شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت پرس کارت و لمینت

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
پرس لمینت فلوز سرد و گرم سایز A4 مدل ساتورن 3i
پرس کارت و لمینت
پرس لمینت فلوز سرد و گرم سایز A4 مدل ساتورن 3i فلوز 14,000,000 8 تیر 11,930,000 11,950,000
پرس لمینت فلوز سرد و گرم سایز A4 مدل ساتورن 3i مناسب برای لمینت: تا سایز A4
پرس کارت و لمینت تکسیر مدل TLH-235C
پرس کارت و لمینت
پرس کارت و لمینت تکسیر مدل TLH-235C متفرقه 6,500,000 8 تیر 6,000,000 6,200,000
پرس کارت و لمینت تکسیر مدل TLH-235C مناسب برای لمینت: تا سایز A4
پرس کارت و لمینت تیکو مدل AL4402
پرس کارت و لمینت
پرس کارت و لمینت تیکو مدل AL4402 متفرقه 11,900,000 3 تیر 11,900,000 11,900,000
پرس کارت و لمینت تیکو مدل AL4402 مناسب برای لمینت: عکس، کارت شناسایی، تا سایز A4
پرس کارت و لمینت جی بی سی مدل  DOCUSEAL 40P
پرس کارت و لمینت
پرس کارت و لمینت جی بی سی مدل DOCUSEAL 40P جی بی سی 3,650,000 13 تیر 3,670,000 3,790,000
پرس کارت و لمینت جی بی سی مدل DOCUSEAL 40P مناسب برای لمینت: کارت شناسایی
پرس کارت و لمینت جی بی سی مدل  HeatSeal H210
پرس کارت و لمینت
پرس کارت و لمینت جی بی سی مدل HeatSeal H210 جی بی سی 15,000,000 24 خرداد 15,000,000 15,000,000
پرس کارت و لمینت جی بی سی مدل HeatSeal H210 مناسب برای لمینت: تا سایز A4
پرس کارت و لمینت رویال ساورین مدل HSH 340
پرس کارت و لمینت
پرس کارت و لمینت رویال ساورین مدل HSH 340 رویال ساورین 38,000,000 24 خرداد 36,500,000 36,500,000
پرس کارت و لمینت رویال ساورین مدل HSH 340 مناسب برای لمینت: تا سایز A3
پرس کارت و لمینت فلوز مدل Cosmic 2 A3
پرس کارت و لمینت
پرس کارت و لمینت فلوز مدل Cosmic 2 A3 فلوز 12,000,000 13 تیر 11,300,000 11,400,000
پرس کارت و لمینت فلوز مدل Cosmic 2 A3 مناسب برای لمینت: تا سایز A3
پرس کارت و لمینت فلوز مدل Cosmic 2 A4
پرس کارت و لمینت
پرس کارت و لمینت فلوز مدل Cosmic 2 A4 فلوز 12,500,000 3 تیر 11,500,000 11,500,000
پرس کارت و لمینت فلوز مدل Cosmic 2 A4 مناسب برای لمینت: تا سایز A4
پرس کارت و لمینت فلوز مدل Saturn 3i A3
پرس کارت و لمینت
پرس کارت و لمینت فلوز مدل Saturn 3i A3 فلوز 16,000,000 24 خرداد 16,000,000 16,000,000
پرس کارت و لمینت فلوز مدل Saturn 3i A3 مناسب برای لمینت: تا سایز A3
پرس کارت و لمینت مدل ax-110
پرس کارت و لمینت
پرس کارت و لمینت مدل ax-110 متفرقه 8,200,000 13 تیر 7,280,000 7,570,000
پرس کارت و لمینت مدل ax-110 مناسب برای لمینت: تا سایز A4
پرس کارت و لمینت مدل ax-110-a
پرس کارت و لمینت
پرس کارت و لمینت مدل ax-110-a متفرقه 13,690,000 13 تیر 12,190,000 12,790,000
پرس کارت و لمینت مدل ax-110-a مناسب برای لمینت: تا سایز A3
پرس کارت و لمینیت فلوز مدل Callisto A4
پرس کارت و لمینت
پرس کارت و لمینیت فلوز مدل Callisto A4 فلوز 16,500,000 3 تیر 16,500,000 16,500,000
پرس کارت و لمینیت فلوز مدل Callisto A4 مناسب برای لمینت: عکس، کارت شناسایی، تا سایز A4
پرس کارت و لمینیت مدل APS 650 A
پرس کارت و لمینت
پرس کارت و لمینیت مدل APS 650 A متفرقه 63,000,000 24 خرداد 63,000,000 63,000,000
پرس کارت و لمینیت مدل APS 650 A مناسب برای لمینت: تا سایز A2
پرس کارت و لمینیت مدل PDA3-320
پرس کارت و لمینت
پرس کارت و لمینیت مدل PDA3-320 متفرقه 9,200,000 13 تیر 8,220,000 8,530,000
پرس کارت و لمینیت مدل PDA3-320 مناسب برای لمینت: تا سایز A3
پرس کارت و لمینیت مدل PDA3-330
پرس کارت و لمینت
پرس کارت و لمینیت مدل PDA3-330 متفرقه 10,000,000 13 تیر 9,630,000 9,640,000
پرس کارت و لمینیت مدل PDA3-330 مناسب برای لمینت: تا سایز A3
پرس کارت و لمینیت کیوپا مدل vl110
پرس کارت و لمینت
پرس کارت و لمینیت کیوپا مدل vl110 متفرقه 2,910,000 8 تیر 3,000,000 3,000,000
پرس کارت و لمینیت کیوپا مدل vl110 مناسب برای لمینت: کارت شناسایی
مجموع موارد: 16 عدد در 1 صفحه