شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت کاغذ خردکن

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
کاغذ خرد کن فلوز مدل Microshred 46Ms
کاغذ خردکن
کاغذ خرد کن فلوز مدل Microshred 46Ms فلوز 48,900,000 00:11:57 48,900,000 49,230,000
کاغذ خرد کن فلوز مدل Microshred 46Ms نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد
کاغذ خرد کن فلوز مدل Microshred 99Ms
کاغذ خردکن
کاغذ خرد کن فلوز مدل Microshred 99Ms فلوز 63,500,000 00:11:56 63,500,000 63,500,000
کاغذ خرد کن فلوز مدل Microshred 99Ms نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: ندارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: ندارد
کاغذ خرد کن فلوز مدل Power Shred 8MC
کاغذ خردکن
کاغذ خرد کن فلوز مدل Power Shred 8MC فلوز 18,700,000 00:11:56 18,700,000 18,700,000
کاغذ خرد کن فلوز مدل Power Shred 8MC سطح امنیتی: 4 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: ندارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: ندارد
کاغذ خرد کن فلوز مدل Powershred 60Cs
کاغذ خردکن
کاغذ خرد کن فلوز مدل Powershred 60Cs متفرقه 17,890,000 00:11:56 17,890,000 17,890,000
کاغذ خرد کن فلوز مدل Powershred 60Cs سطح امنیتی: 3 نوع برش: رشته ای قابلیت خرد کردن CD: ندارد
کاغذ خرد کن فلوز مدل Powershred 73Ci
کاغذ خردکن
کاغذ خرد کن فلوز مدل Powershred 73Ci متفرقه 34,500,000 21 فروردین 34,500,000 34,500,000
کاغذ خرد کن فلوز مدل Powershred 73Ci سطح امنیتی: 4 نوع برش: رشته ای قابلیت خرد کردن CD: دارد
کاغذ خرد کن فلوز مدل Powershred 75Cs
کاغذ خردکن
کاغذ خرد کن فلوز مدل Powershred 75Cs متفرقه 38,400,000 00:11:57 38,400,000 38,400,000
کاغذ خرد کن فلوز مدل Powershred 75Cs سطح امنیتی: 4 نوع برش: رشته ای قابلیت خرد کردن CD: دارد
کاغذ خرد کن فلوز مدل Powershred 79Ci
کاغذ خردکن
کاغذ خرد کن فلوز مدل Powershred 79Ci فلوز 39,550,000 00:11:56 39,550,000 39,550,000
کاغذ خرد کن فلوز مدل Powershred 79Ci سطح امنیتی: 4 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد
کاغذ خرد کن فلوز مدل Powershred H-8C
کاغذ خردکن
کاغذ خرد کن فلوز مدل Powershred H-8C فلوز 15,600,000 00:11:56 15,600,000 15,600,000
کاغذ خرد کن فلوز مدل Powershred H-8C سطح امنیتی: 4 نوع برش: رشته ای قابلیت خرد کردن CD: ندارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: ندارد
کاغذ خرد کن مهر مدل MM-350 C
کاغذ خردکن
کاغذ خرد کن مهر مدل MM-350 C مهر 32,000,000 00:11:57 32,000,000 32,000,000
کاغذ خرد کن مهر مدل MM-350 C سطح امنیتی: 1 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد
کاغذ خرد کن مهر مدل MM-600 C
کاغذ خردکن
کاغذ خرد کن مهر مدل MM-600 C متفرقه 17,000,000 00:11:57 16,800,000 17,500,000
کاغذ خرد کن مهر مدل MM-600 C سطح امنیتی: 2 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: ندارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد
کاغذ خردکن رمو مدل c-1100
کاغذ خردکن
کاغذ خردکن رمو مدل c-1100 متفرقه 17,500,000 00:11:57 17,500,000 17,500,000
کاغذ خردکن رمو مدل c-1100 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد
کاغذ خردکن رمو مدل c-2100
کاغذ خردکن
کاغذ خردکن رمو مدل c-2100 متفرقه 35,500,000 00:11:58 35,500,000 35,500,000
کاغذ خردکن رمو مدل c-2100 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: دارد
کاغذ خردکن رمو مدل c-3200
کاغذ خردکن
کاغذ خردکن رمو مدل c-3200 متفرقه 36,000,000 00:11:58 36,000,000 36,000,000
کاغذ خردکن رمو مدل c-3200 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد
کاغذ خردکن مهر مدل MM - 830
کاغذ خردکن
کاغذ خردکن مهر مدل MM - 830 مهر 42,000,000 00:11:58 42,000,000 42,000,000
کاغذ خردکن مهر مدل MM - 830 سطح امنیتی: 1 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد
کاغذ خردکن مهر مدل MM - 886
کاغذ خردکن
کاغذ خردکن مهر مدل MM - 886 مهر 34,550,000 00:11:57 34,550,000 34,690,000
کاغذ خردکن مهر مدل MM - 886 سطح امنیتی: 1 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد
کاغذ خردکن نیکیتا 468
کاغذ خردکن
کاغذ خردکن نیکیتا 468 نیکیتا 19,000,000 10 خرداد 17,000,000 19,000,000
کاغذ خردکن نیکیتا 468 سطح امنیتی: 3 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد
کاغذ خردکن نیکیتا SD 9355
کاغذ خردکن
کاغذ خردکن نیکیتا SD 9355 نیکیتا 62,400,000 00:11:56 62,400,000 65,000,000
کاغذ خردکن نیکیتا SD 9355 سطح امنیتی: 4 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد
کاغذ خردکن نیکیتا SD 9360
کاغذ خردکن
کاغذ خردکن نیکیتا SD 9360 نیکیتا 65,000,000 25 فروردین 65,000,000 65,000,000
کاغذ خردکن نیکیتا SD 9360 سطح امنیتی: 4 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد
کاغذ خردکن نیکیتا SD-9010
کاغذ خردکن
کاغذ خردکن نیکیتا SD-9010 نیکیتا 45,000,000 00:11:57 45,000,000 45,000,000
کاغذ خردکن نیکیتا SD-9010 سطح امنیتی: 4 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد
کاغذ خردکن نیکیتا SD-9511
کاغذ خردکن
کاغذ خردکن نیکیتا SD-9511 نیکیتا 84,500,000 00:11:56 84,500,000 84,500,000
کاغذ خردکن نیکیتا SD-9511 سطح امنیتی: 4 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: ندارد
کاغذ خردکن پروتک مدل 468
کاغذ خردکن
کاغذ خردکن پروتک مدل 468 پروتک 17,400,000 00:11:56 17,400,000 17,600,000
کاغذ خردکن پروتک مدل 468 سطح امنیتی: 3 نوع برش: رشته ای قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد
کاغذ خردکن پروتک مدل SD 9310
کاغذ خردکن
کاغذ خردکن پروتک مدل SD 9310 پروتک 31,000,000 00:11:57 31,000,000 31,000,000
کاغذ خردکن پروتک مدل SD 9310 سطح امنیتی: 4 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: ندارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: ندارد
کاغذ خردکن پروتک مدل SD 9355
کاغذ خردکن
کاغذ خردکن پروتک مدل SD 9355 پروتک 40,400,000 00:11:57 40,400,000 41,000,000
کاغذ خردکن پروتک مدل SD 9355 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد
کاغذ خردکن پروتک مدل SD 9520
کاغذ خردکن
کاغذ خردکن پروتک مدل SD 9520 پروتک 53,000,000 00:11:57 53,000,000 53,000,000
کاغذ خردکن پروتک مدل SD 9520 سطح امنیتی: 4 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد
کاغذ خردکن پروتک مدل SD 9522
کاغذ خردکن
کاغذ خردکن پروتک مدل SD 9522 پروتک 54,500,000 00:11:58 54,500,000 54,500,000
کاغذ خردکن پروتک مدل SD 9522 سطح امنیتی: 4 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد
کاغذ خردکن پروتک مدل SD 9680
کاغذ خردکن
کاغذ خردکن پروتک مدل SD 9680 پروتک 44,000,000 00:11:59 44,000,000 44,000,000
کاغذ خردکن پروتک مدل SD 9680 سطح امنیتی: 4 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد
کاغذ خردکن گِها مدل X7 CD
کاغذ خردکن
کاغذ خردکن گِها مدل X7 CD گِها 11,950,000 00:11:56 11,950,000 11,950,000
کاغذ خردکن گِها مدل X7 CD سطح امنیتی: 3 نوع برش: رشته ای قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد
مجموع موارد: 27 عدد در 1 صفحه