شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت لوازم جانبی پروژکتور

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
سه پایه زمینی سلکسون مدل CME190
لوازم جانبی پروژکتور
سه پایه زمینی سلکسون مدل CME190 سلکسون 13,000,000 13 اردیبهشت 13,000,000 13,000,000
سه پایه زمینی سلکسون مدل CME190
پایه دیواری ویدئو پروژکتور یورومت مدل 04327
لوازم جانبی پروژکتور
پایه دیواری ویدئو پروژکتور یورومت مدل 04327 متفرقه 6,550,000 13 اردیبهشت 6,550,000 6,550,000
پایه دیواری ویدئو پروژکتور یورومت مدل 04327
پایه سقفی  پروژکتور یورومت مدل 06826
لوازم جانبی پروژکتور
پایه سقفی پروژکتور یورومت مدل 06826 متفرقه 6,200,000 13 اردیبهشت 6,200,000 6,200,000
پایه سقفی پروژکتور یورومت مدل 06826
پایه سقفی دیواری پروژکتور دکوراتیو سلکسون مدل CB302
لوازم جانبی پروژکتور
پایه سقفی دیواری پروژکتور دکوراتیو سلکسون مدل CB302 سلکسون 3,550,000 5 خرداد 3,195,000 3,550,000
پایه سقفی دیواری پروژکتور دکوراتیو سلکسون مدل CB302
پایه سقفی دیواری پروژکتور سلکسون مدل CB301
لوازم جانبی پروژکتور
پایه سقفی دیواری پروژکتور سلکسون مدل CB301 سلکسون 4,550,000 5 خرداد 3,822,000 4,550,000
پایه سقفی دیواری پروژکتور سلکسون مدل CB301
پایه سقفی دیواری پروژکتور مدل H600
لوازم جانبی پروژکتور
پایه سقفی دیواری پروژکتور مدل H600 متفرقه 1,820,000 02:05:06 1,820,000 1,870,000
پایه سقفی دیواری پروژکتور مدل H600
پایه سقفی دیواری پروژکتور پروئل مدل PRPH20L
لوازم جانبی پروژکتور
پایه سقفی دیواری پروژکتور پروئل مدل PRPH20L پروئل 7,700,000 13 اردیبهشت 7,700,000 7,700,000
پایه سقفی دیواری پروژکتور پروئل مدل PRPH20L
پایه سقفی و دیواری پروژکتور سلکسون مدل CB303
لوازم جانبی پروژکتور
پایه سقفی و دیواری پروژکتور سلکسون مدل CB303 سلکسون 3,250,000 5 خرداد 2,925,000 3,250,000
پایه سقفی و دیواری پروژکتور سلکسون مدل CB303
پایه سقفی ویدئو پروژکتور اسکوپ مدل TP4365 S
لوازم جانبی پروژکتور
پایه سقفی ویدئو پروژکتور اسکوپ مدل TP4365 S متفرقه 650,000 3 خرداد 650,000 660,000
پایه سقفی ویدئو پروژکتور اسکوپ مدل TP4365 S
پایه سقفی ویدئو پروژکتور مدل 101
لوازم جانبی پروژکتور
پایه سقفی ویدئو پروژکتور مدل 101 متفرقه 1,500,000 29 اردیبهشت 1,350,000 1,500,000
پایه سقفی ویدئو پروژکتور مدل 101
پایه سقفی پروژکتور اسکوپ سایز  43 تا 65 سانتی متری
لوازم جانبی پروژکتور
پایه سقفی پروژکتور اسکوپ سایز 43 تا 65 سانتی متری متفرقه 660,000 3 خرداد 650,000 690,000
پایه سقفی پروژکتور اسکوپ سایز 43 تا 65 سانتی متری
پایه سقفی پروژکتور سلکسون مدل  CB1002
لوازم جانبی پروژکتور
پایه سقفی پروژکتور سلکسون مدل CB1002 سلکسون 27,000,000 2 خرداد 23,760,000 27,000,000
پایه سقفی پروژکتور سلکسون مدل CB1002
پایه سقفی پروژکتور سومیتا مدل MP102
لوازم جانبی پروژکتور
پایه سقفی پروژکتور سومیتا مدل MP102 2,000,000 3 فروردین 2,000,000 2,000,000
پایه سقفی پروژکتور سومیتا مدل MP102
پایه سقفی پروژکتور سومیتا مدل MP102
لوازم جانبی پروژکتور
پایه سقفی پروژکتور سومیتا مدل MP102 سومیتا 990,000 21 فروردین 990,000 1,500,000
پایه سقفی پروژکتور سومیتا مدل MP102
پایه سقفی پروژکتور مدل VM-PR25L
لوازم جانبی پروژکتور
پایه سقفی پروژکتور مدل VM-PR25L متفرقه 7,500,000 24 اردیبهشت 6,900,000 7,500,000
پایه سقفی پروژکتور مدل VM-PR25L
پایه سقفی پروژکتور پروئل مدل PRPH10M
لوازم جانبی پروژکتور
پایه سقفی پروژکتور پروئل مدل PRPH10M متفرقه 6,840,000 13 اردیبهشت 6,840,000 6,840,000
پایه سقفی پروژکتور پروئل مدل PRPH10M
پایه سقفی پروژکتور پروئل مدل PRPH40S
لوازم جانبی پروژکتور
پایه سقفی پروژکتور پروئل مدل PRPH40S پروئل 3,135,000 15 اردیبهشت 2,850,000 3,135,000
پایه سقفی پروژکتور پروئل مدل PRPH40S
پایه سقفی پروژکتور پروئل مدل PRPH50L
لوازم جانبی پروژکتور
پایه سقفی پروژکتور پروئل مدل PRPH50L پروئل 3,760,000 13 اردیبهشت 3,760,000 3,760,000
پایه سقفی پروژکتور پروئل مدل PRPH50L
پایه سقفی پروژکتور پروئل مدل PRPH60A
لوازم جانبی پروژکتور
پایه سقفی پروژکتور پروئل مدل PRPH60A متفرقه 2,500,000 02:05:06 2,394,000 2,500,000
پایه سقفی پروژکتور پروئل مدل PRPH60A
پایه سقفی پروژکتور یورومت مدل 04325
لوازم جانبی پروژکتور
پایه سقفی پروژکتور یورومت مدل 04325 متفرقه 6,250,000 13 اردیبهشت 6,250,000 6,250,000
پایه سقفی پروژکتور یورومت مدل 04325
پایه شورت ترو پروئل مدل PRPH30W
لوازم جانبی پروژکتور
پایه شورت ترو پروئل مدل PRPH30W متفرقه 10,590,000 13 اردیبهشت 10,590,000 10,590,000
پایه شورت ترو پروئل مدل PRPH30W
پایه پروژکتور اسکوپ مدل 43 تا 65 سانتی متری
لوازم جانبی پروژکتور
پایه پروژکتور اسکوپ مدل 43 تا 65 سانتی متری متفرقه 660,000 13 اردیبهشت 660,000 660,000
پایه پروژکتور اسکوپ مدل 43 تا 65 سانتی متری
پایه پروژکتور سلکسون مدل CB2001
لوازم جانبی پروژکتور
پایه پروژکتور سلکسون مدل CB2001 سلکسون 16,500,000 13 اردیبهشت 16,500,000 16,500,000
پایه پروژکتور سلکسون مدل CB2001
پایه پروژکتور قابل حمل ابر مدل NS3030
لوازم جانبی پروژکتور
پایه پروژکتور قابل حمل ابر مدل NS3030 متفرقه 7,200,000 24 اردیبهشت 6,480,000 7,200,000
پایه پروژکتور قابل حمل ابر مدل NS3030
پرده نمایش برقی سلکسون مدل CS150َA سایز 150x150 سانتی متر
لوازم جانبی پروژکتور
پرده نمایش برقی سلکسون مدل CS150َA سایز 150x150 سانتی متر سلکسون 17,000,000 31 فروردین 17,000,000 17,000,000
پرده نمایش برقی سلکسون مدل CS150َA سایز 150x150 سانتی متر
پرده نمایش برقی سلکسون مدل CS180A  سایز 180x180 سانتی متر
لوازم جانبی پروژکتور
پرده نمایش برقی سلکسون مدل CS180A سایز 180x180 سانتی متر سلکسون 20,000,000 13 اردیبهشت 20,000,000 20,000,000
پرده نمایش برقی سلکسون مدل CS180A سایز 180x180 سانتی متر
پرده نمایش برقی سلکسون مدل CS3A در ابعاد 3x3
لوازم جانبی پروژکتور
پرده نمایش برقی سلکسون مدل CS3A در ابعاد 3x3 سلکسون 41,400,000 3 خرداد 37,260,000 41,400,000
پرده نمایش برقی سلکسون مدل CS3A در ابعاد 3x3
پرده نمایش برقی سلکسون مدل csb180A سایز 180x180 سانتی متر
لوازم جانبی پروژکتور
پرده نمایش برقی سلکسون مدل csb180A سایز 180x180 سانتی متر سلکسون 25,000,000 13 اردیبهشت 25,000,000 25,000,000
پرده نمایش برقی سلکسون مدل csb180A سایز 180x180 سانتی متر
پرده نمایش برقی سلکسون مدل CSB180A سایز 180x180سانتی متر
لوازم جانبی پروژکتور
پرده نمایش برقی سلکسون مدل CSB180A سایز 180x180سانتی متر سلکسون 25,000,000 13 اردیبهشت 25,000,000 25,000,000
پرده نمایش برقی سلکسون مدل CSB180A سایز 180x180سانتی متر
پرده نمایش برقی سلکسون مدلCS2A در ابعاد 2x2
لوازم جانبی پروژکتور
پرده نمایش برقی سلکسون مدلCS2A در ابعاد 2x2 سلکسون 25,800,000 13 اردیبهشت 21,930,000 25,800,000
پرده نمایش برقی سلکسون مدلCS2A در ابعاد 2x2
پرده نمایش برقی سلکسون واید مدل CW180A در ابعاد 180x102سانتی متر
لوازم جانبی پروژکتور
پرده نمایش برقی سلکسون واید مدل CW180A در ابعاد 180x102سانتی متر سلکسون 22,700,000 13 اردیبهشت 22,700,000 22,700,000
پرده نمایش برقی سلکسون واید مدل CW180A در ابعاد 180x102سانتی متر
پرده نمایش برقی سلکسون واید مدل CW200A در ابعاد 200x113 سانتی متر
لوازم جانبی پروژکتور
پرده نمایش برقی سلکسون واید مدل CW200A در ابعاد 200x113 سانتی متر سلکسون 27,800,000 13 اردیبهشت 27,800,000 27,800,000
پرده نمایش برقی سلکسون واید مدل CW200A در ابعاد 200x113 سانتی متر
پرده نمایش برقی سلکسون واید مدل CW240A در ابعاد 240x135 سانتی متر
لوازم جانبی پروژکتور
پرده نمایش برقی سلکسون واید مدل CW240A در ابعاد 240x135 سانتی متر سلکسون 35,120,000 13 اردیبهشت 35,120,000 35,120,000
پرده نمایش برقی سلکسون واید مدل CW240A در ابعاد 240x135 سانتی متر
پرده نمایش برقی سلکسون واید مدل CW300Aدر ابعاد300x166 سانتی متر
لوازم جانبی پروژکتور
پرده نمایش برقی سلکسون واید مدل CW300Aدر ابعاد300x166 سانتی متر سلکسون 43,400,000 13 اردیبهشت 43,400,000 43,400,000
پرده نمایش برقی سلکسون واید مدل CW300Aدر ابعاد300x166 سانتی متر
پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ سایز 150x150
لوازم جانبی پروژکتور
پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ سایز 150x150 متفرقه 9,300,000 26 اردیبهشت 9,300,000 9,300,000
پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ سایز 150x150
پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ سایز 180 cm
لوازم جانبی پروژکتور
پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ سایز 180 cm متفرقه 9,800,000 5 خرداد 9,600,000 9,990,000
پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ سایز 180 cm
پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ سایز 2 متری
لوازم جانبی پروژکتور
پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ سایز 2 متری متفرقه 11,295,000 2 خرداد 11,295,000 11,445,000
پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ سایز 2 متری
پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ سایز 250cm
لوازم جانبی پروژکتور
پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ سایز 250cm متفرقه 15,800,000 4 فروردین 15,800,000 15,800,000
پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ سایز 250cm
پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ سایز 300cm
لوازم جانبی پروژکتور
پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ سایز 300cm متفرقه 20,500,000 24 اردیبهشت 19,500,000 20,500,000
پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ سایز 300cm
پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ سایز 450 × 600
لوازم جانبی پروژکتور
پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ سایز 450 × 600 متفرقه 340,000,000 29 اردیبهشت 320,000,000 340,000,000
پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ سایز 450 × 600
پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ پارچه عالی سایز 180x180
لوازم جانبی پروژکتور
پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ پارچه عالی سایز 180x180 متفرقه 9,600,000 5 خرداد 9,500,000 9,850,000
پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ پارچه عالی سایز 180x180
پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ پارچه عالی سایز 200x 200
لوازم جانبی پروژکتور
پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ پارچه عالی سایز 200x 200 متفرقه 12,500,000 2 خرداد 12,500,000 12,800,000
پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ پارچه عالی سایز 200x 200
پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ پارچه عالی سایز 250x 250
لوازم جانبی پروژکتور
پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ پارچه عالی سایز 250x 250 متفرقه 18,000,000 13 اردیبهشت 18,000,000 18,000,000
پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ پارچه عالی سایز 250x 250
پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ پارچه عالی سایز 300x 300
لوازم جانبی پروژکتور
پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ پارچه عالی سایز 300x 300 متفرقه 20,500,000 24 اردیبهشت 19,500,000 20,500,000
پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ پارچه عالی سایز 300x 300
پرده نمایش برقی پروژکتور سلکسون سایز 250x250 مدلCS250A
لوازم جانبی پروژکتور
پرده نمایش برقی پروژکتور سلکسون سایز 250x250 مدلCS250A سلکسون 30,801,600 5 خرداد 29,808,000 30,801,600
پرده نمایش برقی پروژکتور سلکسون سایز 250x250 مدلCS250A
پرده نمایش برقی پروژکتور سلکسون مدل CSB200A سایز 200x200 سانتی متر
لوازم جانبی پروژکتور
پرده نمایش برقی پروژکتور سلکسون مدل CSB200A سایز 200x200 سانتی متر سلکسون 30,800,000 13 اردیبهشت 26,796,000 30,800,000
پرده نمایش برقی پروژکتور سلکسون مدل CSB200A سایز 200x200 سانتی متر
پرده نمایش برقی پروژکتور سلکسون مدل CSB250A سایز 250x250سانتی متر
لوازم جانبی پروژکتور
پرده نمایش برقی پروژکتور سلکسون مدل CSB250A سایز 250x250سانتی متر سلکسون 38,120,000 17 فروردین 38,120,000 38,120,000
پرده نمایش برقی پروژکتور سلکسون مدل CSB250A سایز 250x250سانتی متر
پرده نمایش برقی گرندویو مدل CN-M120 سایز 270x150 سانتی متر
لوازم جانبی پروژکتور
پرده نمایش برقی گرندویو مدل CN-M120 سایز 270x150 سانتی متر گرندویو 65,200,000 13 اردیبهشت 65,200,000 65,200,000
پرده نمایش برقی گرندویو مدل CN-M120 سایز 270x150 سانتی متر
پرده نمایش دستی سلکسون مدل CS150M  سایز 150x150 سانتی متر
لوازم جانبی پروژکتور
پرده نمایش دستی سلکسون مدل CS150M سایز 150x150 سانتی متر سلکسون 13,000,000 13 اردیبهشت 13,000,000 13,000,000
پرده نمایش دستی سلکسون مدل CS150M سایز 150x150 سانتی متر
پرده نمایش دستی سلکسون مدل CS180M  سایز 180x180 سانتی متر
لوازم جانبی پروژکتور
پرده نمایش دستی سلکسون مدل CS180M سایز 180x180 سانتی متر سلکسون 16,000,000 13 اردیبهشت 16,000,000 16,000,000
پرده نمایش دستی سلکسون مدل CS180M سایز 180x180 سانتی متر
مجموع موارد: 82 عدد در 2 صفحه