شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت بارکد خوان

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
بارکد خوان  CB-H100
بارکد خوان
بارکد خوان CB-H100 سی بن 6,000,000 04:11:25 6,000,000 6,000,000
بارکد خوان CB-H100 تکنولوژی: یک بعدی و نوری نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر
بارکد خوان  هروج مدل H180U ایمیجر به همراه  کابل 2 متری USB
بارکد خوان
بارکد خوان هروج مدل H180U ایمیجر به همراه کابل 2 متری USB هروج 6,390,000 04:11:26 6,390,000 6,490,000
بارکد خوان هروج مدل H180U ایمیجر به همراه کابل 2 متری USB تکنولوژی: یک بعدی و نوری نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-500
بارکد خوان ای پوز مدل EC301
بارکد خوان
بارکد خوان ای پوز مدل EC301 ایپوز 3,700,000 04:11:22 3,700,000 3,700,000
بارکد خوان ای پوز مدل EC301 تکنولوژی: لیزر نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-500
بارکد خوان بی می مدل B8
بارکد خوان
بارکد خوان بی می مدل B8 بی می 4,490,000 04:11:23 4,490,000 4,490,000
بارکد خوان بی می مدل B8 تکنولوژی: لیزر نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-250
بارکد خوان دو بعدی اسکار مدل 80DBWI
بارکد خوان
بارکد خوان دو بعدی اسکار مدل 80DBWI اسکار 15,003,800 04:11:25 15,003,800 15,003,800
بارکد خوان دو بعدی اسکار مدل 80DBWI تکنولوژی: نوری و دو بعدی نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-250
بارکد خوان دیتالاجیک مدل QW2420
بارکد خوان
بارکد خوان دیتالاجیک مدل QW2420 دیتالاجیک 16,200,000 04:11:23 16,200,000 16,700,000
بارکد خوان دیتالاجیک مدل QW2420 تکنولوژی: نوری و دو بعدی نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر
بارکد خوان سان لاکس مدل XL-626A به همراه پایه
بارکد خوان
بارکد خوان سان لاکس مدل XL-626A به همراه پایه سان لاکس 6,500,000 10 اردیبهشت 6,000,000 6,000,000
بارکد خوان سان لاکس مدل XL-626A به همراه پایه تکنولوژی: لیزر نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: >1000
بارکد خوان سهند مدل SND120 به همراه پایه
بارکد خوان
بارکد خوان سهند مدل SND120 به همراه پایه متفرقه 4,084,600 04:11:24 3,640,000 4,084,600
بارکد خوان سهند مدل SND120 به همراه پایه تکنولوژی: لیزر خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-35
بارکد خوان سی بن مدل CB-H2000H
بارکد خوان
بارکد خوان سی بن مدل CB-H2000H سی بن 12,700,000 25 فروردین 12,700,000 12,700,000
بارکد خوان سی بن مدل CB-H2000H تکنولوژی: لیزر نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر
بارکد خوان سی بن مدل CB-N200
بارکد خوان
بارکد خوان سی بن مدل CB-N200 سی بن 4,750,000 25 فروردین 4,750,000 4,750,000
بارکد خوان سی بن مدل CB-N200 تکنولوژی: لیزر نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-400
بارکد خوان سی بن مدل CB-N210
بارکد خوان
بارکد خوان سی بن مدل CB-N210 سی بن 6,800,000 21 فروردین 6,800,000 6,800,000
بارکد خوان سی بن مدل CB-N210 تکنولوژی: لیزر نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-400
بارکد خوان سیمبل مدل LS-6004
بارکد خوان
بارکد خوان سیمبل مدل LS-6004 سیمبل 21,201,200 04:11:26 21,201,200 21,201,200
بارکد خوان سیمبل مدل LS-6004 تکنولوژی: لیزر نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-250
بارکد خوان مدل Axiom 8223
بارکد خوان
بارکد خوان مدل Axiom 8223 متفرقه 28,400,000 04:11:23 28,000,000 28,400,000
بارکد خوان مدل Axiom 8223 تکنولوژی: یک بعدی و نوری نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-35
بارکد خوان میندئو مدل 6100
بارکد خوان
بارکد خوان میندئو مدل 6100 میندئو 17,500,000 21 فروردین 17,500,000 17,500,000
بارکد خوان میندئو مدل 6100 تکنولوژی: نوری و دو بعدی نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: بله محدوده خواندن کد: 0-500
بارکد خوان میوا مدل 1750
بارکد خوان
بارکد خوان میوا مدل 1750 میوا 3,820,000 04:11:22 3,750,000 4,120,000
بارکد خوان میوا مدل 1750 تکنولوژی: خطی نوع اتصال: USB، (Serial (RS232 خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-100
بارکد خوان میوا مدل MBS-3615
بارکد خوان
بارکد خوان میوا مدل MBS-3615 میوا 5,880,000 04:11:22 5,400,000 5,880,000
بارکد خوان میوا مدل MBS-3615 تکنولوژی: لیزر نوع اتصال: USB، (Serial (RS232 خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-250
بارکد خوان میوا کد 1750
بارکد خوان
بارکد خوان میوا کد 1750 میوا 4,830,000 04:11:24 4,830,000 4,830,000
بارکد خوان میوا کد 1750 تکنولوژی: خطی نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-100
بارکد خوان هانی ول مدل Voyager 1450g
بارکد خوان
بارکد خوان هانی ول مدل Voyager 1450g هانیول 18,500,000 04:11:23 17,000,000 18,500,000
بارکد خوان هانی ول مدل Voyager 1450g تکنولوژی: محدوده نوع اتصال: USB، (Serial (RS232 خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-35
بارکد خوان هانی ول مدل Voyager 1450g 2D
بارکد خوان
بارکد خوان هانی ول مدل Voyager 1450g 2D هانیول 25,000,000 04:11:23 25,000,000 25,000,000
بارکد خوان هانی ول مدل Voyager 1450g 2D تکنولوژی: محدوده نوع اتصال: USB، (Serial (RS232 خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-100
بارکد خوان هروج مدل H180U ایمیجر به همراه پایه
بارکد خوان
بارکد خوان هروج مدل H180U ایمیجر به همراه پایه هروج 7,400,000 04:11:25 7,400,000 7,450,000
بارکد خوان هروج مدل H180U ایمیجر به همراه پایه تکنولوژی: یک بعدی و نوری نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: >1000
بارکد خوان چند پرتوه لیزری هانی ول مدل 7820
بارکد خوان
بارکد خوان چند پرتوه لیزری هانی ول مدل 7820 هانیول 36,980,000 04:11:23 36,980,000 36,980,000
بارکد خوان چند پرتوه لیزری هانی ول مدل 7820 تکنولوژی: لیزر نوع اتصال: USB، (Serial (RS232 خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-250
بارکدخوان 2 بعدی رومیزی هانی ول مدل Solaris 7980g 2D
بارکد خوان
بارکدخوان 2 بعدی رومیزی هانی ول مدل Solaris 7980g 2D هانیول 49,500,000 04:11:22 49,500,000 49,500,000
بارکدخوان 2 بعدی رومیزی هانی ول مدل Solaris 7980g 2D تکنولوژی: نوری و دو بعدی نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر
بارکدخوان 2 بعدی هانی ول مدل Voyager 1400g 2D
بارکد خوان
بارکدخوان 2 بعدی هانی ول مدل Voyager 1400g 2D هانیول 29,000,000 04:11:24 29,000,000 29,000,000
بارکدخوان 2 بعدی هانی ول مدل Voyager 1400g 2D تکنولوژی: محدوده نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر
بارکدخوان اسکار مدل 60CBS
بارکد خوان
بارکدخوان اسکار مدل 60CBS اسکار 11,700,000 10 اردیبهشت 11,200,000 11,700,000
بارکدخوان اسکار مدل 60CBS تکنولوژی: یک بعدی و نوری نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر
بارکدخوان اچ پی مدل K3l28aa دوبعدی بی سیم
بارکد خوان
بارکدخوان اچ پی مدل K3l28aa دوبعدی بی سیم اچ‌پی 62,800,000 04:11:23 62,800,000 62,800,000
بارکدخوان اچ پی مدل K3l28aa دوبعدی بی سیم تکنولوژی: نوری و دو بعدی نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر
بارکدخوان بی سیم رومنس LS-1245W
بارکد خوان
بارکدخوان بی سیم رومنس LS-1245W رومنس 23,500,000 04:11:23 23,500,000 23,500,000
بارکدخوان بی سیم رومنس LS-1245W تکنولوژی: لیزر نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-360
بارکدخوان بیسیم هانی ول مدل Voyager 1452g
بارکد خوان
بارکدخوان بیسیم هانی ول مدل Voyager 1452g هانیول 54,000,000 2 اردیبهشت 54,000,000 54,000,000
بارکدخوان بیسیم هانی ول مدل Voyager 1452g تکنولوژی: یک بعدی و نوری نوع اتصال: بلوتوثی خواندن بارکد سه بعدی: خیر
بارکدخوان بیسیم هروج مدل T5 برد بالا تا 400متر
بارکد خوان
بارکدخوان بیسیم هروج مدل T5 برد بالا تا 400متر هروج 31,200,000 04:11:22 29,500,000 31,200,000
بارکدخوان بیسیم هروج مدل T5 برد بالا تا 400متر تکنولوژی: لیزر نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-500
بارکدخوان تک‌بعدی دیتالاجیک مدل QuickScan I QM2131
بارکد خوان
بارکدخوان تک‌بعدی دیتالاجیک مدل QuickScan I QM2131 دیتالاجیک 39,000,000 04:11:24 39,000,000 39,000,000
بارکدخوان تک‌بعدی دیتالاجیک مدل QuickScan I QM2131 تکنولوژی: خطی نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-35
بارکدخوان دو بعدی اسکوپ مدل SP-5010g-USB
بارکد خوان
بارکدخوان دو بعدی اسکوپ مدل SP-5010g-USB متفرقه 19,500,000 04:11:23 19,500,000 19,500,000
بارکدخوان دو بعدی اسکوپ مدل SP-5010g-USB تکنولوژی: نوری و دو بعدی نوع اتصال: USB، (Serial (RS232 خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-360
بارکدخوان دو بعدی بیسیم هانی ول مدل Voyager 1452g 2D
بارکد خوان
بارکدخوان دو بعدی بیسیم هانی ول مدل Voyager 1452g 2D هانیول 57,000,000 04:11:22 54,900,000 58,700,000
بارکدخوان دو بعدی بیسیم هانی ول مدل Voyager 1452g 2D تکنولوژی: محدوده نوع اتصال: بلوتوثی خواندن بارکد سه بعدی: خیر
بارکدخوان دو بعدی میوا مدل MBS 6700-2D
بارکد خوان
بارکدخوان دو بعدی میوا مدل MBS 6700-2D میوا 14,140,000 04:11:22 14,140,000 14,200,000
بارکدخوان دو بعدی میوا مدل MBS 6700-2D تکنولوژی: نوری و دو بعدی نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر
بارکدخوان دو بعدی میوا مدلMBS 6700-2D COMBO همراه با دفترچه یادداشت توسکام
بارکد خوان
بارکدخوان دو بعدی میوا مدلMBS 6700-2D COMBO همراه با دفترچه یادداشت توسکام میوا 15,500,000 04:11:22 15,500,000 15,500,000
بارکدخوان دو بعدی میوا مدلMBS 6700-2D COMBO همراه با دفترچه یادداشت توسکام تکنولوژی: نوری و دو بعدی نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر
بارکدخوان دوبعدی دیتالاجیک مدل QuickScan I QM2400
بارکد خوان
بارکدخوان دوبعدی دیتالاجیک مدل QuickScan I QM2400 دیتالاجیک 60,612,000 04:11:24 60,612,000 64,000,000
بارکدخوان دوبعدی دیتالاجیک مدل QuickScan I QM2400 تکنولوژی: محدوده نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر
بارکدخوان دیتالاجیک مدل Gryphon I GFS4470
بارکد خوان
بارکدخوان دیتالاجیک مدل Gryphon I GFS4470 دیتالاجیک 34,400,000 25 اردیبهشت 34,400,000 34,400,000
بارکدخوان دیتالاجیک مدل Gryphon I GFS4470 تکنولوژی: محدوده نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-400
بارکدخوان دیتالاجیک مدل Heron HD3130
بارکد خوان
بارکدخوان دیتالاجیک مدل Heron HD3130 دیتالاجیک 18,000,000 04:11:23 18,000,000 19,000,000
بارکدخوان دیتالاجیک مدل Heron HD3130 تکنولوژی: خطی نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-500
بارکدخوان دیتالاجیک مدل Magellan 3200VSi
بارکد خوان
بارکدخوان دیتالاجیک مدل Magellan 3200VSi دیتالاجیک 43,900,000 04:11:24 43,900,000 45,000,000
بارکدخوان دیتالاجیک مدل Magellan 3200VSi تکنولوژی: خطی نوع اتصال: USB، (Serial (RS232 خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-35
بارکدخوان دیتالاجیک مدل QD2131 به همراه پایه قابل تنظیم فلزی و کابل USB دو متری اورجینال
بارکد خوان
بارکدخوان دیتالاجیک مدل QD2131 به همراه پایه قابل تنظیم فلزی و کابل USB دو متری اورجینال دیتالاجیک 12,300,000 04:11:22 12,250,000 13,000,000
بارکدخوان دیتالاجیک مدل QD2131 به همراه پایه قابل تنظیم فلزی و کابل USB دو متری اورجینال تکنولوژی: خطی نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-500
بارکدخوان دیتالاجیک مدل QuickScan Lite QW2100
بارکد خوان
بارکدخوان دیتالاجیک مدل QuickScan Lite QW2100 دیتالاجیک 8,750,000 04:11:21 8,750,000 9,400,000
بارکدخوان دیتالاجیک مدل QuickScan Lite QW2100 تکنولوژی: یک بعدی و نوری نوع اتصال: USB، (Serial (RS232 خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-250
بارکدخوان دیتالاجیک مدل QuickScan Lite QW2100
بارکد خوان
بارکدخوان دیتالاجیک مدل QuickScan Lite QW2100 دیتالاجیک 8,100,000 04:11:22 8,100,000 8,600,000
بارکدخوان دیتالاجیک مدل QuickScan Lite QW2100 تکنولوژی: یک بعدی و نوری نوع اتصال: USB، (Serial (RS232 خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-250
بارکدخوان دیتالاجیک مدل QuickScan QW2170 به همراه کابل PS2
بارکد خوان
بارکدخوان دیتالاجیک مدل QuickScan QW2170 به همراه کابل PS2 دیتالاجیک 10,400,000 04:11:24 10,400,000 11,000,000
بارکدخوان دیتالاجیک مدل QuickScan QW2170 به همراه کابل PS2 تکنولوژی: یک بعدی و نوری نوع اتصال: PS/2 خواندن بارکد سه بعدی: خیر
بارکدخوان سیمبل مدل LS - 1902
بارکد خوان
بارکدخوان سیمبل مدل LS - 1902 سیمبل 7,900,000 25 فروردین 7,900,000 7,900,000
بارکدخوان سیمبل مدل LS - 1902 تکنولوژی: لیزر نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-500
بارکدخوان سینو مدل F560
بارکد خوان
بارکدخوان سینو مدل F560 سینو 9,800,000 04:11:26 9,800,000 9,810,000
بارکدخوان سینو مدل F560 تکنولوژی: یک بعدی و نوری نوع اتصال: USB، PS/2، (Serial (RS232 خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-360
بارکدخوان مترو لاجیک مدل MK-9540
بارکد خوان
بارکدخوان مترو لاجیک مدل MK-9540 مترولاجیک 7,000,000 04:11:23 7,000,000 7,000,000
بارکدخوان مترو لاجیک مدل MK-9540 تکنولوژی: لیزر نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-360
بارکدخوان مدل EP2000Pro-2D
بارکد خوان
بارکدخوان مدل EP2000Pro-2D متفرقه 18,500,000 04:11:26 18,500,000 18,500,000
بارکدخوان مدل EP2000Pro-2D تکنولوژی: یک بعدی و نوری نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-500
بارکدخوان میندئو مدل 2250
بارکد خوان
بارکدخوان میندئو مدل 2250 میندئو 9,900,000 12 اردیبهشت 9,900,000 9,900,000
بارکدخوان میندئو مدل 2250 تکنولوژی: لیزر نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-500
بارکدخوان میندئو مدل FS380 Fixed 1D
بارکد خوان
بارکدخوان میندئو مدل FS380 Fixed 1D میندئو 11,990,000 04:11:25 11,990,000 11,990,000
بارکدخوان میندئو مدل FS380 Fixed 1D تکنولوژی: لیزر نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-500
بارکدخوان میندئو مدل Mp720
بارکد خوان
بارکدخوان میندئو مدل Mp720 میندئو 18,497,300 04:11:23 18,497,300 18,530,000
بارکدخوان میندئو مدل Mp720 تکنولوژی: نوری و دو بعدی نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: بله محدوده خواندن کد: 0-500
بارکدخوان میوا مدل MBS-1750 به همراه پایه
بارکد خوان
بارکدخوان میوا مدل MBS-1750 به همراه پایه میوا 4,570,000 04:11:22 4,480,000 4,631,000
بارکدخوان میوا مدل MBS-1750 به همراه پایه تکنولوژی: خطی نوع اتصال: USB، (Serial (RS232 خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-100
بارکدخوان میوا مدل MBS-3615 Combo
بارکد خوان
بارکدخوان میوا مدل MBS-3615 Combo میوا 7,400,000 04:11:22 7,400,000 8,300,000
بارکدخوان میوا مدل MBS-3615 Combo تکنولوژی: یک بعدی و نوری نوع اتصال: USB خواندن بارکد سه بعدی: خیر محدوده خواندن کد: 0-250
مجموع موارد: 63 عدد در 2 صفحه