شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت کابل شبکه (LAN)

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
دی لینک پچ کورد CAT5E بدون شیلد Flat رنگ نارنجی NCB-5EUORGF1-5
کابل شبکه (LAN)
دی لینک پچ کورد CAT5E بدون شیلد Flat رنگ نارنجی NCB-5EUORGF1-5 دی-لینک 390,000 4 فروردین 390,000 390,000
دی لینک پچ کورد CAT5E بدون شیلد Flat رنگ نارنجی NCB-5EUORGF1-5 طبقه‌بندی: Cat 5e
دی لینک کابل شبکه با روکش پی وی سی CAT6 بدون شیلد NCB-C6UGRYR-305
کابل شبکه (LAN)
دی لینک کابل شبکه با روکش پی وی سی CAT6 بدون شیلد NCB-C6UGRYR-305 دی-لینک 18,500,000 29 اردیبهشت 16,500,000 18,500,000
دی لینک کابل شبکه با روکش پی وی سی CAT6 بدون شیلد NCB-C6UGRYR-305 طبقه‌بندی: Cat 6
رول کابل شبکه Cat 6 سایز 23AWG هایک ویژن مدل DS-1LN6-UU طول 305 متر
کابل شبکه (LAN)
رول کابل شبکه Cat 6 سایز 23AWG هایک ویژن مدل DS-1LN6-UU طول 305 متر هایک ویژن 28,650,000 9 اردیبهشت 28,650,000 28,650,000
رول کابل شبکه Cat 6 سایز 23AWG هایک ویژن مدل DS-1LN6-UU طول 305 متر طبقه‌بندی: Cat 6
رول کابل شبکه CAT6 بدون شیلد سایز 23AWG دی-لینک مدل NCB-C6UGRYR-305-LS طول 305 متر
کابل شبکه (LAN)
رول کابل شبکه CAT6 بدون شیلد سایز 23AWG دی-لینک مدل NCB-C6UGRYR-305-LS طول 305 متر دی-لینک 27,000,000 28 اردیبهشت 27,000,000 27,000,000
رول کابل شبکه CAT6 بدون شیلد سایز 23AWG دی-لینک مدل NCB-C6UGRYR-305-LS طول 305 متر طبقه‌بندی: Cat 6
رول کابل شبکه Cat7 پندوئیت مدل PSL7004WH-CED طول500  متری دارای تست فلوک
کابل شبکه (LAN)
رول کابل شبکه Cat7 پندوئیت مدل PSL7004WH-CED طول500 متری دارای تست فلوک پندوئیت 57,500,000 9 اردیبهشت 57,500,000 57,500,000
رول کابل شبکه Cat7 پندوئیت مدل PSL7004WH-CED طول500 متری دارای تست فلوک طبقه‌بندی: Cat 7
رول کابل شبکه دی-لینک مدل NCB-5EFOBLR-305 طول 305 متر
کابل شبکه (LAN)
رول کابل شبکه دی-لینک مدل NCB-5EFOBLR-305 طول 305 متر دی-لینک 18,000,000 9 اردیبهشت 18,000,000 18,000,000
رول کابل شبکه دی-لینک مدل NCB-5EFOBLR-305 طول 305 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
رول کابل شبکه دی-لینک مدل NCB-C6FOBLR-305 طول 305 متر
کابل شبکه (LAN)
رول کابل شبکه دی-لینک مدل NCB-C6FOBLR-305 طول 305 متر دی-لینک 34,000,000 24 اردیبهشت 32,000,000 32,000,000
رول کابل شبکه دی-لینک مدل NCB-C6FOBLR-305 طول 305 متر طبقه‌بندی: Cat 6
پچ کورد Cat 5 اسکار  به طول 15 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat 5 اسکار به طول 15 متر متفرقه 420,000 3 خرداد 420,000 534,000
پچ کورد Cat 5 اسکار به طول 15 متر طبقه‌بندی: Cat 5
پچ کورد Cat 5E ال ایکس اف به طول 1 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat 5E ال ایکس اف به طول 1 متر متفرقه 166,000 6 خرداد 166,000 180,000
پچ کورد Cat 5E ال ایکس اف به طول 1 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 1.2 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 1.2 متر متفرقه 250,000 24 اردیبهشت 150,000 150,000
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 1.2 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 1.6 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 1.6 متر متفرقه 270,000 24 اردیبهشت 150,000 150,000
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 1.6 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 10 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 10 متر متفرقه 200,000 1 خرداد 200,000 475,000
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 10 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 13 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 13 متر متفرقه 490,000 24 اردیبهشت 235,000 235,000
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 13 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 15 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 15 متر متفرقه 532,000 7 خرداد 532,000 535,000
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 15 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 16 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 16 متر متفرقه 590,000 24 اردیبهشت 255,000 255,000
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 16 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 2.4 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 2.4 متر متفرقه 320,000 24 اردیبهشت 160,000 160,000
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 2.4 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 24 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 24 متر متفرقه 790,000 24 اردیبهشت 395,000 395,000
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 24 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 3 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 3 متر متفرقه 150,000 1 خرداد 150,000 230,000
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 3 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 33 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 33 متر متفرقه 890,000 24 اردیبهشت 490,000 490,000
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 33 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 40 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 40 متر متفرقه 990,000 24 اردیبهشت 790,000 790,000
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 40 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 8.5 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 8.5 متر متفرقه 390,000 24 اردیبهشت 195,000 195,000
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 8.5 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول4.2 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول4.2 متر متفرقه 370,000 24 اردیبهشت 140,000 140,000
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول4.2 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1.5 طول 1.5 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1.5 طول 1.5 متر کرونه 109,000 4 خرداد 99,000 109,000
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1.5 طول 1.5 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-2 طول 2 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-2 طول 2 متر کرونه 119,000 25 اردیبهشت 105,000 119,000
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-2 طول 2 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-3 طول 3 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-3 طول 3 متر کرونه 129,000 1 خرداد 129,000 190,000
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-3 طول 3 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-5 طول 5 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-5 طول 5 متر کرونه 250,000 9 اردیبهشت 200,000 250,000
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-5 طول 5 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1031 طول 0.3 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1031 طول 0.3 متر کی نت پلاس 290,000 24 اردیبهشت 160,000 160,000
پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1031 طول 0.3 متر طبقه‌بندی: Cat 6
پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1032 طول 0.5 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1032 طول 0.5 متر کی نت پلاس 265,000 18 اردیبهشت 189,000 189,000
پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1032 طول 0.5 متر طبقه‌بندی: Cat 6
پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1034 طول 2 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1034 طول 2 متر کی نت پلاس 350,000 18 اردیبهشت 270,000 270,000
پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1034 طول 2 متر طبقه‌بندی: Cat 6
پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1035 طول 3 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1035 طول 3 متر کی نت پلاس 450,000 18 اردیبهشت 400,000 450,000
پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1035 طول 3 متر طبقه‌بندی: Cat 6
پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1037 طول 10 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1037 طول 10 متر کی نت پلاس 1,047,000 24 اردیبهشت 840,000 1,017,000
پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1037 طول 10 متر طبقه‌بندی: Cat 6
پچ کورد Cat 6 بدون شیلد سایز 24AWG دی-لینک مدل NCB-C6UGRYR1-5 طول 5 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat 6 بدون شیلد سایز 24AWG دی-لینک مدل NCB-C6UGRYR1-5 طول 5 متر دی-لینک 720,000 9 اردیبهشت 720,000 720,000
پچ کورد Cat 6 بدون شیلد سایز 24AWG دی-لینک مدل NCB-C6UGRYR1-5 طول 5 متر طبقه‌بندی: Cat 6
پچ کورد Cat 6 برند-رکس مدل C6CPCU030-888BB طول 3 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat 6 برند-رکس مدل C6CPCU030-888BB طول 3 متر برندرکس 950,000 9 اردیبهشت 950,000 950,000
پچ کورد Cat 6 برند-رکس مدل C6CPCU030-888BB طول 3 متر طبقه‌بندی: Cat 6
پچ کورد Cat 6 برندرکس مدل C6CPCU020-888HB طول 2 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat 6 برندرکس مدل C6CPCU020-888HB طول 2 متر برندرکس 295,000 24 اردیبهشت 315,000 315,000
پچ کورد Cat 6 برندرکس مدل C6CPCU020-888HB طول 2 متر طبقه‌بندی: Cat 6
پچ کورد Cat 6 برندرکس مدل C6CPCU020-888HB طول 3 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat 6 برندرکس مدل C6CPCU020-888HB طول 3 متر برندرکس 365,000 9 اردیبهشت 365,000 365,000
پچ کورد Cat 6 برندرکس مدل C6CPCU020-888HB طول 3 متر طبقه‌بندی: Cat 6
پچ کورد Cat 6 دیجیتوس کد 4243 طول 5 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat 6 دیجیتوس کد 4243 طول 5 متر متفرقه 1,380,000 9 اردیبهشت 1,380,000 1,380,000
پچ کورد Cat 6 دیجیتوس کد 4243 طول 5 متر طبقه‌بندی: Cat 6
پچ کورد Cat 6 مدل km187 طول 1.5 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat 6 مدل km187 طول 1.5 متر متفرقه 228,000 9 اردیبهشت 228,000 228,000
پچ کورد Cat 6 مدل km187 طول 1.5 متر طبقه‌بندی: Cat 6
پچ کورد Cat 6 مولکس طول سه متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat 6 مولکس طول سه متر متفرقه 270,000 9 اردیبهشت 250,000 250,000
پچ کورد Cat 6 مولکس طول سه متر طبقه‌بندی: Cat 6
پچ کورد Cat 6 پندوئیت مدل NK6PC3MY طول 3 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat 6 پندوئیت مدل NK6PC3MY طول 3 متر پندوئیت 325,000 24 اردیبهشت 335,000 335,000
پچ کورد Cat 6 پندوئیت مدل NK6PC3MY طول 3 متر طبقه‌بندی: Cat 6
پچ کورد CAT5 مدل K3
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT5 مدل K3 متفرقه 180,000 24 اردیبهشت 137,000 180,000
پچ کورد CAT5 مدل K3 طبقه‌بندی: Cat 5
پچ کورد CAT5 مدل NV-15
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT5 مدل NV-15 متفرقه 180,000 15 اردیبهشت 180,000 180,000
پچ کورد CAT5 مدل NV-15 طبقه‌بندی: Cat 5
پچ کورد Cat5e فومو کامیونیکیشنز مدل DP100 طول 1 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat5e فومو کامیونیکیشنز مدل DP100 طول 1 متر فومو کامیونیکیشنز 140,000 24 اردیبهشت 105,000 105,000
پچ کورد Cat5e فومو کامیونیکیشنز مدل DP100 طول 1 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد Cat5e فومو کامیونیکیشنز مدل DP300 طول 3 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat5e فومو کامیونیکیشنز مدل DP300 طول 3 متر فومو کامیونیکیشنز 132,000 6 اردیبهشت 132,000 132,000
پچ کورد Cat5e فومو کامیونیکیشنز مدل DP300 طول 3 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد Cat5e فومو کامیونیکیشنز مدل DP300 طول 3 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat5e فومو کامیونیکیشنز مدل DP300 طول 3 متر فومو کامیونیکیشنز 132,000 6 اردیبهشت 132,000 132,000
پچ کورد Cat5e فومو کامیونیکیشنز مدل DP300 طول 3 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد Cat5e فومو کامیونیکیشنز مدل DP300 طول 3 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat5e فومو کامیونیکیشنز مدل DP300 طول 3 متر فومو کامیونیکیشنز 132,000 6 اردیبهشت 132,000 132,000
پچ کورد Cat5e فومو کامیونیکیشنز مدل DP300 طول 3 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT5e مدل N101.213CO
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT5e مدل N101.213CO متفرقه 110,000 25 فروردین 110,000 110,000
پچ کورد CAT5e مدل N101.213CO طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد cat5e مدل st-5
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد cat5e مدل st-5 متفرقه 120,000 24 اردیبهشت 110,000 110,000
پچ کورد cat5e مدل st-5 طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد cat5e مدل st-5 طول 1 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد cat5e مدل st-5 طول 1 متر متفرقه 134,000 2 خرداد 133,000 134,000
پچ کورد cat5e مدل st-5 طول 1 متر طبقه‌بندی: Cat 5
پچ کورد cat5e مدل st-5 طول 15 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد cat5e مدل st-5 طول 15 متر متفرقه 180,000 3 خرداد 180,000 364,000
پچ کورد cat5e مدل st-5 طول 15 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد cat5e مدل st-5 طول 20 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد cat5e مدل st-5 طول 20 متر متفرقه 520,000 28 اردیبهشت 500,000 500,000
پچ کورد cat5e مدل st-5 طول 20 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
مجموع موارد: 366 عدد در 8 صفحه