شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت برش دهنده‌ی کاغذ

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
برش دهنده کاغذ A3 مدل N.G.A
برش دهنده‌ی کاغذ
برش دهنده کاغذ A3 مدل N.G.A متفرقه 5,500,000 10 اردیبهشت 5,500,000 5,700,000
برش دهنده کاغذ A3 مدل N.G.A محدوده ظرفیت برش: 5-10 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A3 خط کش متحرک: دارد
برش دهنده کاغذ A3 کد 868
برش دهنده‌ی کاغذ
برش دهنده کاغذ A3 کد 868 متفرقه 32,500,000 4 خرداد 31,500,000 32,500,000
برش دهنده کاغذ A3 کد 868 محدوده ظرفیت برش: 5-10 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A3 خط کش متحرک: دارد
برش دهنده کاغذ A3 کد 868
برش دهنده‌ی کاغذ
برش دهنده کاغذ A3 کد 868 متفرقه 32,900,000 30 اردیبهشت 30,900,000 30,900,000
برش دهنده کاغذ A3 کد 868 محدوده ظرفیت برش: 1-5 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A3 خط کش متحرک: دارد
برش دهنده کاغذ مدل ax-858
برش دهنده‌ی کاغذ
برش دهنده کاغذ مدل ax-858 متفرقه 16,926,700 10 اردیبهشت 16,926,700 16,926,700
برش دهنده کاغذ مدل ax-858 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A4 خط کش متحرک: دارد
برش دهنده کاغذ مدل ax-858
برش دهنده‌ی کاغذ
برش دهنده کاغذ مدل ax-858 اکس 20,409,000 30 اردیبهشت 19,409,000 19,409,000
برش دهنده کاغذ مدل ax-858 محدوده ظرفیت برش: 10-20 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A3 خط کش متحرک: دارد
برش دهنده کاغذ مدل ax-888
برش دهنده‌ی کاغذ
برش دهنده کاغذ مدل ax-888 متفرقه 39,997,300 25 اردیبهشت 38,000,000 39,997,300
برش دهنده کاغذ مدل ax-888 محدوده ظرفیت برش: 1-5 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A3 خط کش متحرک: دارد
برش دهنده کاغذ کد 210
برش دهنده‌ی کاغذ
برش دهنده کاغذ کد 210 متفرقه 40,000,000 10 اردیبهشت 38,500,000 40,000,000
برش دهنده کاغذ کد 210 محدوده ظرفیت برش: 5-10 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A3
برش دهنده کاغذ کیوپا مدل TM28
برش دهنده‌ی کاغذ
برش دهنده کاغذ کیوپا مدل TM28 متفرقه 3,000,000 4 فروردین 3,000,000 3,000,000
برش دهنده کاغذ کیوپا مدل TM28 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A4، A5 خط کش متحرک: ندارد
دستگاه برش کاغذ فلوز مدل  Plasma A3
برش دهنده‌ی کاغذ
دستگاه برش کاغذ فلوز مدل Plasma A3 فلوز 16,750,000 10 خرداد 16,750,000 16,950,000
دستگاه برش کاغذ فلوز مدل Plasma A3 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A3 خط کش متحرک: دارد
دستگاه برش کاغذ فلوز مدل  Plasma A4
برش دهنده‌ی کاغذ
دستگاه برش کاغذ فلوز مدل Plasma A4 فلوز 13,690,000 25 اردیبهشت 12,735,000 12,735,000
دستگاه برش کاغذ فلوز مدل Plasma A4 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A4 خط کش متحرک: دارد
دستگاه برش کاغذ فلوز مدل Stellar A3
برش دهنده‌ی کاغذ
دستگاه برش کاغذ فلوز مدل Stellar A3 فلوز 11,490,000 9 خرداد 10,490,000 10,490,000
دستگاه برش کاغذ فلوز مدل Stellar A3 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A3 خط کش متحرک: دارد
صحافی مدل 110ax
برش دهنده‌ی کاغذ
صحافی مدل 110ax متفرقه 8,000,000 15 اردیبهشت 8,000,000 9,000,000
صحافی مدل 110ax محدوده ظرفیت برش: 1-5 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A4 خط کش متحرک: ندارد
صحافی مدل 110ax 4014
برش دهنده‌ی کاغذ
صحافی مدل 110ax 4014 متفرقه 48,200,000 30 اردیبهشت 50,200,000 50,200,000
صحافی مدل 110ax 4014 محدوده ظرفیت برش: 1-5 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A4 خط کش متحرک: ندارد
صحافی مدل 110ax-8808
برش دهنده‌ی کاغذ
صحافی مدل 110ax-8808 اکس 35,000,000 10 خرداد 33,800,000 35,000,000
صحافی مدل 110ax-8808 محدوده ظرفیت برش: 20-40 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A3، A4، A5 خط کش متحرک: دارد
صحافی مدل 110ax-8809
برش دهنده‌ی کاغذ
صحافی مدل 110ax-8809 متفرقه 62,000,000 10 اردیبهشت 62,000,000 62,000,000
صحافی مدل 110ax-8809 محدوده ظرفیت برش: 20-40 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A3، A4، A5 خط کش متحرک: دارد
صحافی مدل 8046 110ax
برش دهنده‌ی کاغذ
صحافی مدل 8046 110ax متفرقه 25,000,000 31 فروردین 25,000,000 25,000,000
صحافی مدل 8046 110ax محدوده ظرفیت برش: 10-20 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A4 خط کش متحرک: ندارد
صحافی مدل 9080A کد 110
برش دهنده‌ی کاغذ
صحافی مدل 9080A کد 110 متفرقه 18,900,000 30 اردیبهشت 19,000,000 19,000,000
صحافی مدل 9080A کد 110 محدوده ظرفیت برش: 1-5 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A4
صحافی مدل ax-8080
برش دهنده‌ی کاغذ
صحافی مدل ax-8080 اکس 16,400,000 25 اردیبهشت 16,400,000 16,400,000
صحافی مدل ax-8080 محدوده ظرفیت برش: 1-5 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A4 خط کش متحرک: ندارد
صحافی مدل ax-9080a
برش دهنده‌ی کاغذ
صحافی مدل ax-9080a متفرقه 18,400,000 10 خرداد 16,800,000 18,400,000
صحافی مدل ax-9080a محدوده ظرفیت برش: 10-20 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A4 خط کش متحرک: ندارد
صحافی مدل ax-9080d
برش دهنده‌ی کاغذ
صحافی مدل ax-9080d اکس 21,800,000 25 اردیبهشت 19,000,000 21,800,000
صحافی مدل ax-9080d محدوده ظرفیت برش: 5-10 مناسب برای کاغذ تا ابعاد: A4 خط کش متحرک: دارد
مجموع موارد: 20 عدد در 1 صفحه