شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت سایر تجهیزات فروشگاهی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اتیکت قیمت مدل IR3564
سایر تجهیزات فروشگاهی
اتیکت قیمت مدل IR3564 متفرقه 650,000 13 تیر 650,000 650,000
اتیکت قیمت مدل IR3564
استند قیمت فروشگاهی کد 4193 بسته 10 عددی
سایر تجهیزات فروشگاهی
استند قیمت فروشگاهی کد 4193 بسته 10 عددی متفرقه 1,690,000 14 خرداد 1,690,000 1,690,000
استند قیمت فروشگاهی کد 4193 بسته 10 عددی
برچسب امنیتی بارکددار مدل آی تی پی کلاس2  RF 8.2 رول 1000 عددی
سایر تجهیزات فروشگاهی
برچسب امنیتی بارکددار مدل آی تی پی کلاس2 RF 8.2 رول 1000 عددی متفرقه 2,399,900 25 اردیبهشت 2,170,000 2,170,000
برچسب امنیتی بارکددار مدل آی تی پی کلاس2 RF 8.2 رول 1000 عددی
برچسب امنیتی ضد سرقت مدل 3030 بسته 2 عددی
سایر تجهیزات فروشگاهی
برچسب امنیتی ضد سرقت مدل 3030 بسته 2 عددی متفرقه 5,900,000 8 تیر 5,600,000 5,600,000
برچسب امنیتی ضد سرقت مدل 3030 بسته 2 عددی
برچسب امنیتی ضد سرقت مدل 4040 1 رول 1000 عددی
سایر تجهیزات فروشگاهی
برچسب امنیتی ضد سرقت مدل 4040 1 رول 1000 عددی متفرقه 3,000,000 8 تیر 2,850,000 2,850,000
برچسب امنیتی ضد سرقت مدل 4040 1 رول 1000 عددی
برچسب امنیتی ضد سرقت مدل 4040 1 رول 1000 عددی
سایر تجهیزات فروشگاهی
برچسب امنیتی ضد سرقت مدل 4040 1 رول 1000 عددی متفرقه 3,000,000 13 تیر 3,000,000 3,000,000
برچسب امنیتی ضد سرقت مدل 4040 1 رول 1000 عددی
برچسب امنیتی مدل Alien-9662 UHF
سایر تجهیزات فروشگاهی
برچسب امنیتی مدل Alien-9662 UHF متفرقه 98,000 30 خرداد 98,000 108,000
برچسب امنیتی مدل Alien-9662 UHF
برچسب امنیتی مدل آی تی پی کلاس2 RF8.2 دو رول 1000 عددی
سایر تجهیزات فروشگاهی
برچسب امنیتی مدل آی تی پی کلاس2 RF8.2 دو رول 1000 عددی متفرقه 4,210,000 12 اردیبهشت 4,210,000 4,210,000
برچسب امنیتی مدل آی تی پی کلاس2 RF8.2 دو رول 1000 عددی
تگ لباس صدفی  مدل آی تی پی  45 میل AM بسته 100 عددی
سایر تجهیزات فروشگاهی
تگ لباس صدفی مدل آی تی پی 45 میل AM بسته 100 عددی متفرقه 2,500,000 13 تیر 2,000,000 2,000,000
تگ لباس صدفی مدل آی تی پی 45 میل AM بسته 100 عددی
تگ لباس صدفی مدل آی تی پی 55 میل RF 8.2 بسته 100 عددی
سایر تجهیزات فروشگاهی
تگ لباس صدفی مدل آی تی پی 55 میل RF 8.2 بسته 100 عددی متفرقه 1,250,000 24 خرداد 1,250,000 1,250,000
تگ لباس صدفی مدل آی تی پی 55 میل RF 8.2 بسته 100 عددی
تگ لباس مدل  RF 8.2 B.UK بسته 500عددی
سایر تجهیزات فروشگاهی
تگ لباس مدل RF 8.2 B.UK بسته 500عددی متفرقه 7,500,000 21 خرداد 7,500,000 7,500,000
تگ لباس مدل RF 8.2 B.UK بسته 500عددی
تگ لباس گلفی مدل آی تی پی 63 میل RF 8.2 بسته 100 عددی
سایر تجهیزات فروشگاهی
تگ لباس گلفی مدل آی تی پی 63 میل RF 8.2 بسته 100 عددی متفرقه 1,950,000 8 تیر 1,800,000 1,800,000
تگ لباس گلفی مدل آی تی پی 63 میل RF 8.2 بسته 100 عددی
جدا کننده تگ مدل 10000GS
سایر تجهیزات فروشگاهی
جدا کننده تگ مدل 10000GS متفرقه 3,250,000 3 تیر 3,250,000 3,250,000
جدا کننده تگ مدل 10000GS
دستگاه ذخیره ساز شماره تماس مشتریان نیک پوز مدل N80 به همراه پایه نگهدارنده
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ذخیره ساز شماره تماس مشتریان نیک پوز مدل N80 به همراه پایه نگهدارنده متفرقه 21,962,000 8 تیر 19,962,000 19,962,000
دستگاه ذخیره ساز شماره تماس مشتریان نیک پوز مدل N80 به همراه پایه نگهدارنده
دستگاه ذخیره شماره تماس دایرکت مدل D03
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ذخیره شماره تماس دایرکت مدل D03 متفرقه 4,590,000 24 خرداد 4,590,000 4,590,000
دستگاه ذخیره شماره تماس دایرکت مدل D03
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست  مدل i-9
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل i-9 متفرقه 13,000,000 13 تیر 10,500,000 10,500,000
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل i-9
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست اپتیم مدل OP004
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست اپتیم مدل OP004 متفرقه 23,500,000 8 تیر 23,500,000 23,500,000
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست اپتیم مدل OP004
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل A1100
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل A1100 متفرقه 13,500,000 8 تیر 13,500,000 13,500,000
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل A1100
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل A1200
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل A1200 متفرقه 14,500,000 13 تیر 13,500,000 13,500,000
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل A1200
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل i9
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل i9 متفرقه 12,000,000 8 تیر 12,000,000 12,000,000
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل i9
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل i90300
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل i90300 متفرقه 14,000,000 8 تیر 14,000,000 14,000,000
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل i90300
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل Moda10
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل Moda10 متفرقه 19,500,000 3 تیر 19,500,000 19,500,000
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل Moda10
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل Moda7
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل Moda7 متفرقه 19,500,000 3 تیر 19,500,000 19,500,000
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل Moda7
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل optim-w1
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل optim-w1 متفرقه 24,800,000 24 خرداد 17,500,000 24,800,000
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل optim-w1
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل PS-w4l غیر اصل
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل PS-w4l غیر اصل متفرقه 16,500,000 13 تیر 16,500,000 16,500,000
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل PS-w4l غیر اصل
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل PVC01
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل PVC01 متفرقه 18,000,000 13 تیر 18,000,000 18,000,000
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل PVC01
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل سها - بی
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل سها - بی متفرقه 13,800,000 3 تیر 13,800,000 13,800,000
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل سها - بی
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست پازمین مدل PA001
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست پازمین مدل PA001 پازمین 22,000,000 29 خرداد 22,000,000 22,000,000
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست پازمین مدل PA001
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست پازمین مدل PA003
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست پازمین مدل PA003 پازمین 26,000,000 13 تیر 26,000,000 26,000,000
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست پازمین مدل PA003
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست پاکا قفسه مدل 03
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست پاکا قفسه مدل 03 پاکا قفسه 14,640,000 13 تیر 16,500,000 16,500,000
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست پاکا قفسه مدل 03
دستگاه ضد عفونی کننده دست اتوماتیک آذین صنعت مدل PA-150
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ضد عفونی کننده دست اتوماتیک آذین صنعت مدل PA-150 آذین صنعت 18,950,000 13 تیر 15,650,000 15,650,000
دستگاه ضد عفونی کننده دست اتوماتیک آذین صنعت مدل PA-150
دستگاه ضد عفونی کننده دست مدل I9-01
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ضد عفونی کننده دست مدل I9-01 متفرقه 12,200,000 13 تیر 13,000,000 13,000,000
دستگاه ضد عفونی کننده دست مدل I9-01
دستگاه ضد عفونی کننده دست مدل سامیدا
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ضد عفونی کننده دست مدل سامیدا متفرقه 8,900,000 3 تیر 8,900,000 8,900,000
دستگاه ضد عفونی کننده دست مدل سامیدا
دستگاه ضد عفونی کننده دست پاکا قفسه مدل 02
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ضد عفونی کننده دست پاکا قفسه مدل 02 پاکا قفسه 16,000,000 3 تیر 16,000,000 16,000,000
دستگاه ضد عفونی کننده دست پاکا قفسه مدل 02
دستگاه ضدعفونی کننده دست کد 654
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ضدعفونی کننده دست کد 654 متفرقه 10,200,000 3 تیر 10,200,000 10,200,000
دستگاه ضدعفونی کننده دست کد 654
ریست کننده اتوماتیک مودم  مدل DL
سایر تجهیزات فروشگاهی
ریست کننده اتوماتیک مودم  مدل DL متفرقه 720,000 13 تیر 690,000 690,000
ریست کننده اتوماتیک مودم  مدل DL
شارژر فندکی پایانه فروشگاهی مدل 102
سایر تجهیزات فروشگاهی
شارژر فندکی پایانه فروشگاهی مدل 102 متفرقه 690,000 24 خرداد 690,000 690,000
شارژر فندکی پایانه فروشگاهی مدل 102
میز صندوق فروشگاهی  مدل  A
سایر تجهیزات فروشگاهی
میز صندوق فروشگاهی مدل A متفرقه 57,400,000 21 فروردین 57,400,000 57,400,000
میز صندوق فروشگاهی مدل A
نمایشگر باسکول سروین مدل S-300/P
سایر تجهیزات فروشگاهی
نمایشگر باسکول سروین مدل S-300/P متفرقه 22,500,000 13 تیر 21,000,000 21,000,000
نمایشگر باسکول سروین مدل S-300/P
نمایشگر باسکول سروین مدل S-300/P
سایر تجهیزات فروشگاهی
نمایشگر باسکول سروین مدل S-300/P متفرقه 25,500,000 24 خرداد 25,500,000 25,500,000
نمایشگر باسکول سروین مدل S-300/P
نمایشگر باسکول سروین مدل S100F
سایر تجهیزات فروشگاهی
نمایشگر باسکول سروین مدل S100F متفرقه 9,850,000 24 خرداد 9,850,000 9,850,000
نمایشگر باسکول سروین مدل S100F
نمایشگر باسکول سروین مدل S300F
سایر تجهیزات فروشگاهی
نمایشگر باسکول سروین مدل S300F متفرقه 11,000,000 24 خرداد 11,000,000 11,000,000
نمایشگر باسکول سروین مدل S300F
نمایشگر باسکول سروین مدل اس 100
سایر تجهیزات فروشگاهی
نمایشگر باسکول سروین مدل اس 100 متفرقه 9,500,000 24 خرداد 9,500,000 9,500,000
نمایشگر باسکول سروین مدل اس 100
نمایشگر باسکول سروین مدل اس 300
سایر تجهیزات فروشگاهی
نمایشگر باسکول سروین مدل اس 300 متفرقه 10,500,000 24 خرداد 10,500,000 10,500,000
نمایشگر باسکول سروین مدل اس 300
پایه نگهدارنده پایانه فروشگاهی مدل PSH1
سایر تجهیزات فروشگاهی
پایه نگهدارنده پایانه فروشگاهی مدل PSH1 متفرقه 2,600,000 24 خرداد 2,600,000 2,600,000
پایه نگهدارنده پایانه فروشگاهی مدل PSH1
کابل شارژ پایانه فروشگاهی مدل S90
سایر تجهیزات فروشگاهی
کابل شارژ پایانه فروشگاهی مدل S90 متفرقه 580,000 24 خرداد 575,000 580,000
کابل شارژ پایانه فروشگاهی مدل S90
کیف حمل پایانه فروشگاهی ستسا مدل PB001
سایر تجهیزات فروشگاهی
کیف حمل پایانه فروشگاهی ستسا مدل PB001 ستسا 590,000 10 اردیبهشت 590,000 590,000
کیف حمل پایانه فروشگاهی ستسا مدل PB001
یو پی اس الکام مدل T12 با ظرفیت 30 ولت آمپر مناسب برای پوز فروشگاهی
سایر تجهیزات فروشگاهی
یو پی اس الکام مدل T12 با ظرفیت 30 ولت آمپر مناسب برای پوز فروشگاهی الکام 3,600,000 24 خرداد 3,600,000 3,600,000
یو پی اس الکام مدل T12 با ظرفیت 30 ولت آمپر مناسب برای پوز فروشگاهی
یو پی اس مدل B10000  با ظرفیت 16 ولت آمپر مناسب برای پوز فروشگاهی
سایر تجهیزات فروشگاهی
یو پی اس مدل B10000 با ظرفیت 16 ولت آمپر مناسب برای پوز فروشگاهی متفرقه 2,900,000 24 خرداد 2,900,000 2,900,000
یو پی اس مدل B10000 با ظرفیت 16 ولت آمپر مناسب برای پوز فروشگاهی
مجموع موارد: 49 عدد در 1 صفحه