شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت پرزنتر

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
قلم پاورپوینت و پرزنتر بی سیم اسمارطور  مدل PP-927
پرزنتر
قلم پاورپوینت و پرزنتر بی سیم اسمارطور مدل PP-927 متفرقه 1,539,000 31 اردیبهشت 1,390,000 1,539,000
قلم پاورپوینت و پرزنتر بی سیم اسمارطور مدل PP-927
پرزنتر بی سیم اسمارطور مدل PP-927X
پرزنتر
پرزنتر بی سیم اسمارطور مدل PP-927X متفرقه 1,540,000 5 خرداد 1,540,000 1,890,000
پرزنتر بی سیم اسمارطور مدل PP-927X
پرزنتر بی سیم اکسون مدل 102
پرزنتر
پرزنتر بی سیم اکسون مدل 102 اکسون 1,639,200 25 اردیبهشت 1,678,000 1,678,000
پرزنتر بی سیم اکسون مدل 102
پرزنتر بی سیم اکسون مدل A169
پرزنتر
پرزنتر بی سیم اکسون مدل A169 اکسون 2,200,000 25 اردیبهشت 2,200,000 2,200,000
پرزنتر بی سیم اکسون مدل A169
پرزنتر بی سیم اکسون مدل A504
پرزنتر
پرزنتر بی سیم اکسون مدل A504 اکسون 2,890,000 10 اردیبهشت 2,890,000 2,890,000
پرزنتر بی سیم اکسون مدل A504
پرزنتر بی سیم تارگوس مدل AMP17AP
پرزنتر
پرزنتر بی سیم تارگوس مدل AMP17AP متفرقه 1,590,000 10 اردیبهشت 1,590,000 1,590,000
پرزنتر بی سیم تارگوس مدل AMP17AP
پرزنتر بی سیم ری مدل Air Mouse i7 Mini
پرزنتر
پرزنتر بی سیم ری مدل Air Mouse i7 Mini متفرقه 2,919,900 5 خرداد 2,919,900 2,967,800
پرزنتر بی سیم ری مدل Air Mouse i7 Mini
پرزنتر بی سیم سیترو مدل S-18
پرزنتر
پرزنتر بی سیم سیترو مدل S-18 سیترو 3,150,000 10 اردیبهشت 3,150,000 3,150,000
پرزنتر بی سیم سیترو مدل S-18
پرزنتر بی سیم سیترو مدل SNP3000
پرزنتر
پرزنتر بی سیم سیترو مدل SNP3000 سیترو 3,150,000 10 اردیبهشت 3,150,000 3,150,000
پرزنتر بی سیم سیترو مدل SNP3000
پرزنتر بی سیم مدل AMP16AP
پرزنتر
پرزنتر بی سیم مدل AMP16AP متفرقه 945,000 5 خرداد 945,000 1,000,000
پرزنتر بی سیم مدل AMP16AP
پرزنتر بی سیم مدل H100
پرزنتر
پرزنتر بی سیم مدل H100 متفرقه 8,500,000 10 اردیبهشت 8,500,000 8,500,000
پرزنتر بی سیم مدل H100
پرزنتر بی سیم مدل PP-1100
پرزنتر
پرزنتر بی سیم مدل PP-1100 متفرقه 1,500,000 17 اردیبهشت 1,500,000 1,500,000
پرزنتر بی سیم مدل PP-1100
پرزنتر بی سیم مدل T106
پرزنتر
پرزنتر بی سیم مدل T106 متفرقه 2,500,000 10 اردیبهشت 2,500,000 2,500,000
پرزنتر بی سیم مدل T106
پرزنتر بی سیم مدل TB34
پرزنتر
پرزنتر بی سیم مدل TB34 متفرقه 2,830,000 30 اردیبهشت 2,740,000 2,740,000
پرزنتر بی سیم مدل TB34
پرزنتر بی سیم مدل TB35
پرزنتر
پرزنتر بی سیم مدل TB35 متفرقه 1,578,000 10 اردیبهشت 1,578,000 1,578,000
پرزنتر بی سیم مدل TB35
پرزنتر بی سیم نوروی مدل N27
پرزنتر
پرزنتر بی سیم نوروی مدل N27 متفرقه 2,500,000 10 اردیبهشت 2,500,000 2,500,000
پرزنتر بی سیم نوروی مدل N27
پرزنتر بی‌سیم جنیوس مدل Media Pointer 100
پرزنتر
پرزنتر بی‌سیم جنیوس مدل Media Pointer 100 جنیوس 3,379,000 2 خرداد 3,375,000 3,470,000
پرزنتر بی‌سیم جنیوس مدل Media Pointer 100
پرزنتر بی‌سیم ری مدل R900 Mini
پرزنتر
پرزنتر بی‌سیم ری مدل R900 Mini متفرقه 2,800,000 4 خرداد 2,855,000 2,890,000
پرزنتر بی‌سیم ری مدل R900 Mini
پرزنتر بی‌سیم ری مدل RT-MWK01
پرزنتر
پرزنتر بی‌سیم ری مدل RT-MWK01 متفرقه 5,090,000 31 اردیبهشت 5,090,000 5,150,000
پرزنتر بی‌سیم ری مدل RT-MWK01
پرزنتر بی‌سیم لاجیتک R400
پرزنتر
پرزنتر بی‌سیم لاجیتک R400 لاجیتک 7,150,000 25 اردیبهشت 6,860,000 7,150,000
پرزنتر بی‌سیم لاجیتک R400
پرزنتر بی‌سیم لاجیتک مدل Spotlight
پرزنتر
پرزنتر بی‌سیم لاجیتک مدل Spotlight لاجیتک 30,030,000 25 اردیبهشت 30,030,000 30,030,000
پرزنتر بی‌سیم لاجیتک مدل Spotlight
پرزنتر بی‌سیم ویبوتون مدل 504
پرزنتر
پرزنتر بی‌سیم ویبوتون مدل 504 متفرقه 2,800,000 10 اردیبهشت 2,800,000 2,800,000
پرزنتر بی‌سیم ویبوتون مدل 504
پرزنتر بی‌سیم پی نت مدل PP-1000
پرزنتر
پرزنتر بی‌سیم پی نت مدل PP-1000 پی نت 1,193,000 5 خرداد 1,193,000 1,195,000
پرزنتر بی‌سیم پی نت مدل PP-1000
پرزنتر بی‌سیم یوگرین مدل LP180
پرزنتر
پرزنتر بی‌سیم یوگرین مدل LP180 متفرقه 9,000,000 25 اردیبهشت 9,000,000 9,000,000
پرزنتر بی‌سیم یوگرین مدل LP180
پرزنتر تارگوس مدل AMP13EU
پرزنتر
پرزنتر تارگوس مدل AMP13EU تارگوس 4,460,000 10 اردیبهشت 4,460,000 4,460,000
پرزنتر تارگوس مدل AMP13EU
پرزنتر رادیویی بی سیم
پرزنتر
پرزنتر رادیویی بی سیم متفرقه 1,680,000 2 خرداد 1,680,000 1,700,000
پرزنتر رادیویی بی سیم
مجموع موارد: 26 عدد در 1 صفحه