شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت صندوق فروشگاهی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
دستگاه پوز سیار پکس مدل D200 مینی پوز
صندوق فروشگاهی
دستگاه پوز سیار پکس مدل D200 مینی پوز پکس 34,500,000 31 شهریور 26,400,000 29,000,000
دستگاه پوز سیار پکس مدل D200 مینی پوز
صندوق فروشگاهی  POS لمسی هایسنس مدل HK870E
صندوق فروشگاهی
صندوق فروشگاهی POS لمسی هایسنس مدل HK870E هایسنس 163,600,000 22 مرداد 109,700,000 109,700,000
صندوق فروشگاهی POS لمسی هایسنس مدل HK870E
صندوق فروشگاهی  POS لمسی هایسنس مدل HK900E
صندوق فروشگاهی
صندوق فروشگاهی POS لمسی هایسنس مدل HK900E هایسنس 132,800,000 17 مرداد 120,750,000 120,750,000
صندوق فروشگاهی POS لمسی هایسنس مدل HK900E
صندوق فروشگاهی POS لمسی  پوزبانک مدل APEXA G
صندوق فروشگاهی
صندوق فروشگاهی POS لمسی پوزبانک مدل APEXA G پوزبانک 129,000,000 8 تیر 119,000,000 119,000,000
صندوق فروشگاهی POS لمسی پوزبانک مدل APEXA G
صندوق فروشگاهی POS لمسی بایامکس مدل K2
صندوق فروشگاهی
صندوق فروشگاهی POS لمسی بایامکس مدل K2 متفرقه 98,000,000 10 اردیبهشت 98,000,000 98,000,000
صندوق فروشگاهی POS لمسی بایامکس مدل K2
صندوق فروشگاهی POS لمسی بی می مدل P59
صندوق فروشگاهی
صندوق فروشگاهی POS لمسی بی می مدل P59 بی می 169,990,000 31 شهریور 137,990,000 137,990,000
صندوق فروشگاهی POS لمسی بی می مدل P59
صندوق فروشگاهی POS لمسی زونریچ مدل mp1080
صندوق فروشگاهی
صندوق فروشگاهی POS لمسی زونریچ مدل mp1080 متفرقه 109,350,000 14 شهریور 109,350,000 109,350,000
صندوق فروشگاهی POS لمسی زونریچ مدل mp1080
صندوق فروشگاهی POS لمسی سم فور اس مدل SPT-4800
صندوق فروشگاهی
صندوق فروشگاهی POS لمسی سم فور اس مدل SPT-4800 سم فور اس 91,000,000 22 تیر 91,000,000 91,000,000
صندوق فروشگاهی POS لمسی سم فور اس مدل SPT-4800
صندوق فروشگاهی POS لمسی سنور مدل V3
صندوق فروشگاهی
صندوق فروشگاهی POS لمسی سنور مدل V3 142,000,000 3 فروردین 142,000,000 142,000,000
صندوق فروشگاهی POS لمسی سنور مدل V3
صندوق فروشگاهی POS لمسی سهند مدل S19
صندوق فروشگاهی
صندوق فروشگاهی POS لمسی سهند مدل S19 متفرقه 79,747,000 22 مرداد 65,000,000 72,500,000
صندوق فروشگاهی POS لمسی سهند مدل S19
صندوق فروشگاهی POS لمسی سهند مدل S19PC
صندوق فروشگاهی
صندوق فروشگاهی POS لمسی سهند مدل S19PC متفرقه 96,006,700 8 تیر 78,503,600 88,000,000
صندوق فروشگاهی POS لمسی سهند مدل S19PC
صندوق فروشگاهی POS لمسی سهند مدل S19PCB
صندوق فروشگاهی
صندوق فروشگاهی POS لمسی سهند مدل S19PCB متفرقه 108,000,000 22 مرداد 83,550,000 91,000,000
صندوق فروشگاهی POS لمسی سهند مدل S19PCB
صندوق فروشگاهی POS لمسی فایرپوز  مدل FP1515
صندوق فروشگاهی
صندوق فروشگاهی POS لمسی فایرپوز مدل FP1515 متفرقه 200,000,000 22 مرداد 185,000,000 185,000,000
صندوق فروشگاهی POS لمسی فایرپوز مدل FP1515
صندوق فروشگاهی POS لمسی مدل CAPRI 8
صندوق فروشگاهی
صندوق فروشگاهی POS لمسی مدل CAPRI 8 متفرقه 80,000,000 22 مرداد 80,000,000 80,000,000
صندوق فروشگاهی POS لمسی مدل CAPRI 8
صندوق فروشگاهی POS لمسی مدل T1-WM
صندوق فروشگاهی
صندوق فروشگاهی POS لمسی مدل T1-WM متفرقه 98,000,000 2 مرداد 98,000,000 98,000,000
صندوق فروشگاهی POS لمسی مدل T1-WM
صندوق فروشگاهی POS لمسی مدل T7-K2
صندوق فروشگاهی
صندوق فروشگاهی POS لمسی مدل T7-K2 متفرقه 127,500,000 2 مرداد 123,000,000 123,000,000
صندوق فروشگاهی POS لمسی مدل T7-K2
صندوق فروشگاهی POS لمسی پوز بانک مدل IMPERX Prime
صندوق فروشگاهی
صندوق فروشگاهی POS لمسی پوز بانک مدل IMPERX Prime پوزبانک 171,000,000 8 تیر 176,000,000 176,000,000
صندوق فروشگاهی POS لمسی پوز بانک مدل IMPERX Prime
صندوق فروشگاهی POS لمسی پوزبانک مدل ANYSHOP Prime
صندوق فروشگاهی
صندوق فروشگاهی POS لمسی پوزبانک مدل ANYSHOP Prime پوزبانک 163,000,000 21 فروردین 163,000,000 163,000,000
صندوق فروشگاهی POS لمسی پوزبانک مدل ANYSHOP Prime
صندوق فروشگاهی POS لمسی پوزبانک مدل APEXA GW
صندوق فروشگاهی
صندوق فروشگاهی POS لمسی پوزبانک مدل APEXA GW پوزبانک 143,800,000 8 تیر 137,000,000 137,000,000
صندوق فروشگاهی POS لمسی پوزبانک مدل APEXA GW
صندوق فروشگاهی POS لمسی پوزبانک مدل DCR X86
صندوق فروشگاهی
صندوق فروشگاهی POS لمسی پوزبانک مدل DCR X86 پوزبانک 112,000,000 8 تیر 116,000,000 116,000,000
صندوق فروشگاهی POS لمسی پوزبانک مدل DCR X86
صندوق فروشگاهی POS لمسی پی تو سی مدل J-100
صندوق فروشگاهی
صندوق فروشگاهی POS لمسی پی تو سی مدل J-100 پی تو سی 158,500,000 26 شهریور 135,500,000 138,000,000
صندوق فروشگاهی POS لمسی پی تو سی مدل J-100
صندوق فروشگاهی POS لمسی پی تو سی مدل J-150
صندوق فروشگاهی
صندوق فروشگاهی POS لمسی پی تو سی مدل J-150 پی تو سی 189,500,000 26 شهریور 145,000,000 145,000,000
صندوق فروشگاهی POS لمسی پی تو سی مدل J-150
صندوق فروشگاهی POS لمسی پی تو سی مدل T7
صندوق فروشگاهی
صندوق فروشگاهی POS لمسی پی تو سی مدل T7 پی تو سی 66,000,000 26 شهریور 56,000,000 56,000,000
صندوق فروشگاهی POS لمسی پی تو سی مدل T7
صندوق فروشگاهی اکسیوم لمسی مدل A350S
صندوق فروشگاهی
صندوق فروشگاهی اکسیوم لمسی مدل A350S عکسیم 143,800,000 26 شهریور 94,800,000 94,800,000
صندوق فروشگاهی اکسیوم لمسی مدل A350S
صندوق فروشگاهی لمسی وین تک مدل Anypos30
صندوق فروشگاهی
صندوق فروشگاهی لمسی وین تک مدل Anypos30 وین تک 49,000,000 22 مرداد 49,000,000 49,000,000
صندوق فروشگاهی لمسی وین تک مدل Anypos30
صندوق فروشگاهی پار مدل Everserv 500
صندوق فروشگاهی
صندوق فروشگاهی پار مدل Everserv 500 متفرقه 120,000,000 1 شهریور 93,850,000 93,850,000
صندوق فروشگاهی پار مدل Everserv 500
پایانه فروش سیار -موبایل پوز لینکس مدل 350R
صندوق فروشگاهی
پایانه فروش سیار -موبایل پوز لینکس مدل 350R لینکس 10,800,000 16 شهریور 9,000,000 10,800,000
پایانه فروش سیار -موبایل پوز لینکس مدل 350R
پایانه فروش پکس مدل S910
صندوق فروشگاهی
پایانه فروش پکس مدل S910 پکس 20,000,000 4 تیر 18,000,000 20,000,000
پایانه فروش پکس مدل S910
پایانه فروشگاهی اس زد زد تی مدل ZT8225M
صندوق فروشگاهی
پایانه فروشگاهی اس زد زد تی مدل ZT8225M اس زد زد تی 11,000,000 14 شهریور 9,900,000 11,000,000
پایانه فروشگاهی اس زد زد تی مدل ZT8225M
پایانه فروشگاهی اندرویدی لمسی بی سیم SZZT مدل KS8223
صندوق فروشگاهی
پایانه فروشگاهی اندرویدی لمسی بی سیم SZZT مدل KS8223 اس زد زد تی 38,800,000 18 خرداد 38,800,000 38,800,000
پایانه فروشگاهی اندرویدی لمسی بی سیم SZZT مدل KS8223
پایانه فروشگاهی سنترم مدل K9
صندوق فروشگاهی
پایانه فروشگاهی سنترم مدل K9 سنترم 49,700,000 31 شهریور 38,500,000 38,500,000
پایانه فروشگاهی سنترم مدل K9
پایانه فروشگاهی سیار آیزینو مدل V71
صندوق فروشگاهی
پایانه فروشگاهی سیار آیزینو مدل V71 آیزینو 35,500,000 26 شهریور 35,500,000 35,500,000
پایانه فروشگاهی سیار آیزینو مدل V71
پایانه فروشگاهی سیار اس زد زد تی مدل  szzt 8223
صندوق فروشگاهی
پایانه فروشگاهی سیار اس زد زد تی مدل szzt 8223 اس زد زد تی 38,900,000 25 اردیبهشت 38,900,000 38,900,000
پایانه فروشگاهی سیار اس زد زد تی مدل szzt 8223
پایانه فروشگاهی سیار اس زد زد تی مدل 8210
صندوق فروشگاهی
پایانه فروشگاهی سیار اس زد زد تی مدل 8210 اس زد زد تی 17,800,000 10 اردیبهشت 17,800,000 17,800,000
پایانه فروشگاهی سیار اس زد زد تی مدل 8210
پایانه فروشگاهی سیار اس زد زد تی مدل KS8223
صندوق فروشگاهی
پایانه فروشگاهی سیار اس زد زد تی مدل KS8223 اس زد زد تی 51,500,000 11 شهریور 39,000,000 42,500,000
پایانه فروشگاهی سیار اس زد زد تی مدل KS8223
پایانه فروشگاهی سیار نکس گو مدل G3
صندوق فروشگاهی
پایانه فروشگاهی سیار نکس گو مدل G3 نکس گو 19,500,000 31 شهریور 20,300,000 20,400,000
پایانه فروشگاهی سیار نکس گو مدل G3
پایانه فروشگاهی سیار پکس مدل D180
صندوق فروشگاهی
پایانه فروشگاهی سیار پکس مدل D180 پکس 16,870,000 22 مرداد 13,850,000 14,790,000
پایانه فروشگاهی سیار پکس مدل D180
پایانه فروشگاهی سیار پکس مدل s90
صندوق فروشگاهی
پایانه فروشگاهی سیار پکس مدل s90 پکس 19,490,000 31 شهریور 18,490,000 18,490,000
پایانه فروشگاهی سیار پکس مدل s90
پایانه فروشگاهی سیار پکس مدل S90 plus
صندوق فروشگاهی
پایانه فروشگاهی سیار پکس مدل S90 plus پکس 19,000,000 31 شهریور 13,500,000 13,500,000
پایانه فروشگاهی سیار پکس مدل S90 plus
پایانه فروشگاهی سیار پکس مدل S910
صندوق فروشگاهی
پایانه فروشگاهی سیار پکس مدل S910 پکس 32,000,000 31 شهریور 26,600,000 29,000,000
پایانه فروشگاهی سیار پکس مدل S910
پایانه فروشگاهی سیار پکس مدل S910
صندوق فروشگاهی
پایانه فروشگاهی سیار پکس مدل S910 پکس 25,000,000 14 شهریور 22,500,000 25,000,000
پایانه فروشگاهی سیار پکس مدل S910
پایانه فروشگاهی سیار پکس مدل s910
صندوق فروشگاهی
پایانه فروشگاهی سیار پکس مدل s910 پکس 24,400,000 23 تیر 19,470,000 19,470,000
پایانه فروشگاهی سیار پکس مدل s910
پایانه فروشگاهی سیار پکس مدل S910
صندوق فروشگاهی
پایانه فروشگاهی سیار پکس مدل S910 پکس 29,500,000 31 شهریور 26,000,000 27,900,000
پایانه فروشگاهی سیار پکس مدل S910
پایانه فروشگاهی سیار یوروو مدل i9100
صندوق فروشگاهی
پایانه فروشگاهی سیار یوروو مدل i9100 یوروو 46,000,000 1 شهریور 46,000,000 46,000,000
پایانه فروشگاهی سیار یوروو مدل i9100
پایانه فروشگاهی قابل حمل اسپکترا مدل T300
صندوق فروشگاهی
پایانه فروشگاهی قابل حمل اسپکترا مدل T300 اسپکترا 29,990,000 26 شهریور 29,950,000 34,000,000
پایانه فروشگاهی قابل حمل اسپکترا مدل T300
پایانه فروشگاهی لمسی سیار   اس زد زد تی مدل KS8210
صندوق فروشگاهی
پایانه فروشگاهی لمسی سیار اس زد زد تی مدل KS8210 اس زد زد تی 34,800,000 31 شهریور 28,320,000 30,800,000
پایانه فروشگاهی لمسی سیار اس زد زد تی مدل KS8210
پایانه فروشگاهی هایسنس مدل HZ-M50
صندوق فروشگاهی
پایانه فروشگاهی هایسنس مدل HZ-M50 هایسنس 24,200,000 20 اردیبهشت 18,000,000 18,000,000
پایانه فروشگاهی هایسنس مدل HZ-M50
پایانه فروشگاهی وریفون مدل V520
صندوق فروشگاهی
پایانه فروشگاهی وریفون مدل V520 وریفون 8,500,000 24 خرداد 8,500,000 8,500,000
پایانه فروشگاهی وریفون مدل V520
پایانه فروشگاهی وریفون مدل V680
صندوق فروشگاهی
پایانه فروشگاهی وریفون مدل V680 وریفون 19,000,000 31 شهریور 15,700,000 15,700,000
پایانه فروشگاهی وریفون مدل V680
پایانه فروشگاهی وریفون مدل VX 520
صندوق فروشگاهی
پایانه فروشگاهی وریفون مدل VX 520 وریفون 8,500,000 13 تیر 8,500,000 8,500,000
پایانه فروشگاهی وریفون مدل VX 520
مجموع موارد: 70 عدد در 2 صفحه