شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت تشخیص اصالت اسکناس

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
تست اسکناس دلار و ارز  رول-اکس مدل V10
تشخیص اصالت اسکناس
تست اسکناس دلار و ارز رول-اکس مدل V10 متفرقه 13,500,000 10 اردیبهشت 13,500,000 13,500,000
تست اسکناس دلار و ارز رول-اکس مدل V10
دستگاه تشخیص اسکناس پروتک مدل DL-860
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اسکناس پروتک مدل DL-860 پروتک 1,980,000 2 خرداد 1,960,000 1,980,000
دستگاه تشخیص اسکناس پروتک مدل DL-860
دستگاه تشخیص اسکناس پروتک مدل DL-880
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اسکناس پروتک مدل DL-880 پروتک 2,680,000 5 خرداد 2,300,000 2,680,000
دستگاه تشخیص اسکناس پروتک مدل DL-880
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس استار مدل TK-2028
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس استار مدل TK-2028 متفرقه 950,000 10 اردیبهشت 950,000 950,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس استار مدل TK-2028
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس اکسیوم مدل AD-320
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس اکسیوم مدل AD-320 اکسیوم 39,946,500 25 اردیبهشت 39,946,500 39,946,500
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس اکسیوم مدل AD-320
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس بیگانه مدل NC-1200
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس بیگانه مدل NC-1200 مستر ورک 255,000,000 25 فروردین 255,000,000 255,000,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس بیگانه مدل NC-1200
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس دیتک کد 106
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس دیتک کد 106 دیتک 58,000,000 10 اردیبهشت 58,000,000 58,000,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس دیتک کد 106
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس رمو مدل 18M
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس رمو مدل 18M متفرقه 990,000 31 اردیبهشت 375,000 990,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس رمو مدل 18M
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس رمو مدل 528M
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس رمو مدل 528M متفرقه 2,270,000 5 خرداد 2,270,000 2,300,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس رمو مدل 528M
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مدل AD-118AB
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مدل AD-118AB متفرقه 480,000 5 خرداد 480,000 495,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مدل AD-118AB
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مدل AD-2138
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مدل AD-2138 متفرقه 1,204,900 25 اردیبهشت 1,250,000 1,350,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مدل AD-2138
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مدل DFS-2094
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مدل DFS-2094 متفرقه 61,400,000 25 فروردین 61,400,000 61,400,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مدل DFS-2094
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مدل DFS-220
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مدل DFS-220 متفرقه 55,999,900 4 خرداد 58,000,000 58,000,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مدل DFS-220
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مگنر
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مگنر متفرقه 2,150,000 26 اردیبهشت 2,100,000 2,150,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مگنر
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس نگاه مدل DL-1000
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس نگاه مدل DL-1000 متفرقه 1,610,000 4 خرداد 1,615,000 1,615,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس نگاه مدل DL-1000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس پروتک مدل PD-100
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس پروتک مدل PD-100 پروتک 62,700,000 31 اردیبهشت 62,700,000 63,800,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس پروتک مدل PD-100
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس کد 109
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس کد 109 متفرقه 69,000,000 25 اردیبهشت 69,000,000 69,000,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس کد 109
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس کیسان مدل NewII
تشخیص اصالت اسکناس
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس کیسان مدل NewII متفرقه 453,000,000 20 اردیبهشت 428,000,000 453,000,000
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس کیسان مدل NewII
مجموع موارد: 18 عدد در 1 صفحه