شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت پرینتر سه بعدی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
پرینتر 3 بعدی اکس وای زی پرینتیتگ مدل da Vinci 1.0A
پرینتر سه بعدی
پرینتر 3 بعدی اکس وای زی پرینتیتگ مدل da Vinci 1.0A متفرقه 81,750,000 06:12:35 81,750,000 81,750,000
پرینتر 3 بعدی اکس وای زی پرینتیتگ مدل da Vinci 1.0A تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: ABS، PLA فایل ورودی: STL اتصالات:USB
پرینتر سه بعدی جهان 3D  مدل jp2
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی جهان 3D مدل jp2 متفرقه 80,000,000 06:12:35 80,000,000 80,000,000
پرینتر سه بعدی جهان 3D مدل jp2 تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: ABS، PLA، Nylon فایل ورودی: STL G-Code Obj اتصالات:SD Card
پرینتر سه بعدی جهان 3D  مدل jp5
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی جهان 3D مدل jp5 متفرقه 90,000,000 25 فروردین 90,000,000 90,000,000
پرینتر سه بعدی جهان 3D مدل jp5 تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: ABS، PLA، Nylon فایل ورودی: STL G-Code Obj اتصالات:SD Card USB
پرینتر سه بعدی جهان 3D  مدل jp6
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی جهان 3D مدل jp6 متفرقه 140,000,000 25 فروردین 140,000,000 140,000,000
پرینتر سه بعدی جهان 3D مدل jp6 تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: ABS، PLA، Nylon فایل ورودی: STL G-Code Obj اتصالات:SD Card
پرینتر سه بعدی جهان 3D مدل JP4
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی جهان 3D مدل JP4 متفرقه 265,000,000 06:12:35 265,000,000 265,000,000
پرینتر سه بعدی جهان 3D مدل JP4 تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: ABS، Nylon، PLA فایل ورودی: STL G-Code Obj اتصالات:SD Card USB
پرینتر سه بعدی سادیتا مدل S1 Pro
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی سادیتا مدل S1 Pro سادیتا 61,000,000 06:12:36 61,000,000 61,000,000
پرینتر سه بعدی سادیتا مدل S1 Pro تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: ABS، PLA، Nylon فایل ورودی: STL G-Code Obj اتصالات:SD Card
پرینتر سه بعدی سی زان مدل 4 دسکتاپ
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی سی زان مدل 4 دسکتاپ ماشین های هوشمند سی زان 135,000,000 06:12:36 135,000,000 135,000,000
پرینتر سه بعدی سی زان مدل 4 دسکتاپ تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: ABS، PLA، Nylon فایل ورودی: STL G-Code Obj اتصالات:USB
پرینتر سه بعدی سی زان مدل چهار آفیس
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی سی زان مدل چهار آفیس ماشین های هوشمند سی زان 220,000,000 26 فروردین 220,000,000 220,000,000
پرینتر سه بعدی سی زان مدل چهار آفیس تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: ABS، PLA، Nylon فایل ورودی: STL G-Code Obj اتصالات:USB
پرینتر سه بعدی صنایع آموزشی مدل EEI-226
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی صنایع آموزشی مدل EEI-226 صنایع آموزشی 64,900,000 06:12:35 64,900,000 64,900,000
پرینتر سه بعدی صنایع آموزشی مدل EEI-226 تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: ABS، PLA، Nylon فایل ورودی: STL G-Code Obj اتصالات:SD Card
پرینتر سه بعدی فلیکس مدل Tec4L
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی فلیکس مدل Tec4L متفرقه 367,000,000 06:12:35 367,000,000 367,000,000
پرینتر سه بعدی فلیکس مدل Tec4L تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: ABS، PLA، Nylon فایل ورودی: STL اتصالات:SD Card USB Wi-Fi
پرینتر سه بعدی مبین 3D مدل M101
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی مبین 3D مدل M101 متفرقه 65,000,000 06:12:40 65,000,000 65,000,000
پرینتر سه بعدی مبین 3D مدل M101 تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: ABS، PLA فایل ورودی: STL G-Code Obj اتصالات:SD Card
پرینتر سه بعدی مبین 3D مدل M102
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی مبین 3D مدل M102 متفرقه 147,000,000 06:12:40 147,000,000 147,000,000
پرینتر سه بعدی مبین 3D مدل M102 تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: ABS، PLA فایل ورودی: STL G-Code Obj اتصالات:SD Card
پرینتر سه بعدی مبین 3D مدل M103
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی مبین 3D مدل M103 متفرقه 230,000,000 06:12:40 230,000,000 230,000,000
پرینتر سه بعدی مبین 3D مدل M103 تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: ABS، PLA فایل ورودی: STL G-Code Obj اتصالات:SD Card
پرینتر سه بعدی مدل hyper cube
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی مدل hyper cube متفرقه 115,000,000 06:12:35 115,000,000 115,000,000
پرینتر سه بعدی مدل hyper cube تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: ABS، PLA فایل ورودی: G-Code اتصالات:SD Card USB Ethernet
پرینتر سه بعدی مدل Rayan tall
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی مدل Rayan tall متفرقه 50,000,000 10 اردیبهشت 50,000,000 50,000,000
پرینتر سه بعدی مدل Rayan tall تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: ABS، PLA، Nylon، INF فایل ورودی: STL G-Code Obj اتصالات:SD Card
پرینتر سه بعدی کرییت بات مدل Super200
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی کرییت بات مدل Super200 کرییت بات 49,500,000 10 اردیبهشت 49,500,000 49,500,000
پرینتر سه بعدی کرییت بات مدل Super200 تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: PLA فایل ورودی: STL G-Code اتصالات:SD Card
پرینتر سه بعدی کیوب مدل 3 D
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی کیوب مدل 3 D متفرقه 80,000,000 06:12:37 80,000,000 80,000,000
پرینتر سه بعدی کیوب مدل 3 D تکنولوژی چاپ: PJP تعداد نازل: 2 مواد مصرفی: ABS، PLA فایل ورودی: STL Obj اتصالات:USB Wi-Fi Ethernet
مجموع موارد: 17 عدد در 1 صفحه