شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت پرفراژ چک

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
دستگاه پرفراژ رمو مدل CW-500
پرفراژ چک
دستگاه پرفراژ رمو مدل CW-500 متفرقه 13,500,000 2 خرداد 11,200,000 13,500,000
دستگاه پرفراژ رمو مدل CW-500
دستگاه پرفراژ چک اپسون مدل TM-S2000MJ
پرفراژ چک
دستگاه پرفراژ چک اپسون مدل TM-S2000MJ اپسون 79,000,000 30 اردیبهشت 45,000,000 45,000,000
دستگاه پرفراژ چک اپسون مدل TM-S2000MJ
دستگاه پرفراژ چک مدل 220
پرفراژ چک
دستگاه پرفراژ چک مدل 220 متفرقه 11,000,000 25 اردیبهشت 11,000,000 11,000,000
دستگاه پرفراژ چک مدل 220
دستگاه پرفراژ چک مهر مدل MX-14
پرفراژ چک
دستگاه پرفراژ چک مهر مدل MX-14 مهر 13,900,000 25 اردیبهشت 12,300,000 13,900,000
دستگاه پرفراژ چک مهر مدل MX-14
دستگاه پرفراژ چک مگا مدل dm-110
پرفراژ چک
دستگاه پرفراژ چک مگا مدل dm-110 متفرقه 11,700,000 15 اردیبهشت 11,200,000 11,700,000
دستگاه پرفراژ چک مگا مدل dm-110
دستگاه پرفراژ چک پروتک مدل EC-160
پرفراژ چک
دستگاه پرفراژ چک پروتک مدل EC-160 پروتک 23,720,000 5 خرداد 23,720,000 24,000,000
دستگاه پرفراژ چک پروتک مدل EC-160
دستگاه پرفراژ چک کاتیگا مدل Cl-458
پرفراژ چک
دستگاه پرفراژ چک کاتیگا مدل Cl-458 کاتیگا 13,000,000 31 اردیبهشت 11,900,000 14,000,000
دستگاه پرفراژ چک کاتیگا مدل Cl-458
دستگاه پرفراژ چک کارونا مدل KT-800
پرفراژ چک
دستگاه پرفراژ چک کارونا مدل KT-800 متفرقه 13,990,000 10 اردیبهشت 13,990,000 13,990,000
دستگاه پرفراژ چک کارونا مدل KT-800
دستگاه پرفراژ چک یوشیدا ژاپن مدل N114
پرفراژ چک
دستگاه پرفراژ چک یوشیدا ژاپن مدل N114 متفرقه 38,500,000 10 اردیبهشت 38,500,000 38,500,000
دستگاه پرفراژ چک یوشیدا ژاپن مدل N114
دستگاه پرفراژ چک یوچیدا مدل P-70N
پرفراژ چک
دستگاه پرفراژ چک یوچیدا مدل P-70N متفرقه 16,200,000 10 اردیبهشت 16,200,000 16,200,000
دستگاه پرفراژ چک یوچیدا مدل P-70N
نمد پرفراژ چک کاتیگا مدل458
پرفراژ چک
نمد پرفراژ چک کاتیگا مدل458 متفرقه 570,000 5 خرداد 570,000 650,000
نمد پرفراژ چک کاتیگا مدل458
مجموع موارد: 11 عدد در 1 صفحه