شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت تلفن

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
تلفن  آلکاتل مدل TMAX 10
تلفن
تلفن آلکاتل مدل TMAX 10 آلکاتل 2,820,000 25 اردیبهشت 2,690,000 2,820,000
تلفن آلکاتل مدل TMAX 10 تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: ندارد نمایشگر: ندارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس:ندارد اسپیکر: دارد
تلفن  لیبوس مدل L-11 HCD3588TSD
تلفن
تلفن لیبوس مدل L-11 HCD3588TSD متفرقه 1,530,000 5 خرداد 1,530,000 1,580,000
تلفن لیبوس مدل L-11 HCD3588TSD نمایشگر: دارد قابلیت کنفرانس: دارد
تلفن  مدل 035
تلفن
تلفن مدل 035 متفرقه 5,900,000 10 اردیبهشت 5,900,000 5,900,000
تلفن مدل 035 تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: ندارد نمایشگر: دارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس:ندارد اسپیکر: دارد
تلفن آ ا گ مدل Voxtel C110
تلفن
تلفن آ ا گ مدل Voxtel C110 آ ا گ 2,900,000 4 خرداد 2,480,000 2,480,000
تلفن آ ا گ مدل Voxtel C110 تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد نمایشگر: دارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس:ندارد اسپیکر: دارد
تلفن آرنوس مدل T-0211-E
تلفن
تلفن آرنوس مدل T-0211-E متفرقه 5,980,000 10 اردیبهشت 5,980,000 5,980,000
تلفن آرنوس مدل T-0211-E دفترچه تلفن: ندارد نمایشگر: دارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس: دارد اسپیکر:ندارد
تلفن آلکاتل مدل Combo XPS 2120 Duo
تلفن
تلفن آلکاتل مدل Combo XPS 2120 Duo آلکاتل 19,690,000 5 اردیبهشت 17,900,000 17,900,000
تلفن آلکاتل مدل Combo XPS 2120 Duo تعداد گوشی های بی سیم: دو عدد تعداد خطوط: 2 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9 نمایشگر:دارد منشی تلفنی: دارد قابلیت کنفرانس: دارد اسپیکر: دارد
تلفن آلکاتل مدل T06
تلفن
تلفن آلکاتل مدل T06 آلکاتل 1,650,000 25 اردیبهشت 1,650,000 1,650,000
تلفن آلکاتل مدل T06 تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: ندارد نمایشگر: ندارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس:ندارد اسپیکر: ندارد
تلفن آلکاتل مدل T16
تلفن
تلفن آلکاتل مدل T16 آلکاتل 1,990,000 5 خرداد 1,810,000 1,990,000
تلفن آلکاتل مدل T16 تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد نمایشگر: دارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس:ندارد اسپیکر: ندارد
تلفن آلکاتل مدل کمبو 2120
تلفن
تلفن آلکاتل مدل کمبو 2120 آلکاتل 18,000,000 30 اردیبهشت 14,990,000 14,990,000
تلفن آلکاتل مدل کمبو 2120 تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 2 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9 نمایشگر:دارد منشی تلفنی: دارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: دارد
تلفن آکیتا مدل HCD38856
تلفن
تلفن آکیتا مدل HCD38856 متفرقه 1,750,000 10 اردیبهشت 1,527,200 1,750,000
تلفن آکیتا مدل HCD38856 تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد نمایشگر: دارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس:ندارد اسپیکر: دارد
تلفن با سیم پاناسونیک مدل KX-TSC11MX
تلفن
تلفن با سیم پاناسونیک مدل KX-TSC11MX پاناسونیک 4,300,000 4 خرداد 3,950,000 4,200,000
تلفن با سیم پاناسونیک مدل KX-TSC11MX تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد نمایشگر: دارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس:ندارد اسپیکر: ندارد
تلفن با سیم پاناسونیک مدل KX-TT7703X
تلفن
تلفن با سیم پاناسونیک مدل KX-TT7703X پاناسونیک 3,365,000 10 خرداد 3,015,000 3,365,000
تلفن با سیم پاناسونیک مدل KX-TT7703X تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: ندارد نمایشگر: دارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس:ندارد اسپیکر: ندارد
تلفن با سیم گیگاست مدل 5005
تلفن
تلفن با سیم گیگاست مدل 5005 گیگاست 2,175,000 10 اردیبهشت 1,980,000 2,175,000
تلفن با سیم گیگاست مدل 5005 تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: ندارد نمایشگر: ندارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس:ندارد اسپیکر: ندارد
تلفن باسیم تکنوتل مدل TF-1109
تلفن
تلفن باسیم تکنوتل مدل TF-1109 تکنوتل 2,100,000 31 اردیبهشت 2,100,000 2,970,000
تلفن باسیم تکنوتل مدل TF-1109 نمایشگر: ندارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: ندارد
تلفن باسیم پاناسونیک KX-TS500MX
تلفن
تلفن باسیم پاناسونیک KX-TS500MX پاناسونیک 2,068,000 10 خرداد 1,844,000 2,068,000
تلفن باسیم پاناسونیک KX-TS500MX دفترچه تلفن: ندارد نمایشگر: ندارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر:ندارد
تلفن باسیم پاناسونیک KX-TS880
تلفن
تلفن باسیم پاناسونیک KX-TS880 متفرقه 6,800,000 10 خرداد 6,150,000 6,800,000
تلفن باسیم پاناسونیک KX-TS880 تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد نمایشگر: دارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس:ندارد اسپیکر: دارد
تلفن باسیم پاناسونیک مدل KX-TT7705X
تلفن
تلفن باسیم پاناسونیک مدل KX-TT7705X پاناسونیک 4,650,000 10 خرداد 4,180,000 4,650,000
تلفن باسیم پاناسونیک مدل KX-TT7705X تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: ندارد نمایشگر: دارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس:ندارد اسپیکر: دارد
تلفن باسیم گیگاست 5010
تلفن
تلفن باسیم گیگاست 5010 گیگاست 1,990,000 25 اردیبهشت 1,890,000 1,990,000
تلفن باسیم گیگاست 5010 تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: ندارد نمایشگر: ندارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس:ندارد اسپیکر: ندارد
تلفن بن تل مدل شاهد
تلفن
تلفن بن تل مدل شاهد متفرقه 850,000 25 اردیبهشت 850,000 850,000
تلفن بن تل مدل شاهد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: ندارد نمایشگر: ندارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس:ندارد اسپیکر: ندارد
تلفن بی سیم آلکاتل مدل  F580 VOICE
تلفن
تلفن بی سیم آلکاتل مدل F580 VOICE آلکاتل 4,290,000 10 اردیبهشت 4,290,000 4,290,000
تلفن بی سیم آلکاتل مدل F580 VOICE تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9 نمایشگر:دارد منشی تلفنی: دارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: دارد
تلفن بی سیم آلکاتل مدل D185 VOICE
تلفن
تلفن بی سیم آلکاتل مدل D185 VOICE آلکاتل 4,500,000 10 خرداد 4,440,000 4,500,000
تلفن بی سیم آلکاتل مدل D185 VOICE تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد نمایشگر: دارد منشی تلفنی:دارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: دارد
تلفن بی سیم آلکاتل مدل Delta 180 Voice
تلفن
تلفن بی سیم آلکاتل مدل Delta 180 Voice آلکاتل 3,930,000 10 اردیبهشت 3,750,000 3,930,000
تلفن بی سیم آلکاتل مدل Delta 180 Voice تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9 نمایشگر:دارد منشی تلفنی: دارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: دارد
تلفن بی سیم آلکاتل مدل F580 Duo
تلفن
تلفن بی سیم آلکاتل مدل F580 Duo آلکاتل 6,500,000 31 اردیبهشت 5,480,000 6,500,000
تلفن بی سیم آلکاتل مدل F580 Duo تعداد گوشی های بی سیم: دو عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد نمایشگر: دارد منشی تلفنی:ندارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: دارد
تلفن بی سیم آلکاتل مدل F680 Voice
تلفن
تلفن بی سیم آلکاتل مدل F680 Voice آلکاتل 5,900,000 2 خرداد 4,570,000 5,900,000
تلفن بی سیم آلکاتل مدل F680 Voice تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد نمایشگر: دارد منشی تلفنی:دارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: دارد
تلفن بی سیم آلکاتل مدل S250 Combo
تلفن
تلفن بی سیم آلکاتل مدل S250 Combo آلکاتل 7,150,000 5 خرداد 6,500,000 7,150,000
تلفن بی سیم آلکاتل مدل S250 Combo تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9 نمایشگر:دارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: دارد
تلفن بی سیم آلکاتل مدل Smile
تلفن
تلفن بی سیم آلکاتل مدل Smile آلکاتل 3,680,000 10 اردیبهشت 3,350,000 3,350,000
تلفن بی سیم آلکاتل مدل Smile تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد نمایشگر: دارد منشی تلفنی:ندارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: دارد
تلفن بی سیم آلکاتل مدل XP1050
تلفن
تلفن بی سیم آلکاتل مدل XP1050 آلکاتل 8,000,000 25 اردیبهشت 6,500,000 6,500,000
تلفن بی سیم آلکاتل مدل XP1050 تعداد خطوط: 1 تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد فرکانس: 1.9 نمایشگر: دارد منشی تلفنی:دارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: دارد
تلفن بی سیم آلکاتل مدل XP2050
تلفن
تلفن بی سیم آلکاتل مدل XP2050 آلکاتل 9,350,000 10 اردیبهشت 8,500,000 8,500,000
تلفن بی سیم آلکاتل مدل XP2050 تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9 نمایشگر:دارد منشی تلفنی: دارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: دارد
تلفن بی سیم الکاتل مدل F370 Voice
تلفن
تلفن بی سیم الکاتل مدل F370 Voice آلکاتل 5,900,000 25 اردیبهشت 4,540,000 5,900,000
تلفن بی سیم الکاتل مدل F370 Voice تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9 نمایشگر:دارد منشی تلفنی: دارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: دارد
تلفن بی سیم تامسون مدل Opale TH070
تلفن
تلفن بی سیم تامسون مدل Opale TH070 تامسون 3,200,000 31 فروردین 3,200,000 3,200,000
تلفن بی سیم تامسون مدل Opale TH070 تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9 نمایشگر:دارد منشی تلفنی: دارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: ندارد
تلفن بی سیم تامسون مدل TH-103
تلفن
تلفن بی سیم تامسون مدل TH-103 تامسون 3,190,000 10 اردیبهشت 2,900,000 2,900,000
تلفن بی سیم تامسون مدل TH-103 تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9 نمایشگر:دارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: ندارد
تلفن بی سیم تحت شبکه سیسکو مدل CP-6825-3PC-BUN-UK
تلفن
تلفن بی سیم تحت شبکه سیسکو مدل CP-6825-3PC-BUN-UK سیسکو 63,600,000 25 فروردین 63,600,000 63,600,000
تلفن بی سیم تحت شبکه سیسکو مدل CP-6825-3PC-BUN-UK تعداد گوشی های بی سیم: پنج عدد و بیشتر تعداد خطوط: 2 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 2.4 5.8 نمایشگر:دارد منشی تلفنی: دارد قابلیت کنفرانس: دارد اسپیکر: دارد
تلفن بی سیم تحت شبکه سیسکو مدل CP-6825-3PC-K9
تلفن
تلفن بی سیم تحت شبکه سیسکو مدل CP-6825-3PC-K9 سیسکو 41,450,000 30 اردیبهشت 38,200,000 38,200,000
تلفن بی سیم تحت شبکه سیسکو مدل CP-6825-3PC-K9 تعداد گوشی های بی سیم: پنج عدد و بیشتر تعداد خطوط: 2 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 2.4 5.8 نمایشگر:دارد منشی تلفنی: دارد قابلیت کنفرانس: دارد اسپیکر: دارد
تلفن بی سیم تحت شبکه گرنداستریم مدل DP 750
تلفن
تلفن بی سیم تحت شبکه گرنداستریم مدل DP 750 گرنداستریم 13,000,000 2 خرداد 10,700,000 13,000,000
تلفن بی سیم تحت شبکه گرنداستریم مدل DP 750 تعداد خطوط: 5 دفترچه تلفن: ندارد نمایشگر: ندارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس:دارد اسپیکر: ندارد
تلفن بی سیم تحت شبکه گیگاست مدل A540 IP
تلفن
تلفن بی سیم تحت شبکه گیگاست مدل A540 IP گیگاست 13,000,000 10 اردیبهشت 13,000,000 13,000,000
تلفن بی سیم تحت شبکه گیگاست مدل A540 IP تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد نمایشگر: دارد منشی تلفنی:ندارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: دارد
تلفن بی سیم تکنوتل مدل TF-604
تلفن
تلفن بی سیم تکنوتل مدل TF-604 تکنوتل 5,590,000 26 اردیبهشت 5,590,000 5,690,000
تلفن بی سیم تکنوتل مدل TF-604 تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9 نمایشگر:دارد منشی تلفنی: دارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: دارد
تلفن بی سیم تکنوتل مدل TF-608
تلفن
تلفن بی سیم تکنوتل مدل TF-608 تکنوتل 6,890,000 26 اردیبهشت 6,590,000 6,890,000
تلفن بی سیم تکنوتل مدل TF-608 تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9 نمایشگر:دارد منشی تلفنی: دارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: دارد
تلفن بی سیم تکنوتل مدل TF-609
تلفن
تلفن بی سیم تکنوتل مدل TF-609 تکنوتل 8,290,000 5 خرداد 6,890,000 8,290,000
تلفن بی سیم تکنوتل مدل TF-609 تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9 نمایشگر:دارد منشی تلفنی: دارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: دارد
تلفن بی سیم دو گوشی گیگاست مدل A220 Duo
تلفن
تلفن بی سیم دو گوشی گیگاست مدل A220 Duo پلاستک 12,980,000 25 اردیبهشت 12,980,000 12,980,000
تلفن بی سیم دو گوشی گیگاست مدل A220 Duo تعداد گوشی های بی سیم: دو عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9 نمایشگر:دارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: دارد
تلفن بی سیم دورو مدل Comfort 1015
تلفن
تلفن بی سیم دورو مدل Comfort 1015 درو 5,695,000 31 اردیبهشت 5,425,000 5,695,000
تلفن بی سیم دورو مدل Comfort 1015 تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9 نمایشگر: دارد منشی تلفنی:دارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: دارد
تلفن بی سیم لمسی گیگاست SL910A
تلفن
تلفن بی سیم لمسی گیگاست SL910A گیگاست 40,200,000 25 اردیبهشت 36,550,000 40,200,000
تلفن بی سیم لمسی گیگاست SL910A تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9 نمایشگر:دارد منشی تلفنی: دارد قابلیت کنفرانس: دارد اسپیکر: دارد
تلفن بی سیم لمسی گیگاست SL910A
تلفن
تلفن بی سیم لمسی گیگاست SL910A گیگاست 40,200,000 30 اردیبهشت 33,750,000 33,750,000
تلفن بی سیم لمسی گیگاست SL910A تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9 نمایشگر:دارد منشی تلفنی: دارد قابلیت کنفرانس: دارد اسپیکر: دارد
تلفن بی سیم لمسی گیگاست مدل SL930A
تلفن
تلفن بی سیم لمسی گیگاست مدل SL930A گیگاست 42,000,000 26 اردیبهشت 39,380,000 42,000,000
تلفن بی سیم لمسی گیگاست مدل SL930A تعداد خطوط: 1 تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9 نمایشگر:دارد منشی تلفنی: دارد اسپیکر: دارد
تلفن بی سیم منشی دار گیگاست مدل A220A Duo
تلفن
تلفن بی سیم منشی دار گیگاست مدل A220A Duo گیگاست 14,010,000 5 خرداد 11,050,000 14,020,000
تلفن بی سیم منشی دار گیگاست مدل A220A Duo تعداد گوشی های بی سیم: دو عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9 نمایشگر:دارد منشی تلفنی: دارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: دارد
تلفن بی سیم موتورولا مدل C1212
تلفن
تلفن بی سیم موتورولا مدل C1212 موتورولا 7,615,000 17 اردیبهشت 7,580,000 7,615,000
تلفن بی سیم موتورولا مدل C1212 تعداد گوشی های بی سیم: دو عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد نمایشگر: دارد منشی تلفنی:دارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: دارد
تلفن بی سیم موتورولا مدل c401
تلفن
تلفن بی سیم موتورولا مدل c401 موتورولا 4,990,000 12 اردیبهشت 4,990,000 4,990,000
تلفن بی سیم موتورولا مدل c401 تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد نمایشگر: دارد منشی تلفنی:ندارد قابلیت کنفرانس: دارد اسپیکر: دارد
تلفن بی سیم موتورولا مدل C402 TWIN
تلفن
تلفن بی سیم موتورولا مدل C402 TWIN موتورولا 8,490,000 17 فروردین 8,490,000 8,490,000
تلفن بی سیم موتورولا مدل C402 TWIN تعداد گوشی های بی سیم: دو عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9 نمایشگر:دارد منشی تلفنی: ندارد قابلیت کنفرانس: دارد اسپیکر: دارد
تلفن بی سیم موتورولا مدل C4201 Combo
تلفن
تلفن بی سیم موتورولا مدل C4201 Combo موتورولا 10,500,000 10 خرداد 9,800,000 10,500,000
تلفن بی سیم موتورولا مدل C4201 Combo تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد نمایشگر: دارد منشی تلفنی:ندارد قابلیت کنفرانس: ندارد اسپیکر: دارد
تلفن بی سیم موتورولا مدل cd212
تلفن
تلفن بی سیم موتورولا مدل cd212 موتورولا 8,420,000 25 اردیبهشت 8,420,000 8,420,000
تلفن بی سیم موتورولا مدل cd212 تعداد گوشی های بی سیم: دو عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9 نمایشگر:دارد منشی تلفنی: دارد قابلیت کنفرانس: دارد اسپیکر: دارد
تلفن بی سیم مگاتل مدل MTWP
تلفن
تلفن بی سیم مگاتل مدل MTWP مگاتل 16,000,000 10 اردیبهشت 16,000,000 16,000,000
تلفن بی سیم مگاتل مدل MTWP تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد نمایشگر: دارد منشی تلفنی:ندارد قابلیت کنفرانس: دارد اسپیکر: دارد
مجموع موارد: 408 عدد در 9 صفحه