شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت کابل تلفن

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
کابل افزایش طول تلفن دایو مدل DT8108  به طول 8 متر
کابل تلفن
کابل افزایش طول تلفن دایو مدل DT8108 به طول 8 متر دایو 250,000 25 شهریور 220,000 220,000
کابل افزایش طول تلفن دایو مدل DT8108 به طول 8 متر
کابل افزایش طول تلفن دایو مدل DT8115  به طول15 متر
کابل تلفن
کابل افزایش طول تلفن دایو مدل DT8115 به طول15 متر دایو 320,000 17 تیر 330,000 330,000
کابل افزایش طول تلفن دایو مدل DT8115 به طول15 متر
کابل تلفن دایو مدل DT8208 8M
کابل تلفن
کابل تلفن دایو مدل DT8208 8M دایو 420,000 26 شهریور 380,000 410,000
کابل تلفن دایو مدل DT8208 8M
کابل تلفن دایو مدل DT8215 به طول 15 متر
کابل تلفن
کابل تلفن دایو مدل DT8215 به طول 15 متر دایو 685,000 26 شهریور 680,000 680,000
کابل تلفن دایو مدل DT8215 به طول 15 متر
کابل تلفن دایو مدل دیجیت کد DT8203
کابل تلفن
کابل تلفن دایو مدل دیجیت کد DT8203 دایو 260,000 25 شهریور 230,000 245,000
کابل تلفن دایو مدل دیجیت کد DT8203
کابل تلفن دایو مدل دیجیت کد DT8206
کابل تلفن
کابل تلفن دایو مدل دیجیت کد DT8206 دایو 387,000 25 شهریور 350,000 367,000
کابل تلفن دایو مدل دیجیت کد DT8206
کابل تلفن دی ام زد پرو مدل DM100 به طول 1 متر
کابل تلفن
کابل تلفن دی ام زد پرو مدل DM100 به طول 1 متر متفرقه 55,000 1 شهریور 39,000 45,000
کابل تلفن دی ام زد پرو مدل DM100 به طول 1 متر
کابل تلفن فنری دی ام زد پرو مدل DM200 به طول 2.5 متر
کابل تلفن
کابل تلفن فنری دی ام زد پرو مدل DM200 به طول 2.5 متر متفرقه 55,400 04:05:12 55,300 56,400
کابل تلفن فنری دی ام زد پرو مدل DM200 به طول 2.5 متر
کابل تلفن فنری مدل F3 به طول 2 متر
کابل تلفن
کابل تلفن فنری مدل F3 به طول 2 متر متفرقه 46,000 16 شهریور 46,000 54,900
کابل تلفن فنری مدل F3 به طول 2 متر
کابل تلفن فنری میرا مدل F2
کابل تلفن
کابل تلفن فنری میرا مدل F2 متفرقه 49,000 04:05:09 48,900 54,500
کابل تلفن فنری میرا مدل F2
کابل تلفن مدل 2x2 طول 10 متر
کابل تلفن
کابل تلفن مدل 2x2 طول 10 متر متفرقه 450,000 22 مرداد 450,000 450,000
کابل تلفن مدل 2x2 طول 10 متر
کابل تلفن مدل BT10 به طول 10 متر
کابل تلفن
کابل تلفن مدل BT10 به طول 10 متر متفرقه 65,000 14 شهریور 63,500 65,000
کابل تلفن مدل BT10 به طول 10 متر
کابل تلفن مدل BT2 به طول 1 متر
کابل تلفن
کابل تلفن مدل BT2 به طول 1 متر متفرقه 30,000 04:05:12 31,800 35,000
کابل تلفن مدل BT2 به طول 1 متر
کابل تلفن مدل BT2 به طول 2 متر
کابل تلفن
کابل تلفن مدل BT2 به طول 2 متر متفرقه 26,000 20 شهریور 24,900 27,700
کابل تلفن مدل BT2 به طول 2 متر
کابل تلفن مدل BT2 به طول 4 متر
کابل تلفن
کابل تلفن مدل BT2 به طول 4 متر متفرقه 37,600 04:05:12 38,000 40,000
کابل تلفن مدل BT2 به طول 4 متر
کابل تلفن مدل BT5 به طول 5 متر
کابل تلفن
کابل تلفن مدل BT5 به طول 5 متر متفرقه 41,000 12:07:51 45,600 46,100
کابل تلفن مدل BT5 به طول 5 متر
کابل تلفن مدل CT/3 به طول 3 متر
کابل تلفن
کابل تلفن مدل CT/3 به طول 3 متر متفرقه 41,200 26 شهریور 40,500 44,000
کابل تلفن مدل CT/3 به طول 3 متر
کابل تلفن مدل NV-1M طول 1 متر
کابل تلفن
کابل تلفن مدل NV-1M طول 1 متر متفرقه 34,000 22 مرداد 32,000 32,000
کابل تلفن مدل NV-1M طول 1 متر
کابل تلفن مدل NV-2M طول 2 متر به همراه سوکت 1 به 2
کابل تلفن
کابل تلفن مدل NV-2M طول 2 متر به همراه سوکت 1 به 2 متفرقه 80,900 04:05:12 75,000 75,000
کابل تلفن مدل NV-2M طول 2 متر به همراه سوکت 1 به 2
کابل تلفن مدل NV-3M طول 3 متر
کابل تلفن
کابل تلفن مدل NV-3M طول 3 متر متفرقه 58,500 29 شهریور 55,000 55,000
کابل تلفن مدل NV-3M طول 3 متر
کابل تلفن مدل PHT18 طول 1.8 متر
کابل تلفن
کابل تلفن مدل PHT18 طول 1.8 متر متفرقه 35,500 04:05:09 36,600 37,000
کابل تلفن مدل PHT18 طول 1.8 متر
کابل تلفن مدل taktel طول 3 متر
کابل تلفن
کابل تلفن مدل taktel طول 3 متر متفرقه 300,000 22 مرداد 300,000 300,000
کابل تلفن مدل taktel طول 3 متر
کابل تلفن مدل TPHK-11 طول 5 متر
کابل تلفن
کابل تلفن مدل TPHK-11 طول 5 متر متفرقه 55,900 04:05:09 55,400 57,300
کابل تلفن مدل TPHK-11 طول 5 متر
کابل تلفن کد 004 طول 10 متر
کابل تلفن
کابل تلفن کد 004 طول 10 متر متفرقه 79,000 26 شهریور 74,900 75,000
کابل تلفن کد 004 طول 10 متر
کابل تلفن کد 1 طول 2.5 متر
کابل تلفن
کابل تلفن کد 1 طول 2.5 متر متفرقه 46,900 12:07:51 44,000 47,100
کابل تلفن کد 1 طول 2.5 متر
کابل تلفن کد 4t طول 75 متر
کابل تلفن
کابل تلفن کد 4t طول 75 متر متفرقه 800,000 26 شهریور 800,000 895,000
کابل تلفن کد 4t طول 75 متر
کابل فنری تلفن دیجیت مدل DT800
کابل تلفن
کابل فنری تلفن دیجیت مدل DT800 متفرقه 51,900 04:05:12 48,900 52,400
کابل فنری تلفن دیجیت مدل DT800
کابل فنری تلفن مدل TWSK
کابل تلفن
کابل فنری تلفن مدل TWSK متفرقه 53,700 04:05:09 44,000 49,100
کابل فنری تلفن مدل TWSK
مجموع موارد: 28 عدد در 1 صفحه