شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت تشخیص اصالت اسکناس

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
تست اسکناس دلار و ارز  رول-اکس مدل V10
تشخیص اصالت اسکناس
تست اسکناس دلار و ارز رول-اکس مدل V10 متفرقه 11,300,000 21 شهریور 12,000,000 12,000,000
تست اسکناس دلار و ارز رول-اکس مدل V10
دستگاه تشخیص اسکناس پروتک مدل DL-860
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اسکناس پروتک مدل DL-860 پروتک 2,460,000 22 مرداد 1,980,000 2,020,000
دستگاه تشخیص اسکناس پروتک مدل DL-860
دستگاه تشخیص اسکناس پروتک مدل DL-880
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اسکناس پروتک مدل DL-880 پروتک 4,000,000 21 شهریور 4,160,000 4,200,000
دستگاه تشخیص اسکناس پروتک مدل DL-880
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس استار مدل TK-2028
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس استار مدل TK-2028 متفرقه 950,000 5 مرداد 950,000 950,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس استار مدل TK-2028
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس اکسیوم مدل AD-320
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس اکسیوم مدل AD-320 اکسیوم 40,480,000 26 شهریور 41,800,000 46,980,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس اکسیوم مدل AD-320
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس بیگانه مدل NC-1200
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس بیگانه مدل NC-1200 مستر ورک 255,000,000 25 فروردین 255,000,000 255,000,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس بیگانه مدل NC-1200
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس دیتک مدل 108
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس دیتک مدل 108 دیتک 64,190,000 16 شهریور 64,190,000 65,500,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس دیتک مدل 108
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس دیتک مدل 109
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس دیتک مدل 109 دیتک 67,000,000 26 شهریور 67,000,000 67,000,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس دیتک مدل 109
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس دیتک مدل 220
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس دیتک مدل 220 دیتک 125,000,000 11 شهریور 125,000,000 125,000,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس دیتک مدل 220
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس دیتک کد 106
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس دیتک کد 106 دیتک 58,000,000 22 مرداد 58,000,000 58,000,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس دیتک کد 106
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس رمو مدل 18M
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس رمو مدل 18M متفرقه 1,040,000 14 شهریور 1,040,000 1,060,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس رمو مدل 18M
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس رمو مدل 428M
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس رمو مدل 428M متفرقه 4,500,000 26 شهریور 4,500,000 4,500,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس رمو مدل 428M
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس رمو مدل 528M
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس رمو مدل 528M متفرقه 2,800,000 26 شهریور 2,270,000 2,300,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس رمو مدل 528M
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مدل AD-118AB
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مدل AD-118AB متفرقه 630,000 17 شهریور 616,000 658,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مدل AD-118AB
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مدل AD-2138
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مدل AD-2138 متفرقه 1,530,000 17 شهریور 1,469,000 1,530,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مدل AD-2138
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مدل DFS-2094
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مدل DFS-2094 متفرقه 61,400,000 22 مرداد 61,400,000 61,400,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مدل DFS-2094
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مدل DFS-220
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مدل DFS-220 متفرقه 49,000,000 14 شهریور 49,000,000 49,000,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مدل DFS-220
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مگنر
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مگنر متفرقه 2,500,000 26 شهریور 2,200,000 2,250,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مگنر
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس نگاه مدل DL-1000
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس نگاه مدل DL-1000 متفرقه 1,400,000 22 تیر 1,419,900 1,599,800
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس نگاه مدل DL-1000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس پروتک مدل PD-100
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس پروتک مدل PD-100 پروتک 66,000,000 14 شهریور 62,450,000 66,000,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس پروتک مدل PD-100
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس کد 109
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس کد 109 متفرقه 66,700,000 17 شهریور 61,900,000 66,700,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس کد 109
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس کیسان مدل NewII
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس کیسان مدل NewII متفرقه 478,000,000 3 تیر 453,000,000 453,000,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس کیسان مدل NewII
دستگاه تفکیک و تشخیص اصالت اسکناس پلاس مدل P16
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تفکیک و تشخیص اصالت اسکناس پلاس مدل P16 پلاس 410,000,000 26 شهریور 370,000,000 390,000,000
دستگاه تفکیک و تشخیص اصالت اسکناس پلاس مدل P16
دستگاه تفکیک و تشخیص اصالت اسکناس پلاس مدل P30
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تفکیک و تشخیص اصالت اسکناس پلاس مدل P30 پلاس 480,000,000 26 شهریور 420,000,000 450,000,000
دستگاه تفکیک و تشخیص اصالت اسکناس پلاس مدل P30
مجموع موارد: 24 عدد در 1 صفحه