شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت دستگاه کنترل تردد

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
دستگاه کنترل تردد
"دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل WL50 همراه نصب رایگان" زد کی تی اکو 18,900,000 22 مرداد 16,700,000 16,700,000
"دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل WL50 همراه نصب رایگان" نحوه ثبت تردد: اثر انگشت، کلمه عبور
اسکنراثرانگشت پیشگامان مدل ASR-FP1000
دستگاه کنترل تردد
اسکنراثرانگشت پیشگامان مدل ASR-FP1000 متفرقه 14,500,000 24 خرداد 14,500,000 15,000,000
اسکنراثرانگشت پیشگامان مدل ASR-FP1000 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت
دستگاه اسکنر اثر انگشت آیدنتیکس مدل 200
دستگاه کنترل تردد
دستگاه اسکنر اثر انگشت آیدنتیکس مدل 200 متفرقه 18,375,000 31 شهریور 14,700,000 19,600,000
دستگاه اسکنر اثر انگشت آیدنتیکس مدل 200 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت
دستگاه اسکنر اثر انگشت سوپریما مدل Biomini Combo
دستگاه کنترل تردد
دستگاه اسکنر اثر انگشت سوپریما مدل Biomini Combo سوپریما 41,500,000 31 شهریور 28,000,000 29,000,000
دستگاه اسکنر اثر انگشت سوپریما مدل Biomini Combo نحوه ثبت تردد: اثر انگشت
دستگاه اسکنر اثر انگشت سوپریما مدل BioMini Plus 2
دستگاه کنترل تردد
دستگاه اسکنر اثر انگشت سوپریما مدل BioMini Plus 2 سوپریما 26,000,000 26 شهریور 25,900,000 26,500,000
دستگاه اسکنر اثر انگشت سوپریما مدل BioMini Plus 2 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت
دستگاه اسکنر اثر انگشت سوپریما مدل BioMini Slim 2
دستگاه کنترل تردد
دستگاه اسکنر اثر انگشت سوپریما مدل BioMini Slim 2 سوپریما 28,000,000 14 شهریور 27,500,000 28,000,000
دستگاه اسکنر اثر انگشت سوپریما مدل BioMini Slim 2 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت
دستگاه حضور غیاب آیتایم مدل IFACE-ZK7
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور غیاب آیتایم مدل IFACE-ZK7 متفرقه 84,330,000 16 شهریور 58,500,000 58,500,000
دستگاه حضور غیاب آیتایم مدل IFACE-ZK7 نحوه ثبت تردد: تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت، کلمه عبور
دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل EB-102
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل EB-102 زد کی تی اکو 19,500,000 22 مرداد 17,900,000 17,900,000
دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل EB-102 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت
دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل EB-110
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل EB-110 زد کی تی اکو 26,660,000 14 شهریور 24,451,100 26,660,000
دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل EB-110 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت، کارت
دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل F400 به همراه 5 عدد کارت تردد
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل F400 به همراه 5 عدد کارت تردد زد کی تی اکو 28,000,000 22 مرداد 18,660,000 18,660,000
دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل F400 به همراه 5 عدد کارت تردد نحوه ثبت تردد: اثر انگشت، تگ گشت زنی، کلمه عبور
دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل K30
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل K30 زد کی تی اکو 22,000,000 24 خرداد 22,000,000 22,000,000
دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل K30 نحوه ثبت تردد: کارت، اثر انگشت
دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل UF100 همراه با 5 عدد کارت تردد
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل UF100 همراه با 5 عدد کارت تردد زد کی تی اکو 33,200,000 22 مرداد 28,750,000 28,750,000
دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل UF100 همراه با 5 عدد کارت تردد نحوه ثبت تردد: تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت
دستگاه حضور غیاب فرا افزار مدل Ac- 220
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور غیاب فرا افزار مدل Ac- 220 فراافزار 21,800,000 14 شهریور 20,710,000 21,800,000
دستگاه حضور غیاب فرا افزار مدل Ac- 220 نحوه ثبت تردد: کارت، اثر انگشت، کلمه عبور
دستگاه حضور غیاب فراافزار مدل FARA AC500
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور غیاب فراافزار مدل FARA AC500 فراافزار 26,160,000 14 شهریور 24,500,000 26,160,000
دستگاه حضور غیاب فراافزار مدل FARA AC500 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت، کارت، کلمه عبور
دستگاه حضور غیاب فراافزار مدل Fara Af 390w
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور غیاب فراافزار مدل Fara Af 390w فراافزار 43,600,000 14 شهریور 40,900,000 43,600,000
دستگاه حضور غیاب فراافزار مدل Fara Af 390w نحوه ثبت تردد: تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت، کلمه عبور
دستگاه حضور غیاب فراافزار مدلFARA -Ac 600
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور غیاب فراافزار مدلFARA -Ac 600 فراافزار 31,610,000 22 مرداد 26,683,000 29,648,000
دستگاه حضور غیاب فراافزار مدلFARA -Ac 600 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت، کارت، کلمه عبور
دستگاه حضور غیاب فراافزار مدلFara Af 490w
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور غیاب فراافزار مدلFara Af 490w فراافزار 41,965,000 31 شهریور 43,600,000 43,600,000
دستگاه حضور غیاب فراافزار مدلFara Af 490w نحوه ثبت تردد: تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت، کلمه عبور
دستگاه حضور غیاب مدل F400
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور غیاب مدل F400 متفرقه 26,000,000 21 شهریور 28,324,600 28,500,000
دستگاه حضور غیاب مدل F400 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت، کارت، کلمه عبور
دستگاه حضور غیاب مدل F70
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور غیاب مدل F70 متفرقه 17,800,000 1 شهریور 14,000,000 14,800,000
دستگاه حضور غیاب مدل F70 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت، کارت
دستگاه حضور غیاب ویردی مدل AC-7000
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور غیاب ویردی مدل AC-7000 ویردی 259,000,000 21 شهریور 260,000,000 260,000,000
دستگاه حضور غیاب ویردی مدل AC-7000 نحوه ثبت تردد: کارت، تشخیص چهره، اثر انگشت
دستگاه حضور غیاب پی اچ مدل TA-100
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور غیاب پی اچ مدل TA-100 متفرقه 26,500,000 22 مرداد 23,450,000 23,450,000
دستگاه حضور غیاب پی اچ مدل TA-100 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت
دستگاه حضور غیاب پیشگامان ماندگار مدل دماوند
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور غیاب پیشگامان ماندگار مدل دماوند متفرقه 29,030,000 22 مرداد 29,030,000 29,030,000
دستگاه حضور غیاب پیشگامان ماندگار مدل دماوند نحوه ثبت تردد: اثر انگشت، کارت
دستگاه حضور و غیاب  مدل NF50
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب مدل NF50 متفرقه 25,200,000 26 شهریور 17,900,000 18,950,100
دستگاه حضور و غیاب مدل NF50 نحوه ثبت تردد: تشخیص چهره، کارت، کلمه عبور
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و اثرانگشتی کارابان مدل KTA-630
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و اثرانگشتی کارابان مدل KTA-630 کارابان 27,900,000 13 خرداد 27,900,000 27,900,000
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و اثرانگشتی کارابان مدل KTA-630 نحوه ثبت تردد: تشخیص چهره، اثر انگشت، کلمه عبور
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و اثرانگشتی کارابان مدل KTA-630 Wifi
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و اثرانگشتی کارابان مدل KTA-630 Wifi کارابان 43,900,000 22 مرداد 29,850,000 31,200,000
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و اثرانگشتی کارابان مدل KTA-630 Wifi نحوه ثبت تردد: تشخیص چهره، اثر انگشت، کلمه عبور
دستگاه حضور و غیاب تیمی مدل T-51
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب تیمی مدل T-51 تیمی 12,500,000 4 فروردین 12,500,000 12,500,000
دستگاه حضور و غیاب تیمی مدل T-51 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت، کارت، کلمه عبور
دستگاه حضور و غیاب تیمی مدل تی 51
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب تیمی مدل تی 51 تیمی 19,500,000 31 شهریور 16,500,000 16,500,000
دستگاه حضور و غیاب تیمی مدل تی 51 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت، کارت
دستگاه حضور و غیاب دنیای پردازش مدل PW1700
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب دنیای پردازش مدل PW1700 متفرقه 45,100,000 22 مرداد 45,100,000 45,100,000
دستگاه حضور و غیاب دنیای پردازش مدل PW1700 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت، کارت، کلمه عبور
دستگاه حضور و غیاب دینگ طرح 15 کاربر مدل AT480-15
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب دینگ طرح 15 کاربر مدل AT480-15 دینگ 11,900,000 22 مرداد 11,900,000 11,900,000
دستگاه حضور و غیاب دینگ طرح 15 کاربر مدل AT480-15 نحوه ثبت تردد: گوشی موبایل
دستگاه حضور و غیاب دینگ طرح 30 کاربر مدل AT480-30
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب دینگ طرح 30 کاربر مدل AT480-30 دینگ 12,900,000 22 مرداد 12,900,000 12,900,000
دستگاه حضور و غیاب دینگ طرح 30 کاربر مدل AT480-30 نحوه ثبت تردد: گوشی موبایل
دستگاه حضور و غیاب دینگ طرح 50 کاربر مدل AT480-50
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب دینگ طرح 50 کاربر مدل AT480-50 دینگ 13,900,000 22 مرداد 13,900,000 13,900,000
دستگاه حضور و غیاب دینگ طرح 50 کاربر مدل AT480-50 نحوه ثبت تردد: گوشی موبایل
دستگاه حضور و غیاب دینگ طرح ۵ کاربر مدل 5-AT480
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب دینگ طرح ۵ کاربر مدل 5-AT480 دینگ 10,900,000 22 مرداد 10,900,000 10,900,000
دستگاه حضور و غیاب دینگ طرح ۵ کاربر مدل 5-AT480 نحوه ثبت تردد: گوشی موبایل
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل F22
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل F22 زد کی تی اکو 23,000,000 25 اردیبهشت 23,000,000 23,000,000
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل F22 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت، کارت
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل iTime-U10
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل iTime-U10 زد کی تی اکو 32,750,700 21 شهریور 25,000,000 25,000,000
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل iTime-U10 نحوه ثبت تردد: تشخیص چهره، اثر انگشت، کلمه عبور
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل K14
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل K14 زد کی تی اکو 26,660,000 16 شهریور 22,500,000 22,500,000
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل K14 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت، کارت، کلمه عبور
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل LX140
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل LX140 زد کی تی اکو 14,700,000 24 خرداد 14,700,000 14,700,000
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل LX140 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل MB20
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل MB20 زد کی تی اکو 33,000,000 31 شهریور 31,000,000 35,000,000
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل MB20 نحوه ثبت تردد: تشخیص چهره، اثر انگشت
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل UFace 302
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل UFace 302 زد کی تی اکو 43,500,000 10 اردیبهشت 43,500,000 43,500,000
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل UFace 302 نحوه ثبت تردد: تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت، کلمه عبور
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل UFace 302
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل UFace 302 زد کی تی اکو 43,500,000 10 اردیبهشت 43,500,000 44,500,000
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل UFace 302 نحوه ثبت تردد: تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت، کلمه عبور
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل WU10
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل WU10 زد کی تی اکو 39,332,700 16 شهریور 28,000,000 28,500,000
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل WU10 نحوه ثبت تردد: تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت، کلمه عبور
دستگاه حضور و غیاب زد کی تیکو مدل iFace800
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب زد کی تیکو مدل iFace800 متفرقه 31,000,000 22 تیر 27,000,000 27,000,000
دستگاه حضور و غیاب زد کی تیکو مدل iFace800 نحوه ثبت تردد: تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت
دستگاه حضور و غیاب زمان پرداز مدل ZUA200
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب زمان پرداز مدل ZUA200 متفرقه 19,900,000 26 شهریور 19,900,000 19,900,000
دستگاه حضور و غیاب زمان پرداز مدل ZUA200 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت، کارت، کلمه عبور
دستگاه حضور و غیاب زمان پرداز مدل ZUA200
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب زمان پرداز مدل ZUA200 متفرقه 21,500,000 26 شهریور 21,500,000 21,500,000
دستگاه حضور و غیاب زمان پرداز مدل ZUA200 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت، کارت
دستگاه حضور و غیاب زمان پرداز مدل ZUF100
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب زمان پرداز مدل ZUF100 متفرقه 31,900,000 26 شهریور 31,900,000 31,900,000
دستگاه حضور و غیاب زمان پرداز مدل ZUF100 نحوه ثبت تردد: تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت، کلمه عبور
دستگاه حضور و غیاب زمان پرداز مدل ZUF100
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب زمان پرداز مدل ZUF100 متفرقه 37,000,000 26 شهریور 37,000,000 37,000,000
دستگاه حضور و غیاب زمان پرداز مدل ZUF100 نحوه ثبت تردد: تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت، کلمه عبور
دستگاه حضور و غیاب فراافزار مدل FARA AF_100
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب فراافزار مدل FARA AF_100 فراافزار 20,710,000 31 شهریور 15,070,600 15,700,000
دستگاه حضور و غیاب فراافزار مدل FARA AF_100 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت، کارت، کلمه عبور
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو  مدل WL50
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل WL50 زد کی تی اکو 18,800,000 22 مرداد 16,200,000 16,700,000
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل WL50 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت، کلمه عبور
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل F110
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل F110 متفرقه 19,200,000 21 شهریور 19,800,000 19,800,000
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل F110 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت، کارت، کلمه عبور
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل F70
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل F70 متفرقه 17,400,000 22 مرداد 11,900,000 11,900,000
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل F70 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت، کارت، کلمه عبور
دستگاه حضور و غیاب مدل Doorfak
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب مدل Doorfak متفرقه 17,500,000 22 مرداد 17,500,000 17,500,000
دستگاه حضور و غیاب مدل Doorfak نحوه ثبت تردد: اثر انگشت
مجموع موارد: 111 عدد در 3 صفحه