شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت کابل تلفن

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
کابل  4 رشته ای تلفن سیلترون مدل TTCK-31 طول 91.5 متر
کابل تلفن
کابل 4 رشته ای تلفن سیلترون مدل TTCK-31 طول 91.5 متر متفرقه 703,000 06:12:13 700,000 735,000
کابل 4 رشته ای تلفن سیلترون مدل TTCK-31 طول 91.5 متر نوع: صاف
کابل تلفن مدل BT20 به طول 20 متر
کابل تلفن
کابل تلفن مدل BT20 به طول 20 متر متفرقه 184,500 06:12:14 187,000 217,700
کابل تلفن مدل BT20 به طول 20 متر
کابل تلفن مدل PH045 طول 1.8 متر
کابل تلفن
کابل تلفن مدل PH045 طول 1.8 متر متفرقه 38,000 06:12:16 37,000 38,000
کابل تلفن مدل PH045 طول 1.8 متر
مجموع موارد: 3 عدد در 1 صفحه