شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت دستگاه کنترل تردد

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
دستگاه کنترل تردد
"دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل WL50 همراه نصب رایگان" زد کی تی اکو 14,300,000 31 فروردین 14,300,000 14,300,000
"دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل WL50 همراه نصب رایگان" نحوه ثبت تردد: اثر انگشت، کلمه عبور
اسکنراثرانگشت پیشگامان مدل ASR-FP1000
دستگاه کنترل تردد
اسکنراثرانگشت پیشگامان مدل ASR-FP1000 متفرقه 15,500,000 10 اردیبهشت 15,500,000 15,500,000
اسکنراثرانگشت پیشگامان مدل ASR-FP1000 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت
دستگاه اسکنر اثر انگشت سوپریما مدل Biomini Combo
دستگاه کنترل تردد
دستگاه اسکنر اثر انگشت سوپریما مدل Biomini Combo سوپریما 29,000,000 31 اردیبهشت 28,500,000 29,000,000
دستگاه اسکنر اثر انگشت سوپریما مدل Biomini Combo نحوه ثبت تردد: اثر انگشت
دستگاه اسکنر اثر انگشت سوپریما مدل BioMini Plus 2
دستگاه کنترل تردد
دستگاه اسکنر اثر انگشت سوپریما مدل BioMini Plus 2 سوپریما 18,599,000 5 خرداد 18,590,600 18,599,000
دستگاه اسکنر اثر انگشت سوپریما مدل BioMini Plus 2 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت
دستگاه اسکنر اثر انگشت سوپریما مدل BioMini Slim 2
دستگاه کنترل تردد
دستگاه اسکنر اثر انگشت سوپریما مدل BioMini Slim 2 سوپریما 22,000,000 5 خرداد 20,990,800 22,000,000
دستگاه اسکنر اثر انگشت سوپریما مدل BioMini Slim 2 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت
دستگاه حضور غیاب آیتایم مدل IFACE-ZK7
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور غیاب آیتایم مدل IFACE-ZK7 متفرقه 55,500,000 10 اردیبهشت 55,500,000 55,500,000
دستگاه حضور غیاب آیتایم مدل IFACE-ZK7 نحوه ثبت تردد: تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت، کلمه عبور
دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل EB-102
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل EB-102 زد کی تی اکو 17,900,000 10 اردیبهشت 17,900,000 17,900,000
دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل EB-102 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت
دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل EB-110
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل EB-110 زد کی تی اکو 21,900,000 10 اردیبهشت 21,900,000 21,900,000
دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل EB-110 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت، کارت
دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل F400 به همراه 5 عدد کارت تردد
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل F400 به همراه 5 عدد کارت تردد زد کی تی اکو 18,660,000 10 اردیبهشت 18,660,000 18,660,000
دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل F400 به همراه 5 عدد کارت تردد نحوه ثبت تردد: اثر انگشت، تگ گشت زنی، کلمه عبور
دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل K30
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل K30 زد کی تی اکو 21,200,000 25 اردیبهشت 21,200,000 21,200,000
دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل K30 نحوه ثبت تردد: کارت، اثر انگشت
دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل UF100 همراه با 5 عدد کارت تردد
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل UF100 همراه با 5 عدد کارت تردد زد کی تی اکو 26,000,000 2 اردیبهشت 23,800,000 26,000,000
دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل UF100 همراه با 5 عدد کارت تردد نحوه ثبت تردد: تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت
دستگاه حضور غیاب فرا افزار مدل Ac- 220
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور غیاب فرا افزار مدل Ac- 220 فراافزار 17,900,000 2 خرداد 17,897,800 17,900,000
دستگاه حضور غیاب فرا افزار مدل Ac- 220 نحوه ثبت تردد: کارت، اثر انگشت، کلمه عبور
دستگاه حضور غیاب فراافزار مدل FARA AC500
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور غیاب فراافزار مدل FARA AC500 فراافزار 21,000,000 10 اردیبهشت 19,320,000 21,000,000
دستگاه حضور غیاب فراافزار مدل FARA AC500 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت، کارت، کلمه عبور
دستگاه حضور غیاب فراافزار مدل Fara Af 390w
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور غیاب فراافزار مدل Fara Af 390w فراافزار 26,890,300 20 اردیبهشت 26,900,000 26,900,000
دستگاه حضور غیاب فراافزار مدل Fara Af 390w نحوه ثبت تردد: تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت، کلمه عبور
دستگاه حضور غیاب فراافزار مدلFARA -Ac 600
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور غیاب فراافزار مدلFARA -Ac 600 فراافزار 29,746,100 10 اردیبهشت 29,750,000 29,750,000
دستگاه حضور غیاب فراافزار مدلFARA -Ac 600 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت، کارت، کلمه عبور
دستگاه حضور غیاب فراافزار مدلFara Af 490w
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور غیاب فراافزار مدلFara Af 490w فراافزار 26,890,300 4 خرداد 26,890,300 26,900,000
دستگاه حضور غیاب فراافزار مدلFara Af 490w نحوه ثبت تردد: تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت، کلمه عبور
دستگاه حضور غیاب مدل F400
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور غیاب مدل F400 متفرقه 25,700,000 31 اردیبهشت 18,602,400 25,700,000
دستگاه حضور غیاب مدل F400 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت، کارت، کلمه عبور
دستگاه حضور غیاب مدل F70
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور غیاب مدل F70 متفرقه 13,500,000 31 اردیبهشت 13,000,000 13,500,000
دستگاه حضور غیاب مدل F70 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت، کارت
دستگاه حضور غیاب پی اچ مدل TA-100
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور غیاب پی اچ مدل TA-100 متفرقه 23,450,000 10 اردیبهشت 23,450,000 23,450,000
دستگاه حضور غیاب پی اچ مدل TA-100 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت
دستگاه حضور غیاب پیشگامان ماندگار مدل دماوند
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور غیاب پیشگامان ماندگار مدل دماوند متفرقه 29,030,000 25 اردیبهشت 22,080,000 22,080,000
دستگاه حضور غیاب پیشگامان ماندگار مدل دماوند نحوه ثبت تردد: اثر انگشت، کارت
دستگاه حضور و غیاب  مدل NF50
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب مدل NF50 متفرقه 21,400,000 5 خرداد 19,000,000 21,400,000
دستگاه حضور و غیاب مدل NF50 نحوه ثبت تردد: تشخیص چهره، کارت، کلمه عبور
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و اثرانگشتی کارابان مدل KTA-630
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و اثرانگشتی کارابان مدل KTA-630 کارابان 27,900,000 4 خرداد 24,000,000 24,000,000
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و اثرانگشتی کارابان مدل KTA-630 نحوه ثبت تردد: تشخیص چهره، اثر انگشت، کلمه عبور
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و اثرانگشتی کارابان مدل KTA-630 Wifi
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و اثرانگشتی کارابان مدل KTA-630 Wifi کارابان 29,900,000 5 خرداد 28,900,000 29,900,000
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و اثرانگشتی کارابان مدل KTA-630 Wifi نحوه ثبت تردد: تشخیص چهره، اثر انگشت، کلمه عبور
دستگاه حضور و غیاب تیمی مدل T-51
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب تیمی مدل T-51 تیمی 12,500,000 4 فروردین 12,500,000 12,500,000
دستگاه حضور و غیاب تیمی مدل T-51 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت، کارت، کلمه عبور
دستگاه حضور و غیاب دنیای پردازش مدل PW1700
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب دنیای پردازش مدل PW1700 متفرقه 45,100,000 10 اردیبهشت 45,100,000 45,100,000
دستگاه حضور و غیاب دنیای پردازش مدل PW1700 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت، کارت، کلمه عبور
دستگاه حضور و غیاب دینگ طرح 15 کاربر مدل AT480-15
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب دینگ طرح 15 کاربر مدل AT480-15 دینگ 11,900,000 10 اردیبهشت 11,900,000 11,900,000
دستگاه حضور و غیاب دینگ طرح 15 کاربر مدل AT480-15 نحوه ثبت تردد: گوشی موبایل
دستگاه حضور و غیاب دینگ طرح 30 کاربر مدل AT480-30
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب دینگ طرح 30 کاربر مدل AT480-30 دینگ 12,900,000 10 اردیبهشت 12,900,000 12,900,000
دستگاه حضور و غیاب دینگ طرح 30 کاربر مدل AT480-30 نحوه ثبت تردد: گوشی موبایل
دستگاه حضور و غیاب دینگ طرح 50 کاربر مدل AT480-50
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب دینگ طرح 50 کاربر مدل AT480-50 دینگ 13,900,000 10 اردیبهشت 13,900,000 13,900,000
دستگاه حضور و غیاب دینگ طرح 50 کاربر مدل AT480-50 نحوه ثبت تردد: گوشی موبایل
دستگاه حضور و غیاب دینگ طرح ۵ کاربر مدل 5-AT480
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب دینگ طرح ۵ کاربر مدل 5-AT480 دینگ 10,900,000 10 اردیبهشت 10,900,000 10,900,000
دستگاه حضور و غیاب دینگ طرح ۵ کاربر مدل 5-AT480 نحوه ثبت تردد: گوشی موبایل
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل F22
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل F22 زد کی تی اکو 23,000,000 25 اردیبهشت 23,000,000 23,000,000
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل F22 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت، کارت
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل LX140
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل LX140 زد کی تی اکو 13,900,000 25 اردیبهشت 13,900,000 13,900,000
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل LX140 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل MB20
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل MB20 زد کی تی اکو 26,800,000 25 اردیبهشت 26,800,000 26,800,000
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل MB20 نحوه ثبت تردد: تشخیص چهره، اثر انگشت
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل UFace 302
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل UFace 302 زد کی تی اکو 43,500,000 10 اردیبهشت 43,500,000 43,500,000
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل UFace 302 نحوه ثبت تردد: تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت، کلمه عبور
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل UFace 302
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل UFace 302 زد کی تی اکو 43,500,000 10 اردیبهشت 43,500,000 44,500,000
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل UFace 302 نحوه ثبت تردد: تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت، کلمه عبور
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل WU10
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل WU10 زد کی تی اکو 29,200,000 25 اردیبهشت 29,200,000 29,200,000
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل WU10 نحوه ثبت تردد: تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت، کلمه عبور
دستگاه حضور و غیاب زد کی تیکو مدل iFace800
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب زد کی تیکو مدل iFace800 متفرقه 27,000,000 25 اردیبهشت 27,000,000 27,000,000
دستگاه حضور و غیاب زد کی تیکو مدل iFace800 نحوه ثبت تردد: تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت
دستگاه حضور و غیاب فراافزار مدل FARA AF_100
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب فراافزار مدل FARA AF_100 فراافزار 15,696,000 4 خرداد 15,070,600 15,700,000
دستگاه حضور و غیاب فراافزار مدل FARA AF_100 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت، کارت، کلمه عبور
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو  مدل WL50
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل WL50 زد کی تی اکو 15,700,000 30 اردیبهشت 14,300,000 14,300,000
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل WL50 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت، کلمه عبور
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل F110
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل F110 متفرقه 16,900,000 5 خرداد 16,050,000 16,900,000
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل F110 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت، کارت، کلمه عبور
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل F70
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل F70 متفرقه 11,900,000 10 اردیبهشت 11,900,000 11,900,000
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل F70 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت، کارت، کلمه عبور
دستگاه حضور و غیاب مدل Doorfak
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب مدل Doorfak متفرقه 17,500,000 25 اردیبهشت 12,930,000 12,930,000
دستگاه حضور و غیاب مدل Doorfak نحوه ثبت تردد: اثر انگشت
دستگاه حضور و غیاب مدل FS100
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب مدل FS100 متفرقه 13,900,000 4 خرداد 12,900,000 12,900,000
دستگاه حضور و غیاب مدل FS100 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت، کارت، کلمه عبور
دستگاه حضور و غیاب مدل NP261
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب مدل NP261 متفرقه 14,800,000 10 اردیبهشت 14,800,000 14,800,000
دستگاه حضور و غیاب مدل NP261 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت، کارت
دستگاه حضور و غیاب مدل NP2815
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب مدل NP2815 متفرقه 16,400,000 10 اردیبهشت 16,400,000 16,400,000
دستگاه حضور و غیاب مدل NP2815 نحوه ثبت تردد: اثر انگشت
دستگاه حضور و غیاب مدل NP395
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب مدل NP395 متفرقه 39,900,000 5 خرداد 36,900,000 39,900,000
دستگاه حضور و غیاب مدل NP395 نحوه ثبت تردد: تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت
دستگاه حضور و غیاب مدل NP566
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب مدل NP566 متفرقه 19,250,000 10 اردیبهشت 19,250,000 19,250,000
دستگاه حضور و غیاب مدل NP566 نحوه ثبت تردد: تشخیص چهره، کارت
دستگاه حضور و غیاب مدل NP586
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب مدل NP586 متفرقه 22,500,000 10 اردیبهشت 22,500,000 22,500,000
دستگاه حضور و غیاب مدل NP586 نحوه ثبت تردد: تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت
دستگاه حضور و غیاب مدل UF100
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب مدل UF100 متفرقه 31,000,000 20 اردیبهشت 25,500,000 25,500,000
دستگاه حضور و غیاب مدل UF100 نحوه ثبت تردد: تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت
دستگاه حضور و غیاب نانوتایم مدل +MB 201 G
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب نانوتایم مدل +MB 201 G متفرقه 27,000,000 25 فروردین 27,000,000 27,000,000
دستگاه حضور و غیاب نانوتایم مدل +MB 201 G نحوه ثبت تردد: تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت، کلمه عبور
دستگاه حضور و غیاب نانوتایم مدل semi  8000
دستگاه کنترل تردد
دستگاه حضور و غیاب نانوتایم مدل semi 8000 متفرقه 29,000,000 25 فروردین 29,000,000 29,000,000
دستگاه حضور و غیاب نانوتایم مدل semi 8000 نحوه ثبت تردد: تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت، کلمه عبور
مجموع موارد: 89 عدد در 2 صفحه