32گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح توت فرنگی مدل Ul-Pv-Strabe01 ظرفیت32گیگابایت متفرقه 950,000 2 اردیبهشت 950,000 950,000
فلش مموری طرح توت فرنگی مدل Ul-Pv-Strabe01 ظرفیت32گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح توت فرنگی مدل Ul-Pv-Strabe01 ظرفیت64گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح توت فرنگی مدل Ul-Pv-Strabe01 ظرفیت64گیگابایت متفرقه 1,420,000 4 اردیبهشت 1,420,000 1,420,000
فلش مموری طرح توت فرنگی مدل Ul-Pv-Strabe01 ظرفیت64گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 64 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح توت فرنگی مدل Ul-Pv-Strabe01 ظرفیت8گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح توت فرنگی مدل Ul-Pv-Strabe01 ظرفیت8گیگابایت متفرقه 880,000 9 اردیبهشت 880,000 880,000
فلش مموری طرح توت فرنگی مدل Ul-Pv-Strabe01 ظرفیت8گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 8 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح تیم مدل Ul-Pv-Ti01 ظرفیت32گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح تیم مدل Ul-Pv-Ti01 ظرفیت32گیگابایت متفرقه 990,000 9 اردیبهشت 990,000 990,000
فلش مموری طرح تیم مدل Ul-Pv-Ti01 ظرفیت32گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح لیفتراک مدل Ul-Pv-Forklif01 ظرفیت16گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح لیفتراک مدل Ul-Pv-Forklif01 ظرفیت16گیگابایت متفرقه 1,050,000 9 اردیبهشت 1,050,000 1,050,000
فلش مموری طرح لیفتراک مدل Ul-Pv-Forklif01 ظرفیت16گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 16 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح لیفتراک مدل Ul-Pv-Forklif01 ظرفیت32گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح لیفتراک مدل Ul-Pv-Forklif01 ظرفیت32گیگابایت متفرقه 1,100,000 2 اردیبهشت 1,100,000 1,100,000
فلش مموری طرح لیفتراک مدل Ul-Pv-Forklif01 ظرفیت32گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح لیفتراک مدل Ul-Pv-Forklif01 ظرفیت8گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح لیفتراک مدل Ul-Pv-Forklif01 ظرفیت8گیگابایت متفرقه 1,000,000 9 اردیبهشت 1,000,000 1,000,000
فلش مموری طرح لیفتراک مدل Ul-Pv-Forklif01 ظرفیت8گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 8 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح ماشین کد UM-033 ظرفیت 64 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح ماشین کد UM-033 ظرفیت 64 گیگابایت متفرقه 1,700,000 3 فروردین 1,700,000 1,700,000
فلش مموری طرح ماشین کد UM-033 ظرفیت 64 گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 64 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: خیر مقاومت در برابر شوک و لرزش:خیر ضد خش: بله
فلش مموری طرح ماه مدل UJ-017 ظرفیت 32 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح ماه مدل UJ-017 ظرفیت 32 گیگابایت متفرقه 1,050,000 9 اردیبهشت 1,050,000 1,050,000
فلش مموری طرح ماه مدل UJ-017 ظرفیت 32 گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح نارنجک مدل Ul-Pv-Grena02 ظرفیت16گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح نارنجک مدل Ul-Pv-Grena02 ظرفیت16گیگابایت متفرقه 910,000 9 اردیبهشت 910,000 910,000
فلش مموری طرح نارنجک مدل Ul-Pv-Grena02 ظرفیت16گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 16 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح نارنجک مدل Ul-Pv-Grena02 ظرفیت64گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح نارنجک مدل Ul-Pv-Grena02 ظرفیت64گیگابایت متفرقه 1,330,000 9 اردیبهشت 1,330,000 1,330,000
فلش مموری طرح نارنجک مدل Ul-Pv-Grena02 ظرفیت64گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 64 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح نارنجک مدل Ul-Pv-Grena02 ظرفیت8گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح نارنجک مدل Ul-Pv-Grena02 ظرفیت8گیگابایت متفرقه 880,000 9 اردیبهشت 880,000 880,000
فلش مموری طرح نارنجک مدل Ul-Pv-Grena02 ظرفیت8گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 8 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح هندوانه مدل Ul-Pv-WatMelo01 ظرفیت16گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح هندوانه مدل Ul-Pv-WatMelo01 ظرفیت16گیگابایت متفرقه 990,000 9 اردیبهشت 990,000 990,000
فلش مموری طرح هندوانه مدل Ul-Pv-WatMelo01 ظرفیت16گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 16 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح هندوانه مدل Ul-Pv-WatMelo01 ظرفیت32گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح هندوانه مدل Ul-Pv-WatMelo01 ظرفیت32گیگابایت متفرقه 890,000 4 فروردین 890,000 890,000
فلش مموری طرح هندوانه مدل Ul-Pv-WatMelo01 ظرفیت32گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح هندوانه مدل Ul-Pv-WatMelo01 ظرفیت64گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح هندوانه مدل Ul-Pv-WatMelo01 ظرفیت64گیگابایت متفرقه 1,400,000 30 فروردین 1,400,000 1,400,000
فلش مموری طرح هندوانه مدل Ul-Pv-WatMelo01 ظرفیت64گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 64 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح هندوانه مدل Ul-Pv-WatMelo01 ظرفیت8گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح هندوانه مدل Ul-Pv-WatMelo01 ظرفیت8گیگابایت متفرقه 920,000 9 اردیبهشت 920,000 920,000
فلش مموری طرح هندوانه مدل Ul-Pv-WatMelo01 ظرفیت8گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 8 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح وایکینگ مدل Ul-Pv-Vik01 ظرفیت64گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح وایکینگ مدل Ul-Pv-Vik01 ظرفیت64گیگابایت متفرقه 1,350,000 9 اردیبهشت 1,350,000 1,350,000
فلش مموری طرح وایکینگ مدل Ul-Pv-Vik01 ظرفیت64گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 64 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح پاندا مدل Ul-Pv-Pand02 ظرفیت16گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح پاندا مدل Ul-Pv-Pand02 ظرفیت16گیگابایت متفرقه 900,000 9 اردیبهشت 900,000 900,000
فلش مموری طرح پاندا مدل Ul-Pv-Pand02 ظرفیت16گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 16 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح پاندا مدل Ul-Pv-Pand02 ظرفیت32گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح پاندا مدل Ul-Pv-Pand02 ظرفیت32گیگابایت متفرقه 840,000 4 فروردین 840,000 840,000
فلش مموری طرح پاندا مدل Ul-Pv-Pand02 ظرفیت32گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح پاندا مدل Ul-Pv-Pand02 ظرفیت64گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح پاندا مدل Ul-Pv-Pand02 ظرفیت64گیگابایت متفرقه 1,330,000 4 اردیبهشت 1,330,000 1,330,000
فلش مموری طرح پاندا مدل Ul-Pv-Pand02 ظرفیت64گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 64 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح پاندا مدل Ul-Pv-Pand02 ظرفیت8گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح پاندا مدل Ul-Pv-Pand02 ظرفیت8گیگابایت متفرقه 890,000 9 اردیبهشت 890,000 890,000
فلش مموری طرح پاندا مدل Ul-Pv-Pand02 ظرفیت8گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 8 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح گیتار مدل Ul-Gr01ظرفیت 16 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح گیتار مدل Ul-Gr01ظرفیت 16 گیگابایت متفرقه 1,090,000 28 اردیبهشت 1,000,000 1,090,000
فلش مموری طرح گیتار مدل Ul-Gr01ظرفیت 16 گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 16 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: خیر
فلش مموری مدل Cruzer Fit CZ33 ظرفیت 32 گیگابایت غیر اصل
فلش مموری
فلش مموری مدل Cruzer Fit CZ33 ظرفیت 32 گیگابایت غیر اصل متفرقه 550,000 25 فروردین 550,000 550,000
فلش مموری مدل Cruzer Fit CZ33 ظرفیت 32 گیگابایت غیر اصل رابط: USB 2.0 ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: خیر مقاومت در برابر ضربه: خیر مقاومت در برابر شوک و لرزش:خیر ضد خش: خیر
فلش مموری مدل MUF-16BA ظرفیت 16 گیگابایت غیر اصل
فلش مموری
فلش مموری مدل MUF-16BA ظرفیت 16 گیگابایت غیر اصل متفرقه 580,000 4 فروردین 580,000 580,000
فلش مموری مدل MUF-16BA ظرفیت 16 گیگابایت غیر اصل رابط: USB 2.0 ظرفیت: 16 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش: بله ضد خش:خیر
فلش مموری مدل کلش اف کلنز ظرفیت 16 گیگا بایت
فلش مموری
فلش مموری مدل کلش اف کلنز ظرفیت 16 گیگا بایت متفرقه 550,000 24 اردیبهشت 550,000 550,000
فلش مموری مدل کلش اف کلنز ظرفیت 16 گیگا بایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 16 گیگابایت مقاومت در برابر آب: خیر مقاومت در برابر ضربه: بله
فلش مموری OTG اپیسر مدل AH175 ظرفیت 16 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری OTG اپیسر مدل AH175 ظرفیت 16 گیگابایت اپیسر 950,000 6 اردیبهشت 950,000 950,000
فلش مموری OTG اپیسر مدل AH175 ظرفیت 16 گیگابایت رابط: USB 2.0، USB 1.1، microUSB ظرفیت: 16 گیگابایت مقاومت در برابر آب: خیر مقاومت در برابر ضربه: خیر مقاومت در برابر شوک و لرزش:خیر ضد خش: خیر
فلش مموری OTG ای دیتا مدل Choice UC330 ظرفیت 8 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری OTG ای دیتا مدل Choice UC330 ظرفیت 8 گیگابایت ای دیتا 800,000 24 اردیبهشت 800,000 800,000
فلش مموری OTG ای دیتا مدل Choice UC330 ظرفیت 8 گیگابایت رابط: USB 2.0، microUSB ظرفیت: 8 گیگابایت مقاومت در برابر آب: خیر مقاومت در برابر ضربه: خیر مقاومت در برابر شوک و لرزش:خیر ضد خش: خیر
فلش مموری OTG ای دیتا مدل DashDrive Durable UD320 ظرفیت 32 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری OTG ای دیتا مدل DashDrive Durable UD320 ظرفیت 32 گیگابایت ای دیتا 1,790,000 9 اردیبهشت 1,790,000 1,790,000
فلش مموری OTG ای دیتا مدل DashDrive Durable UD320 ظرفیت 32 گیگابایت رابط: USB 2.0، microUSB ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: خیر
فلش مموری OTG رم مکس کد 204 ظرفیت 32 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری OTG رم مکس کد 204 ظرفیت 32 گیگابایت رم‌مکس 1,310,000 9 اردیبهشت 1,310,000 1,310,000
فلش مموری OTG رم مکس کد 204 ظرفیت 32 گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: خیر مقاومت در برابر ضربه: خیر مقاومت در برابر شوک و لرزش:خیر ضد خش: خیر
فلش مموری Otg مدل SW10 ظرفیت 16 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری Otg مدل SW10 ظرفیت 16 گیگابایت متفرقه 545,000 9 فروردین 545,000 545,000
فلش مموری Otg مدل SW10 ظرفیت 16 گیگابایت رابط: USB 2.0، microUSB ظرفیت: 16 گیگابایت مقاومت در برابر آب: خیر مقاومت در برابر ضربه: خیر مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله
فلش مموری Otg مدل SW10 ظرفیت 16 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری Otg مدل SW10 ظرفیت 16 گیگابایت متفرقه 565,000 9 فروردین 565,000 565,000
فلش مموری Otg مدل SW10 ظرفیت 16 گیگابایت رابط: USB 2.0، microUSB ظرفیت: 16 گیگابایت مقاومت در برابر آب: خیر مقاومت در برابر ضربه: خیر مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله
فلش مموری OTG موبایل اپیسر مدل AH171 ظرفیت 16 گیگابایت طرح ببر
فلش مموری
فلش مموری OTG موبایل اپیسر مدل AH171 ظرفیت 16 گیگابایت طرح ببر اپیسر 980,000 24 اردیبهشت 980,000 980,000
فلش مموری OTG موبایل اپیسر مدل AH171 ظرفیت 16 گیگابایت طرح ببر رابط: microUSB ظرفیت: 16 گیگابایت
فلش مموری OTG موبایل اپیسر مدل AH171 ظرفیت 16 گیگابایت طرح خرس
فلش مموری
فلش مموری OTG موبایل اپیسر مدل AH171 ظرفیت 16 گیگابایت طرح خرس اپیسر 980,000 24 اردیبهشت 980,000 980,000
فلش مموری OTG موبایل اپیسر مدل AH171 ظرفیت 16 گیگابایت طرح خرس رابط: microUSB ظرفیت: 16 گیگابایت
فلش مموری OTG موبایل اپیسر مدل AH171 ظرفیت 16 گیگابایت طرح خوک
فلش مموری
فلش مموری OTG موبایل اپیسر مدل AH171 ظرفیت 16 گیگابایت طرح خوک اپیسر 990,000 24 اردیبهشت 990,000 990,000
فلش مموری OTG موبایل اپیسر مدل AH171 ظرفیت 16 گیگابایت طرح خوک رابط: microUSB ظرفیت: 16 گیگابایت
فلش مموری OTG موبایل اپیسر مدل AH171 ظرفیت 32 گیگابایت طرح ببر
فلش مموری
فلش مموری OTG موبایل اپیسر مدل AH171 ظرفیت 32 گیگابایت طرح ببر اپیسر 1,850,000 24 اردیبهشت 1,850,000 1,850,000
فلش مموری OTG موبایل اپیسر مدل AH171 ظرفیت 32 گیگابایت طرح ببر رابط: microUSB ظرفیت: 32 گیگابایت
فلش مموری OTG موبایل اپیسر مدل AH171 ظرفیت 32 گیگابایت طرح خرس
فلش مموری
فلش مموری OTG موبایل اپیسر مدل AH171 ظرفیت 32 گیگابایت طرح خرس اپیسر 1,850,000 24 اردیبهشت 1,850,000 1,850,000
فلش مموری OTG موبایل اپیسر مدل AH171 ظرفیت 32 گیگابایت طرح خرس رابط: microUSB ظرفیت: 32 گیگابایت
فلش مموری OTG کینگستون مدل DTDUO3 ظرفیت 32 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری OTG کینگستون مدل DTDUO3 ظرفیت 32 گیگابایت کینگستون 1,450,000 24 اردیبهشت 1,450,000 1,450,000
فلش مموری OTG کینگستون مدل DTDUO3 ظرفیت 32 گیگابایت رابط: USB 3.0، USB 2.0، microUSB ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: خیر مقاومت در برابر ضربه: خیر مقاومت در برابر شوک و لرزش:خیر ضد خش: خیر
فلش مموری Silicon Power مدل Jewel J10 ظرفیت 32 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری Silicon Power مدل Jewel J10 ظرفیت 32 گیگابایت سیلیکون پاور 1,490,000 6 خرداد 1,480,000 1,550,000
فلش مموری Silicon Power مدل Jewel J10 ظرفیت 32 گیگابایت رابط: USB 3.0، USB 2.0 ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: خیر
فلش مموری Silicon power مدل Touch T08 ظرفیت 32 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری Silicon power مدل Touch T08 ظرفیت 32 گیگابایت سیلیکون پاور 960,000 6 خرداد 940,000 960,000
فلش مموری Silicon power مدل Touch T08 ظرفیت 32 گیگابایت رابط: USB 2.0، USB 1.1 ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: خیر مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: خیر
فلش مموری USB 2.0 اچ پی مدل V210W ظرفیت 32 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری USB 2.0 اچ پی مدل V210W ظرفیت 32 گیگابایت اچ‌پی 950,000 17 فروردین 950,000 950,000
فلش مموری USB 2.0 اچ پی مدل V210W ظرفیت 32 گیگابایت رابط: USB 2.0، USB 1.1 ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:خیر ضد خش: خیر
فلش مموری USB 2.0 فیلیپس مدل پیکو ادیشن FM32FD85B/97 ظرفیت 32 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری USB 2.0 فیلیپس مدل پیکو ادیشن FM32FD85B/97 ظرفیت 32 گیگابایت فیلیپس 1,190,000 24 اردیبهشت 1,190,000 1,190,000
فلش مموری USB 2.0 فیلیپس مدل پیکو ادیشن FM32FD85B/97 ظرفیت 32 گیگابایت رابط: USB 2.0، USB 1.1 ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: خیر مقاومت در برابر ضربه: خیر مقاومت در برابر شوک و لرزش:خیر ضد خش: خیر
مجموع موارد: 564 عدد در 12 صفحه